lørdag 9. mai 2009

Hvordan skal Høyre bedre sin distriktsappell?

Det var hovedspørsmålet i min samtale med Høyres kanskje fremste distriktsrepresentant, Ivar Kristiansen fra Nordland. Kristiansen erkjente at Høyre har et meget sterkt bypartiimage.

- Vi er veldig ordentlige i Høyre. Kanskje litt for ordentlige. Der vi snakker moderasjon og er økonomisk ansvarsvarlig, lover andre (les Frp) mer penger til det meste. I tillegg mangler vi politikertypene. Vi mangler en Erling Norvik som kan hente mange stemmer i distriktene.

Hvordan skal partiet bedre denne svake stillingen ute i distriktene?
- I mitt distrikt, Norland, så tror jeg at energispørsmålet generelt og oljeboring speiselt, kan være noe som drar velgere. Vi besluttet i dag med massivt flertall å ta i bruk de store ressursene som ligger og venter.

Kristiansen mente også at EU etterhvert kan ble en sak som Høyre kan vinne distriktsstemmer på.
- Jeg har langt større tro på Islands-suget enn på svenske-suget. Et islandsk ja vil påvirke fiskeribefolkningen i ja-retning og det vil kunne gagne oss. Valganalyser har vist at Frp var største parti blant fiskerne ved forrige valg. Dette bør det være mulig å gjøre noe med.

Men oljeboring i Nord er vel helt uforenlig med økt oppslutning blant fiskere og velgere tilknyttet den næringen?
- Nei. Jeg synes at fiskeriorganisasjonene har opptrådt meget klokt i borespørsmålet. Og det er jo ikke snakk om at vi skal bore i de mest fiskerike feltene Dessuten må vi huske på at havbruksnæringen er langt større enn viltfiskerne.

Kristiansen trodde også at Kystpartiet er på vei ut i Nord, og at det kan komme et tilsig av velgere herfra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar