torsdag 7. mai 2009

Her er Høyre

Jeg kom akkurat hjem fra en paneldebatt på Litteraturhuset (for et strålende hus!) hvor debattskriftet "Her er Høyre" i regi av Høyres Studenterforbund ble lansert. I all beskjedenhet har jeg ytt min skjerv til ideologidebatten i Norges nest eldste parti gjennom artikkelen "Høyres motsetninger er Høyres sjel".

I debattskriftet er det også interessante bidrag fra bl.a. Henrik Syse, John G Bernander, Kåre Willoch, Ine Eriksen Søreide, Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen.

På møtet, som Nettavisens Heidi Schei Lilleås også overvar , så ble ulike sider av Høyre tatt opp. Men den røde tråden handlet om å omsette ideer til praktisk politikk.

Per Kristian Foss advarte kraftfullt i mot at Høyre skal bli et ensidig næringslivsparti. Og han mente at historien fra 50-tallet om den næringslivsorientere gruppingeren Libertas egentlig var et kuppforsøk som Høyre privserdig stod i mot. Han kom også med en innrømmelse:
- Vi har hoppet litt for raskt på reformer uten å fokusere på begrunnelsene. Reformer for forandringens egen skyld er ikke veien å gå.

Torbjørn Røe Isaksen hevdet at partier uten ideer blir helt formålsløst. Han var opptatt av å finne det gode skjæringspunktet mellom ideer og virkelighet.
- Vi må tørre å gå inn i vår tid, framholdt han og trakk fram sitt yndlingssitat av Trygve Bratteli:
"Vi forstod den tid vi levde i og ga svar menneskene trodde på."

Ellers noterte undertegnede at Røe Isaksen var enig i min kritikk av strategivalget i Høyre. Et poeng som også VG Nett har fanget opp.

Kristin Clemet mente at Høyres problem for tiden handlet om fire forhold:
1) Regjeringssituasjonen. Manglende borgerlig samarbeid rammer Høyre ekstra hardt.
2) Høyre blir skviset ideologisk. KrF har taket på kristenkonservative, Frp har liberalistene og Ap pragmatikerne. Andre partier har tydeliggjort sin profil sterkere.
3) Høyre har i for liten grad eierskap til saker.
4) Venstresiden har et retorisk overtak. De har en godhetsmakt og også en venstrevridd presse med seg.
Løsningen på problemet er i følge Clemet å bygge et liberalkonservativt parti som fokuserer pirmært på toleranse, mangfold og valgfrihet. Og som tør å ta tak i samfunnets store utfordringer, som finansieringen av velferdsstaten. Hun drømte også om et klima der man er mindre opptatt av spill og hva som er taktisk lurt å si til enhver tid.

Odd Einar Dørum fyrte på sin side løs mot både SV og Frp, men hadde mye pent å si om Høyre og avslørte at han i sin tid abonnerte på Minerva.
- Det kommer til å snu for Høyre. Jeg har alltid hatt et positivt forhold til partiet og både Per Kristian Foss og Kristin Clemet var solide brobyggere i Bondevik-regjeringen. Før han langet ut bredside på bredeside mot de rødgrønne:
-De røgrønne forfekter en kommisærkultur. Bård Vegar Solhjell er fullstendig inngjerdet i et finmasket byråkrati.

På spørsmål fra salen om hvilke partier man så for seg kunne forsvinne om 20 år, så var Per Kristian Foss skeptisk til KrFs muligheter.
- Jeg frykter at de blir en fraksjon i Misjonsforbundet. KrF har mange flotte folk på toppen, men for et bakland som de sliter med!
Og han kom med nok et stikk mot KrF:
- Jeg hadde de desidert mest spennende diskusjonene med Venstre i regjeringen.

Forholdet til Frp ble også behørig omtalt.
- Vi har på mange måter tapt kampen med Frp om å være den som står på den vanlige mann og kvinnes kamp mot statsapparatet, hevdet Røe Isaksen.
Clemet mente at Frp først og fremst tjener på å være det eneste systemkritiske partiet, men har var Foss dypt uenig:
- Frp er ikke systemkritiske, de er et ja takk, begge deler-parti. De krevde lite skattelettelser i budsjettforhandlingene som vi hadde. Derimot var de svært opptatt av campinglettelser.
Clemet trodde at det kom til å skje meget spennende ting den dagen Frp kommer i regjering og selv blir en del av maktapparatet.
- Hvor skal velgerne få utløp for sine systemkritiske holdninger da, spurte hun. Måtte Gud forby at de havner i Rødt!
Hun mente nok at en del vil vandre tilbake til Høyre.

Betaler de skatt i Finnmark?
Høyres manglende disktriktsappell ble det også stilt spørsmål ved. Hvorfor fungerer ikke skattelette-politikk i Finnmark, spurte ei jente fra nord.
- Betaler de skatt der da, repliserte Foss en smule humoristisk/sarkastisk. Før han pekte på at den svake Høyre-oppslutningen i distriktene i særlig grad henger sammen at det er så mange ansatt i offentlig sektor der. Og det er velgere som i liten grad stemmer på Høyre.

Finanskrisen ble berørt, og alle var skjønt enige om det ikke finnes reelle alternativer til kapitalismen.
- Selv Sv-ere løper nå rundt og skal bevare kapitalismen. Da blir det vanskelig å debattere, vi har jo ingen motstandere, utbrøt Foss nesten litt oppgitt.


Denne blogger vil oppsummere med at det var et forbasket interessant møte i grunn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar