lørdag 28. januar 2023

Bettan og Asbjørnsen


 Lokalvalgkampen er i gang. Genuin og fin. Men bør den bli bredere? 


Tirsdag hadde jeg gleden av å lede årets første valgdebatt her jeg bor i Ullensaker. I et nyoppusset bibliotek var de fremste representantene for alle ni partiene som sitter i kommunestyret til stede. Debatten var innom flere temaer, men fattigdomsbekjempelse var kjernen.


Håndverket debattledelse
Muligheten for debattledelse innimellom alle analyser og tall, har gitt meg flere nyttige perspektiver: Det ene dreier seg om økende respekt for ledelse av ordskifter som et håndverk. Det er lett å sitte og ergre seg over svak ordstyring og håpløs debattleder når man følger politiske debatter som TV-seer eller radiolytter.


Dette er mitt fjerde analysebrev i 2023. Du sikrer deg tilgang til alle mine hovedanalyser i hele 2023 ved å Vippse 500 kr til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse".

Men når man selv får prøvd seg i den rollen, så siger en stadig dypere forståelse inn at for å kunne gjøre en bra jobb, så kreves det både gode doser med forberedelser, en ide om hvor man vil, feiling og læring, evne til improvisasjon, gode lydteknikere og debattanter og publikum som spiller på lag. Dette er faktisk en ganske så krevende øvelse som det ligger mye mer arbeid bak for å få til å fungere enn det som vises for de som kun ser eller lytter.

Jovial tone
Dernest er det meget interessant å skue hvordan politikere møter hverandre før, under og etter slike debatter. Det er generelt en meget jovial tone mellom dem. Og det gjelder enten det er snakk om rikspolitikere som Anniken Huitfeldt, Kirsti Bergstø og Abid Raja, eller lokalpolitikere som Lise Kragset Furuseth, Thorbjørn Merkesdal og Lars Halvor Stokstad Oserud. Man hjelper hverandre både med drikke, mikrofoner, hår og diverse, slår av en trivelig passiar og har en vennligsinnet holdning til hverandre. Men når debatten er i gang, så «skjerpes greiene» (for å låne litt DumDum) og man er konkurrenter som kjemper om mange av de samme velgerne.

Dette er en meget fin kvalitet ved norsk politikk. For antagelig er det også lettere å finne gode politiske løsninger til det beste for velgerne når man har en bra mellommenneskelig relasjon i bunn. Samtidig er det en balanse her der det neppe er gunstig hvis det trivelige og joviale bikker for mye over i vennskap og uformelle relasjoner. Det er en balanse som jeg som analytiker og debattleder også må passe på.   

Fritidspolitikerne
Landet rundt vil det i månedene som kommer avholdes mange slike arrangement. Der flere antagelig vil delta som lokalvalgdebattant for første gang. Folk som, også under tvil, har sagt ja til å stille på kommune- eller fylkestingslisten for sitt parti, men som kanskje er litt uforberedt på oppmerksomhet. Og vi bør huske at lokalpolitikere gjør dette på fritiden sin.

Derfor er det noe ekte og genuint over lokalvalgkamp. Mennesker med et lokalpolitisk engasjement uten økonomiske utsikter til noe særlig annet enn beskjedne møtegodtgjørelser for tunge saksdokument, står i sentrum. Slike folk er det all mulig grunn til å applaudere.           
 
To viktige symboler
I politikken er det en tendens til dominans av mennesker i 40- og 50-årene. For å skape bedre gjenspeiling av befolkningen, er det derfor ekstra grunn til å jobbe med rekruttering av både unge og eldre. Det er fremdeles også overvekt av menn, selv om kvinneandelen er økende.   
I tirsdagens Ullensaker-debatt ble Unni Lisbeth «Bettan» Lundberg og Kathrine Asbjørnsen to viktige symboler på denne bredden.

Tegning: Egil Nyhus


Den ene; 68-årige Lundberg, rykker opp fra 8. til 3. plass på årets Ap-liste. Hun stilte i debatten på kort varsel da både 1. og 2. kandidaten ikke kunne. Lundberg mente at hennes tilværelse som bestemor og nylig pensjonist, vil være et nyttig ståsted å ta med seg for å kunne skjøtte kommunestyrevervet på en god måte. Og den andre; den fremadstormende 36-åringen Asbjørnsen, som rykker opp fra 21. til 1. plass på Rødts liste, kom inn med et brennende engasjement for sosial utjevning for alle mennesker fra «vugge til grav».

Det er å håpe at alle kommunevalgkamper har sine «Asbjørnsener og Bettaner» i den meget interessante og spennende tiden vi nå går inn i landet rundt. Det vil gi bedre bredde i debatter og kommunestyrer hva gjelder både kjønn, alder og meninger.     


PS:
Ståle Lien Hansen er favoritt

Min helt ferske Ullensaker-prognose under, som bygger på nasjonale data, valghistorikk og siste lokalmåling, viser at Frp ligger an til å bli størst, tett fulgt av H og Ap.
Mandatberegningen viser helblått flertall med 24 (av i alt 45) mandater for partiene til Hansen-brødrene. KrF holder sitt ene mandat med syltynn margin på denne prognosen, Ap er svært nær å plukke opp dette. Både R og V kan doble sine kommunestyregrupper, mens Sp og MDG ligger an til å få dem halvert.


 

R

SV

Ap

Sp

MDG

V

KrF

H

Frp

Andre

Jan 23

5,0

5,0

23,2

6,5

2,3

3,8

1,7

23,9

28,1

0,5

Valg 19

2,9

4,1

27,0

12,6

3,8

3,0

1

14,8

29,6

0,4

Mandater 23

2

2

10

3

1

2

1

11

13

 

Endring

+1

 

-2

-3

-1

+1

 

+4

 

 I sum peker tallene i retning av et maktskifte med Ståle Lien Hansen (Frp) som mest sannsynlig ordfører. Men blir det en viss stemmeforskyvning fra blå til rødgrønn side i valgkampen, så kan Ullensaker-valget bli jevnt.   Dette er mitt fjerde analysebrev i 2023. Du sikrer deg tilgang til alle mine hovedanalyser i hele 2023 ved å Vippse 500 kr til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse".


tirsdag 17. januar 2023

Mot maktskifter i Kristiansand, Drammen, Ålesund og Nordre Follo

 I dag fortsetter jeg ferden i kommune-Norge. De fem største kommunene, i innbyggertall, ble analysert i fredagens brev. Nå skal jeg se nærmere på de ti neste. Mine prognoser er basert på lokale målinger der disse finnes, nasjonale målinger og valghistorikk. Tallene er øyeblikksbilder. Både tall og vurderinger vil endre seg jo mer info vi får og jo nærmere vi kommer valgdagen.


Dette er min Pluss-analyse nr 1 i 2023. Du sikrer deg tilgang til alt Pluss-innhold i hele 2023 ved å Vippse 300 kr til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen Politisk analyse Pluss


Bernander har grepet om Kristiansand

H og Ap jevnstore rundt 18 prosent i 2019. Nå er det 26-16 i favør H på min beregning. KrF har et grep om tredjeplassen rundt 10 blank. Frp og SV ligger begge midt på 7-tallet. Demokratene oppnådde formidable 13,4 i 2019, men ser ikke ut til å kunne forsvare det nå. Indre strid og diverse utmeldinger har ødelagt mye. Siste lokalmåling viste 6 blank.

MDG faller tilbake også i Kristiansand og ligger midt på 5-tallet. Pensjonistpartiet virker å ha spennende ting på gang her og kan bli større enn både Venstre og Rødt. Alle tre ligger rundt 4. Kristiansand er blant Sentrums beste muligheter, men datagrunnlaget er foreløpig tynt. 2 prosent er derfor mest et tidlig anslag. PDK, nå K, fikk 1,7 i 2019 og kan klare noe tilsvarende til høsten. En mulig ny partidannelse i form av Sørlandspartiet, med ex-Demokrat Nils Nilsen i front, kan være i emning, med potensial til å hente en del ex-D-velgere, men foreløpig er det ikke bekreftet at de stiller.      


 

R

SV

Ap

Sp

MDG

S

PP

V

KrF

H

Frp

K

ND

Andre

Jan 23

4,0

7,5

16,0

2,2

5,5

2,0

4,5

3,8

10,0

26,1

7,5

1,7

6,0

3,2

Valg 19

2,9

6,1

18,2

4,6

7,5

 

1,1

3,3

11,5

17,7

5,5

1,7

13,4

6,5

Mandater23

2

4

10

1

3

1

3

2

6

16

4

1

4

 


Antallet mandater i Kristiansand bystyre reduseres fra 71 til 57, derfor er ikke mandattallene sammenlignbare. Det er et fragmentert og uoversiktelig politisk landskap som avtegner seg i den største sørlandsbyen. Dagens posisjon av Ap, SV, Sp, MDG og R har 20 mandater inne på beregningen og ser ut til å være langt unna flertall. En «klassisk» borgerlig variant av H, Frp, KrF og V har 28 mandater og mangler ett fattig mandat på flertall. Men V er ikke noe åpenbart del av en slik blokk. Alternativt kan H søke støtte hos PP el. ND og finne flertall.
Mathias Bernander (H) ligger best an til å bli Kristiansands neste ordfører, selv om det blir en krevende oppgave å hente tilstrekkelig støtte. Kenneth Mørk (Ap) har en betydelig vei å gå for å forsvare ordførerkjedet for sitt parti. Vi bør dog ikke helt utelukke at det også kan finnes andre ordførerutfall, Stefan Avila (KrF) kan være en outsider.   

Høyre tar revansj på Ap i Drammen
Ap ble så vidt større enn H i 2019. Det ser ut til å bli solid revansj for H i år, de har drøyt 34 på mine tall, mens Ap ligger under 25. Frp virker å bli bykommunens klart tredje største parti med rundt 12 prosent. MDG leverte meget pene 8,6 i 2019, men har slitt med mye indre personstrid, flere avhoppere og diverse andre utfordringer gjennom perioden. De virker derfor å være langt unna dette nivået nå, omtrent en halvering er mitt anslag pt. Også Sp så 8-tallet i 2019, men har falt kraftig tilbake og kan bli mer enn halvert i sjiktet rundt 3. Det kan bety at begge forbigås av SV som nærmer seg 6 prosent. Også R og V har mulighet til å passere MDG og Sp, begge er rundt 4 på mine tall. R ble målt til oppsiktsvekkende 8,2 på siste lokalmåling, men inntil jeg evt. ser andre indikatorer som kan bekrefte noe slikt, så velger jeg å tro at dette var en «uteligger». KrF fighter for å holde 1-tallet fra livet. Både INP og Fp (Folkets parti) ligger rundt 1 blank. 

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

INP

Fp

V

KrF

H

Frp

Andre

Jan 23

4,3

5,8

24,6

3,1

4,2

1,1

1,0

3,9

2,0

34,4

12,2

3,2

Valg 19

2,5

4,5

26,2

8,0

8,6

 

7,7

2,1

2,2

25,7

10,7

1,8

Mandater 23

3

3

15

2

3

 

 

2

1

21

7

 

Endring

+2

 

 

-3

-2

 

-5

+1

   

+6

+1

 H og Frp samler 28 mandater på denne beregningen. De to blå er i så fall kun ett mandat unna flertall. Både V og Sp har brutt ut av dagens posisjon med Ap og kan være aktuelle i et samarbeid med H, men deres primære ønske er å isolere Frp. En variant av H+KrF+V+Sp har 27 mandater og mangler to mandater på flertall. Uansett virker Kjell Arne Hermansen (H) å ha de beste ordførerkortene på hånden med et slikt mandatgrunnlag, så sittende ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) og co må virkelig jobbe på for å forsvare makten.    Vil du lese prognosene og analysene av Asker, Lillestrøm, Fredrikstad, Sandnes, Tromsø, Ålesund, Sandefjord og Nordre Follo? Vipps 
300 kr (for 12 mnd Pluss) til 92237487 og be om om medlemskap i Face-gruppen Politisk analyse Pluss eller oppgi e-post.