fredag 21. juni 2024

Å leve ut Drømmen

I en fin alder av 50 år.  


I går fylte jeg 50 år. Og feiret med å skrive dette brevet, holde et lite foredrag for noen Venstre-folk på Romerike og gjøre et intervju med et par av de aktuelle folkene bak Abid Raja i nominasjonsprosessen i Akershus Venstre – nærmere bestemt Solveig Schytz og Thorbjørn Merkesdal, spise selvfisket hummer og marsipankake. For man(n) bør feire litt av og til. Det trenger ikke være stort, men litt. For livet er verdt å feire. Så lenge man har det.

Gro-Kåre
Jeg har tenkt en del denne uken. Dvs. jeg tenker jo en del alle uker, da. Men litt ekstra denne uken. På det som har vært, og det som jeg håper kommer.
     

Min etterhvert langt framskredne interesse for politikk, valg og demokrati fikk sin spede start under oppveksten min i Gansdalen i daværende Fet kommune i Akershus. Jeg vet ikke helt hva det var, eller akkurat hvorfor, men Gro-Kåre-debattene på 80-tallet fenget meg allerede da jeg gikk på barneskolen.

Gro Harlem Brundtland. Ap. Første kvinne som partileder og statsminister. Mange innskutte bisetninger og tidvis irritert. Kåre Willoch. Høyre-mann. Statsminister. Fakta og detaljer. Tidvis arrogant. De var de to store politiske stjernene på den norske politiske himmelen på 80-tallet.

Geir Helljesen
Men en entusiastisk fyr raget over dem begge. For meg. For når det var klart for valgdag, og 
Geir Helljesen formidlet tall, mandater og prognoser utover kvelden og natten med en innlevelse som bare han kan, da koste jeg meg skikkelig. Det var som julaften, 17. mai, bursdag og hele pakka på en gang. Og når man i tillegg fikk servert valganalyser av Henry Valen, så var kvelden helt komplett.

Samfunnsfag ble favorittfaget på ungdomsskolen. Med Magne Skrede som lærer. Etter flytting til Nevlunghavn, ble Larvik Gymnas neste studiestopp, og samfunnsfaginteressen ble videreutviklet med Alf Rød.
- Vi skal jo prøve å gjøre samfunnsvitere av dere, husker jeg han sa i en av de aller første timene.

Der lyktes han i alle fall med meg. For etter tre år, russetid til "Sing Halleluja" i 93 og ex. phil. på folkeuniversitetet i Vestfold, ble statsvitenskap et naturlig og riktig valg. Det virket mest interessant og spennende. Blindern og Universitetet i Oslo ble stedet.

Herlig og ensom studietid
Flytting til hovedstaden var ikke uten bekymringer for en bygdegutt. Mye var stort og fremmed. Men jeg liker å huske studietiden som noe herlig. Bekymringsløs. Fylt med interessante studier, nye venner og kule foajefester. Tenker jeg noe bedre etter, så var det imidlertid også sider som handlet om ensomhet, tung teori og kjedelige forelesere.  
       
I 2002 var jeg uteksaminert. Cand. polit.-tittelen i lomma: Hovedfag i statsvitenskap, støttefag i sosiologi og sosialøkonomi. Hva kunne jeg bruke utdannelsen min til? Gjøre som de fleste andre: Søke jobb? Min vei ble en annen. Personlig frihet har alltid tiltalt meg. Være min egen sjef. Derfor prøvde jeg meg som frilanser.


Jeg var litt heldig. For via arbeidet med 
hovedoppgaven, om hvordan velgernes stemmegivning har blitt gjenspeilet i sammensetningen av storting og regjering etter krigen, fikk jeg god kunnskap om valgsystemet, den nye valgloven og kommende endringer. Dermed satt jeg på innsikt som hadde en viss nyhetsinteresse. Jeg regnet ut at flere av valgkretser ville få forandret sitt antall mandater inn mot 2005-valget. Og jeg så min lille nisje i å skrive om dette og sende artikkelforslag til større og mindre aviser i ulike fylker rundt omkring i vårt land. Den gode følelsen av å få den første artikkelen antatt, i Altaposten, sitter fortsatt i meg. Trønderavisa, Sogn Avis, Jærbladet, Drammens Tidende og Romerikes Blad fulgte på.

Etter hvert fant jeg ut at jeg kunne spe på artikkelskrivingen med kronikker: Nationen, Bergens Tidende, Adresseavisen, Tønsberg Blad, VG og Aftenposten var blant avisene jeg kom inn i. Men det var alltid et spenningsmoment om «portvokteren» godtok eller forkastet. For konkurransen var hard.


Seminarleder
Det gikk rundt, men det var ikke akkurat fett. Derfor var jeg glad for at det kom dumpende ned et brev i postkassen min en vårdag 2003 fra 
Institutt for statsvitenskap med forespørsel om jeg ville være seminarleder for bachelorstudenter. Jeg takket ja. Under noe tvil. For jobben innebar at jeg måtte snakke mye i forsamling. Og det har ikke vært helt meg. Så da første seminargruppe skulle avholdes, i komparativ politikk, var seminarlederen nok vesentlig mer nervøs enn studentene.

Men vi kom i gang, om enn litt hakkete. Gradvis forsvant sjenansen. Interessen for faget, for diskusjoner med studentene, og muntlig og skriftlig framstilling, vant fram. I 2008 hadde ikke lenger Instituttet penger til flere seminarer og la ned tilbudet. Man burde gått i motsatt retning og 
vitalisert seminarene. For det er jo her studentene får utøvd sitt fag og presentert sitt arbeid muntlig og skriftlig.

Laurbærbladet
Parallelt dukket det opp en uventet mulighet for å jobbe på litt mer fast basis i internbladet Laurbærbladet i Hydro, som senere ble til StatoilHydro og så Statoil. Her skrev jeg om ting jeg aldri trodde jeg kom til å skrive om: Reiseskildringer, mat, vasking m.m. Men også om verdibasert ledelse og fusjon.

Jeg fortsatte å lage fylkesvise prognoser for ulike medier; Troms for Harstad Tidende, Østfold for Smaalenene, Buskerud for Drammens Tidende, Akershus for Romerikes Blad.


 

Foredrag
I 2009 fikk jeg mitt livs første forespørsel om å holde foredrag. Henvendelsen kom fra Likestillingsombudet, som hadde lest min VG-kronikk om sosial representasjon på Stortinget. Dette var i utgangspunktet helt fjernt for meg. En sjenert og innadvendt fyr som meg som foredragsholder??

Seminarene hadde imidlertid hjulpet meg til å være litt tøffere, og jeg tenkte: Noen sjanser må du bare ta, Svein Tore. Så jeg sa ja. Og troppet opp hos 
Beate Gangås og co ikke fullt så nervøs som jeg ville vært før, med noen tall og stikkord på en powerpoint.
- Jeg trodde du skulle bruke overhead, sa hun - valgforskere pleier det.
- Godt jeg ikke er valgforsker da, sa jeg. Og så lo vi litt, og jeg var i gang.

Det første foredraget hjalp meg til å forstå at jeg faktisk kunne ha noe å tilføre folk - også muntlig. Og jeg skjønte at det er mulig å gjøre mer ut av valgene - både skriftlig og muntlig. Jeg begynte på samme tid å få øynene skikkelig opp for sosiale medier, Facebook-bruken min ble utvidet. Bloggen ble en kjær venn, og jeg logget meg på Twitter for første gang og ble nærmest hektet med en gang.  

Valgkommentator
I 2010 lurte Romerikes Blad på om jeg kunne skrive noen «gjestekommentarer» for dem. En spalte som jeg beholdt fram til nå. Der Anniken Huitfeldt, Tone Trøen, Gunhild Lærum og jeg for tiden roterer på å skrive «MandagsKommentaren».

I 2011 fikk jeg en
forespørsel fra NRK Østlandssendingen og Bjørnar Brechan om å kommentere valget i radio og TV- med hovedfokus på Akershus. Wow. En forespørsel jeg måtte si Ja til. Å sitte på direktesendt TV og analysere mens stemmene ble opptalt, var utfordrende, krevende, skremmende, men mest av alt gøy. Selv om det er mange maktkonstellasjoner, ordførerkandidater og endrede mandatfordelinger å holde styr på.

Også valgene i 2015, 2017, 2019 og 2023 har jeg hatt gledene av å kommentere for NRK Østlandssendingen/Viken. I 2021 ble det en fin opptreden i Avisa Oslo.

Sosial kommunikasjon
I valgkampen 2011 tok jobblivet en annen sving. Jeg hadde tidligere på året blitt litt kjent med høyskolelektor 
Cecilie Staude via Twitter. Hun inviterte meg rett før valget til å holde et foredrag med henne på BI om valgkampkommunikasjon. Det gikk såpass bra at vi tenkte at dette kanskje kunne være noe vi kunne gjøre mer av. Gjennom egen bruk av sosiale medier hadde jeg også utviklet en stadig økende interesse for kommunikasjonsfeltet. Kunne jeg kombinere min samfunnsfaglige interesse med faglig interesse for kommunikasjon i nye medier?

Jo mer jeg tenkte over det, jo sikrere ble jeg på at dette er noe som jeg har lyst til. Demokrati er en strålende overbygning, slik jeg ser det. Vi igangsatte 
analyser av partilederes og partiers bruk av sosiale medier. Vi fikk også etter hvert tilbud av Kommuneforlaget om å samle vår kunnskap, sette det inn i en større helhet og skrive en bok. Jeg hadde lekt med tanken om å skrive en bok, men trodde jo at boka i så fall ville dreie seg om politikk, valg og demokrati. Slik ble det ikke helt. For boka, som Cecilie og jeg brukte mye av 2012 på å forfatte, handlet riktignok litt om politikk, valg og demokrati. Men mest av alt handlet den om sosial kommunikasjon. Om fenomenet sosiale medier og fellestrekkene, om kanalenes egenart, om nytteområdene og utfordringene.

2013 startet med 
boklansering, og deretter gikk det slag i slag med foredrag, workshops, rådgivning, artikler, gjesteforelesninger på BI m.m. Nå vekslet jeg mellom to ben å stå på: 1) Valg/politikk 2) Sosial kommunikasjon. Etterspørselen holdt seg godt ut over i 2014, men dabbet noe av våren 2015.

Debattleder

Sensommeren og høsten 2015 dukket det opp en ny mulighet - som jeg grep: Debattledelse. For i valgkampen trengte mange en som kunne lede lokalpolitiske debatter her på Romerike. Og flere henvendte seg til meg.  

Dette var nytt territorium for meg, men de mulighetene som ligger her i å involvere folk, sette viktige saker på agendaen, skape gode samtaler mellom politikere i møter med velgere, trigget meg. I alt ledet jeg 
sju debatter den høsten. Senere har det blitt langt flere, jeg tror det er over 100. Dette arbeidet bevisstgjorde også at det å evne og lede en samtale med en rød tråd, er et håndverk som er langt vanskeligere å utøve enn det man kanskje tror når man river seg i håret over dårlig debattledelse når man lytter til en radio- eller TV-debatt.  


Analysebrev
Årene etterpå gikk i stor grad med til analyser, skriving, foredrag og ledelser av debatter. Men i 2020 inntraff pandemien. Markedet for foredrag og debattledelse falt bort. Hva nå? Ideen til et analysebrev ble unnfanget. Det datt rett og slett ned i hodet mitt. Fødselen skjedde 3. april. Med overskriften «Styringstillegg» gikk premierenummeret ut til et knippe abonnenter som bestod av mamma og noen til.

Jeg ante ikke hva jeg bega meg ut på, og jeg hadde ikke peiling om det fantes interesse for noe slik «der ut». Men jeg valgte å kaste meg ut i det. Interessen har, gledelig nok, steget. Selv om den har svingt, i takt med om det er valgår eller ikke. Antall utgivelser er nå 222 og antallet abonnenter er over 500.

Egil Nyhus

Et visuelt kvantesprang for analysebrevet kom da Norges, etter mitt syn, fremste karikaturtegner, Egil Nyhus, sa seg villig til å hjelpe til med formidlingen. Gleden min var enorm over at han fant det interessant å samarbeide med meg. Det nydelige er at han bruker sin genistrek slik at også folk som ikke så kjempeglade i tall, kan få en inngang og tilnærming til hva som skjer.
 

 

Nyhus har levert det ene kunstverket etter det andre i den tiden jeg har samarbeidet med ham. Her er en av mine favoritter:

Jeg klarer rett og slett ikke forstå hvordan han får det til, antagelig fordi jeg er elendig på tegning selv, men det er dypt fascinerende. Og jeg håper vi kan fortsette lenge, lenge med dette. Han har en viktig strek og er en stemme som virkelig fortjener en plattform der han kan utfolde seg med politisk karikering.


Gave
Denne fabelaktige kunstneren ga meg denne i bursdagsgave i dag. Det er en stor ære, jeg er i grunn nesten stum. Men jeg ser at han har klart å få med både antall mandater på Tinget, sperregrensen, antall valgkretser og jammen arealfaktoren også. Samt min fotballinteresse.  


       

Stefan
Jeg jobbet på videre med analysene 2020-24. Men jeg har de siste månedene følt på et behov for videreutvikling. Jeg visste bare ikke helt hvordan. Inntil en snål og bra fyr dukket opp i livet mitt:

-Hallo! Har du sett Mogreinapraten på Østli TV på Facebook? Kunne du tenke deg å stille opp på noe sånt? Enkle spørsmål, vridd mot din kompetanse rundt Mogreina?
Denne meldingen datt inn i Messangeren min for et par måneder siden.
Avsender: Stefan Sørlie Oure.

Hæ? Mogreinapraten? Østli TV? Hva er dette, tenkte jeg, og lot det gå noen dager, før jeg avmålt svarte:
- Østli er nok ikke den TV-kanalen jeg har fulgt mest med på. Har ingen spisskompetanse på Mogreina.

Mogreina er ei grend nord i Ullensaker. En plass jeg stort sett bare kjører forbi. For å levere hageavfall og skrot på miljøstasjonen på Dal. Men joda, x-ordfører Harald Espelund (Frp), vet jeg bor der. Og Frp gjør det skarpt der. Kan sikkert si litt om det (men håper egentlig jeg slipper).
Stefan gir seg ikke og sender ny melding:
- Hvis du vil være med, hadde det vært helt konge. Vi er en relativt liten TV-kanal enda.  
Intet svar fra meg (æsj, han hadde ikke glemt meg).
Stefan igjen:
- Jeg trenger bare et sånn røflig tidspunkt, så lager jeg noen spørsmål til deg.
Fortsatt intet svar fra meg (Veldig ivrig han er da, men skal ha for pågangsmot).

Stefan på nytt:
- Hadde det vært interessant å filme videosnutter av analysene dine? 
Fortsatt intet svar (skal jeg ta sjansen på å møte denne fyren da?)
Før jeg omsider svarer:
-Tja, skal tenke på det. Kan kanskje møtes en dag?
Svaret kommer lynraskt:
- Absolutt – hvor tenker du?

Vi avtaler å ta en kaffe. Jeg går inn på cafeen med en smule undring. Og møter en rocka fyr med flippskjegg. Ikke noe galt i det, men - kan vi ha noe felles å jobbe med?
Vi begynner å prate. Han forteller om de superlokale greiene han holder på med. Jeg forteller om mine greier. Som riktignok også er ganske lokalt, på kommune- og fylkesnivå, men også rikspolitisk. Jeg sliter med å se hvordan dette kan kobles sammen. Vi skilles ad. Interessant møte, men jeg tenker innerst inne at det nok blir med det. 

Så går det ikke mange timene, før en ny melding kommer:
- Har laget forslag til logo for deg!
Og jeg svarer:
- Så flott! (men jeg er ikke opptatt av logoer).
Noen dager etter kommer en ny melding fra Stefan:
- Nå begynner TV-studioet i kjelleren min å ta form.
Hæ?? Har fyren ordnet studio i sin egen kjeller? Har han virkelig ryddet vekk det kjære musikkutstyret sitt som han hadde der for å gjøre plass??TV og Pod

Jeg innser nå at jeg bare må gi dette en sjanse. Aner ikke hvor det bærer, men vi kan jo alltids kjøre en test. Skal jeg lage en Akershus-prognose i sending nr. 1? Ja! Det gjør vi. Vi bruker PC-en hans som bakgrunn for å vise fram grafer og tall. Kjører i gang direktesending med Politisk analyse på Youtube og Facebook. Sikkert litt famlende, men jeg tror seerne ser en indre glød hos to, muligens snåle karer, som nå ser muligheter. I alle fall var tilbakemeldingene gode. Flere sier at de vil ha mer. Stefan sier han skal kjøpe utstyr som vil gjøre sendingene bedre.   

Deretter har vi ikke sett oss tilbake. På to måneder har vi vært på tre landsmøter, snakket med fire partiledere og diverse andre toppolitikere. Startet
TV-kanal og laget 14 sendinger. Startet podcast og spilt inn tre episoder. Ideene strømmer på: La oss gjøre mer, lage debatter, dybdeintervjuer! Korte snutter. TikTok – hva kan vi få til der?

Jobbdrømmen

Jeg sitter her og tenker: Hey, jeg er 50 og lever jo ut jobbdrømmen min nå! Som handler om hva da, egentlig? Jo, å forsøke øke interessen og kunnskapen for valg og demokrati. Allmenn stemmerett og frie valg er noe av det aller fineste vi har. Hvordan velgernes stemmer omsettes til mandater, representanter og makt er viktig. Mitt «kall» er å folkeliggjøre dette greiene, som sikkert kan oppfattes som noe tørt. Rett og slett å være en uavhengig analysefyr. Som aldri har funnet seg noe parti å være med i fordi jeg er for uenig i alle til å gå inn i dem. Uten bindinger noe sted – gjøre det til min analysestyrke.    

Fra å sitte mye på mitt hjemmekontor (som jeg fortsatt digger å sitte på) og jobbe med tall, grafer og ord, så skjer det nå plutselig stadig nye ting. Mandag denne uken hadde jeg gleden av å lede

podcastsending nr. 3. Om Akershus valgkrets. Jeg hadde kvelden før regnet på hva et valg i dag kunne ført til av prosenter og mandater her og presenterte dette på sending. Med tre interessante gjester i Liv Gustavsen (varaordfører Akershus fylke, Frp), Anne Kristine Linnestad (H) og Dag Otter Johansen (Budstikka) som jeg hadde invitert kort tid før. Som villig stilte opp. Der Gustavsen sågar booket rom til oss i hovedkontoret slik at vi kunne spille podden inn fra.

Vi satt en time og samtalte om maktskiftet i Nes, Akershus fylke sine tre regioner, allianser og nominasjon, stemmetall, kandidater, mandater, saker, om utjevningsmandatet Hårek Elvenes sin spennende valgkveld i 2021, med mer. Og jeg satt der og koste meg. Og det virket som også gjestene gjorde det. Og lytterne. Og seerne. I sending 1 snakket vi om Østfold og i nr. 2 om Oppland. La oss ta turen rundt i alle 19 kretser! Klinke til og legge ut på Norges-turne?! Nja, kanskje å dra på, men vi får se. Ingen ting er umulig.      


 

Maria
Etterpå hadde jeg avtalt å møte ei dame i Opinion; Maria Rosness. Den interessante lunsj-samtalen med henne munnet ut i enighet om at det bør være mulig å få til et frokostmøte eller en annen arena der vi kan få ut mer kunnskap om målebyråenes arbeid. Få det ut bredere til flere folk. Tidligere i år møtte jeg Lars Eirik Helander i Infact. Som også var interessert i å få til noe.

Det trengs definitivt mer kunnskap om målinger. Om hva det er og hva det ikke er. Mer kritisk bevisstgjøring. Noe jeg har svært lyst til å være med på. Kanskje moderere en samtale mellom byråfolk, en forsker, en journalist eller noe – vi får se. Eller skape noe mer varig – en møteplass av noe slag som kan streames til alle interesserte.   

 
Tenk når vi kommer til 2025! Og 2027!!
Hva med Arendal-uka i sommer? Hva kan vi få til der? Med de TV-, pod- og analysebrev-mulighetene vi har nå: Mye! Det gleder jeg meg til å ta fatt på.


Hva med høsten? Nominasjonsprosessene skrider fram og flere og flere kandidatlister vil velges. Her er det mye å dekke. Den norske nominasjonsprosessen bør åpnes mer. For mye skjer i lukkede fora der det sitter få mennesker med mye makt. Og tenk når vi kommer oss over i 2025. Selveste stortingsvalgåret! Det kommer til å bli en analysefest! Jeg vil gjerne ha deg med på festen, og jeg er svært åpen for innspill til hvordan vi kan videreutvikle og til hvilke temaer som bør tas opp.

Når Stortingsvalget er over, så kan vi prøve å forstå og forklare hvorfor det gikk som det gikk. Men vi kan også så smått begynne å se fram mot kommune- og fylkestingsvalget 2027. Lokalvalgene er egentlig vel så kule som stortingsvalgene.  

Og hvem vet, kanskje det kan sitte en eller annen «rar», fin tolvåring et eller annet sted i landet og plukke opp en eller to av de videoene jeg, litt famlende, prøver meg på ute på TikTok og la seg inspirere litt. Slik at hun, eller han, kanskje en eller annen gang, har lyst til å fordype seg i valg og demokrati. Som kan føre valgformidlingen videre. Det er lov å håpe.                

50 nye?
Jeg aner ikke hvor lenge jeg kan holde på slik. Fem år? Ti år? 20? 30? 50? Det siste blir trolig for drøyt. Hehe. Men det jeg aner er at jeg på jobbfronten er på et veldig bra sted i livet. Fordi jeg har skjønt at svært mye er mulig å få til. Bare man er interessert nok, skaffer seg kunnskap om noe og ikke minst; kan få hjelp der man selv ikke strekker til.

Og du som leser, som abonnerer på dette brevet, det er du som gjør dette muligens nerdete, rare, men forhåpentlig også, viktige prosjektet, mulig. Så hjertelig takk! Jeg lover at jeg skal fortsette å jobbe på, så lenger jeg kan og så lenge jeg orker.
For dette er mitt «kall». Min drøm.

50 er ikke så verst å være!

50 ganger hurra for demokratiet vårt og for livet
hilsen Svein TorePS: Skulle du ønske å støtte dette demokrati-prosjektet mitt/vårt med et valgfritt beløp, så bruk gjerne Vipps 92237487 eller konto 97101646878.

Du kan også abonnorere på analysebrevene og TV-kanalen. Brevene koster 500 kr pr år, det samme gjør TV. 

tirsdag 11. juni 2024

Podcast!

 Analysetoget ruller videre! 

Jeg har nå startet, i samarbeid med Østli TV,  en podcast som jeg håper vil bli noe helt unikt her til lands hva gjelder norsk politikk, valg, valgkretser, velgere og nominasjon. 

I episode 1 snakket jeg med Johan Giertsen Johan Giertsen i Poll Of Polls om mai-tendensen på målingene. Østfold Frp avholdt landets første nominasjonsmøte og førsekandidat Erlend Wiborg var innom. 

Østfold KrF har også nominert sin førstekandidat ved neste års stortingsvalg og valget falt på David Hansen som gjør comeback i rikspolitikken etter mange år utenfor. Han bidro også med sine vurderinger. 


I episode 2 hadde jeg gleden av å snakke med min glitrende karikaturtegner Egil Nyhus om hvordan han tegnet Marit Strand som har valgt å si Nei til å stå som førstekandidat på Oppland Sp sin liste. Strand var også med for å fortelle hvordan hun opplevde tegningen, men også for å forklare hvorfor hun takker Nei. Vi hadde også en runde rundt Sps opptur og nedtur. Visste du forresten at hun kom inn på Tinget med kun 255 stemmers overvekt i 2017? 


Oppland valgkrets måtte vi bare "nerde" litt mer om i resten av episoden. Og hvem er vel bedre til å delta på det enn Hans Olav Lahlum i Oppland SV? Prøvde å fritte ham ut om prosessen i hans parti - det satt lenger inne enn å snakke om de andre partiene. Ønsker du deg innsikt i Oppland og nominasjonen så anbefaler jeg å lytte. 

Forsyne meg er vi nå også ute på Spotify!


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jyvapdMB-kc?si=7YxUXWgn6nC9Tfcf" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>Du kan hjelpe til med å bygge opp denne nye podcasten ved å lytte. Og ved å gi et fritt støttebeløp til 92237487 eller konto 97101646878.

Vi har laget en Face-gruppe "Politisk analyse Pod" der alle som støtter og de ivrigste lytterne, deltar og diskuterer og er med og påvirker innholdet av neste pod.  

 


  


  

torsdag 30. mai 2024

TV-kanal!

En av mine analyse-abonnenter, Stefan Oure, er vel det som i dag kalles innholdsprodusent. Og driver bl.a. den Mogreina-baserte Østli-TV. Han tok kontakt og lurte på om jeg kunne være interessert i et samarbeid. Jeg var litt usikker, men tok en kaffeprat. Vi fant ut at vi kunne gi det en sjanse, prøve og se. 

Og nå har vi prøvd. Og sett. Sett at dette er gøy og kan funke!

Vi har vært på landsmøtene til INP  og bl.a. snakket med den nyvalgte lederen, Ann Jorun Hillersøy. På landsmøtet til MDG og bl.a. snakket med Lan Marie BergPå landsmøtet til Rødt og snakket med nyvalgt leder Marie Sneve MartinussenOg de to nestlederne Sofie Marhaug og Charlotte Therkelsen


Vi har snakket med Venstre-leder Guri Melby Jeg har snakket om opinionsbildet på direktesending


Og vi er bare såvidt i gang! For det kommer flere partiledere. Andre politikere. Forskere, velgere m.m Vi ønsker å kjøre debatter, rolige samtaler og analyser. 

Dette kommer til å bli kjempegøy, og jeg håper du vil finne glede og verdi av en TV/video-kanal som du neppe finner noe annet sted. Trykker du "Abonner" på Youtube, så er det gratis støtte som vil gi oss muligheter for bedre live-sendinger hvis vi passerer 50.

Ønsker du å abonnere og få tilgang til alt TV-innhold, så koster det kun 500 kr for et helt år. Du kan bruke Vipps 92237487 eller konto 97101646878. Alle bidrag vil gå til utvikling av mer og bedre innhold.    

  
 

fredag 9. februar 2024

Færre lojale velgere

 Unge velgere og menn flyktet i hopetall fra regjeringspartiene Ap og Sp ved kommunevalget 2023.


Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde nylig de første tallene fra Kommunevalgundersøkelsen 2023. Slike lokalvalgundersøkelser er blitt gjort helt siden 1971 og gir oss verdifull velgerkunnskap.

Vi skal i dagens brev ta en titt på hovedtallene i undersøkelsen, men aller først kan det være en ide å friske opp selve valgresultatet (se tabellen nedenfor). H, Frp, INP, V, SV og PP ble valgvinnere. Mens Sp, Ap, MDG, FNB og R tapte oppslutning. KrF stod på stedet hvil.
  

Du leser et utdrag av mitt analysebrev nr 6 i 2024. Abonner på mine analyser ved å Vippse 500 kr (12 mnd) til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse"

Kommune

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

INP

PP

Andre

Valg 2023

3,3

6,9

21,6

8,2

4,2

4,0

5,0

25,8

11,4

3,0

1,5

5,1

Valg 2019

3,8

6,1

24,8

14,4

6,8

4,0

3,9

20,1

8,2

 

1,1

7,9

Differanse

-0,5

+0,8

-3,2

-6,2

-2,6

 

+1,1

+5,7

+3,2

+3,0

+0,4

-2,8Kun 42 prosent lojale velgere
SSBs tall er paneldata. Dvs. at mange av de samme respondentene har deltatt både ved 2019- og 2023-valget. Det gir en fin mulighet for bl.a. å undersøke hvor mange som holder fast ved sitt partivalg. Svarene indikerer at kun 42 prosent stemte likt ved begge valg. Det betyr at det altså er langt flere ikke-lojale enn lojale velgere. Dette er en lavere lojalitetsandel enn jeg har sett tidligere og et varsel om at partier og politikere langt i fra kan ta sine velgere for gitt. De må i økende grad slåss for velgertilliten hver eneste dag.

Høyre og KrF høyest lojalitet
Punkt nummer en for ethvert parti ved et valg er å forsøke holde på så mange som mulig av de som stemte på deg sist. I følge valgundersøkelsen lyktes Høyre best med å holde på sine velgere, etterfulgt av KrF. Men selv de beste i lojalitetsklassen klarte kun å holde på drøyt seks av sine ti 2019-velgere. Det viser hvor vanskelig det har blitt å få velgerne til stemme på samme parti flere ganger på rad.
Jeg merker meg at lojalitetsandelene generelt ligger en del høyere på meningsmålingene enn i valgundersøkelsen. Dette kan skyldes noe selektiv hukommelse når det spørres om hva du stemte sist slik meningsmålerne gjør. Det gir paneldata en force.

MDG og Sp lavest lojalitet
Sp og MDG hadde den laveste lojalitetsandelen. Ikke overraskende ble de da også valgtapere. Kun en av fire MDG-velgere fra 2019 stemte MDG igjen i fjor høst. Det gjorde det umulig for MDG å være i nærheten av å gjenskape sitt brakvalg fra 2019.

Lojalitetsnivået til de respektive partiene er streket under med rødt i tabellmatrisen nedenfor.

   
Derfor gikk vinnerne fram
Høyre hentet velgere bredt fra den politiske skalaen. Den netto veksten var størst fra Ap, Sp og FNB. Mens Frp forsynte seg godt fra mange av de som satt hjemme i 2019, samt tidligere Sp-velgere. Partiet hadde også positiv utveksling med både Ap og H. For SVs del var framgangen særlig tuftet på tilvekst fra MDG, Sp og R.

V lyktes med å mobilisere tidligere hjemmesittere og hadde også en pen netto gevinst fra MDG og Ap. INP hentet velgere på bred front. Tidligere hjemmesittere, Sp, Ap, H, Frp og FNB var alle solide leverandører av velgere til INP. 

Her tapte taperne
Sp måtte tåle stygge netto velgertap til særlig H og Frp. Men også INP og SV forsynte seg ganske grovt av Sps gamle velgere.  Mens Ap lekket tungt med velgere til H. Regjeringspartiet slet parallelt med konkurransen fra INP og Frp. Netto pluss mot MDG og FNB dempet Ap-tilbakegangen litt.   

MDGs hadde stygge netto tap til særlig SV, Ap og V. Mange av FNBs velgere valgte å sitte hjemme på valgdagen. H, Ap, Frp og INP sopet også inn godt av bompengepartiets 2019-velgere.

KrF kunne glede seg over et visst pluss fra Ap, men måtte tåle et minus mot V.


Du har lest et utdrag av mitt analysebrev nr 6 i 2024. Abonner på mine analyser ved å Vippse 500 kr (12 mnd) til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse"

fredag 26. januar 2024

Nominasjonsstatus i Akershus

Stortingsvalget 2025 er fortsatt halvannet år unna. Men nominasjonsprosessene dras så smått i gang snart og vil være i full sving til høsten. Jeg har gjort et tidlig kartleggingsarbeid for å lodde stemningen før det hele braker skikkelig løs senere i år. Ved å kontakte både sittende representanter, mulige utfordrere, organisasjonsfolk, politiske kommentatorer, journalister og noen andre med god innsikt, har denne informasjonen, sammenholdt med mine egne vurderinger og utregninger, gitt et grunnlag for en liten løypemelding fra valgkretsene. Dette er slett ingen fasit over hvordan det kommer til å gå, kun en liten statusrapport basert på min informasjon pr. i dag.


Du leser et utdrag av mitt Pluss-brev nr 1 i 2024. Pluss koster 800 pr år og du kan Vippse beløpet til nr 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse Pluss". Pluss-abo er for de mest interesserte og gir også automatisk tilgang "Politisk analyse" der hovedbrevet blir publisert hver fredag.  


Mange sittende representanter holder kortene tett til brystet og er svært sparsommelige med å svare eller de lar vær. Andre er friere og åpnere. Det er mange faktorer å hensynta ifm. nominasjon: Politisk dyktighet og erfaring, kjønn, geografi, alder og mangfold. I noen partier, som f eks Ap, teller kjønnsbalanse mer enn i H eller Frp.
 

Min oversikt vil jevnlig oppdateres hele veien inn til Stortingsvalget etter hvert som det blir nye velgerbevegelser som endrer antatt mandatrekkefølge og det kommer til ny informasjon om kandidatene etter hvert som prosessene skrider fram.Hva skjer med Sanners i Akershus?
Det er en viss usikkerhet rundt Jan Tore Sanners renominasjon. Han virker motivert for å fortsette, men Henrik Asheim er nestleder og et større navn i Høyre nå og vil dermed antagelig avansere til førsteplass på listen. Bærum får neppe de to øverste plassene, så da kan spørsmålet bli om Sanner aksepterer en degradering til tredjeplass. Han er en pragmatisk type, så det er et fullt mulig scenario. Et tilleggsmoment som han nok vurderer er om han snart bør tre til side for å slippe til sin datter Maria. Jeg har ikke info om Tone Trøen og Turid Kristensen ønsker gjenvalg, men antar at de begge går for det. Trøen virker i så fall ganske så bankers på andreplass. Kristensen er mindre sikker, men er etter min info favoritt til å bekle 5.plassen på nytt.

Anne Kristine Linnestad er motivert for gjenvalg. Linnestad kan muligens bli utfordret av Anine Noren på «Follo-plassen» nr. 4 på listen, men mest trolig får hun fornyet tillit. Asker var svært misfornøyd med at de ble henvist til åttendeplass sist. Det kan derfor være litt deres tur nå, men det betinger at de klarer å slå en kile i flertallsalliansen Bærum+Romerike. Kari Bjørnsen er antagelig det sterkeste navnet fra Asker. Det kan i så fall gå ut over den sittende representanten Hårek Elvenes som kom seg inn på et utjevningsmandat fra sin sjetteposisjon på listen i 2021. Men har Elvenes nødvendig backing fra sitt lokallag i Bærum, så spørs det om Bjørnsen tar ham. Det gjenstår dog også å se om Elvenes faktisk ønsker gjenvalg. Ut over dette er Håkon Snortheim en mulig ungdomskandidat på Akershus Hs noe aldrende liste.

                Tegning: Egil Nyhus

 
Farvel til Huitfeldt
Anniken Huitfeldt (Ap) ser ut til å bli USA-ambassadør og forsvinner dermed ut av norsk politikk. Tonje Brenna overtar etter alle solemerker hennes førsteplass på Aps liste. Bak henne er det mer åpent. Sverre Myrli har sittet lenge og kan være moden for utskiftning. Kanskje gir dette en åpning for at Åsmund Aukrust kan rykke helt opp til fjerde til andreplass. Tuva Moflag beholder trolig tredjeplassen. Hvis Myrli forsvinner, kan det være duket for en duell mellom tidligere Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik og Rælingens ex-ordfører Ståle Grøtte. Hvis man fraviker annethvert kjønn-prinsippet, så kan også Heidi Nyhus og Anita Patel være aktuelle navn fra Nedre Romerike i et mulig bikkjeslagsmål om fjerdeplassen. Mani Hussani er et antatt Follo-navn på femteplass.  

Hans Andreas Limi er favoritt til å bekle Frps frontposisjon. Men jeg har foreløpig ikke info på om han ønsker gjenvalg. Bak ham kan det bli en ny duell mellom Himanshu Gulati og Liv Gustavsen. Begge er motiverte. Gulati dro det lengste strået i 2021, Gustavsen kan ha en bedre sjanse nå, men dette er åpent. Tonje Lavik Pedersen kan være en joker å følge med på bak disse to.

Partileder Kirsti Bergstø er selvskreven øverst for SV. Haihtam El-Noush ble toer sist, og han er det mest trolige valget som nr. 2 igjen i følge min informasjon.

Abid Raja er motivert for fire nye år for Akershus V og får nok dette innvilget, til tross for sitt Oslo-bosted. Han får trolig med seg Solveig Schytz på annenplass. Men Schytz må se opp for Unge Venstre-leder Ane Breivik som kan komme til å utfordre henne. 

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ble fjernet fra regjeringen i fjor der kysse-episoden med en underordnet i eget departement kan ha vært en bakenforliggende variabel. Jeg har ikke info om han ønsker gjenvalg, men setter ham øverst enn så lenge.

Marie Sneve Martinussen var på topp for Rødt i Akershus sist. Hun hadde bosted Oslo, men har flyttet til Moss siden den gang. Hun stiller neppe i Østfold, til det er mandatet der altfor usikkert.  Også Akershus kan bli for usikkert for Rødts partileder, så det blir nok et aktuelt tema om hun bør flyttes til Oslo-listen. Silje Kjosbakken kan være aktuell arvtaker i Akershus hvis Martinussen flyttes, men hun er ikke noe åpenbart valg siden hun ikke lenger er nestleder i partiet.   
 


Ønsker du å lese om ståa i Østfold, Oslo, Hedmark og Oppland? Ja, da anbefaler jeg at du sjekker ut
"Politisk analyse Pluss" som er mitt ekstra analysetilbud til de mest interesserte. Vanlig abo koster    
500 kr pr år. Plus koster 800. Du kan gjerne Vippse beløpet til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen.