søndag 20. mars 2022

Pensjonistpartiet vokser

Det er ikke gitt at det blir et rødgrønt ordførerras neste år.Det er en stor glede å kunne presentere årets aller første nasjonale kommunemåling!

På oppdrag for meg har Sentio intervjuet et representativt utvalg på 1 000 velgere på telefon i perioden 8. – 14. mars. 727 har oppgitt partipreferanse på spørsmålet «Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?». Feilmarginen er +- 3 prosentpoeng for de største partiene og 1-2 prosentpoeng for de mindre.   

Dette er mitt analysebrev nr 12 i 2022. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Eller be om medlemskap i min Face-gruppe "Politisk analyse". Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.

Sp og MDG størst minus
Nedenfor finner du hovedtallene. Disse er sammenlignet med kommunevalget i 2019. R, H og SV har, ikke helt overraskende, størst framgang inne av de etablerte partiene.

Sp og MDG ligger an til å få den største tilbakegangen. Også Ap, KrF, V og Frp har minustall, men tilbakegangen er ganske beskjeden for disse.


 

Kommune

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Mars 22

6,4

7,4

24,1

11,2

4,7

3,2

3,3

22,0

7,3

10,5

Valg 19

3,8

6,1

24,8

14,4

6,8

4,0

3,9

20,1

8,2

7,9

Diff

+2,6

+1,3

-0,7

-3,2

-2,1

-0,8

-0,6

+1,9

-0,9

+2,6
«Andre» over ti prosent
Mest oppsiktsvekkende er det kanskje at «Andre» måles over tosifret. Hva skjuler det seg bak denne sekkeposten? Lokale lister utgjør ca. en tredel av dette og oppnår 3,5 prosent.

Pensjonistpartiet og Demokratene scorer oppsiktsvekkende bra med hhv. 2,7 og 2,3 prosent og har dermed faktisk ikke langt igjen til KrF og Vs nivå. Partiet De Kristne oppnår sterke 1,6.


 

Tegning: Egil Nyhus

 


Skulle dette være i nærheten av noe valgresultat neste år, så vil alle disse oppleve en formidabel vekst målt mot 2019-valget.  Industri- og Næringspartiet er også nevnt av respondentene, men ligger på promillestadiet.    

Dette er mitt analysebrev nr 12 i 2022. Mine brev kommer ut hver fredag. Du får full tilgang til hele denne analysen og kommende brev ved å abonnere. Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Eller be om medlemskap i min Face-gruppe "Politisk analyse". Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.

Parti

Mars 2022

Valg 19

Lokale lister

3,5

2,9

Pensjonistpartiet

2,7

1,1

Demokratene

2,3

0,4

Partiet De Kristne

1,6

0,4

Industri- og Næringspartiet

0,4

 

mandag 14. mars 2022

Damenes aften

«Hallo. Vi er to damer, Marianne Trondsen og jeg, Aud Gunleiksrud, som driver Damenes Aften på Herredshuset på Jessheim. Vi har holdt på i sju år. Her er det mye forskjellig. Nå får vi Gunhild Lærum på besøk. Vi vil at hun skal bli intervjuet – om å ha det yrket og posisjonen hun har. Kan du gjøre det?»


Denne SMS-en dumpet nylig ned hos meg. Jeg måtte tenke litt. Damenes aften? Lærum? Intervju? Tre ting som egentlig er utenfor min komfortsone. Jeg driver mest med politikk, politikere, analyse og slikt. Men så har man jo så forbaska godt av å komme seg ut av den berømte sona der innimellom. Og Lærum, som jeg aldri hadde møtt, men som jeg jo deler spalte med her i avisa, virket å være et meget interessant «intervju-objekt». Dameaften? Vel, vel, dame blir jeg nok aldri – men skitt au – vi lar det stå til. Så jeg sa ja. På torsdag møttes vi. Lærum og jeg. Og 150 damer. Til samtale. Om oppvekst på Bjørkelangen. Jusstudier i Oslo. Advokatfirma på Lillestrøm. Tunge straffesaker. Om rettsstat og rettssikkerhet.  Mennesker. Familieliv. Forfengelighet. Og om fotball og LSK.


                       Hun var et ganske så takknemlig intervjuobjekt, Gunhild Lærum. Jeg ble sittende og lytte til historiene, som hun nok har fortalt mange ganger før, medievant som hun er, men mest av alt til budskapet. Særlig var det to ting som fanget min interesse. Hun sa hun ble en bedre straffeadvokat av å være bistandsadvokat. Fordi erfaring med bistand gjorde henne til en mindre bøllete straffeadvokat. For oss utenforstående kan det virke rart at man en dag kan være på offerets side, og neste dag forsvare en gjerningsmann. Men ikke for henne, tvert i mot utviklende og bra. Selv om det nok finnes ofre som opp igjennom også har oppfattet Lærum som bøllete og ufin.  

Det andre jeg festet meg særlig ved, var at hun sa at det handler om mennesker. Også de som begår de mest grufulle handlinger, er mennesker. Det er menneskene hun forsvarer, ikke handlingene. Fordi de har krav på et forsvar og en rettferdig rettergang. Lørenskog-moren, som nylig ble dømt for å ha drept begge sine sønner, mislyktes med å ta sitt eget liv. Hun hadde i den første fasen etter ugjerningene, kun sin advokat Lærum å snakke med. Dvs. det var ikke noe snakking de første månedene, kun sjokk og gråt. Lærum forsvarte også «Lommemannen» Erik Andersen. Han ble dømt for 66 overgrep mot unge gutter. Hun kunne fortelle at han trolig ville begått langt færre overgrep og stoppet mye tidligere hvis han hadde hatt noen å snakke med. Hvis det hadde vært et lavterskel-tilbud. Det er grunn til å gjøre seg noen refleksjoner over hvordan samfunnet vårt kan forebygge bedre. Men selv Lærum har sagt nei til å forsvare noen. Hun sa nei til Anders Behring Breivik. Sønnen truet med å flytte hvis mamma forsvarte ham.Jeg tittet ut i salen. Og så oppmerksomme damer som lyttet. Som stilte interessante spørsmål. Som var levende til stede. Det var så godt å se, og jeg tok meg i å tenke – for en flott arena dette er! Ethvert sted på hele Romerike burde ha sin Aud Gunleiksrud og Marianne Trondsen. Som drar i gang, legger til rette og skaper innhold som gjør at folk møtes. Gjerne med noe substansielt i bunn. Det tror jeg Gunhild Lærum bidro til den kvelden.

Takk for damekvelden!