lørdag 31. juli 2010

Tips til analysevinkel?

14 feriedager på Mallorca er brakt til en ende. Og denne analytiker går umiddelbart i gang med å analysere juli-målingene... Søndagen skal brukes til å skrive en analyse for Minerva.

Hvis det finnes noen lesere igjen der ute - har du et tips til vinkel?

mandag 12. juli 2010

Ap lekker til Høyre

Jeg hadde en samtale med Klassekampen i går vedrørende deres siste måling. Det resulterte i denne saken. OK artikkel, men overskriften og inngangen er nok noe misvisende. Høyres store framgang har også rammet Ap direkte ved at partiet nå lekker mange velgere til konkurrenten. Men akkurat hvor mange, er ikke helt enkelt å si noe om. Respons sine tall tyder på at hele 100 000 velgere har gått direkte fra Ap til Høyre. Selv tror jeg at "sannheten" ligger et sted i mellom Klassekampens (Norfakta) og Aftenpostens tall.

Tradisjonelt sett er velgerovergangene begrensede mellom disse to partiene. Mye tyder imidlertid nå på at overgangene mellom to av hovedkonkurretene i norsk politikk det siste halvåret har vært langt sterkere enn normalt. Hvor disse lyseblå/lyserøde velgerne tar veien ved både kommunevalget 2011 og stortingsvalget 2013 blir høyinteressant og helt avgjørende for hvem som vil vinne valgene.

torsdag 8. juli 2010

Høyre bikker 30 i Akershus

På oppdrag for Romerikes Blad har jeg laget en fylkesprognose for Akershus. Mine beregninger viser at Høyre nå har over 30 prosent av velgerne bak seg i sitt beste fylke.

søndag 4. juli 2010

Kommunevalget

Nå er det ett drøyt år igjen til kommunevalget (og fylkestingsvalget..om det er noen som bryr seg om det..). Høyre-medlemmene Johan Giersten og Lars Øy har utviklet et interessant konsept  (poll of polls) der de forsøker å estimere det nasjonale valgresultatet på basis av lokale målinger.

Min metode er omvendt. Jeg lager mine estimat ut i fra snittet av de siste nasjonale målingene. Det er styrker og svakheter ved begge metodene. "Poll og polls" kan slite med at det er få lokale og sporadiske målinger noe som gjør at de dermed henger etter de reelle velgerpreferansene. Jeg må på min side må forsøke å regne om fra nasjonale stortingsmålinger til preferanser ved kommunevalg.

Etter å ha studert historisk valgstatistikk de siste årene, synes det som om det er et klart mønter at Høyre, Sp og Rødt gjør det bedre ved kommunevalg enn stortingsvalg. Mens KrF, SV, Ap og Frp gjør det svakere. For Venstres del synes det å være omtrent hipp som happ.

Valget neste år blir neppe noe særlig annerledes i så måte. Foreløpig er mitt estimat over valgutfallet neste år slik (avrundet til nærmeste prosent):

Rødt 2
SV 5
Ap 27
Sp 7
KrF 5
V 4
H 27
Frp 18
Andre 5

Jeg har altså Høyre og Andre litt høyere enn Poll of polls. Mens Ap og Sp ligger litt lavere hos meg. For øyeblikket kjemper Høyre og Ap faktisk en knallhard kamp om å være Norges største lokalparti. I så fall blir valget neste år et brakvalg for Høyre.

Men det er resulatene i de enkelte kommunene som er det mest spennende. Av forståelige grunner så kommer jeg ikke til å legge ut estimater over alle landets kommuner. Jeg vil konsentrere meg om de største. Kommer mer tilbake til dette senere, men det lukter helblått i Bergen og Stavanger. I Oslo har de røde bedre muligheter, men også her har de borgerlige fortsatt et klart favorittstempel. I Trondheim er det ting som tyder på at den rødgrønne bastionen kommer til å bli mye mindre bastion. Fortsatt holder jeg de rødgrønne som favoritter her, men de borgerlige har knappet solid innpå.