fredag 18. november 2022

Fylkestingsvelgerne flokker seg om Høyre

Norges-historiens tredje nasjonale fylkesmåling presenteres i dag! De to første fikk du i mine analysebrev i mai og august. Sentio har spurt et representativt utvalg av velgere:

Hvis det var fylkestingsvalg i morgen, hvilket parti ville du ha stemt?
 
898 personer har deltatt i undersøkelsen som ble utført over telefon i perioden 8. – 14. november. 629 har oppgitt partipreferanse. Altså en svarprosent på 70. Dette ligger noe høyere enn antatt valgdeltakelse ved fylkestingsvalg. Feilmarginen er rundt +- 3 for de største partiene og +-2 for de mindre. Svarene er vektet etter kjønn og alder, men ikke politisk.

I tabellen nedenfor ser du hvordan svarene fordelte seg på partiene. Svarfordelingen er sammenlignet med de tilsvarende undersøkelsene i mai og august og det nasjonale fylkestingsresultatet i 2019.


Fylke

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Nov 22

4,1

9,2

21,8

8,7

4,8

3,2

3,8

32,4

8,6

3,3

Aug 22

4,3

8,6

21,0

11,2

5,9

4,7

3,4

27,6

9,2

2,5

Mai  22

5,5

9,7

21,7

9,7

5,3

3,8

3,6

28,3

9,8

2,7

Valg 19

3,9

6,0

24,2

14,5

7,6

4,1

3,5

20,3

8,6

7,3

Andre: INP 1,8, PP 0,6, Dem 0,5 Fp 0,3


Dette er mitt analysebrev nr 43 i 2022. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Eller be om medlemskap i min Face-gruppe "Politisk analyse". Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere


Høyre-byks
Høyre gjør et stort byks fra forrige måling og havner godt oppe på 30-tallet. Framgangen kommer som et resultat av økende lojalitet og flere overganger fra Ap og Sp, samt fra de som ikke stemte sist, i følge bakgrunnsmaterialet i målingen.

For de øvrige partiene er det mindre endringer, men jeg registrerer at Sp faller fra 11 til under 9, noe som kan tyde på at partiet var målt noe høyt sist. Fremdeles er dog Sps nivå godt over hva man leverer i nasjonale stortingsmålinger for øyeblikket.    

Vekting
De ovennevnte tall er «råtall». Altså hva respondentene som har deltatt, faktisk har svart i undersøkelsen. Det er imidlertid vanlig å vekte råtallene politisk, dvs. ta hensyn til at noen partier trolig er underrepresentert og andre er overrepresentert i utvalget. Enten kan man vekte mot siste stortingsvalg (2021) eller mot siste fylkestingsvalg (2019). Av kostnadshensyn, har jeg bedt Sentio vekte disse råtallene mot 2021.

I tabellen nedenfor ser du de politisk vektede tallene. Her ser vi at særlig Frps nivå da endrer seg. Det er et kjent fenomen at deres velgere oftere lar vær å svare på slike undersøkelser enn andre partiers velgere. Derfor gir en slik oppvekting av Frp trolig et bedre uttrykk for partiets reelle fylkesnivå. Derimot vektes H, Ap og Sp noe ned. Rødt havner på 3-tallet, andre målinger indikerer at dette er vel lavt.          

Fylke

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Vektet

3,3

8,5

20,5

7,5

4,7

4,2

3,7

30,1

13,3

4,2

Råtall

4,1

9,2

21,8

8,7

4,8

3,2

3,8

32,4

8,6

3,3Mer enn halve fylkes-Norge males blått?    
Disse nasjonale tendensene tyder på et klart borgerlig overtak i deres beste fylker Akershus, Agder, Vestfold og Rogaland. Også Buskerud, Vestland og Møre og Romsdal er nå i ferd med å bikke i blå retning. Det samme kan skje i Østfold. I utgangspunktet rødgrønne fylker som Innlandet, Telemark, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark kan bli mer spennende enn det tidligere har sett ut hvis dagens måling er i nærheten av et mulig valgresultat nasjonalt.

I alle fylker handler det imidlertid også om samarbeid og forhandlinger etter valget før makten kan besettes. Samarbeidsmønstrene varierer fra fylke til fylke.

Men dagens løypemelding er blå. 


Dette er mitt analysebrev nr 43 i 2022. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Eller be om medlemskap i min Face-gruppe "Politisk analyse". Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere