fredag 14. april 2023

Tar nasjonale kommunemålinger feil?

 Sps nasjonale kommunenivå er ikke 11 prosent. 


Rett før mange av oss gikk ut i påskeferie i forrige uke, kom det et oppsiktsvekkende tall fra målebyrået Norstat. De hadde utført en nasjonal kommunemåling, på oppdrag for NRK og Aftenposten, som viste at Senterpartiet fikk hele 10,7 prosent. Det ble umiddelbart fullt kok blant Sp-folkene i Face-feeden min. For er virkelig Sp nå plutselig på full fart opp i mot jubelvalget i 2019? Peker Sp rett og slett nese til alle som har trodd at velgerne deres har flyktet i hopetall det siste året?

Du leser nå mitt analysebrev nr 13 i 2023. Du sikrer deg tilgang til alle mine hovedanalyser i hele 2023 ved å Vippse 500 kr til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse".

- Råtallet er 9,6
Eller skyldes det sterke barometertallet en voldsom oppvekting av Sp? 
Jeg kontakter NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand for å få svar.
- Hva er Sps råtall i kommuneundersøkelsen, spør jeg?
- La meg sjekke. Jo, det er 9,6, svarer han.
 Sp er altså vektet opp fra 9,6 til et barometertall på 10,7. Ett drøyt prosentpoeng oppvekting altså. Det er en del, men forklarer likevel ikke hvorfor Sp-nivået er så oppsiktsvekkende høyt.

Kommune-Sp dobbelt så stort som Stortings-Sp?
- Hva er råtallet i stortingsundersøkelsen da, spør jeg videre.
- 5,2, opplyser han.
Råtallet på 5,2 er vektet opp til 5,7 på stortingsbarometeret. Men uansett; kommune-Sp er altså omtrent dobbelt så stort som stortings-Sp på denne målingen. Dobbelt!

Differansen er så enorm at den ikke er til å fatte. Riktignok er det grunn til å tro at regjeringsmisnøyen slår sterkere ut på stortingsnivå enn kommunenivå. Slik jeg flere ganger har påpekt også i disse brevene. Men forskjellen kan umulig være så ekstrem?    

Jeg klarer ikke legge fra meg undringen. Selv om jeg strengt tatt har påskeferie. Og går igjennom Sps nivå på alle nasjonale kommunemålinger til nå i år. Tall-rekken viser 9,2 (Norstat 3. januar). 9,1 (Kantar 11. januar). 8,1 (Norstat 2. februar). 10,2 (Kantar 7. februar). 9,1 (Norstat 1. mars). 9,0 (Kantar 7. mars). 8,6 (Norstat 21. mars). 10,7 (Norstat 31. mars).  8,3 (Kantar 4. april).

Norstat sin 31. mars-måling er altså Sps høyeste nasjonale av alle. Men snittet viser likevel hele 9,1. Skyhøyt over partiets stortingssnitt som viser under 6 prosent i samme periode. Og enda rarere: Skyhøyt over hva de lokale kommunemålingene viser.

I følge PollofPolls.no indikerer de siste lokale kommunemålingene et Sp-nivå på kun seks prosent. Så her er det noe som ikke stemmer. Min egen modell, som også inkluderer nasjonale målinger og valghistorikk, gir for øvrig Sp drøyt 7, slik det framgår av tabellen under.      

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

INP

ND

Andre

Norstat 31.03

4,0

7,4

23,0

10,7

5,3

3,7

3,8

27,0

7,2

1,8

 

7,2

Poll of Polls april

5,1

8,1

19,9

6,2

4,1

3,7

4,4

31,2

10,9

 

 

4,1

Marthinsen april

5,2

7,6

20,2

7,3

4,5

3,9

4,3

30,2

11,8

1,5

1,0

2,6

Valg 2019

3,8

6,1

24,8

14,4

6,8

4,0

3,9

20,1

8,2

 

0,4

7,9Giersten
Dette er såpass fascinerende at her trengs det mer grubling! Samt noen å gruble sammen med. Så jeg tar kontakt med en av heller få som faktisk er en større tallnerd enn meg selv: Johan Giertsen. En av hjernene bak det omtalte nettstedet PollofPolls.no

Jeg kludrer ned en e-post der jeg skriver «S
kjønner ikke særlig mye av de nasjonale kommunemålingene for tiden. Harmonerer jo overhode ikke med de lokale, spesielt hva gjelder Sp».

Giertsen svarer raskt: «Helt enig. Kan jeg ringe deg om dette»?
Minutter senere er han på tråden, med sin klingende Bergen-røst, og rett på sak:
- Enig med ditt «hjertesukk», Svein Tore, dette er rart.
Vi går igjennom mulige forklaringer. Og til ære for denne punkt-elskende jusprofessoren, så tar jeg det i tre punkt:
 
1. 58 av 60 kommunemålinger viser Sp under 10,7
-
Av de 60 kommunene som så langt er målt, er det bare Bærum og Stad som peker i retning av over 10,7 prosent for Sp, sier Johan.
- Hm, 58 av 60 lokale kommunemålinger tyder altså på et lavere nivå, supplerer jeg. Da er det jo svært mye velgerdata som indikerer noe helt annet her. Og vi står da nesten igjen med en undring om vi bør tro på de ni nasjonale målingene eller de 58 lokale
.

Johan sender meg en oversikt (se nedenfor) over de 20 aller siste lokalmålingene, som alle er utført i år. Hans samarbeidspartner, Jon Aabye, har gjort beregninger som viser at Sps landstendens i snitt ligger på 6,1 prosent med utgangpunkt i disse målingene.

Flere av målingene er fæl lesning for Sp, med Færder som det aller svarteste. Men også Trondheim, Fitjar, Bergen, Austvoll og Tønsberg har så svake Sp-tall at de tyder på at partiet ligger under 5 prosent nasjonalt. Samtidig som det også finnes noen løfterike målinger for Sp lokalt med Frogn, Ringsaker, Sandnes og Hamar i front.      
   


  

2. Sps beste (utkant)kommuner er lite målt
- Det er mulig at PollofPolls sin modell undervurderer det faktum at Sps beste kommuner er lite målt, og at partiet klarer seg bedre her, bemerker Giertsen. Men aldri så mye bedre enn at det nasjonale nivået kan være 9-11 prosent!
- Enig, Johan. Nasjonale trender pleier slå igjennom stort sett overalt, selv om det ofte er lokale variasjoner i vindstyrken. Jeg er heller ikke i nærheten av å se hvordan partiet kan ha tosifret inne nå, selv om min beregning ligger litt høyere enn PoP; på 7 prosent.   

3. Metodesvakhet
- Kan det være en metode-svakhet innbakt i de nasjonale kommunemålingene at velgerne først spørres om stortingsvalg, for deretter å bli konfrontert med hva som er deres kommunepreferanse, undrer Johan? Dette er jo et kunstig scenario.
- Det er mulig, svarer jeg, stortingsvalg og kommunevalg avholdes aldri på likt. Kan det tenkes at noen velgere «straffer» regjeringen litt ekstra ved først å oppgi sin reelle partipreferanse ved spørsmålet om stortingsvalget, for deretter å svare Ap eller Sp ved kommune for å synliggjøre sin nasjonale misnøye?

På den annen side, dette blir å spekulere da man i hovedsak bør forutsette at alle respondenter svarer reelt på alle spørsmål. Men velgerne har jo aldri mulighet til å dele stemmen sin slik mellom Storting og kommune. Så kanskje gir de lokale målingene der det kun spørres om kommune bedre uttrykk for de reelle preferansene.

Ap ligger også høyere på nasjonale kommunemålinger
For å fullføre dette resonnementet, sjekker jeg også Aps nivå på de nasjonale kommunemålingene. Har hypotesen noe for seg, så bør jo også Ap ligge godt over det lokalmålinger viser. Det viser seg å slå til; Ap ligger klart over. Alle ni nasjonale kommunemålinger har Ap mellom 20 og 24 prosent. Snittet viser 22,1. Godt over både PollofPolls sitt estimat som gir Ap 19,9 og godt over mitt Ap-tall på 20,2. Vi ser altså den samme tendensen som for Sp, dog ikke like sterk.

Lokale kommunemålinger er nærmest sannheten?

Vi gir oss der, Johan og jeg, og konkluderer med at det er bemerkelsesverdig at de nasjonale kommunemålingene i år generelt avviker så markant fra de lokale kommunemålingene. Og både de nasjonale og lokale kan ikke ha rett, til det avviker de for mye. Vi heller derfor til at summen av de lokale målingene er nærmere faktisk opinionsbilde enn de nasjonale. Dels fordi de er langt flere, mens også fordi det kan være en innbakt metodisk svakhet i nasjonale kommunemålinger som svekker dem.

 - Fint å høre stemmen din, stå på med dine greier, jeg leser analysebrevene dine med stor interesse, avrunder Johan.
- I lige måde, du og dine samarbeidspartnere gjør en formiddabel jobb som kommer alle oss valg- og velgerinteresserte til gode, repliserer jeg.
Vi imøteser de kommende målingene med stor interesse. Både nasjonale og lokale.


Du har lest mitt analysebrev nr 13 i 2023. Du sikrer deg tilgang til alle mine hovedanalyser i hele 2023 ved å Vippse 500 kr til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse".


[1] Råtallet er den andel respondenter som faktisk har svart partiet i undersøkelsen. Før tallet vektes.