lørdag 9. mai 2009

Datalagringsdirektivet og EØS/EU

På oppfordring fra en av mine lesere (sentrumskonservativ), tok jeg opp datalagringsdirektivet med en av de i Høyre som bør ha oversikten over dette; Nikolai Astrup- leder av partiets EU-utvalg.
- Jeg oppfatter direktivet som en klar innstramning av dagens regelverk. Vi har ikke tatt stilling til dette i Høyre, men det har vært diskusjoner om det internt. Det er mange hos oss som er kritiske til direktivet.
Kan vi i Norge egentlig si nei til dette?
- Nei. Vi kan være kritiske, men vi må implementere det. Slik fungerer EØS-avtalen.
Hva tror du om EØS - kan avtalen bestå hvis Island går inn i EU?
- Ja, teknisk sett kan den det. Men det blir litt håpløst å i praksis sitte og kontrollere seg selv i kontrollorganer etc. Går Island med i EU, slik regjeringen der nå har gått inn for, så vil en EU-debatt presse seg på også i Norge.

Astrup mener at et eventuelt islandsk medlemskap vil dra fiskerisektoren i positiv retning i Norge, noe som vil kunne påvirke opinionen i ja-retning. Da vil kun landbrukssektoren stå igjen alene som nei-bastionen blant primærnæringene.

EU-historien har vist at Høyre taper når EU kommer opp på agendaen. Tror du virkelig at EU kan bli en god sak for Høyre når/hviss dette kommer opp, enten nå eller ved en senere anledning?
- Vi ligger på 14 prosent nå. 35 prosent av opinioen er svært positive til EU. Dette kan bli en god sak for oss!

3 kommentarer:

 1. Sentrumskonservativ9. mai 2009 kl. 16:40

  Takker for din viderformidling av mitt spørsmål, Svein Tore.

  Astrups svar bekrefter for det første at Høyre ser på vetoretten i EØS som en illusjon (her er de ikke enige med Ap), for det annet at man når det gjelder datalagringsdirektivet, må sette sin lit til Frp, V, Sp, SV og KrF (sistnevnte har ikke tatt standpunkt til om reservasjonsretten skal benyttes). I akkurat denne saken (eller for så vidt EU-saker i sin alminnelighet) er det derfor å håpe at Ap og Høyre samlet sett kommer under 85 mandater også i neste stortingsperiode.

  Det er uklart når EUs datalagringsdirektiv kommer til behandling i Stortinget.

  SvarSlett
 2. Sentrumskonservativ9. mai 2009 kl. 16:47

  I dag blir det for øvrig i flere aviser publisert en oversikt over Høyres oppslutning på meningsmålinger og i valg siden 1992:

  http://www.nyhetsgrafikk.no/grafikk/html1450/02877.html

  Jeg ser dog at denne ikke helt samsvarer med Bernt Aardals oversikt (http://home.online.no/~b-aardal/P1997.pdf), som viser et toppunkt på under 30 prosent. Denne viser et toppunkt på 32 prosent i juli 2002. Vil du si oversikten til Nyhetsgrafikk.no er til å stole på?

  SvarSlett
 3. Nei, vetoretten er nok ikke noe tema i Høyre. Ikke særlig overraskende vel?

  Hvilke aviser publiserer målingsoversikten i dag? Jeg har bare lest Aftenposten og Dagsavisen i dag...
  Såvidt jeg kan se, så er dette en betalingstjeneste. Og jeg gidder ikke betale for å sjekke grafene. Men bruker de snittet, så er det ok.
  Hadde en samtale med gen.sek. i dag hvor nettopp Høyre-knekken i 2002 var et tema. Han mente at budsjettetforslaget den høsten, med sterke (men nødvendige) innstramninger, var hovedårsaken.

  SvarSlett