torsdag 10. april 2014

Valg 2015: Borgerlige favoritter i Oslo og Bergen. Knepent rødgrønt i Trondheim

Det er bare et drøyt år til kommune- og fylkestingsvalget 2015. Hvordan står det til i de tre største byene våre?

Oslo: Høyre har, med støtte fra Frp, KrF og Venstre, styrt hovedstaden siden 1997. Frp valgte, etter partiets svake valg i 2011, å gå ut av byrådet - noe som banet vei for byrådsposter til KrF og Venstre. Ap higer av lyst til å ta Oslo tilbake. Kan de klare det? Et vedvarende problem for Ap er at valgdeltakelsen blant velgerne der partiet står sterkest; Oslo Øst og innvandrere, er lav. Ap har brukt mye tid og ressurser på å få deltakelsen opp her, uten å lykkes i nevneverdig grad. Spørsmålet er om partiet heller bør dreie fokuset mer over på å få flere velgere i Oslo Vest.

Den siste lokalmålingen, laget av Respons på oppdrag for Høyre, viser 32-25 i borgerlig favør. 32-27 hvis MDG tas med på rødgrønn side. Endringene fra valget i 2011 er forbløffende små. Blokkbildet ser stabilt ut i hovedstaden, og i øyeblikket lukter det fire nye år for Stian Berger Røsland og co.

Hva skal til matematisk for at blokkbildet skal endre seg og de rødgrønne skal kunne klare de "magiske" 30 mandatene? Slik den politiske situasjonen er for øyeblikket, så tror jeg det er særlig tre faktorer som må klaffe:

1. Ap må lykkes med å få MDG på sin side. MDG fikk et lokalt gjennombrudd i 2011, et nasjonalt gjennombrudd i 2013, og har stort vekstpotensial - spesielt i hovedstaden. Partiet fikk 2,5 % og ett mandat i Oslo i 2011. Partiet kan, etter min vurdering, fort doble oppslutningen i 2015, noe som kan gi 3 mandater.
2. Ap må gjøre et meget godt valg. De 33 % som man oppnådde i 2011, bør helst plusses på til 34-35 %. Det kan gi 21 mandater (+1).          
3. SV (4) og Rødt (2) bør forsvare sine mandatskanser fra 2011.

Et scenario der Ap klarer å plusse på med ett mandat til 21 mandater, MDG vokser og får 3 og SV og Rødt beholder sine 4 og 2 mandater, gir 30 mandater og nytt flertall i Oslo. Marginene er ikke større enn at dette er fullt mulig, men da må altså mye klaffe for opposisjonen.

Den borgerlige siden er pr i dag favoritter.


Bergen: Byrådet i vår nest største by består av Høyre, Frp og KrF. Til sammen kapret denne alliansen 35 av Bergens 67 mandater i 2011. Spenningsmomentet i Bergen ser ut til å bli om disse tre kan bevare sitt flertall eller om de vil trenge også Venstre for å sikre makten i perioden 2015-19.

Siste måling gir H+Frp+KrF "bare" 32 mandater, dvs byrådet mangler to mandater for fortsatt flertall. Venstre ligger inne med 5 mandater på målingen. Aps mulighet til makt i Bergen ligger nok primært i å gi store konsesjoner til Venstre og håpe at de vil snuse på tanken om et samarbeid med venstresiden. Men dette virker lite trolig.

Klart borgerlig favorittstempel i Bergen. Men i øyeblikket mest sannsynlig at Venstre må regnes med i et slikt flertall.

Trondheim: Den rødgrønne trøsten blant de mange borgerlig styrte storbyene. I motsetning til Oslo og Bergen, er det ikke parlamentarisme i Trondheim. Likevel er det, på bakgrunn av maktkonstellasjonene, rimelig å si at det er både posisjonspartier og og opposisjonspartier også her. KrF valgte rødgrønn side sist, og utgjør, sammen med Ap, SV, Sp og MDG, posisjonspartiene. Disse fem partiene plukket 36 av i alt 67 mandater ved 2011-valget.

På siste lokale måling, som er ett år gammel og lagd for MDG, var det rødgrønne flertallet borte. Men her var Ap målt veldig lavt, antagelig for lavt. Det er imidlertid et avgjørende spørsmål for utfallet i Trondheim hvorvidt den styringsslitasjen som vi så tendenser til rammet Ap her sist, gjør seg enda mer gjeldende neste år. MDGs trolige vekst kan kompensere et visst Ap-fall, men ikke hvis det blir for bratt.

Holder de fem posisjonspartiene sammen, så heller jeg fortsatt til at disse får beholde makten også etter valget. Men det ser i øyeblikket jevnt ut, og de borgerlige har en reell mulighet for å velte det rødgrønne hegemoniet i Trondheim.