fredag 19. februar 2021

Sprekker Senterpartiet?

Sylvi Listhaugs Frp kan gi Sp sterkere kamp.     


Uken har forløpt med positive Korona-nyheter på verdensbasis og her hjemme. Med utsikter til at mesteparten av den voksne befolkningen er vaksinert før sommeren, vil det gi økende press på raskere åpning av samfunnet. Opposisjonen og ulike interessegrupper vil kunne lede an i dette. Men det kan også gi rom for et nyhetsbilde og en politisk agenda som inneholder andre saker – hvilket kan gi alle andre partier enn Høyre noen forbedrede opinionsmuligheter.

Høyre viste opinionsmessige svakhetstegn i november og desember, men har kommet godt ut av den siste runden med nedstengning og gradvis åpning og ligger nå noen tideler over sitt gode 2017-valg. Partiet «nyter» også godt av Frps problemer. Hs tidligere regjeringspartner er helt nede på 7-tallet på snittet av februarmålingene. Og sliter tungt med sviktende lojalitet og store lekkasjer til H og Sp. I tillegg virker Demokratene å være et økende problem for Frp.

Dette er et utdrag fra analysebrev nr 8 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

Siv Jensen går av på bunn
Siv Jensen varslet i går sin avgang. Beslutningen bør ses i lys av de dype problemene som partiet står i, selv om man ikke bør kimse av de personlige grunnene hun oppgir. Å være partileder er krevende, og det finnes åpenbart andre, interessante ting å bruke livet sitt på. Hun gjorde det forgjengeren Carl I. Hagen aldri klarte, å ta partiet inn i regjering. Jensen satt som finansminister i imponerende seks år. Det har svært få før henne maktet. Oppslutningen om partiet holdt seg brukbart i de fire første regjeringsårene, men det buttet i siste del av perioden, parallelt med at V og KrF tok steget inn i regjering – noe som også dannet et bakteppe for hvorfor hun og partiet valgte regjerings-exit i fjor. Oppslutningen om Frp (se graf) har svingt fra over 30 til 7 prosent under Jensens ledertid. Hun gir seg dermed på bunn. Jensen avrunder sin ledertid i Frp med å bryte de fleste organisatoriske regler ved nærmest å utnevne partiets neste leder, Sylvi Listhaug, og nestleder, Ketil Solvik-Olsen. Hun får nok ønsket oppfylt. Listhaug vil trolig dra Frp i en mer nasjonal og innvandringsorientert retning. Det kan demme opp for lekkasjer til Demokratene.

Men et vel så interessant spørsmål er hvorvidt et nytt lederskap kan få tidligere Frp-velgere som har gått til H og Sp, til å komme tilbake igjen. Sp kan komme til å oppleve en vel så tøff kamp som H fra Listhaugs Frp. Fordi Frp vil fjerne seg enda mer fra regjeringsmakten og establishment og framstå som et mer rendyrket opposisjonsparti. Så er spørsmålet om det er mulig å finne tilbake til protestpartiet Frp med troverdighet. Det finnes H-velgere som vil finne «Listhaugs Frp» attraktivt, men relativt moderate Frp-velgerne kan i sin tur se H som et mer aktuelt valg. Håpet er nok at Ketil Solvik-Olsen skal bidra til å balansere partiet slik at disse likevel kan bli værende.
   
   
           

Tegning: Egil Nyhus

Lysning for Ap

Sp ligger fremdeles på et enormt nivå, men har vist noen små svakhetstegn de siste ukene i form av noe redusert lojalitet, fra godt oppe på 80-tallet i januar til nede på 70-tallet i februar. Hvis denne tendensen forsterkes, så betyr det at Sp må kompensere ved å hente flere velgere fra andre partier eller hjemmesitterne for å holde seg rundt 20 prosent. Det kan bli for tøft. Samtidig kan det også være mer snakk om en naturlig korreksjon etter en voldsom framgang de seneste månedene. Sps velgermatriser ser fremdeles solide ut.     

Ap har vist noen små positive tendenser i det aller siste og tatt tilbake posisjonen som største opposisjonsparti. Fortsatt ligger partiet på et meget lavt nivå, men man har i det korte bildet i alle fall greid å øke lojaliteten litt og dempe lekkasjene til Sp, SV og R noe.

Av «sperregrensepartiene» ligger MDG fortsatt best an, nå med en liten margin ned til sperren. Rødt balanserer rundt, mens både KrF og V ligger under. V har dog løftet seg noe i februar, etter en stygg dipp ned på 2-tallet i januar. Samtlige fire partier har fortsatt realistiske muligheter for å komme seg over, men samtlige kan også utmerket godt havne under. MDG og V har det største vekstpotensialet, men R og KrF har en sikrere velgerbase.
 
 

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Februar

3,9

7,5

21,7

19,6

4,6

   3,2

3,1

25,6

7,8

3,0

Januar

4,0

8,0

20,4

20,7

4,0

3,4

2,5

24,7

9,5

2,7
Dette er et utdrag fra analysebrev nr 8 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. I dagens utgave får du også innsikt i Rogaland valgkrets. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

fredag 12. februar 2021

Speiling av folket

Det blir stor utskifting på stortingsbenkene Buskerud, Nordland og Finnmark til høsten.

 

Representantene som vi velger inn på Stortinget 13. september er våre stedfortredere. De skal ta viktige politiske avgjørelser de neste fire årene på vegne av oss. Stortingsrepresentantene bør derfor speile befolkningen både politisk og sosialt.

Hvor sterk gjenspeilingen bør være, er et tema for evig diskusjon der gjenspeilingsperspektiv står mot kompetanseperspektiv. Diskusjonen har sine klassiske røtter i motsetningen mellom bundet og ubundet mandat. «Kompetansetilhengere» framholder at våre fremste politikere bør være mer kompetente enn et tverrsnitt av befolkningen fordi de da vil være bedre i stand til fatte gode avgjørelser. Kjønn, alder, bosted, inntekt osv. er slik sett av underordnet betydning.


Dette er et utdrag fra analysebrev nr 7 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. I dagens utgave får du også innsikt i situasjonen i Nordland og Finnmark. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

Identifikasjon
Gjenspeilingshensynet tilsier at de beste avgjørelsene fattes når det er god, sosial bredde i den folkevalgte forsamlingen. I tillegg er det et gode at vi velgere lettere kan identifisere oss med folkevalgte som ligner oss selv.

I mine analyser legger jeg mest vekt på partirepresentasjon. Fordi partiene spiller en nøkkelrolle i vårt representative demokrati. Men den sosiale gjenspeilingen er også et moment som vi bør ha med oss. Derfor har jeg sjekket alder, kjønn og bosted på de som i øyeblikket ligger an til å komme inn på Tinget til høsten. Tendensen synes å være stor grad av over-representasjon av middelaldrende, stor geografisk spredning og jevnere kjønnsfordeling.

Vi skal nå se litt nærmere på tre av valgkretsene der endringene ligger an til å bli ganske så store: Buskerud, Nordland og Finnmark. Jeg baserer mine utregninger i valgkretsene på gjennomsnitt av de siste nasjonale målingene, lokale målinger og valgstatistikk.             


Kvinnedobling i Buskerud
H 2, Ap 2 (-1), Sp 2 (+1), Frp 1 (-1) og SV 1u viser min Buskerud-beregning nå. Frp har i øyeblikket mer enn nok med å berge ett av sine to mandater i kretsen, partiet holder sistemandatet med H som nærmeste aspirant. Rødgrønn overvekt 5-4 her sist kan dermed økes til 5-3 (Buskerud mister ett mandat).

Martin Kolberg, Lise Christoffersen, Masud Gharahkhani (Ap), Trond Helleland, Kristin Ørmen Johnsen (H), Morten Wold, Jon Helgheim (Frp), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Arne Nævra (SV) har utgjort Buskerud-benken i inneværende periode. Fem av de ni ligger an til gjenvalg: Christoffersen, Gharahkhani, Helleland, Wold og Lundteigen. Det innebærer i så fall en gjenvalgsprosent på 56. Wold ligger mest utsatt til av disse pt. Det kan bli tre nye kvinner på benken: Sandra Bruflot (H), Sigrid Ilsøy (Sp) og Kathy Lie (SV). Bruflot er sikrest av disse, dernest Ilsøy, mens Lie ligger inne på utjevning.

Den store mannsovervekten på 7-2 kan dermed bli omvandlet til jevne 4-4. Snittalderen kan synke fra voksne 55 år til 52. Per Olaf Lundteigen blir etter alle solemerker eldst med sine 68 år, mens Sandra Bruflot trolig blir yngst med 30.

Antallet representanter med tilhørighet til Drammen ligger an til klart å gå ned fra 5 til 3.  Dette er et utdrag fra analysebrev nr 7 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. I dagens utgave får du også innsikt i situasjonen i Nordland og Finnmark. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. fredag 5. februar 2021

De rødgrønne befester ledelsen

Oslo, Akershus og Hordaland kan gå fra borgerlig til rødgrønt flertall.


Opinionsbildet er relativt stabilt i følge gjennomsnittet av de tre publiserte målingene i den første februar-uken. Det er klart rødgrønt flertall. Sp og H er sterke. Ap og Frp svake. Men det er tegn til at Aps tilbakegang har stoppet opp og Sps framgang toppet ut. «Andre», MDG og R har hatt noe oppadgående tall de siste dagene, mens det spriker en del for SV og V. Dette kan like gjerne være resultat av tilfeldige måleutslag som ny tendens.

Dette er et utdrag fra analysebrev nr 5 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

I tabellen under har jeg sammenlignet snittallene fra de første februar-målingene med gjennomsnittet i januar og valgresultatet i 2017.

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Febr.

4,4

7,2

21,2

20,2

4,5

   3,2

2,8

24,8

8,2

3,4

Jan. 21

4,0

8,0

20,4

20,7

4,0

3,4

2,5

24,7

9,5

2,7

Valg17

2,4

6,0

27,4

10,3

3,2

4,2

4,4

25,0

15,2

1,8

 

107-62 rødgrønt
Nedenfor har jeg beregnet mandatene for alle partier med utgangspunkt i dette februar-snittet. Og sammenlignet fordelingen med januar og valgutfallet i 2017. Beregningene viser hele 107 rødgrønne mandater mot kun 62 borgerlige.

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Febr.

8

12

40

39

8

2

3

43

14

0

Jan 21

7

14

38

38

8

2

1

45

17

0

Valg17

1

11

49

19

1

8

8

45

27

0Bak disse hovedtallene skjuler det seg mye interessant i valgkretsene. Nå som nominasjonsprosessene stort sett er over, er det også spennende å se hvem som ligger an til gjenvalg og hvilke fjes som ser ut til å bli nye på de ulike benkene. Jeg skal ta deg med på en rundtur i våre tre største valgkretser, målt i antall velgere: Oslo, Akershus og Hordaland. I disse kretsene er om lag en av tre velgere bosatt. I alt er det 55 mandater til fordeling her.

Fastgrodde Akershus-politikere
Det ligger an til H 6, Ap 4 (-1), Frp 2 (-1), Sp 3 (+2), SV 1, MDG 1 (+1), V 1 og R 1u (+1) i Akershus i øyeblikket. Sp og Ap er i kamp om sistemandatet. Frp trøbler med å holde sitt andremandat og er i ferd med å dras inn i den kampen. Borgerlig seier 10-7 i 2017 kan bli snudd til rødgrønn overvekt 10-9 (Akershus får to flere mandater).

Anniken Huitfeldt, Sverre Myrli, Nina Sandberg, Åsmund Aukrust, Tuva Moflag (alle Ap), Jan Tore Sanner, Tone Trøen, Henrik Asheim, Nils Aage Jegstad, Turid Kristensen, Hårek Elvenes (alle H), Hans Andreas Limi, Himanshu Gulati, Kari Kjos (alle Frp), Abid Raja (V), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Nicolas Wilkinson (SV) har utgjort Akershus-benken 2017-21. Bente Stein Mathiesen, Anne Kristine Linnestad (H), Solveig Schytz (V) og Sheida Sangtarash (SV) har vært en del innom som vara.

Nominasjonsprosessen avstedkom relativt få endringer i kandidatoppsettene fra de respektive partiene i Akershus, så hele 13 av de 17 ligger an til gjenvalg: Huitfeldt, Myrli, Moflag, Aukrust, Sanner, Trøen, Asheim, Kristensen, Elvenes, Limi, Gulati, Raja og Gjelsvik. Gulati ligger svakest til av disse pt. Det innebærer en gjenvalgsprosent på hele 76. De seks nye fjesene på benken ser ut til å kunne bli Anne Kristine Linnestad (H), Une Bastholm (MDG), Kirsti Bergstø (SV), Else Marie Rødby, Kari Mette Prestrud (Sp) og Marie Sneve Martinussen (R). Skjønt det er altså en sannhet med betydelige modifikasjoner å omtale Linnestad og Bastholm som nye. Prestrud (sistemandat) og Martinussen (utjevning) er usikre kort.


            Tegning: Egil Nyhus


Det klare mannsflertallet 11-6 kan bli snudd til kvinneflertall 10-9. Snittalderen på Akershus-benken kan stige litt fra 46 til snaut 47 år. Elvenes ser ut til å bli eldst med sine 62 år og Gulati yngst med 33. Aldersspennet blir relativt begrenset med tanke på at det er snakk om 19 mennesker.


Det ligger an til å bli sju fra Romerike, seks fra Vest (Bærum og Asker) og tre fra Follo. I tillegg til tre «Oslo-folk». Oslo-innslaget vil i så fall bli klart sterkere enn i inneværende periode da kun Raja hadde bosted der. Vest kan styrke sin representasjon fra fem til seks, Romerike står på stedet hvil med sju, Follo kan miste en og stå igjen med kun tre.  


Mandatrekkefølge Akershus 2017

Antatt mandatrekkefølge Akershus 2021

1. Jan Tore Sanner, H, 52, Bærum
2. Anniken Huitfeldt, Ap, 48, Ullensaker
3. Hans Andreas Limi, Frp, 57, Bærum
4. Tone Trøen, H, 51, Eidsvoll
5. Sverre Myrli, Ap, 46, Skedsmo
6. Nils Aage Jegstad, H, 67, Vestby
7. Nina Sandberg, Ap, 50, Nesodden
8. Himanshu Gulati, Frp, 29, Skedsmo
9. Abid Raja, V, 42, Oslo
10. Henrik Asheim, H, 34, Bærum
11. Sigbjørn Gjelsvik, Sp, 43, Sørum
12. Nicholas Wilkinson, SV, 29, Oppegård
13. Åsmund Aukrust, Ap, 32, Bærum
14. Turid Kristensen, H, 51, Lørenskog
15. Kari Kjos, Frp, 55, Lørenskog
16. Tuva Moflag, Ap, 38, Ski
17u. Hårek Elvenes, H, 58, Bærum


1. Jan Tore Sanner, H, 57, Bærum
2. Anniken Huitfeldt, Ap, 52, Ullensaker
3. Tone Trøen, H, 55, Eidsvoll
4. Sigbjørn Gjelsvik, Sp, 47, Lillestrøm
5. Sverre Myrli, Ap, 50, Lillestrøm
6. Henrik Asheim, H, 38, Bærum
7. Kirsti Bergstø, SV, 40, Nittedal
8. Hans Andreas Limi, Frp, 61, Bærum
9. Anne Kristine Linnestad, H, 56, Nordre Follo
10. Else Marie Rødby, Sp, 39, Asker
11. Tuva Moflag, Ap, 42, Nordre Follo
12. Turid Kristensen, H, 55, Lørenskog
13. Une Bastholm, MDG, 35, Oslo
14. Abid Raja, V, 46, Oslo
15. Åsmund Aukrust, Ap, 36, Bærum
16. Hårek Elvenes, H, 62, Bærum
17. Himanshu Gulati, Frp, 33, Ullensaker
18. Kari Mette Prestrud, Sp, 44, Nordre Follo
19u. Marie Sneve Martinussen, R, 36, Oslo Dette er et utdrag fra analysebrev nr 6 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. I dagens utgave får du også innsikt i situasjonen i Oslo og Hordaland. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

tirsdag 2. februar 2021

Slik vokser SV, MDG, Rødt og "Andre"

 Misnøye med sitt gamle parti og mer attraktiv politikk hos et annet parti er hovedårsaker til hvorfor velgerne vandrer.

 

Sist fredag presenterte jeg hovedfunn fra Sentios januar-undersøkelse der velgerne ble bedt om å begrunne hvorfor de har endret partipreferanse. Analysen tok for seg bevegelsene mellom de fire største partiene Ap, H, Frp og Sp. Med et særlig fokus på begrunnelsene for Aps fall. I dag får du velgernes begrunnelser for vandringer mellom de mindre partiene SV, MDG, Rødt, KrF, V og «Andre». Men også årsakene som oppgis av de som vandrer inn eller ut av «vet ikke»-gruppen, samt noen bevegelsesmønstre mellom små og store partier.

Dette er et utdrag fra Plussanalysebrev nr 1 i 2021. Mine plussbrev kommer ut en gang pr mnd. Du kan abonnere på Pluss ved å Vippse 200 kr (halvt år) eller 300 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post

Når tallene fra en slik utvalgsundersøkelse brytes ned på partier, så vil antallet respondenter som har en preferanse for de mindre partiene være såpass få, at vi må ta forbehold om store feilmarginer når vi studerer disse vandringene. Derfor er det ikke gitt at begrunnelsene som er oppgitt, er tilfredsstillende representative for alle velgernes vandringer mellom partiene. Vi bør derfor se på dataene også med kvalitative øyne og tenke at begrunnelsene uansett kan ha en egenverdi fordi denne type data i stor grad ellers mangler. Undersøkelsen gir oss altså kvalitativ kunnskap om velgervandringer, selv om ikke alt nødvendigvis er like representativt.       


Sunn SV-matrise
SV har et januar-snitt på åtte prosent. Partiet ligger to prosentpoeng over sitt 2017-valg. Veksten skyldes først og fremst et ganske stort netto pluss mot Ap. De som har gått fra Ap til SV holder særlig fram to begrunnelser for dette: Politikk og en mer negativ oppfatning av Ap. «Ap har forlatt sitt grunnfjell, det passer ikke med mine meninger lenger», sier en. Det er få som beveger seg fra SV til Ap for tiden, men den som begrunner sin vandring med at «Ap har mer makt» representerer et tradisjonelt problem for lillebror SV i forholdet til storebror Ap. 


SV har noe pluss mot regjeringspartiene H og V, men dette er relativt beskjedent. Miljø-politikk oppgis som en av årsakene til vandringene fra H til SV. En tidligere blå velger utrykker, kanskje litt overraskende, at «jeg har alltid likt SV». Alle velgerne som har vandret fra SV til H oppgir Høyres gode styringsevne og bra håndtering av Korona som årsak.   

SV har mobilisert en del av de som satt hjemme sist. Deres begrunnelser dreier seg om ulike politiske spørsmål som helse, distrikt og skatt.
Kan Rødt og uklart regjeringsalternativ ødelegge for SV?
Selv om SV har et høyere lojalitetsnivå nå enn vanlig, så har partiet også en del 2017-velgere som har blitt usikre. Uklarhet på venstresiden og svakheter på miljø trekkes fram som noen av årsakene. Her kan det ligge et farepotensial.
 
SV har for tiden netto tap kun til ett parti; Rødt. «SV går feil vei, mens Rødt står på sitt», holder en av disse fram. En annen mener at Rødt gjør en bedre jobb for «oss arbeidsfolk».
 

MDG henter velgere fra Ap og V
MDG balanserer for tiden på sperregrensen. Det betyr at partiet ligger noe over sitt 2017-nivå på drøyt tre prosent. Partiet har to hovedkilder for sin framgang: Klart positivt bytteforhold med både Ap og V. De som har forlatt Ap til fordel for MDG, er samstemte i sin begrunnelse om at det skyldes miljøpolitikken.

Også de som kommer fra Venstre oppgir miljø som grunn, men nevner i tillegg misnøye med Venstres arbeid og posisjon i regjeringen. «MDG er tydeligere på grønn politikk. Venstre er for praktisk rettet om regjeringssamarbeid» er en begrunnelse som på en bra måte oppsummerer overgangene fra V til MDG. Men det finnes også noen som går motsatt vei. «MDG gjorde en bra jobb i Oslo, men ikke i Bergen og Stavanger», sier en ny V-velger som stemte MDG sist.  


 Utdrag av begrunnelsene for å gå til MDGSvak lojalitet er en fare for MDG
MDG sliter med lojaliteten blant egne velgere. Av de som har hoppet opp gjerdet, er det mye usikkerhet ute og går. Men en peker på at MDG er for ensaksorientert: «Det er andre viktige saker som MDG ikke dekker». Jeg noterer også at kritikk av MDGs jobb under pandemien er et element i begrunnelsene fra disse.  
Dette er et utdrag fra Plussanalysebrev nr 1 i 2021. Dagens brev inneholder også begrunnelser som velgerne oppgir for å gå til eller forlate Rødt, V, KrF og "Andre". Mine plussbrev kommer ut en gang pr mnd. Du kan abonnere på Pluss ved å Vippse 200 kr (halvt år) eller 300 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.