mandag 22. april 2013

Får disse 169 menneskene stortingsplass?

9. september avholdes det stortingsvalg. Ofte får man inntrykk av at det kun er ett valg. Men i realiteten er det 19. For landet vårt er delt inn i 19 valgkretser. Derfor er stortingsvalget egentlig summen av 19 valg. Og derfor bør vi med jevne mellomrom fokusere på situasjonen i den enkelte valgkrets.

Like før jul gikk jeg igjennom situasjonen, med utgangspunkt i den tilgjengelige informasjonen da. Det har vært visse bevegelser i velgermassen siden den gang, og vi vet nå også bedre hvilke personer som er partienes toppkandidater i de ulike fylkene. Jeg skal nå derfor gå igjennom fylkessituasjonen på nytt, med utgangspunkt i de siste opinionstallene. Et gjennomsnitt av målingene til Ipsos 24.03, Gallup 8.04, Respons 12.04 og Infact 15.04. legges til grunn for vurderingene. Ipsos og Gallup vekter råtallene mot 2009-valget, Infact og Respons vekter mot 2011-valget.

Snittallene regnes om til tall i de ulike valgkretsene ut i fra fylkesfaktorer som primært baserer seg på valgstatistikk, men jeg ser også på de siste fylkesmålingene der vi har slik info. Ta gjerne også en titt på TV2-journalisten Kjetil Løset sine vurderinger og sammenlign med mine. Jeg minner også om at Oslo får 2 nye mandater og Akershus, Rogaland og Hordaland ett hver. Mens Hedmark, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms mister hvert sitt mandat. Mine vurderinger av de 19 utjevningsmandatene er mer usikre enn for de 150 distriktsmandatene.Østfold: Aps tre toppfolk Svein Roald Hansen, Irene Johansen og Stein Erik Lauvås ser fortsatt sikre ut. Det samme gjelder Høyres tre toppkandidater Ingjerd Schou, Bengt Wenstøb og Eirik Milde. Ulf Leirstein (Frp) er også sikkert inne.

Sist hadde jeg Erlend Wiborg (Frp) inne på det siste  distriktsmandatet i fylket. Der har jeg ham fortsatt, men marginen ned til Aps Wenche Olsen og Høyres Tone Anette Damsleth, er nå større. Derfor har jeg flyttet Wiborg fra Kampplass til Sikker.

Ergo ser mandatsituasjonen i Østfold i øyeblikket rimelig låst ut på Ap 3, H 3 og Frp 2. Alle småpartiene synes å ha for langt opp til å kunne blande seg inn i kampen, utjevningsmandatet er deres håp. Fortsatt har jeg Line Henriette Hjemdal (KrF) inne på utjevning. Østfold endte 5-4 i borgerlig favør i 2009. Nå er det 6-3 borgerlig.
Akershus: Aps fire frontfigurer Anniken Hutifeldt, Sverre Myrli, Marianne Aasen og Åsmund Aukrust er sikre. Med Høyres solide nivåer for tiden, ser det ut som Jan Tore Sanner, Sylvi Graham, Tone Trøen, Bente Mathiesen, Henrik Asheim, Nils Åge Jegstad og Mette Tønder alle kan ta plass på Akershusbenken 2013-17. Frps Kari Kjos og Hans Andreas Limi virker også trygge. Ikke fullt så trygg er Ib Thomsen (Frp), men han har litt margin ned nå. Jeg har også vondt for å se at Abid Raja (V) skal bomme på stortingsplassen.

Kampplassen innehar Bård Vegar Solhjell (SV) på mine tall for øyeblikket. Han holder såvidt sistemandatet, mens Gunvor Eldegard er skjøvet ut av Tinget og ned på utfordrerposisjon. Ap må sikre seg minst fem og helst seks mandater i Akershus skal håpet om å forsvare  det rødgrønne flertallet være reelt.

Skulle Solhjell miste disktriksmandatet, men SV holde seg over 4 prosent nasjonalt, så må Malin Stensønes (KrF) se opp for at Solhjell kan plukke det utjevningsmandatet hun i dag sitter på ut i fra mine tall.

Akershus endte 10-6 borgerlig i 2009. Nå er stillingen 12-5.

Oslo: Jens Stoltenberg, Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen og Jan Bøhler er sikkert inne for Ap. Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup, Michael Tetschner, Kristin Vinje, Mudassar Kapur, Stefan Heggelund og Heidi Nordby Lunde er trygge for Høyre med dagens opinionsnivåer. Siv Jensen og Christian Tybring Gjedde virker greit inne for Frp. Trine Skei Grande har et sikkert mandat for Venstre. Og Heikki Holmås har SVs eneste sikre kort.

Da står vi igjen med to kampplasser. Jeg har Frode Helgerud (H) og Ola Elvestuen (V) inne på de to siste disktriksmandatene i Oslo nå. De utfordres av Marit Nybakk (Ap) og Bjørnar Moxnes (Rødt). Og jeg vil ikke  utelukke at MDGs Rasmus Hansson kan  komme til å melde seg på, selv om det i dag er et stykke fram.

Hans Olav Syversen (KrF) holder utjevningsmandatet på mine beregninger.

9-8 i borgerlig favør sist. Nå er det hele 13-6.


Hedmark: Situasjonen i Aps beste valgkrets ser rimelig oversiktelig ut. Aps topptrio Knut Storberget, Anette Trettebergstuen og Tone Merete Sønsterud virker trygge. Det samme gjør Gunnar Gundersen og Randi Krogstad (H), samt Tor Andre Johnsen (Frp).

Nærmest det siste distriktsmandatet ligger Trygve S. Vedum. Men han har i øyeblikket for langt opp til Sønsterud til at jeg vil karakterisere hennes plass som en kampplass. Skulle Vedums faste mandat ryke, så bør han ha gode muligheter på å plukke utjevningsmandatet. I så fall er det over og ut for Karin Andersen (SV).

6-2 rødgrønt i 2009. Nå har de borgerlige redusert forspranget til 4-3.

Oppland: Rigmor Aasrud og Tore Hagebakken (Ap) er fortsatt trygge. Det samme er er Olemic Thomessen (H). Jeg har også flyttet Frps Morten Ø. Johansen fra Kampplass til Sikker i tråd med mer positive målinger for hans parti.

Resten virker åpent. I øyeblikket har jeg Anne Wøien (Sp) og Jøran Lunde (H) inne på tynne marginer, mens min tidligere seminarelev Stine Renate Håheim (Ap) er ute.

Med Wøien inne på fast plass, så åpner det seg en god mulighet for Kjetil Kjenseth (V) til å komme inn på utjevning.

5-2 rødgrønt i 2009 har nå snudd til 4-3 borgerlig.    


Buskerud: Torgeir Michaelsens (Ap) margin ned er svekket, men jeg holder ham fortsatt som sikker i fylket, sammen med partikollegene Martin Kolberg og Lise Christoffersen. Høyre ser også ut til å tre sikre kort i Trond Helleland, Anders Werp og Kristin Ørmen Johansen. Jørund Rytman (Frp) er også trygt inne.

Sist hadde jeg også Christopher Wand inne for Høyre, men han er nå vippet ut av Morten Wold pga. Frps noe bedrede opinionsnivåer. For meg ser det i øyeblikket ut til kun å knytte seg spenning rundt dette siste distriktsmandatet i kretsen.

Utjevningsmandatet ser fortsatt ut til å bli et oppgjør mellom Rebekka Borsch (V) og Per Olaf Lundteingen (Sp). Borsch er inne på mine tall.

Buskerud endte 5-4 i rødgrønn favør i 2009. Nå har jeg 6-3 borgerlig.Vestfold: Det ser stabilt ut i Vestfold med Dag Terje Andersen og Sonja Mandt inne for Ap. Svein Flåtten, Kårstein Eidem Løvås og Karen Anne Kjendlie inne for Høyre. Og Anders Anundsen inne for Frp.

Karen Anne Kjendlie innehar det siste faste mandatet i fylket på mine beregninger, men har foreløpig grei margin ned til Morten Stordalen (Frp) som ligger nærmest.

Jeg tror utjevningsmandatet vil stå mellom Inga Marte Thorkildsen og Anders Tyvand. Favør Thorkildsen nå.

Ap plukket tre i 2009 og bør greie noe tilsvarende igjen hvis den rødgrønne seieren 4-3 i fylket skal repeteres. Nå står det 4-3 borgerlig.

Telemark: Det virker låst i Telemark på Ap 2, H 2 og Frp 1 i Telemark. Nærmere bestemt Terje Aasland og Lene Vågslid (begge Ap), Torbjørn Røe Isaksen og Solveig Abrahamsen (begge H) og Bård Hoksrud (Frp).

Abrahamsen holder sistemandatet i fylket, men har god margin ned til Aps Christian Bjørnø. Men skulle Høyre falle og Ap stige inn mot valget, så kan det bli jevnt.

Geir Bekkevold (KrF) virker fortsatt å ha et bra grep om utjevningsmandatet.

3-3 ved forrige valg er nå blitt til borgerlig ledelse 4-2.


Aust-Agder: Freddy de Rutier (Ap) og Svein Harberg (H) er bankers.

Kampen om det siste, faste mandatet ser ut til å bli et rotterace mellom Ingebjørg Godskesen (Frp) og Arne Thomassen (H). Har Godskesen hårfint inne.

Kjell Ingolf Ropstad ligger fremdeles inne på utjevning.
                                                       
                                                         3-1 borgerlig nå -  som i 2009.


Vest-Agder: Vest-Agder-benken 2013-17 ser ut til å bli Kari Henriksen (Ap), Ingunn Foss og Norunn Benestad (H), Åse Michaelsen (Frp) og Hans Grøvan (KrF). Samt utjevningsmandatet Hans Antonsen (V).

Men skulle KrF falle noe, parallelt med at Ap stiger, så kan Odd Omland blande seg inn. Det er også flere om utjevningsbeinet enn Antonsen, bl.a. Alf Holmelid (SV).

Det ble borgerlig seier 4-2 i 2009. Nå er ledelsen økt til 5-1.  

 
Rogaland: Eirin Sund, Torstein Solberg og Hege Liadal ligger inne for Ap. Høyre ser ut til å ha sikre plasser i både Bent Høie, Siri Meling, Arve Kambe, Tina Bru og Sveinung Stensland. Frps Solveig Horne og Bente Thorsen er solid inne. Olaug Bollestad innehar Norges sikreste KrF-mandat.

De to siste faste plassene ligger an til å bli et oppgjør mellom seks kandidater. Jeg har nå Iselin Nybø (V) og Sissel Hegdal inne på disse to siste plassene. Men både Roy Steffensen (Frp) og Geir Toskedal (KrF) er i nærheten av stortingsplass. Og både Geir Pollestad (Sp) og Øystein Hansen (Ap) kan komme til å melde seg skikkelig på med noe vekst i valgkampen.

Det ser ut som Geir Pollestad og Hallgeir Langeland (SV) har de beste mulighetene på utjevningsmandatet i fylket. Foreløpig holder jeg en knapp på Pollestad.

8-5 borgerlig i 2009. Nå har jeg 10-4.Hordaland: Per Rune Henriksen, Jette Christensen, Magne Rommetveit og Ruth Grung (alle Ap) vil komme til å få bruk for stortingsdresser og drakter. Det samme vil Erna Solberg, Øyvind Halleråker, Petter Frølich, Torill Eidsheim, Sigurd Hille, Ove Trellevik (alle Høyre). Skjønt for Solbergs del vil det vel fort kunne handle mer om regjeringsdrakt. Også Geirmund Hagesæther og Helge Andre Njåstad (Frp) ligger trygt inne. Et ras må til for å frata Terje Breivik (V) og Knut Arild Hareide (KrF) plass.

Da står jeg igjen med ett mandat. Her er nå Kjersti Toppe (Sp) såvidt inne, mens Erik Skutle (H) er hakk i hæl.

Audun Lysbakken (SV) har et stykke opp til fast mandat, men det åpner seg en bra mulighet for utjevning for ham hvis Toppe sikrer seg et distriktsmandat.

8-7 borgerlig i 2009 har nå blitt til 10-6.  


Sogn og Fjordane: Spenningen ser ut til å være lik null om tildelingen av de faste mandatene. Mye må skje hvis ikke Ingrid Heggø (Ap), Bjørn Lødemel (H) og Liv Signe Navarsete (Sp) skal få disse tre plassene.

Bjørn Erik Hollevik ligger nærmest, men har for langt frem.

Utjevningen virker å stå mellom Sveinung Rotevatn (V) og Trude Brosvik (KrF). Jeg har Rotevatn inne.

3-2 rødgrønt i 2009. Nå er stillingen 2-2.


 Møre og Romsdal: Seks mandater ser sikre ut med dagens opinion. Det gjelder Else May Botten og Fredrik Bjørdal (Ap), Helge Orten, Elisabeth Nørve og Arnulf Goksøyr (H), samt Harald T Nesvik (Frp).

Kampen står om de to siste plassene. I øyeblikket ligger Oscar Grimstad (Frp) og Rigmor A Eide (KrF) inne på disse to sistemandatene. Men Jenny Klinge (Sp) har kort vei opp til Eide. Og Tove Lise Torve (Ap) vil melde seg på hvis Ap stiger noe.

Skulle Klinge bomme på et distriktsmandat, så vil hun ligge godt an i kampen om utjevningsmandat.

                                                        5-4 borgerlig sist. Nå er det 6-3.


Sør-Trøndelag: Aps fire øverste Trond Giske, Eva Kristin Hansen, Jorodd Asphjell og Karianne Tung virker solide. Det samme virker Linda Helleland, Frank Jenssen og Torhild Aarbergsbotten (alle H). Per Sandberg (Frp) er også bankers.

Derimot er det helt åpent om det siste faste mandatet. Her er fire med og slåss: Heidi Greni (Sp), Sivert Bjørnstad (Frp), Snorre Valen (SV) og Marvin Wiseth (H). På dagens tall har jeg Greni inne med omtrent minste mulige margin. Bjørnstad ligger veldig nærme, og hverken Valen eller Wiseth har langt opp.

Utjevningsmandatet ser ut til å stå mellom Greni, Valen og Jon Gunnes (V). Siden Greni er inne på fast på disse prognosetallene, så gis Valen og Gunnes bedre utjevingssjanser. Jeg har Valen inne her nå.

6-4 rødgrønt i kretsen sist. Det samme er stillingen nå.


Nord-Trøndelag: Ingvild Kjerkol og Arild Stokkan Grande sikkert inne for Ap. Elin Agdestein det samme for Høyre.

Det har vært knyttet litt spenning til om Marit Arnstad (Sp) eller Robert Eriksson (Frp) skal plukke det siste mandatet. Arnstad virker nå å ha bra kontroll på dette.

Venstres Andre Skjelstad er inne på utjevning på mine beregninger.
                                                     
                                                       4-2 rødgrønt i 2009. Nå er ledelsen 3-2.


Nordland: Lisebeth Berg Hanssen, Eirik Sivertsen og Anna Ljunggren er greit inn for Ap. Odd Henriksen og Margunn Ebbesen det samme for Høyre. Kenneth Svendsen sikker for Frp.

To kampplasser gjenstår. I øyeblikket har jeg Jonny Finstad (H) og Jan Arild Ellingsen (Frp) på disse to siste plassene. Men både Janne Sjelmo Nordås (Sp), Kjell Juvik (Ap) og Astrid Tove Olsen Marius Jøsevold (SV) har ikke lenger opp enn at en stortingsplass kan være innen rekkevidde.

Nordås ligger inne med utjevningsmandatet.

6-4 rødgrønt ved forrige valg. Nå har de borgerlige snudd til 5-4-ledelse.

 Troms: Det ser ikke særlig spennende ut om  distriktsmandatene i Troms. Fordelingen Ap 2, H 2 og Frp 1 virker sikker, personifisert gjennom Martin Henriksen og Tove Karoline Knutsen (Ap), Elisabeth Aspaker og Kent Gudmundsen (H) og Øyvind Korsberg (Frp).

Gudmundsen innehar sistemandatet, men har god margin ned til Sigmund Steinnes (Ap).

Utjevningsmandatet ser ut til å primært stå mellom Torgeir Fylkesnes (SV) og Irene Dahl (V). Holder fortsatt en knapp på Fylkesnes.


4-3 til de rødgrønne sist. Nå er det uavgjort 3-3.


Finnmark: Helga Pedersen, Kåre Simensen (Ap) og Frank Bakke Jensen (H) er sikre.

Jan Henrik Fredriksen innehar sistemandatet på mine tall. Marginen ned til Høyres Laila Davidsen er ikke større enn jeg kategoriserer Fredriksens posisjon som en kampplass.

I likhet med Troms lukter det et oppgjør mellom SV og V om utjevningsmandatet. Jeg har Kirsti Bergstø (SV) inne.

3-2 rødgrønt som i 2009.I sum gir dette 104 borgerlige mandater og 65 rødgrønne. 100 menn og 69 kvinner. 41 % kvinner vil i så fall (såvidt) være ny kvinnerekord.