fredag 18. februar 2022

Fem nye mandater til Akershus?

Innbygger- og mandatmessig kan Buskerud, Østfold og Finnmark komme svekket ut av fylkesreversen.


Oppløsningen av Viken, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark og muligens Innlandet, kan sette i gang kommunal «fylkesshopping». Flere politikere fra mange kommuner signaliserer i disse dager at de kunne tenke seg å bytte bort sitt gamle fylke med et nytt.

Røster i Alta var tidlig ute med et ønske om overgang fra Finnmark til Troms. Skulle det skje, så kan Kautokeino og Loppa komme til å følge etter. I Telemark er det krefter i sving for å få Porsgrunn over i Vestfold. Kragerø og Skien er andre aktuelle «Vestfold-kandidater».


Dette er mitt analysebrev nr 6 i 2022. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Eller be om medlemskap i min Face-gruppe "Politisk analyse". Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere. 


Ti nye Akershus-kommuner?
Stemmer i både Lier, Jevnaker, Hole og Ringerike tar til orde for at de bør vurdere å forlate Buskerud og innlemmes i Akershus etter at Viken er oppløst. I Moss antydes det også at Akershus er mer attraktivt enn Østfold. I så fall kan Indre Østfold, artig nok, komme til å følge etter (bør kommunen da bytte navn til Ytre Akershus?). Ryker Innlandet, så er det ikke utenkelig at også Kongsvinger ser mot Akershus. Det kan dra med seg omlandskommunene Eidskog, Sør- og Nord-Odal. 

Skulle dette bli en realitet, så vil det i sin tur påvirke innbyggertallet og dermed også mandatfordelingen til Stortinget. Under ser du en oversikt over noen av disse hypotetiske mandatendringene, gitt at de fleste av de ovennevnte kommunene faktisk bytter fylke, samt at dagens 19 valgkretser beholdes.   


Valgkrets

Mandater i dag

Mandater i 2025?

Endring

Akershus

19

24

+5

Vestfold

6

7

+1

Troms

6

7

+1

Sør-Trøndelag

10

11

+1

Møre og Romsdal

8

9

+1

Østfold

9

6

-3

Finnmark

5

3

-2

Buskerud

8

6

-2

Telemark

6

5

-1

Hedmark

7

6

-1

 
    

Oslo detroniseres?  
Akershus kan passere Oslo med god margin og bli den valgkretsen i landet med flest mandater. Hadde Akershus hatt fem ekstra mandater ved fjorårets valg, så ville f. eks. både Ragnhild Hartviksen (Ap), Tore Vamraak (H), Solveig Schytz (V) og Haitam El-Noush (SV) blitt valgt inn på faste plasser på Akershus-benken på Tinget. Og Hårek Elvenes (H) ville vekslet om sitt utjevningsmandat til et fast.Tegning: Egil Nyhus


 
Valgkretsene Østfold, Buskerud og Finnmark ville derimot stått igjen betydelig svekket. Og folk som Irene Ojala (PF), Marianne Klæver Næss (Ap), Sandra Bruflot (H), Even Røed (Ap), Tage Pettersen (H) og Kjerstin Funderud (Sp) ville ikke kapret faste mandater med denne fordelingen.    

Møte seg selv i døra

Det blir uhyre interessant hvordan regjeringen og kommunalminister Bjørn Arild Gram vil møte et eventuelt ønske fra flere kommuner om innlemmelse i andre fylker enn deres opprinnelige. Det er grunn til å tro at han og regjeringen vil sette foten ned for et «giga-Akershus», parallelt med svekkelser av de folkefattige fylkene/valgkretsene. Samtidig er risikoen da stor for at man møter seg selv i døra. For ønsket om å lytte mer og bedre til kommuner og fylkeskommuner er jo den bærende argumentasjonen for reverseringen av regionreformen.  

Nå er denne type dør-møter ikke noe nytt fenomen i politikken. Det man sier i opposisjon kan man fort få rett i fleisen når man kommer i posisjon – det har mange politikere tungt fått erfare. Samtidig er utviklingen mht. fylkene en nyttig påminnelse om hvordan skjøre politiske kompromisser kan komme i spill når man begynner å endre på enkeltdeler som utgjør grunnlaget.

Stadig verre eksempel
Regionreformen har utviklet seg til å bli et stadig bedre, eller rettere sagt, verre, eksempel på hvordan store reformer ikke bør lages og vedtas. Grunnarbeidet var ikke godt nok. Og stortingsvedtaket var for smalt forankret.

Konsekvensene ser vi utspille seg nå.             


Dette er mitt analysebrev nr 6 i 2022. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Eller be om medlemskap i min Face-gruppe "Politisk analyse". Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere