fredag 31. juli 2009

Oljekatastrofen kan styrke Venstre

Det foregår nå en dramatisk kamp mot oljesølet fra den grunnstøtte tankeren "Full City" tvers rett utenfor mitt kjære feriested Nevlunghavn. Jeg kom akkurat hjem fra en kveldstur på normalt idylliske Mølen. Men nå var ting ikke normale. Tvert i mot var synet som møtte meg sørgelig. Oljesøl tildekket de flotte rullesteinene. Og jeg så ikke noe til opprydningsmannskap. Dette området er meget fuglerikt, og dette kan være i ferd med å utvikle seg til en miljøkatastrofe av de helt sjeldne her til lands.

Hendelsen viser at olje er og blir i konflikt med natur. Olje er og blir i konflikt med fugler og fisk. Miljøorgansisjonene er tidlig ute med kritikk av oljevernberedskapen. Den kritikken er antagelig betimelig.

Derfor er det å håpe at dette vil være en vekker langt inn i de politiske miljøene. Vi må nå få inn miljø som en hovedsak i den nært forestående valgkampen. Legger jeg den noe opprørte privatpersonen som frykter for konsekvensene som nå kan være i ferd med å utspille seg rett utenfor stuedøra mi, og tar på meg de mer kjølige valganalytikerbrillene, så vil jeg si at miljø normalt er noe som burde gagne SV. Men ting er ikke helt normalt når det gjelder dette heller. For SV har mistet mye troverdighet på miljø gjennom sin regjeringsdeltakelsen. Kamelene har blitt for mange og en rekke miljøvelgere er svært frustrtere. Min tidligere seminarelev Eivind Trædal kan stå som en representant for de som følger seg SViktet.

Derfor er det nå først og fremst det tidligere nr. 2 partiet på miljø, Venstre, som nå blir servert en gyllen mulighet til å utnytte det miljørommet som SVs troverdighetsfall på miljø har skapt. Venstre har rett og slett muligheten til å skaffe seg det sakseierskapet som partiet så sårt trenger. Vil Venstre greie å utnytte dette potensialet? Hvis ja, så kan veien ligge åpen for partiet helt opp i mot 7-8 prosent allerede ved dette valget.

Analyse Østfold

Mine siste tall for Østfold ble gjort kjent i Indre Østfold-avisen Smaalenene i går. Jeg skal her fylle på med litt mer bakgrunnsinfo.

Tallene denne gang baserer seg på de sju siste målingene nasjonalt (alle i juli) samt mine egne avviksestimat for fylket. Aviksestimatene (hvor mye partiene vil avvike fra sitt nasjonale nivå i Østfold) mine ser nå slik ut:

Rødt -0,7
SV -1,5
Ap +3,5
Sp -1,5
KrF +0,1
V -1,5
H -2,5
Frp +4,5
Andre -0,1

Som vi ser er de to store, Ap og Frp, ekstra store i Østfold. KrF ligger rundt snittnivået sitt, mens de øvrige ligger godt under. Fylkets bosettingsmønster, verken for tettbygd eller grisgrendt og mange mindre byer, har vist seg å passe Frp godt – det ser vi også i andre fylker, som f.eks Vestfold. Fylkets mange velgere med lav utdanning, er også en sosial bakgrunnsvariabel om passer både Ap og Frp meget bra. Aps høye oppslutning i Østfold har lange, historiske tradisjoner og kan relateres til den høye industrialiseringsgraden i fylket. Fortsatt er dette et element som spiller en rolle. Disse bakgrunnsvariablene bidrar til å trekke ned SV, Venstre og Høyre sin oppsltning.

Så til dagens oppslutning. Den ser nå slik, i følge mine beregninger:
Rødt 0,8
SV 5,7. 1 utjevningsmandat
Ap 36,9. 4 mandater (+1).
Sp 3,6
KrF 6,1. 0 mandater (-1).
V 3,0
H 10,9. 1 mandat.
Frp 31,9 3 mandater.
Andre 1,1

Det gir denne mandatrekkefølgen i Østfold:
1. Ap. Svein Roald Hansen, 59 år, Fredrikstad.
2. Frp. Ulf Leirstein, 35 år, Moss.
3. Ap. Irene Johansen, 48 år, Moss.
4. Frp. Jon Gåsvatn, 54 år, Sarpsborg.
5. H. Ingjerd Schou, 54 år, Spydeberg.
6. Ap. Thor Erik Forsberg, 29 år, Sarpsborg.
7. Frp. Vigdis Giltun, 57 år, Fredrikstad.
8. Ap. Wenche Olsen, 53, Halden.
9u. SV. May E Hansen, 56 år, Moss.

De sju øverste ser sikre ut. Olsen har også et OK grep om det siste, faste 8. mandatet, men hun bør nok se litt opp for følgende folk:
1. Line Holten Hjemdal, KrF. 37 år, Askim. Mangler 1,3 pp el. ca 1900 stemmer
2. Erlend Wiborg, Frp, 34 år, Moss. Mangler 5,0 pp eller 7400 stemmer.
3. May E Hansen, SV. Mangler 1,7 pp eller 2500 stemmer.

Legg merke til Mossedominansen i Østfold. Hele tre av de ni som ligger an til å komme inne på Østfold-benken vil være fra byen med lukta (eller er den borte..?). Og skulle Wiborg (el Høyres Tage Pettersen) danke ut Olsen, så vil det kunne bli fire Mossefolk. Det er selvsagt en fin fjær i hatten for det politiske miljøet i og rundt Moss, men noe mer betenkelig for de av oss som er opptatt av noenlunde jevn geografisk representasjon. Hva kommer dette av? De av dere som er Østfoldpolitikk-insidere og som frekventerer denne bloggen (vet det er noen..) må gjerne komme med innspill!

Konklusjon: Totalbildet i Østfold ligger fast. Dette er fortsatt et av få fylker hvor de rødgrønne ligger an til å få flere mandater enn sist. Kretsen heller fremdeles fra 5-4 i borgerlig retning i 2005 til 5-4 i rødgrønn retning nå.

Innvandrere på Stortinget

Den gode bloggeren Are Slettan (bare en dag igjen å stemme på ham på min bloggavstemning i juli..) ba meg gi mine vurderinger av mulighetene for innvandrerrepresentasjon på Stortinget. Vurderingene av de tre med visse sjanser, kan du nå lese her.

Er det betenkelig at Stortinget kan bli helt blendahvitt eller er det et fett?

torsdag 30. juli 2009

Mot topartisystem i Norge?

Juli er på hell, og de som kjenner mine arbeidsrutiner vet at det nå drar seg mot en ny gjennomsnittlig månedsanalyse av meningsmålingene for Minerva.

I kjølvannet av Aps og Frps sterke stilling på målingene, har det dukket opp en debatt om Norge er på vei mot et tilnærmet topartisystem med disse to store liggende et hav foran de små fislepartiene. Jeg har ikke helt bestemt meg, men dette er et mulig fokus for denne nye analysen.

Hva tror du - er vi på vei mot et topartisystem eller er dette bare tull siden partier som H, KrF, V, Sp og SV forsatt slett ikke skal regnes ut?

mandag 27. juli 2009

Juliprognose Akershus

Romerikes Blad publiserte mine julitall for Akershus i går. Tallene er, som vanlig, basert på snittet av de siste ti nasjonale målingene (pr 14. juli) samt valgstatistikk fra fylket.

Min julitallrekke fra Norges nest største valgkrets først (endring fra valget i 05 i parentes):

Rødt 1,0 (+0,2)
SV 6,5 (-1,4). 1 mandat
Ap 30,4 (-0,1). 5 mandater
Sp 3,1 (-0,8). O mandater (-1).
KrF 3,5 (-0,4). 1 mandat (+1).
V 6,6 (-1,0). 1 mandat
H 20,0 (-0,6). 3 mandater (-1).
Frp 28,1 (+4,6). 5 mandater (+1).

Skulle dette bli valgresultatet, så er min mandatprognose at Akershus-benken vil se ut slik - i rangert rekkefølge:

1. Ap.Anniken Huitfeldt, 39 år, Ullensaker.
2. Frp. Morten Høglund, 43 år, Asker.
3. H. Jan Tore Sanner, 44 år, Bærum.
4. Ap. Sverre Myrli, 37 år, Skedsmo.
5. Frp. Kari Kjos, 47 år, Lørenskog.
6. H. Sonja Sjøli, 59 år, Eidsvoll.
7. Ap. Marianne Aasen, 42 år, Asker.
8. Frp, Hans Fr Asmyhr, 39 år, Sørum.
9. V. Borghild Tenden, 57 år, Bærum.
10. SV. Bård Vegar Solhjell, 37 Vestby
11. Ap. Gunvor Eldegard, 46 år, Ski
12. Frp. Ib Thomsen, 47 år, Nittedal
13. H. Sylvi Graham, 57 år, Oppegård
14. Ap. Gorm Kjernli, 27 år, Ski/Oslo
15. Frp, Tone Irèn Liljeroth, 34 år, Skedsmo
16u. KrF. Knut Arild Hareide, 36 år, Oslo

Jeg holder nå disse fem som de nærmeste utfordrerne til det siste faste mandatet som Frps Liljeroth for øyeblikket ligger inne med:

Andre O Dahl, H, 33 år. Skedsmo/Oslo. Mangler 1,9 pp el. ca 5300 stemmer.
Are Helseth, Ap, 53 år, Bærum. Mangler 4,0 pp / 12 000 stemmer.
Knut Arild Hareide. Mangler 0,9 pp / 2500 stemmer.
Dagfinn Sundsbø, Sp, 62 år, Fet. Mangler 1,3 pp / 3600 stemmer.
Abid Raja, V, 35 år, Bærum/Oslo. Mangler 2,8 pp / 7700 stemmer.

Forsatt så synes valget i Akershus å handle om to hovedspørsmål:
1) Hvem tar det siste faste mandatet?
2) Hvem tar utjevningmandatet

Frp har et godt grep om historiske fem mandater i Akershus, men det er selvsagt alt for tidlig å regne ut Høyres Andre Dahl. For øyeblikket ligger Aps nr seks (Are Helseth) og KrFs og Sps førstekanditater alle såpass langt bak, at jeg synes det ser noe for tungt ut til å dra dette hjem. Da er jeg mer tilbøyelig til å gi Abid Raja en reell sjanse, selv om han er enda lenger unna pt. Dette fordrer altså klar Venstre-vekst i valgkampen. Vippepunktet for to mandater for Venstre i Akershus vil nok ligge i sjiketet 9,3-9,4 prosent. I følge mitt fylkesestimat (+1,4 pp) så trenger han dermed opp i mot 8 prosent til Venstre nasjonalt. Det høres mye ut, men kan gå hvis mye, ala 2005, klaffer for partiet. Men jeg synes at vekspotensialet for Venstre ser langt større ut enn for Sp og KrF ved dette valget.

I kampen om utjevningsmandatet, har jeg fortsatt Hareide et hestehode foran hovedutfordrer Sundsbø.

torsdag 23. juli 2009

Mine fire bekjennelser

Inspirert av den papirkulekastende Erik Fosnes Hansen, så klasker jeg like godt til med fire bekjennelser i Minervas nettutgave. I tillegg vanker det en aldri så liten bakgrunnshistorie fra en valganalytikers liv.

onsdag 22. juli 2009

Stem på Norges beste politiske twitrer

15 er allerede nominert til den knallharde konkurransen om å være den beste politiske twitreren i Norge. Jeg ville ha en liste med 20 bra folk, og valget har nå falt på disse siste fem:

Oda Rygh (@OdaRygh): Lager god kaffe, men har åpenbart også andre fine kvaliteter. Dame som bør sjekkes ut! Og kanskje sjekkes opp også, for alt det jeg vet...

Synve (@Synve): Liker stilen, rett og slett. Twitrer med en substans som ligger skyhøyt over middels.

Knut Johannessen (@voxpopulinor): Kommer ikke utenom mr. Johannesen på twitter heller, gitt.

Stian Skår Ludvigsen (@stianlud): Mann som er langt mer lidenskaplig ift. tall enn meg. Sier ganske mye. Isloert sett er det selvsagt ikke nok til å bli nomiert, men når twitternivået hans stort sett holder meget høy klasse, så er det mer enn godt nok til bli nominert.

Morten Drægni (@draeggers): Antagelig mest kjent som SV-f... . Men har mange andre gode kvaliteter også...


Dermed er 20 gode twitrere nevnt, og en drøss med gode twitrere er glemt. Stem i vei på din favoritt (NB: Kun en gang pr pers - valgjuks er sikkert mulig å få til, men vennligst ikke gidd..) fram til 13 september! Da overtar et annet og viktigere valg...

mandag 20. juli 2009

Norges beste politiske twitrer

Seks punkter for en god twitrer ble trukket opp. På basis av dem, og ut i fra eget hode og innkomne forslag, er følgende 15 twitrere nå nominert til den aldeles uhøytidelige tittelen "Norges beste politiske twitrer".

Og de nominerte er:

Elin Ørjasæter (@orjas): Kjent E24-kommentator som åpenbart er bitt av twitterbasillen. Bra dame! Og scorer høyt på alle mine/våre seks kriterier - men kunne kanskje dempet aktivitetsnivået en smule ved enkelte anledninger?

Snorre Valen (@snorrevalen): SV-er som kommer inn på Tinget fra Sør-Trøndelag etter mine beregninger. Frisk og fin stil, uten at det bikker over i det i overkant drøye.

Frank Rossavik (@rossavik): Morgenbladets samfunnsredaktør har nok egentlig en litt for kort twitter-historikk til å bli nominert. Men tar ham med på god mistanke...:-)

Sten Magne Berglund (@stenm): Den politiske rådgiveren i Actis bidrar åpenbart til å heve twitternivået.


Torbjørn Sølsnæs
(@Cracked_actor): Usedvanlig twitteraktiv Høyre-fyr. Men Enga-sympatier trekker dog noe ned...

Bård Vegar Solhjell (@bardvegar): Både blogg og twitter viser at kunnskapsministeren er den av statsrådene som har skjønt klart mest av hva sosiale medier handler om.

Tove Lise Torve (@ToveLiseTorve): Møre og Romsdal Aps tredjekandidat som vipper ut og inn på mine prognoser. Akkurat nå er hun hårfint inne. Liker den dialoginviterende twitterstilen hennes.

Bjørn Eidsvåg (@eidsvag): Slett ikke bare twittershalala fra denne sangtypen. Endog såpass substansiell at han faktisk kommer seg inn på denne listen.

Erna Solberg (@hoyre): Twitrer langt bedre enn hun blogger og er landets klart beste partiledertwitrer. Uten at den konkurransen kan sies å være særlig hard. Kanskje bør Høyres ideologi kokes ned til 140 tegn...?

Karianne Bjellås Gilje (@kariannebgilje): Måtte ha med ei politisk korrekt berte, og valget falt på Prosa-redaktøren.

Helga Pedersen (@helgap): Twitrer meget bra til å være statsråd....

Leif Knutsen (@leifern): Bedriftsrådgiver som twitrer med både snert og god substans.

Morten Myksvoll (@MortenMyksvoll): Andre nestformann i FPU som slett ikke er kvotert inn på Frp-kvota!

Stig Ove Voll (@stigvoll): Liker rett og slett twittstilen til denne lokale Høyre-politikeren og PR-mannen.

Eva Høili (@KrFEva): Buskerud KrF sin førstekandidat som jeg har levnet små sjanser til å komme inn på Stortinget. Burde kanskje samle flere velgere i stedet for å være så god blant kulturfiffen på twitter..?


Jeg skal ha inn fem til. Er det noen åpenbare forbigåelser her som bør komplettere disse 15??

fredag 17. juli 2009

Seks punkter for en god twitrer

For kort tid siden meldte jeg meg inn i kortbloggsfæren Twitter. Jeg var skeptisk til hele greia, men er nå i grunn litt bitt av basillen. Bl.a. fordi det er lett å komme i kontakt med likesinnede, det er kjapt og faktisk også nyttig. I kveld har jeg diskutert hva som er en god twitrer med mine "følgere" og andre. Sammen har vi trukket opp seks kriterier:

1) Være aktiv. Twitrere som ikke twitrer er ikke gode twitrere. Rett og slett.

2) Skape engasjement. Bidra til debatt gjennom dine twitringer (eller bør man kalle det kvitringer..?)

3) Være saklig. Holde en god tone og ikke fristes til å synke ned på et nivå der lavpannede personkarakteristikker inngår som en vesentlig ingrediens (twitreren Arne Nakim ville her også ha inn seriøs som eget punkt, men jeg synes at det er omtrent det samme).

4) Tilføre noe og ha snert. Bidra med noe mer enn "Har dere lest bloggen min" og "Nå går jeg og legger meg", for å sitere twitreren Fredrik Eide Nilsen. F.eks dele gode linker og komme med interessante synspunkter som har litt "schwung" over seg.

5) Humor. La gravalvoret fare av og til.

6) Dialog. Bidra til å skape toveis kommunikasjon.


Så..., på basis av disse punktene, er snart tiden inne for å kåre Norge beste politiske twitrer.

Helga Pedersen er her nevnt. Det samme er Bård Vegar Solhjell, Abid Raja, Bjørn Jarle Røberg Larsen, Filip Rygg, Erna Solberg (hennes politiske rådgiver Odd Sevje har bekreftet at Solberg twitrer selv). Men jeg trenger flere forslag før jeg setter opp nominasjonslisten - har du noen favorittwitrere? Og en begrunnelse for hvorfor den/de er gode?

Og - har jeg/vi glemt noen vesentlige punkter som gjør folk til gode twitrere?

onsdag 15. juli 2009

Stillingen i alle 19 valgkretser

I dag publiseres en oppsummerende valgartikkel som jeg har produsert for Minervas nettsider. Artikkelen tar for seg dagens valgsituasjon i alle våre 19 fylker. Stillingen er nå 87-82 i borgerlig favør iflg mine beregninger, men marginene er ikke i større i en rekke fylker enn at dette kan vippe begge veier. Men forsatt holder jeg en klar knapp på at det rødgrønne flertallet vil ryke.

Valgkampen blir nå helt avgjørende. Hvem vinner kampen om agendaen?

tirsdag 14. juli 2009

KrF kan miste grepet om bibelbeltet

Det var overskriften Vårt Land (desken?) valgte på sin papiravisartikkel etter en lengre telefonsamtale som jeg hadde med journalist Kjetil Gillesvik i går. Mens i nettutgaven heter det at "Vestlandet kan glippe".

KrF ligger akkurat nå an til fire direkte mandater, tre av dem fra Vestlandet (Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal). I så måte er vinklingen noe skjev, og en smule tabloid, for Vestlandet (og Sørlandet) er forsatt helt klart KrFs kjerneområder. Men muligheten for tap av (utjevnings)mandat både i Rogaland og Hordaland er avgjort til stede - i så måte er ikke overskriftene helt borte.

Papiravisen gir, basert på mine analyser, en bra oversikt over KrF-kandidatenes muligheter. Jeg har Inger Lise Hansen såvidt inne på utjevning i Vestfold og Knut Arild Hareide inne i Akershus (dette er pluss fra 2005) akkurat nå, mens Line Henriette Holten Hjemdal i Østfold, Filip Rygg i Hordaland og Kjell Arvid Svendsen i Rogaland alle tre ikke ligger an til å greie å forsvare utjevningsmandatene som partet vant i 2005.

Men marginene er små og en god valgkamp kan bidra til å snu bildet for KrF.

Oppdatert: NRK P1 hang seg på oppslaget og gjorde et intervju med meg til en sak for "Her og nå" (søk i radioarkivet). Innslaget, som fokuserer på KrFs lekkasjer til Frp, kan høres fra 45 min og utvoer i sendingen.

Oppdatert 2: Ser nå at mine KrF-beregninger ble til "Sjoktall for KrF" i VG. Det er nok å dra på en smule...

Hva tror du er årsaken til at KrF har lekket kraftig til Frp?

mandag 13. juli 2009

Ny Troms-prognose

Harstad Tidende publiserer i dag min siste prognose for Troms. Prognosen er, som vanlig, basert på gjennomsnittet av de siste ti nasjonale meningsmålingene, valgstatistikk og lokale målinger fra fylket. Her er mine Troms-tall akkurat nå:

Rødt 1,5
SV 8,3
Ap 33,3
Sp 7,1
KrF 4,8
V 2,9
H 7,9
Frp 28,5
Kp 3,5
Andre 2,1

Skulle det bli valgresultatet, så blir mandatrekkefølgen i Troms slik:
1. Bendiks Harald Arnesen, Ap, 58 år, Kvæfjord
2. Øyvind Korsberg, Frp, 49 år, Tromsø
3. Anne Marit Bjørnflaten, Ap, 40 år, Tromsø
4. Per Willy Amundsen, Frp, 38 år, Harstad
5. Tove Karoline Knutsen, Ap, 58 år, Tromsø
6. Lena Jensen, SV, 36 år, Tromsø
7. Elisabeth Aspaker, H, utjevning, 47 år, Harstad

Nærmeste utfodrere til siste direktemandat:
1. Hanne Iversen, Frp, 32 år, Harstad. Mangler 1,3 pp el. ca 1000 stemmer
2. Elisabeth Aspaker. Mangler 0,4 pp el. ca 300 stemmer
3. Irene Lange Nordahl, Sp, 40 år, Sørreisa. Mangler 1,2 pp el. ca 900 stemmer.

Analyse:
Høyres fall fører til at det siste faste mandatet som Aspaker så vidt lå inne med sist, nå ryker. Lena Jensen overtar dette – ikke pga styrking av SV, men pga Høyres problemer. Aspaker har imidlertid utjevningsmandatet inne, og tror at H bør kunne ta utjevningen i Troms så lenge de holder seg over 12 prosent nasjonalt. Faller de under, så spøker det også for dette. Da holder jeg Venstres Sollied som den heteste kandidaten.

De fem første mandatene ser greie ut i Troms (3 til Ap og 2 til Frp). Hovedspenningen knytter seg til siste direkte mandat og utjevningsmandatet. Jeg tror at Aspaker og Jensen vil dele disse mellom seg. Men Frps Hanne Iversen har åpenbart en bra mulighet, gitt at Frp holder koken og endog øker litt inn mot valget. Ei heller Sps Nordahl skal avskrives. Spesielt hvis Sp kan hente en del av de stemmene som jeg har estimert at Kystpartiet vil miste ved dette valget. Jeg har imidlertid tro på at hos disse velgerne er protestdimensjonenen meget framtredende, noe som vil kunne gavne Frp.

søndag 12. juli 2009

Erik Fosnes Hansen er gull for Frp

Man skulle nesten tro at Erik Fosnes Hansen er kjøpt og betalt av Frps valgkampapparat... Lytt til dette klippet fra NRKs søndagsavis."Høydepunktet" kommer fra 13 min og utover med papirkasting, banning m.m.

Nettvalgkampen i Akershus

Skal i gang med å knatre litt på en kommentar om nettvalgkampen i Akershus. Men trenger noen innspill. Hvem synes du gjør seg best/dårligst på sosiale medier av disse partiene og kandidatene i vår nest største valgkrets?

torsdag 9. juli 2009

Obama er dødelig

Jan Arild Snoen blogger interessant om Obamas popularitetsfall. Så er visst mannen forsyne meg dødelig likevel. Når skal norske medier ta dette inn over seg, avrunde den i overkant langtrekkende panegyriske hyllesten og begynne å ta sin maktkritiske rolle på alvor?

søndag 5. juli 2009

Analyse Buskerud

Jeg har laget en Buskerud-prognose på oppdrag fra Drammens Tidende. De nakne tall først:

Rødt 0,9
SV 5,7
Ap 36,1
Sp 5,5
KrF 3,6
V 5,0
H 14,9
Frp 27,8
Andre 0,5

Disse tallene gir denne Drammens- og mannsdominerte Buskerud-benken:
1. Martin Kolberg (60), Ap, Lier
2. Ulf Erik Knudsen (44), Frp, Drammen
3. Lise Christoffersen (54), Ap, Drammen
4. Trond Helleland (47), H, Drammen
5. Jørund Rytman (33), Frp, Drammen
6. Torgeir Michaelsen (30), Ap, Drammen
7. Ida Marie Holen (50), Frp, Ål
8. Laila Gustavsen (35), Ap, Kongsberg
9. Magnar Bergo (60), SV, Drammen, utjevning

Utfordrerne til siste faste mandat:
Anders Werp (47), H, Øvre Eiker. Mangler 0,6 pp /800 stemmer
Magnar Bergo (60), SV, Drammen. Mangler 1,5 pp / 2 100 stemmer
Per Olaf Lundteigen (56), Sp, Øvre Eiker. Mangler 1,7 pp / 2 300 stemmer
Ulla Nordgarden (35), V, Drammen. Mangler 2,2 pp / 3100 stemmer
Eva Høili (54), KrF, Røyken. Mangler 3,6 pp/ 4 800 stemmer

Min analyse som stod på trykk i DT i går:

Thriller om siste mandat

Vår valgprognose viser at det kan bli et rotterace mellom fem stykker om det siste mandatet i Buskerud. Utfallet kan avgjøre hele stortingsvalget.

Prognosen, som er basert på gjennomsnittet av alle utførte meningsmålinger i juni og valgstatistikk fra Buskerud, bekrefter den samme tendensen som vi har sett i noen måneder nå: Frp ligger på nivåer som vil være historisk høye hvis dette blir valgresultatet. Ap og Venstre er også bra posisjonert til å gjøre gode valg. Mens Høyre, SV, Sp og KrF sliter tungt med oppslutningen.

Sju sikre
I Buskerud synes nå de sju øverste plassene å være rimelig sikre. Et jordskjelv må til om ikke Ap skal ta minst tre mandater i Martin Kolberg, Lise Christoffersen og Torgeir Michaelsen. Frp ligger godt an til tre mandater i Ulf Erik Knudsen, Jørund Rytman og Ida Marie Holen. Jeg ville dog drøyd litt med å ta mål av stortingsantrekket hvis jeg var Holen. For et Frp-fall i valgkampen kan sette plassen hennes i fare. Høyre har på sin side en bankers i Trond Helleland. Hovedspørsmålet er dermed, slik det ser ut akkurat nå, hvem som tar med seg det siste faste mandatet i Buskerud. De tallene som vi i dag presenterer, indikerer at Ap og Laila Gustavsen har et ørlite grep om dette.

Utfordrerne
Nærmeste utfordrer, Høyres Anders Werp, kommer dog halsende rett bak. Det lysnet også litt for Senterpartiet på junimålingene, noe som gir Per Olaf Lundteigen et noe mer berettiget håp om å bli gjenvalgt. Også SVs Magnar Bergo og Venstres Ulla Nordgarden har reelle muligheter til å være med hele veien inn. Alle disse tre småpartiene ser fem-tallet på vår prognose. Det betyr at alle er avhengige av et valgkampløft på om lag to prosentpoeng, eller mellom 2000 og 3000 ekstra stemmer, for å nå de forgjettede drøye sju prosentene som holder til stortingsplass. Jeg tror at Venstre har det største vekstpotensialet av småpartiene, selv om de akkurat nå ligger litt bak de andre to. Dette fordrer dog at Venstre fester et enda sterkere grep om Drammensregionen enn hva de klarte sist.

Hva med KrF og Eva Høili? Hennes parti fikk en liten oppmuntring på Respons-målingen i Buskerud for noen uker siden hvor KrF så fem-tallet. En del tyder på at KrF, dessverre for deres del, var målt noe høyt, og at det reelle KrF-tallet i Buskerud i stedet er under fire nå. Er det korrekt så betyr det at KrF og Høili må doble oppslutningen i løpet av de drøye to månedene som gjenstår til valget. Det er for tidlig å fullstendig avskrive Høilis muligheter. Men at det ser fryktelig tungt ut, er en meget nøktern vurdering.

Nøkkelfylket Buskerud
Skulle ikke Magnar Bergo lykkes i forsvare det faste mandatet som han har hatt i inneværende stortingsperiode, så ligger han etter mine beregninger godt an til å kapre utjevningsmandatet og dermed skyve Per Olaf Lundteigen ut av Tinget. Totalt sett gir Lundteigens fall og Frps framgang en mandatforskyvning i borgerlig retning. Og skulle enten Anders Werp, Ulla Nordgarden eller Eva Høili lykkes med å frata Laila Gustavsen sistemandatet, så kan valgkretsen bikke fra klare 6-3 i rødgrønn retning til 5-4 i borgerlig favør. Inntreffer dette scenarioet, så er det mye som tyder på at de rødgrønne kan vinke farvel til flertallet. Dette gjør Buskerud til en uhyre interessant valgkrets å følge. Din stemme kan bli helt avgjørende!

fredag 3. juli 2009

Siste fra Østfold

Avisen Smaalenene publiserte min siste Østfold-prognose tidligere denne uken. De valgte en Venstre-vinkel med fokus på den lokale toppkandidaten Rita Sletner.

Her er mine siste Østfold-tall:
Rødt 0,8
SV 5,8
Ap 36,3
Sp 4,1
KrF 6,0
V 3,6
H 11,0
Frp 31,0
Andre 1,5

Skulle disse tallene bli valgresultatet, vil det bli denne mandatrekkefølgen fra Østfold:
1. Svein Roald Hansen, Ap, Fredrikstad
2. Ulf Leirstein, Frp, Moss
3. Irene Johansen, Ap, Moss
4. Jon Gåsvatn, Frp, Sarpsborg
5. Ingjerd Schou, H, Spydeberg
6. Thor Erik Forsberg, Ap, Sarpsborg
7. Vigdis Giltun, Frp, Fredrikstad
8. Wenche Olsen, Ap, Halden
9. May E Hansen, SV, Moss, utjevning

To nærmeste utfordrere:
Line Holten Hjemdal, KrF, Askim. Mangler 1,3 pp el. ca 1900 stemmer.
Erlend Wiborg, Frp, Moss. Mangler 5,3 pp el. ca 7900 stemmer.

Vurdering:
Østfold er en av få valgkretser hvor de rødgrønne har angrepsmuligheter. Valget i Østfold i 2005 ga fire mandater til de rødgrønne og fem til de borgerlige. Askims Line Henriette Holten Hjemdals utjevningsmandat gjorde at fylket vippet svakt i borgerlig retning.

Min prognose, som baserer seg på gjennomsnittet av de siste ti meningsmålingene og valgstatistikk fra fylket, indikerer at Hjemdal må mobilisere kraftig for å gjenta den bedriften. Foreløpig ligger hun ikke inne. Årsaken er at Ap, nærmere bestemt Haldens varaordfører Wenche Olsen, kan kapre det faste mandatet som SVs May Hansen tok sist. Men Hansen er derimot favoritt til å ta utjevningsmandatet. I så fall vippes Hjemdal ut av Tinget.

Situasjonen illustrerer et paradoks; SVs svake oppslutning gir Ap et ekstra mandat samtidig som det blokkerer utjevningsmuligheten for Hjemdal. Dermed kan Østfold bikke fra 5-4 i borgerlig favør til 5-4 i rødgrønn favør. Det kan bli meget viktig i de rødgrønnes kamp for å gjenskape det flertallet de vant i 2005.

Min vurdering er at Østfold bør farges rødt hvis det rødgrønne flertallet skal gjenskapes siden de ligger an til å miste mandater i fylker som Vestfold, Buskerud, Møre og Romsdal, Oppland og Aust-Agder. Dermed kan Hjemdal få en nøkkelrolle ved dette valget. Klarer hun å forsvare sitt mandat, så vil det være et dårlig tegn for de rødgrønne.

Prognosen er ellers en bekreftelse på Frps sterke stilling i fylket. Men 31 prosent er langt unna de 40 prosentene som Moss Avis og Fredrikstad Blad nylig meldte at Frp har inne i Østfold. Det spektakulære Frp-tallet var basert på en mer enn tvilsom ”måling” der svar på nett inngikk som en vesentlig ingrediens. Ap hadde der urealistisk lave 26 prosent. Det mer sannsynlige er nok det stikk motsatte - nemlig at Ap fortsatt er fylkets største parti. Dette betyr at Frp antagelig må nøye seg med tre mandater.

Intervjuet av Liberaleren

Det liberalistiske nettstedet Liberaleren har gjort et intervju med meg i forbindelse med bloggkåringen.

onsdag 1. juli 2009

Tre nominerte i juli

Fem stykker røyk i juni ut av kampen om å bli Norges beste politiske blogger 2010. Disse var Astrid Meland,
Arne Hjort "Hjorthen" Johansen, Kjetil Løset, Ida "virrvarr" Jackson og Halvor "hablog" Sevatdal.

Jeg har kun funnet tre som jeg er sugen på å nominere til julirunden. Det er:

Øystein Eriksen Søreide: Leder av Høyres Valgfond. Har en interessant blogg, som kunne vært enda mer interessant om han skrev mer om det han vet om Høyres indre liv. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis på samlivet med en av Høyres fremste politikere (er det forresten ikke på tide at fruen kommer seg på nett snart...?)

Eirik Løkke: Ansvarlig for sosiale medier i Høyre. Har en blogg som bør sjekkes ut, hvis du ikke allerede har gjort det.

Snorre Valen: SVs førstekandidat i Sør-Trøndelag - en plass som bør være sikker. Har en frisk og fin blogg.

I tillegg til disse tre nye, så følger følgende 15 gamle travere med videre:
Heidi Nordby Lunde: FEM-programleder, Høyre-dame og liberalist.

Sondre Olsen: Fotballinteressert KrF-er.

Paul Chaffey: Tidligere SV-er - som har har endret oppfatning med årene. Nå leder av NHO-organisasjonen Abelia.

Onar Åm : 2009-vinneren. Kan liberalisten gjenta suksessen?

Tore O. Sandvik: Aps fylkesordfører i Sør-Trøndelag.

Hanne Blåfjelldal: Frps Opplandsliberalist som kan bidra til å skape kvinnehistorie 14. september.

Fredrik Mellem : Et betydelig unntak som bekrefter regelen om at bloggene til Ap-folk ikke er allverdens.

Are Slettan: Nettavisens tidligere økonomileder holder en godt besøkt bloggkok på NA24.

Knut Johannessen : Liberalkonservativ fyr som sparker i litt ulike retninger.


Jan Arild Snoen
: Mediekritisk liberalist med betydelig framskreden USA-interesse.

Per Aage Pleym Christensen: For mye liberalist for Frp på 90-tallet. Legger ned et imponerende stykke arbeid i www.liberaleren.no.

Audun Lysbakken: Ligger nok nærmest til å overta SV den dagen fru Halvorsen trekker seg. Men Solhjell og Holmås vil nok ha et ord med i laget...


Inga Marte Thorkildsen
: Vestfold SVs førstekandidat som står i fare for å ryke ut av Stortinget.

Mali Steiro Tronsmoen: Lederen av Sosialistisk Ungdom.

Anne Solsvik : Unge Venstres leder har en blogg som er langt i fra å være ueffen.

Minner om reglene: De 15 øverste går videre til ny nominasjonsprosess i august, mens de tre nederste ryker ut til fordel for tre-fem nye. Det samme vil skje ved inngangen til september, oktober osv. til vi går inn i 2010. Etter denne utsilingen vil til slutt 20 kandidater gjøre opp om den høyst uhøytidelige tittelen "Norges beste politiske blogger 2010".

Sju hovedkriterier som er lagt til grunn for utvelgelsen er:

1) Bra frekvens på bloggingen. Helst daglig, men minumum ukentlige oppdateringer. Samtidig vil jeg tilføye at det ofte går en grense hvor frekvensen kan gå ut over kvaliteten.

2) God språkføring. Bloggeren må kunne skrive godt.

3) God substans. Bloggen bør tilføre oss noe -helst elementer som man finner ingen eller få andre steder.

4) Mange av blogginnleggene bør være politisk relaterte. Kanskje bør 50 prosent være et rimelig kriterium. Så er det selvsagt også et spørsmål om hvordan politikk skal defineres og om vi skal bruke en bred eller smal definisjon.

5) Åpne for dialog. En god blogg legger opp til dialog med leserne. Dette fordrer også at bloggeren, i alle fall i noen grad, selv bidrar i dialogen med leserne.

6)Få fram personligheten. Bloggen bør i en viss grad ha en personlig vri som gjør at leserne, i alle fall til dels, blir bedre kjent med personen bak. Politikere som f.eks. kun legger ut sine egne taler og kronikker etc faller her noe igjennom.

7) Ikke anonym. Det bør opplyses hvem personen bak bloggen er.

Borgerlig grep

Minervas redaksjon har nå lagt ut min snittanalyse av meningsmålingene i juni. Det borgerlige flertallet på snittet av målingene er intakt, men differansen er ikke større enn at valgkampen kan snu på forholdet.

Jeg har også sammenlignet dagens situasjon med tallene for fire år siden. Gjennomgangen viser at vi har stikk motsatt situasjon i dag når vi ser på på blokkene.

Vil de rødgrønne klare å snu dette gjennom valgkampen eller vil de borgerlige (i den grad KrF og Frp er borgerlige..) dra i fra ytterligere?