tirsdag 5. mai 2009

Erna Solberg - bloggkveld

Solberg er nå i gang med innledningen sin. Budskap foreløpig: Høyre skal fronte et bredere mangfold av saker.
Snakker mye om helsepolitikk. Bedre kvalitet osv.
Kunnskapssatsning og veibygging.
Høyres hovedbudskap i valgkampen vil være: Norge skal komme styrket ut av krisen.
Høyre ønsker å samarbeide med alle på borgerlig side. Holder alle dører åpne.

Hvorfor gå bort fra strategien fra 1999 og 2001 med klart fokus på skatt og skole?
- Høyre bør være bredere. Og når velgerne er mindre opptatt av f.eks. skatt, så bør vi også snakke om annet.
Hva vil være et godt valg for Høyre?
- Rundt 20 prosent. Det vil alltid være en ambisjon for oss å være et 20-prosentsparti.

Hvorfor er ikke EU på agendaen?
- Jeg skulle gjerne ha sett at EU ble en valgkampsak. Men her er det ingen drahjelp å få.

Hvordan skal vi bygge kompetanse slik at vi kan finansiere velferdsstaten?
- Det må bli bedre samhandling mellom næringsliv og forskning.

Hvorfor har Høyre falt kraftig i alle de siste fire stortingsvalgkampene?
- Det er ulike årsaker til det. Hver valgkamp har sin historie. 2009 skal bli et unntak fra denne regelen!

Dere sliter kraftig i disktriktene. Hvordan skal Høyre bedre distriktsappellen?
- Vi har god oppslutning noe steder, men sliter andre. Det er ingen fikse løsninger her, men både veibyggyng og vår gode snøscooterpolitikk burde slå an i mange disktrikter.

Hva synes du om sosiale medier?
- Jeg synes at det er spennende. Men jeg får stadig beskjed om å skrive kortere på bloggen og mindre saklig. Saklighetsnivået i nettdebattene bør imidlertid komme opp to hakk. Jeg liker ikke anonymisering på nettet, en anonymisering som fører til skittkasting.

Hvor mange fylkeskommuner og kommuner bør vi ha?
- Vi vil ha bort fylkeskommunene. Ideelt bør det være 150-200 kommuner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar