mandag 19. august 2019

FragmenteringBompenger preger valgåret 2019 til nå. De tydeligste bompengemotstanderne har fått vind i seilene. Men økt bomoppmerksomhet har også skapt et velgerrom på motsatt kant for grønne politikere som synes «bom er genialt» slik Une Bastholm (MDG) uttrykte det i en partilederdebatt nylig.

Den borgerlige regjeringen har igangsatt flere strukturelle grep som politireform, regionreform og kommunereform. Senterpartiet er den tydeligste stemmen mot denne politikken og framstår i mange velgeres øyne som det klareste opposisjonspartiet. Et parti som tar kampen opp mot sentralisering og for distriktene. Sammen med tilsynelatende økende vektlegging av nasjonale verdier og mer protestbehov mot eliten blant velgerne, bidrar dette til at Sp har føket i været.

Regjeringen har også levert mange skattelettelser gjennom seks år. Det har skapt et rom på motsatt fløy for de som mener dette gir økte forskjeller. Både SV og Rødt har vokst fram fra lave nivåer ved å fronte kampen mot forskjeller og «velferdsprofitører». Særlig er Rødts framgang oppsiktsvekkende, partiet er særlig populært blant urbane velgere.

Ved årets valg kan det med andre ord være en tendens til at velgerne belønner partier som har radikal profil og «sakseierskap» i en bestemt sak. I så fall bryter det med de foregående valgene der det snarere har vært et tegn at velgerne har belønnet partier med stor saksbredde som nyter tillit i mange ulike saker. En (del)forklaring på denne «nisjefiseringen» kan være at de mindre partiene har blitt dyktigere til å fremme sine budskap og treffe sine velgersegmenter gjennom bedre bruk av egne og sosiale mediekanaler. 

«Styringspartiene» Ap og Høyre virker å ha velgerkonjunkturene i mot seg i denne valgkampen. Særlig sliter Ap, men også Høyre merker nå dreiningen i velgermassen. Polariseringstendensen rundt enkeltsaker burde være en fordel også for fløypartiet Frp, men regjeringsdeltakelsen gjør at de forbindes med makteliten, noe som medfører at de sliter med å utnytte det.                                   

Trenden kan skape en situasjon med flere mellomstore partier. Den siste lokalmålingen i Tromsø (se bildet) var ekstrem i så måte der intet parti hadde over 16 prosent av velgerne bak seg. Både H, Ap, Rødt, Sv og Bomlisten ligger side om side på 13-15 prosent. I Bergen er Bommotstanderne målt like store som Høyre og Ap på rundt 20 prosent. Og i Oslo er MDG i ferd med å bli jevnstort med Ap. 

I vårt distrikt (Romerike) ser utslagene ut til å bli noe mindre markert, Ap møter mindre konkurranse fra partier til venstre for seg her og Bomlistene er fraværende. Men også her avtegner det seg et bilde som valgforskere kaller fragmentering. Altså at velgerne sprer sine stemmer utover et bredere spekter av partier. Romerikes Blad presenterte i helgen en måling fra Nannestad som viste et Sp i ferd med omtrent jevnstort med Ap. Det kan være et forvarsel. Også i kommuner som Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Enebakk, Aurskog/Høland og Nes vil Sps frammarsj kunne utfordre Aps posisjon og skape nye politiske landskap. Hvor sterk den røde Rødt/SV-brisen vil blåse i vårt distrikt er et annet fenomen å følge med på.

Mer fragmenterte kommunestyrer kan gi tøffere ettervalgsforhandlinger fordi flere partier har mer velgermakt å sette bak sine krav. Kanskje kan nytt samarbeid på tvers av tidligere skiller vokse fram. Særlig er Sps veivalg på Romerike spennende.

Det kan avgjøre maktforholdet flere steder. 


Kommentaren stod på trykk i Romerikes Blad 19. august 2019  

fredag 16. august 2019

Oslo og Romerike rødgrønt, Akershus vest blått, Follo blårødt og Viken åpent

Valgkvelden 9. september får jeg igjen gleden av å analysere velgersituasjonen i Oslo og Akershus for NRK Østlandssendingen sine lyttere og seere. Derfor skal jeg her se litt nærmere på stillingen i dette området. 

Mine vurderinger støtter seg på valgstatistikk, lokale målinger, samt nasjonale trender på riksmålingene. Analysen er et øyeblikksbilde ut i fra dagens situasjon, vurderingene kan derfor endres inn mot valget etterhvert som ny informasjon kommer til.

Viken: Det er borgerlig styre i Akershus i form av H, Frp, KrF og V med Anette Solli (H) som fylkesordfører. Sp sluttet seg også til dette samarbeidet, men kan neppe regnes inn på borgerlig side i Viken. I Østfold består posisjonen av Ap+SV+Sp+KrF, med Ole Haabeth (Ap) som fylkesordfører. I Buskerud samarbeider V, Sp og MDG med venstresiden med Roger Ryberg (Ap) som fylkesordfører.

Valget ser åpent ut. Hvis vi legger "Akershus-modellen" til grunn for mulige blokkalternativer, så har den borgerlige firepartikonstellasjonen ca 40 mandater inne på mine beregninger. Det trengs 44 mandater i det nye fylkestinget for å samle flertall. FNB kan håpe på 2-3 mandater.

I øyeblikket er Sp på vippen et sannsynlig utfall av Viken-valget. Jeg tror Sp velger rødgrønt, og det kan gi en åpning for Tonje Brenna (Ap) som Vikens første fylkesrådsleder i det nye parlamentariske systemet som innføres i gigantfylket. Men de borgerlige har flest velgere på gjerdet, og kan via en god valgkamp klare mobilisere nok til at pilen peker på Solli. Omtrent 50-50  - et svært knepent tips på Solli.   

Oslo:  Det ble maktskifte i hovedstaden sist etter at MDG kom på vippen mellom blokkene og valgte samarbeid med Ap. I byrådet sitter Ap+MDG+SV. Det ledes av Raymond Johansen (Ap), med støtte fra Rødt.

Ap ligger an til sterk tilbakegang her, men blokkmessig ser Ap-nedturen ut til å kompenseres av klar framgang for MDG, Rødt og SV. Høyre sliter med å holde sitt 2015-nivå, og også Frp, V og KrF ser ut til å komme lavere enn 2015-nivået. I sum virker dette i øyeblikket altfor svakt til at de fire borgerlige partiene kan få flertall.

Det er et spenningsmoment om bommotstanderne FNB kan dra tilstrekkelig med velgere fra Ap til at det bikker flertallet hvis man regner dem inn på borgerlig side. Måligene så langt tyder på at FNB plukker en del fra Ap, men frammarsjen til FNB virker å være klart svakere i Oslo enn i Bergen, samtidig som motmobilisering blant grønne og høyt utdannede velgere i indre by gir MDG betydelig vind i seilene. Sp er også et usikkerhetsmoment, deres medgangstrend slår inn selv i hovedstaden noe som kan gi dem ett mandat som ved et jevnt valg vil kunne havne på vippen. Uklart hva de da vil velge. 

Totalt sett er uansett favorittstempelet nå relativt klart i rødgrønn favør i Oslo. Løpet er ikke kjørt for de blå og Lae Solberg (H), men særlig må H og V ha en svært vellykket valginnspurt for at det skal jevne seg ut.

Bærum: Høyre mistet sitt rene flertall i 2015, men er fortsatt dominerende i kommunen. Lisbeth Hammer Krogh (H) fortsatte som ordfører, støttet av Frp og KrF. Hun ønsker gjenvalg. En lokalmåling fra mai antyder at Høyre er svært nær rent flertall. Men oppslutningen om H har trolig  falt noe gjennom sommeren, slik at det mest sannsynlige nå er at partiet ikke får det og må støtte seg  på ett eller to andre partier. Uansett er det ingen spenning rundt maktutfallet, det blir fire nye år for Hammer Krogh.

Asker: Høyre mistet sitt rene flertall i 2015, men er fortsatt svært sterke i Asker. Lene Conradi (H)  holdt fram som ordfører, støttet av KrF og Frp, og valgteknisk av Venstre. Conradi ønsker også  gjenvalg. Røyken og Hurum går inn i nye Asker etter valget. Begge kommunene er Høyre-styrt, men Høyre-dominansen er noe svakere her enn i Asker. Også her klart favorittstempel til Høyre og de borgerlige. Høyre ligger ikke an til å få rent flertall, men sammen med Frp og evt KrF/V bør Conradi ha kontroll på dette.

Nordre Follo: Oppegård og Ski slås sammen. Det er Høyre-dominans i Oppegård, med Thomas Sjøvold som ordfører, støttet av KrF og valgteknisk støtte fra Frp. Ofte jevne valg i Ski, intet unntak ved 2015-valget, der en koalisjon av SV, Sp, MDG og Venstre gikk sammen om å støtte Aps ordførerkandidat Tuva Moflag slik at hun kunne overta kjedet fra Anne Kristine Linnestad (H). Da Moflag ble valgt inn på Stortinget i 2017, ble den nye ordføreren Hanne Opdan. Det står mellom Sjøvold (H) eller Opdan (Ap) som ordfører i den nye kommunen. Sjøvold knepen favoritt, men vil trolig trenge støtte fra både Frp, KrF og/eller Venstre. Hvis Venstre havner på vippen, så blir det et spenningsmoment hvilket retningsvalg partiet etter valget. Preferansen er foreløpig uavklart.

Ås: Ola Nordal (Ap) er ordfører her, støttet av V, MDG og SV. Disse fire beholder sitt flertall med hårfin margin, i følge en april-måling. Jeg tror at Sps mandater fort også kan bli nødvendig for å sikre flertallet, i så fall kan Odd Vangen seile opp som en mulig varaordfører eller endog ordførerkandidat. Men tipset mitt går i retning Nordal inntil videre.

Nesodden: MDG stormet fram her sist og fikk over 13 prosent. En blokkoverskridende allianse av Ap, MDG og H medførte at Nina Sandberg (Ap) kunne videreføre sin ordførergjerning. Da hun ble valgt inn på Stortinget i 2017, så ble Truls Wickholm ny ordfører. Ap og MDG ønsker å bytte ut H med SV.  Denne konstellasjonen ligger an til å få flerall, og i så fall blir det et spørsmål hvem av de tre partiene som blir størst mht ordførervervet. Ap og Wickholm ligger nok best an, men MDG og SV ligger an til sterk frammarsj her, så både Øyvind Solum (MDG) og Claudia Behrens (SV) må regnes med.

Vestby: Høyre underpresterte her sist og ble nesten halvert pga. indre strid og mye uro rundt  daværende ordfører John Ødebehr. Partiet sprakk og utbryterne dannet "Bygdelista" som fikk 12  prosent og gikk inn i en allianse med Ap, Sp, SV og V som sikret Tom Ludvigsen (Ap) ordførerposisjonen. Han går for gjenvalg, og kan klare det hvis alliansen holder sammen, eventuelt supplert med MDG. Høyres oppslutning vil trolig normaliseres noe, det kan gi Pål Engeseth  en mulighet for å utfordre Ludvigsen. Men Bygdelista er fortsatt aktive og stiller også ved årets valg noe som kan blokkere for stor H-framgang. Ludvigsen er favoritt.

Frogn: Høyre er sterke her. Odd Slåke (H) er ordfører, støttet av Ap. Han ønsker gjenvalg og er klar favoritt til å få ønsket innfridd. Lokal måle-info mangler foreløpig, men Høyre blir høyst sannsynlig klart største parti og vil trolig kunne velge om de ønsker å beholde Ap som alliansepartner, eller bytte dem ut med Frp og/eller sentrum.

Enebakk: 
Det bikket fra blått til rødgrønt sist i kommunen som ligger både i Follo og på Romerike. MDG og Venstre valgte et samarbeid med Ap i ettervalgsforhandlingene. Også Sp, SV og KrF støtter Øystein Slette (Ap) som ordfører. Helblått flertall har sett ut som en realistisk mulighet med Tonje Anderson Olsen (H) som mulig ordfører. Men i øyeblikket ser dette langt mindre sannsynlig ut. Jeg avventer ny lokalmåling herfra, men tror Sp kan seile fram til å bli største parti i kommunen. I så fall kan det bli vanskelig å komme utenom Hans Kristian Solberg (Sp) som ordfører.

Lillestrøm: Skedsmo, Sørum og Fet slås sammen til Lillestrøm, Skedsmo er klart størst av de tre. Både Skedsmo og Fet er Ap-styrt med hhv. Ole Jacob Flæten og John Harry Skoglund som ordførere. Ap samarbeider bredt i Skedsmo med både SV, Sp, KrF og V, mens det er mer et "klassisk" rødgrønt samarbeid i Fet med SV og Sp. Sørum er Høyre-styrt, under ledelse av Marianne Grimstad Hansen - med flokete sentrum-høyre støtte der Sp har vært både inne og ute i løpet av perioden. En Ap-ledet storkommune er det mest trolige valgutfallet, hvis det brede samarbeidet ala Skedsmo videreføres. Flæten har frasagt seg gjenvalg, og Jørgen Vik erstatter ham som frontkandidat. Han er nå klar favoritt til å overta kjedet. Høyre og Kjartan Berland må lykkes med å dra Venstre, KrF og kanskje Sp i borgerlig retning skal de blå ha håp om å få makt, men dette virker pr nå (for) langt fram.

Lørenskog: Ap samarbeider med SV, Venstre, MDG og bygdelisten «Lørenskog i våre hjerter». Ragnhild Bergheim er ordfører. Det ser ut som småpartiene MDG, V og/el. KrF  vil avgjøre maktutfallet. Høyre har bygd opp Amine Mabel Hansen som ny fronkandidat etter at Turid Kristensen ble valgt inn på Stortinget. Hansen må satse på å gjøre sine hoser V-grønne og KrF-gule for å ha reelle muligheter til å overta kjedet fra Bergheim. Favorittstempelet ligger på sistnevnte.

Ullensaker: Frp og Høyre mistet sitt rene flertall i 2015, men støttet av KrF ble Tom Staahle (Frp) ordfører etter at populære Harald Espelund frasa seg gjenvalg. Også Venstre inngår i dette borgerlige samarbeidet. Frp er storebror i flyplasskommunen, men Høyre kan komme til å nærme seg ved årets valg. Ap har ny ordførerkandidat i Eivind Schumacher. Det ser ut som alle de fire borgerlige partiene må med for at de blå skal beholde makten. Sp på vippen er et nesten like sannsynlig utfall, i så fall velger de nok et samarbeid på rødgrønn side. Tynt tips til Staahle, med Schumacher som realistisk  utfordrer og Kvilten (H) som mulig joker.

Eidsvoll: Knapt rødgrønt flertall sist. Einar Madsen (Ap) trakk seg som ordfører av helsemessige årsaker. John-Erik Vika (Sp) overtok kjedet. Han har, støttet av Ap og SV, fått en sterk posisjon i kommunen, og en betydelig ordførereffekt er ikke utenkelig her. Sp kan komme til å se  20-tallet, en framgang som nok særlig vil gå på bekostning av Ap. Min vurdering er at valget antagelig vil helle i rødgrønn retning og at Vika beholder kjedet. Ap stiller med Hege Lending Svendsen på topp og håper hun skal bli Grunnlovsbygdas første kvinnelige ordfører. Høyre har Christoffer Nyborg i front.  


NittedalHilde Thorkildsen (Ap) er ordfører, støttet av SV, Sp, V og KrF. Holder den brede sentrum-alliansen sammen, så tror jeg Thorkildsen tar dette igjen. Men Ann Kristin Bakke (H) kan ikke regnes ut, for dette er en sterk Høyre-kommune til Romerike å være.   

Nes
Solid rødgrønn seier sist, både Ap og Sp står sterkt i kommunen. SV er også en del av posisjonen, ledet av Grete Sjøli (Ap). Sp kan komme til å se 20-tallet her, og jevne ut styrkeforholdet til Ap, men med Ap som fortsatt rødgrønn storebror. Vanskelig å se hvordan opposisjonen skal få til et maktskifte her, med mindre de klarer lokke Sp over.

Rælingen: Ap fikk smått utrolige 59 prosent her sist. Takket være en gunstig velgerstruktur (mange ansatte i offentlige sektor), at mange har vært fornøyd med politikken som har vært ført og en svært populær ordfører i Øyvind Sand.  Etterfølgeren Ståle Grøtte gjelder som klar favoritt, men Aps rene flertall ryker trolig.      

Aurskog-HølandLille Rømskog innlemmes i Aurskog-Høland, uten at det påvirker velgerprofilen. (Men Rømskog mister dermed sin status som kommunen som først har valgresultatet klart..). Ap og Sp har rent flertall her. Også MDG og SV støtter Roger Evjen (Ap) som ordfører. Sp vil vokse mye her på Aps bekostning, men jeg tviler på om partiet klarer bli jevnstort. Evjen gjelder derfor som favoritt, men må se litt opp for Gudbrand Kval (Sp).

Nannestad: Bygdelisten valgvinner sist, uten å bli belønnet for det i form av makt. Hans Thue (Ap) er ordfører, støttet av SV, Sp, MDG, KrF og V. Videreføres dette sentrum-venstre-samarbeidet, så klarer jeg ikke se hvordan de blå og Christian Bendtz (H) skal kunne overta makten. Fersk måling viser solid flertall for styingsalliansen.

Gjerdrum: Markant Sp-framgang og Venstre-tilbakegang sist fra høyt nivå. Anders Østensen (Ap) er ordfører, støttet av Sp, MDG og KrF. Romerike Blad sitt foretrukne målebyrå, Infact, sliter med å få tak i nok respondenter til å framskaffe en måling fra kommunen uten for høye feilmarginer, men upubliserte tall jeg har sett, antyder at Ap, Sp og H kan bli om lag jevnstore på over 20 prosent. I så fall vokser Leif Haugland (Sp) fram som en stadig mer sannsynlig ordførerkandidat. Østensen (Ap) og Liseth (H), i den rekkefølgen, er likevel avgjort med i bildet.

Hurdal: Enorm ordførereffekt pro Runar Bålsrud og Venstre ved de seneste valgene, men med avmattingstendenser. Bygdelisten "Glad i Hurdal" og Sps vekst reduserer Venstre. En del intern turbulens i partiet, to av fem V-representanter har meldt seg ut i perioden. Ap, KrF, MDG og Sp inngår i samarbeidet med Venstre. Bålsrud har sagt nei til gjenvalg, det kan gi en del gamle V-velgere i flyt som jeg tror Sp kan ha forutsetninger for å appellere til. Sp kan bli størst her, det kan bane vei for Paul Johan Moltzau som ny ordfører.

Summeres denne velgeranalysen i NRK Østlandssendingen sitt dekningsomårde opp, så virker det rødgrønne favorittstempelet i Oslo klart. Det er åpent i Viken, mens Akershus vest som vanlig er og blir blå. I Follo er særlig sammenslåingen Nordre Follo spennende, her vipper det.

På Romerike vil Ap trolig beholde flesteparten av sine mange ordførere, men Sps frammarsj kan gi dem noen nye  ordførerkjeder i kommuner som Enebakk, Gjerdrum og Hurdal.

Det er imidlertid fortsatt tre uker igjen til valget og tid nok til at nye forskyvninger i velgermassen kan skape endringer. 

søndag 11. august 2019

Debatt i Ullensaker om politisk landskap og økonomi. Analyse: Åpent

Valget i Ullensaker virker åpnere enn på lenge. Økonomi er sentralt her i årets valgkamp.Lørdag 10. august hadde jeg gleden av å lede den lokalpolitiske debatten (sjekk streamen) under Jessheim-dagene. Alle ti partilister som stiller til valg i min hjemkommune Ullensaker, var representert med sine respektive frontkandidater.

Hjertesakene
Debatten ble innledet med at alle fikk holde fram en hjertesak ved årets valg. Natalya Fritzen og Liberalistene, som stiller til valg for aller første gang her, valgte å trekke fram kamp mot bompenger som en sentral sak. Frøydis Myrhaug (Rødt) pekte på økt barnetrygd for å hjelpe fattige barnefamilier, som sin viktigste sak. Mahmod Ahmad (SV) og Eirik Ballestad (MDG) løftet fram klima. Mens Thorbjørn Merkesdal mente godt nærmiljø er Ullensaker Venstres viktigste prioritet.  Lise Kragset Furuseth (KrF) snakket varmt om en verdig alderdom og et botilbud som fremmer økt selvstendighet.

Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp) ønsker å dempe innbyggerveksten i kommunen. Varaordfører Willy Kvilten (H) trakk fram bedre kontroll over økonomien som sitt partis hovedsak. Eivind Schumacher (Ap) sa at det første han ville gjøre hvis han blir ny ordfører er å redusere ordførergodtgjørelsen med "en hel lærerlønn". Ordfører Tom Staahle (Frp) sa at han hadde fått klare signaler fra justisminister Jøran Kallmyr om at Ullensaker ligger godt an til å få Politihøyskolen til kommunen og lovet å stå på videre for det.

Borgerlige vs rødgrønne
En kort runde om det politiske landskapet i kommunen, avdekket at den borgerlige posisjonen Frp, H, KrF og Venstre virker å være bra samlet, selv om Venstre ga noen signaler i debatten om at de gjerne tok på seg en "vipperolle". Ap må trolig støtte seg på Sp, SV og kanskje Rødt og MDG for å ha reelt håp om vinne makt etter valget.

MDG mente det var stor sannsynlighet for at de viderefører sitt samarbeid på rødgrønn side også inn i neste periode. Sp var noe mer tilbakeholden med sine preferanser, bortsett fra at de ønsker en ny ordfører som ikke kommer fra Frp, men også i Sp er nok sannsynligheten høyest for at partiet blir en del av et rødgrønt samarbeid etter valget.

Økonomi 
Økonomien i Ullensaker har store utfordringer å hanskes med. Nylig ble det lagt fram en rapport av konsulentselskapet Agenda Kaupang som konkluderte med at Ullensaker har "høy gjeld, svake finanser og lite oppsparte midler". Konsulentene har lagt innsparingsforslag på ca 80 mill i året på bordet der endret barnehage- og skolestruktur i retning større enheter, samt effetkivisering av omsorgstjenestene, er blant hovedgrepene.

Debatten avdekket at det generelt er lite gehør for disse kuttforslagene i det politiske miljøet i Ullensaker. Selv Liberalistene er i mot kutt innenfor skole og omsorg, men mener privatisering er hovednøkkelen for å begrense utgiftene, noe som i følge dem i sin tur også vil gjøre behovet for inntekter gjennom skatt og avgift mindre. Kvilten (H) holdt fram at det allerede er gjort grep som vil bringe økonomien i bedre balanse og pekte bl.a på utmeldingen fra det interkommunale IKT-samarbeidet Digitale Gardermoen på Øvre Romerike som en innsparingskilde. Schumacher (Ap) fryktet at utmeldingen snarere vil gi økte enn reduserte utgifter, og lanserte heller redusert bruk av konsulenter som bedre kuttforslag.   

Eiendomsskatt
Aps hovedplan for å få mer kontroll på økonomien, er å øke inntektene gjennom å innføre skatt på næringseiendommer. Både SV, MDG og Rødt støtter dette forslaget. Men Sp er klart i mot, så den ueigheten er dermed et betydelig skjær i sjøen som må løses i eventuelle ettervalgsforhandlinger på rødgrønn side. Kun Rødt er for å innføre eiendomsskatt også på boliger (i 10 mill-klassen), så dette blir neppe innført i neste periode. Staahle (Frp) pekte på at salg av kommunale eiendommer vil være en mulig kilde til økte kommuneinntekter framover. 

Samarbeid
I spørsmålrunden fra publikum ble politikerne utfordret av en velger på at de bør samarbeide bedre og heller snakke hverandre opp enn ned. Ordføreren mener at det er et godt tverrpolitisk samarbeid i dag og viste til at uenigheten om budsjettene er liten. Merkesdal (V) pekte derimot på at han, som innflytter, opplever at lokalpolitikken i Ullensaker er svært politisert og preget av opposisjon vs posisjon omtrent som i et parlamentarisk system. Forøvrig er kun Frp tilhenger av parlamentarisme i kommunen.

En lærer opplyste at de på hennes skole nylig hadde fått beskjed om at det ikke blir satt inn vikarer ved fravær til høsten og fryktet konsekvensene av det i form av for mange elever pr gjenstående lærere. Stokstad Oserud mente dette er et resultat av vekstpolitikken som føres, mens Kragset Furuseth pekte på at KrF har fått gjennomslag for en lærernorm som tvert i mot skal gi flere lærere pr elev og lovet å følge dette opp videre.

En annen velger var opptatt av "eplehagefortettingen". Kvilten sa at det innføres nye regler for dette i kommuneplanen som vil begrense utbyggingen og fortettingen i etablerte boomårder.

Klima og løgn
En førstegangsvelger var opptatt av hva kommunen kan bidra med på klima- og miljøfronten. Ballestad (MDG) mener Ullensaker, som den største kommunen på Øvre Romerike, bør gå foran og vise vei ved være "klimakloke" og "klimaaggressive" og viste til at de rødgrønne stort sett har stemt for MDGs klimaforslag, mens han har opplevd stor motbør på borgerlig side. Her protesterte Merkesdal kraftfull på Venstre vegne og mente Ballestad kom med "den største løgnen som det går an å komme med". Er det valgkamp eller er det ikke, repliserte Ballestad, før han innrømmet at de hadde fått mye støtte fra Venstre. Ballestad kom deretter med en unnskyldning til Venstre.

Ahmad (SV) holdt fram kartlegging og reduksjon av kommunens CO2-utslipp, valg av utslippsfrie tjenestebiler og solcellepanel på tak til offentlige nybygg i kommunen som noen konkrete klimatiltak som bør iverksettes.

Bjørn Dæhlie reguleres
En tilhører undret seg over situasjonen i Jessheim-marka og spurte om det er mulig å stoppe utbyggingen der eller om det er "kjørt". Her svarte Stokstad Oserud at utbygging er vedtatt i deler av marka, men at et nytt flertall vil sette kommuneplanen ut på ny høring for å avgjøre hvor den "grønne streken" skal settes. Staahle viste til at det er mange grøntområder igjen i kommunen og pekte på at areal- og transportplanen, som fylket har vedtatt, må Ullensaker forholde seg til. Den planen legger klare føringer for hvor utbyggingen skal skje.

Sentrumsplanene til Bjørn Dæhlie i Storgata ble det også spurt om fra en tilhører. Både Schumacher og Kvilten var opptatt av at han må følge den reguleringsplanen som kommunen har vedtatt. Hva  skjer med farlige Nordby togstasjon og ny undergang, ble til slutt også etterspurt. Staahle synes Bane NOR er "sendrektige" i saken, men er lovet at nytt planforslag skal komme i løpet av høsten. Schumacher ønsker ikke flytte denne stasjonen lenger nord nå fordi det vil være å flytte den bort fra folk.

Analyse: Åpent 
Slik jeg vurderer det politiske landskapet i Ullensaker og bevegelsene i velgermassen for tiden, så synes årets valg å være mer åpent enn på lenge her. De blå, med hjelp av en klarere borgerlig orientering fra KrF og V enn i mange andre kommuner på Romerike, har hatt makten i 20 år. De mange blå valgseierne, der særlig Frp har gjort det skarpt, kan ses i lys av at mange velgere har hatt sans for den "ja-politikken" som har vært ført, samt at velgerstrukturene i form av mange ansatte i privat sektor i kommune, er pro blå side. I tillegg har det vært en "Espelund-effekt" der tidligere ordfører Harald Espelund sitt joviale vesen og engasjement, har dratt en del velgere.

Velgerne kan komme til å ønske seg noe annet ved høstens valg. Et ønske som kan forsterkes av de økonomiske utfordringer kommunen står midt oppe i. Dette gir ammunisjon til opposisjonen i valgkampen. Dessuten kan velgere som er misforøuyde med den sittende regjeringen, komme til å vise dette ved å stemme rødgrønt.

Samtidig er det en viss ulempe for hovedutfordrer Ap at de stadig må bygge opp nye frontkandidater, dessuten sliter partiet med svært svake nasjonale trender. Ullensaker er for urbant til at Sp kan gjøre et brakvalg her, selv om det ligger an til en pen framgang for partiet. På den andre siden er ikke kommunen urban nok til at "bypartier" som Rødt, MDG og SV kan håpe på den massive oppturen her som de ser ut til å kunne opplever i storbyene.

I sum gjør dette situasjonen til nesten 50-50 i mine øyne, der mobiliseringsevnen i valgkampen vil avgjøre utfallet. Foreløpig er mitt noe tynne tips i borgerlig retning.

Den avholdte debatten spiller nok neppe særlig stor rolle hva gjelder velgerpreferanser, men ordskiftet ga noen avklaringer og skapte en del nye spørsmål som vi får mange anledninger til å diskutere mer i ukene som nå kommer. Og ikke minst følge opp etter valget.


Ønsker du en ordstyrer til ditt arrangement, så kontakt meg gjerne.

Du kan støtte mitt arbeid og mine analyser ved å vippse et valgfritt beløp til 92237487