tirsdag 25. oktober 2016

Partiutviklingen

Aps høstvekst senker SV under sperregrensen. Høyre er stabile. Frp, KrF og til dels Venstre viser svakhetstegn, mens Sp viser styrke.

Ni partier kjemper i praksis om de 169 mandatene som skal deles ut ved stortingsvalget neste år. Dette er partienes utvikling på snittet av målingene etter valget i 2013 og fram til i dag:

Ap opp, ned og opp
Etter at partiet toppet ut på rundt 41 i fjor, falt man i sommer helt ned mot valgresultatet på 31. I høst har Ap igjen vist styrke og ligger nå på 36-tallet.


Et valgresultat på dettte nivået neste år, gir partiet angrepsmuligheter i en rekke valgkretser. Ap kan komme til å plusse på ett mandat i både Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Tøndelag, Nord-Trøndelag og Troms. I Akershus og Rogaland er ei heller +2 utenkelig med ytterligere vekst.

Trolig vil et resultat på rundt 36 prosent gi Ap 67-68 mandater. Ap fikk 55 i 2013.

Høyre rundt 25
Høyre holdt godt på oppslutningen i ett års tid etter det gode 2013-valget, før det bar utforbakke i kjølvannet av framleggelsen av statsbudsjettet for 2015. Partiet bunnet ut på rundt 21, har deretter hentet seg inn igjen og ligger nå i sjiktet rundt 25 prosent.
2017-valget vil trolig handle om å forsøke og forsvare de mandatene man fikk sist. Med et slikt valgresultat ligger det imidlertid an til at partiet kan miste ett fast mandat i både Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Hordaland og Troms, men man kanskje nok kompensere et par av kretsene gjennom å plukke utjevningsmandatet i stedet. Høyre vil trolig få 45-46 mandater med et resultat på ca 25 prosent. Partiet fikk 48 i 2013.


Frp faller 
Frp lå i en fallende trendkanal fram til i fjor vår, men flyktningekrisen og økende etterspørsel etter partiets retorikk og restriktive politikk i velgermassen særlig i fjor høst, bidro til trendendring og et løft som toppet ut på drøye 17 prosent i fjor vinter. Deretter har det gått nedover og man ligger nå på ca 13 prosent.I likhet med regjeringspartner Høyre, vil trolig det kommende stortingsvalget i stor grad dreie seg om å forsvare mandatskansene. Med rundt 13 prosent som resultat, vil partiet kunne måtte tåle minus både i Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Nordland, Finnmark og kanskje også Akershus. Jeg har partiet inne med 24 mandater totalt sett med dette nivået. Frp fikk 29 mandater i 2013.


Sp i stigende trend
Etter et labert valg sist og påfølgende lederstrid og uro, har partiet gått videre på en god måte, godt hjulpet av den blå regjeringens strukturreformer som har skapt velgerbehov for de motkreftene som partiet står for. Partiet har nå 7-tallet klart innen rekkevidde, og 8 kan heller ikke avskrives.

 
Et resultat på ca 7 prosent, vil gi partiet angrepsmuligheter i noen kretser. Særlig Buskerud og Nordland peker seg ut, men Sp vil i tillegg kunne komme inn i utjevningskampen i kretser som Østfold, Akershus og Troms. Sp får 13 mandater totalt på mine beregninger nå, mot 10 mandater i inneværende periode.


KrF sliter
KrF noterte nok et valg på 5-tallet sist, og har ligget rundt 5 mesteparten av tiden som har gått etterpå. Men nå kommer 4-tallene stadig hyppigere, og oktober-snittet er såpass lavt som 4,5.
KrF vant fem faste mandater sist; Vest-Agder, to i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Et valgresultatet på dette nivået, vil kunne sette tre av partiets faste mandater i fare. Både i Vest-Agder, Møre og Romsdal og andremandatet i Rogaland er i faresonen. Men trolig vil partiet, ved et slikt scenarium, ha gode muligheter for å kunne hente utjevningsmandatet i disse kretsene i stedet. Derimot kan det spøke for partiets utjevningsmandater i Østfold, Oslo og Aust-Agder. KrF får åtte mandater totalt med 4,5 prosent som resultat på mine beregninger nå. Det er i så fall en tilbakegang på to mandater sammenlignet med inneværende periode.


Venstre på 4- tallet 
Venstre kom i mål på drøyt 5 prosent ved valget i 2013, men har deretter stort sett vært på 4-tallet på målingene. For tiden ligger partiet og dupper i overkant av 4.   


Venstre vant fire faste mandater sist; to i Oslo, ett i Akershus og ett i Hordaland. På drøyt fire prosent nasjonalt vil trolig ett av mandatene i Oslo ryke. Også Hordaland-mandatet kan komme i spill. Venstre står således igjen med Oslo og Akershus som sin livsforsikring. 7-8 mandater totalt er det mest sannsynlige utfallet ved et valgresultat i sjiket 4,2-4,4 prosent


SV under sperregrensen
SV berget seg over sperren med nød og neppe sist. Valget neste år ser ut til å bli nok en kamp mot denne. Det siste året har man hatt noen flere målinger over enn under, men i oktober dipper partiet under igjen.
  
SV plukket to faste mandater sist; ett i Oslo og ett i Hordaland. Oslo-mandatet ser fortsatt trygt ut, men Hordaland-mandatet til partileder Audun Lysbakken kan komme i fare med et resultat på 3-tallet. Vipper jeg oppslutningen opp til 4 blank nasjonalt, så vil partiet kunne få 7 mandater siden utjevningsmandater i kretser som Akershus, Hedmark, Vestfold, Sør-Trøndalag og Nordland da kan slå inn.


Opp og ned med MDG
2,8 prosent og ett mandat i Oslo ble fasiten sist. Ett sterkt lokalvalg i fjor og et stort løft også på nasjonale målinger, sendte partiet helt opp i mot 5 prosent, men deretter har det gått utfor igjen og partiet ligger nå omtrent på sitt resultat fra 2013. 

Oslo-mandatet ligger fremdeles greit inne med et slikt resultat, men noe mer enn det ser tungt ut. Akershus og Hordaland er trolig de neste to kretsene som partiet har best mulighet til å kapre fast mandat i, men da må partiet vokse klart fra dagens nivå. Hvis jeg hever MDG opp til 4 blank nasjonalt, så vil 7 mandater totalt være et trolig utfall. Utjevingsmandatene kan da kanskje komme i kretser som Oslo, Oppland, Nord-Trøndelag og Finnmark.

Rødt svakt stigende 
Etter partiets resultat på drøyt ett prosent i 2013, har man ligget i en svakt stigende trendkanal og endog sett 2-tallet på en del målinger det siste året. Nivået i høst synes å være rundt 1,7-1,8. 
Rødt var i nærheten av å kapre ett mandat i Oslo sist, og vil kunne lykkes med det nå, med et slikt resultat. Noe mer enn dette mandatet ser tungt ut, med mindre partiet øker kraftig.


Når jeg legger oktobersnittet til grunn for mandatberegningene, kommer jeg ut med 86-83 i borgerlig favør. Hvis SV bikker over 4 prosent, så får jeg i stedet 86-83 rødgrønt. Dette viser hvor jevnt det i øyeblikket er mellom blokkene, i den grad blokker gir et dekkende bilde av det politiske landskapet.