fredag 8. desember 2023

Skolens renessanse?

 PISA viser nedadgående skoleresultater. Kunnskapsminister Nordtun vil kaste mobilen ut av klasserommet.

Du leser nå et utdrag av mitt analysebrev nr 51 i 2023. Abonner på mine analyser ved å Vippse 500 kr (12 mnd) til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse"


«Norske elever presterer betydelig svakere i både lesing, matematikk og naturfag sammenlignet med PISA 2018. Stadig flere elever presterer på det laveste mestringsnivået på alle de tre fagområdene».

Dette er ingressen i den nye PISA-rapporten som ble lagt fram denne uken. Særlig er utviklingen i matematikk negativ, i følge materialet. Du finner hovedgrafene under.
  

Pandemien forklarer bare noe
Forskerne Jensen, Pettersen, Frønes, Eriksen, Løvgren og Narvhus er sparsommelig med å peke på årsaker til den negative utviklingen. Slik forskere ofte er. Men de skriver at «vi antar at pandemien har hatt betydning for flere av endringene i resultatene fra PISA 2018 til 2022. Samtidig kan vi ikke si sikkert hvor store endringer som kan tilskrives pandemien og hvor mye som skyldes andre faktorer».

Landets nye kunnskapsminister, og den stigende Ap-stjernen, Kari Nessa Nordtun, går mye lenger i å peke på årsaker. I et langt Facebook-innlegg tirsdag, der hun riktignok tar et lite forbehold om at «årsakene er trolig sammensatte», er det særlig fallende motivasjon, digitalisering ute av kontroll og forstyrrende skjermbruk som framheves som forklaringsfaktorene hun tror mest på. Svarene som skal snu utviklingen handler i følge Nordtun bl.a. om «å kaste forstyrrende elementer ut av klasserommet». (Analytikeren og Tegneren antar at hun her sikter til mobiler og ikke elever). Forstyrrende skjermbruk?
Et lite dykk noe lenger ned i rapporten viser at om lag en av tre elever sier at de blir forstyrret av egen skjermbruk i skolen. Ca. en av fire sier de blir forstyrret av andres bruk. Men den norske «forstyrrelsesandelen» er lavest i Norden. Og kunnskapstilbakegangen er, med unntak av Island, større i Norge enn hos våre naboer.  Dette kan tyde på at det også må letes etter helt andre forklaringer.   

 

Dalende skolesak
Norske velgere har i stadig mindre grad gjennom 2000-tallet vektlagt skole som en viktig sak for sin stemmegivning ved stortingsvalg. Ved 2001-valget mente hele en av tre velgere at skole var aller viktigst. I 2021 hadde andelen sunket til kun en av ti, i følge valgundersøkelsene.  


Du har lest et utdrag av mitt analysebrev nr 47 i 2023. Abonner gjerne på mine analyser ved å Vippse 500 kr (12 mnd) til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse"

fredag 10. november 2023

Nær tosifret SV

 SV noterer nå sitt sterkeste nivå siden 2005.


Sosialistisk Venstreparti, mest kjent som SV, oppnår 9,9 prosent på snittet av de seks første stortingsmålingene i november.

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

INP

KrF

V

H

Frp

Andre

Storting nov 23

4,9

9,9

19,7

5,8

4,2

4,1

3,9

5,9

26,3

12,9

2,4

Valg 2021

4,7

7,6

26,3

13,5

3,9

 

3,8

4,6

20,4

11,6

3,6

Endring

+0,2

+2,3

-6,6

-7,7

+0,3

+4,1

+0,1

+1,3

+5,9

+1,3

-1,2Du leser nå et utdrag av mitt analysebrev nr 47 i 2023. Abonner gjerne på mine analyser ved å Vippse 500 kr (12 mnd) til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse"


Palestina-effekt?

Jeg måtte bla meg et godt stykke tilbake i målingsarkivene for å finne et månedsnivå med tosifret snitt for SV. Helt tilbake til desember 2005 for å være nøyaktig.

 
   
 
2005 representerte på mange måter sluttfasen av SVs siste storhetsperiode, med et toppunkt i april 2003 der de faktisk bare var tideler unna å være landets største parti. Den gang, som nå, slet Ap med dype problemer. Og vi hadde utenrikspolitikk uvanlig høyt oppe på agendaen. Da var det særlig Irak-krigen som utløste sterke protester, nå er det Israel/Palestina som skaper sterkt engasjement. Utenrikspolitikk spiller sjelden en viktig rolle for velgernes preferanser, men jeg ser ikke bort i fra at uhyrlighetene som utspiller seg i dette området nå kan påvirke opinionen i noen grad – og at SV kan bli noe mer attraktivt.      


Tegning: Egil NyhusDette var et utdrag av mitt analysebrev nr 47 i 2023. Abonner gjerne på mine analyser ved å Vippse 500 kr (12 mnd) til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse"søndag 10. september 2023

Mot blå valgseier

Målingene spriker en god del i valgkampinnspurten. Det er nettopp da det er viktig å holde tunga rett i munnen og se på snitt og trender – i stedet for å fortape seg i enkeltmålinger. Jeg vurderer summen av alle tall, både nasjonalt og lokalt, og legger det inn i prognoseberegningene. Høyre justeres ned, «Andre» øker og de øvrige ligger omtrent stabilt, målt mot prognosen i forrige uke.


Høyre ligger fremdeles an til å bli klart største parti, hvilket vil være historisk. Ap har noen løfterike enkeltmålinger en del steder, som i Stavanger, men i sum virker partiet ikke å klare løfte seg noe særlig fra nivået de lå på for en måned siden.

Frp så ut til å ha kurs mot 12-tallet, men framgangen synes å ha stoppet opp den siste uken, og jeg har dem nå rundt 11 prosent.

Du leser nå et utdrag av mitt analysebrev nr 38 i 2023. Abonner gjerne på mine analyser ved å Vippse 500 kr (12 mnd) til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse".

Sp halveres
SV og Sp er i match om fjerdeplassen. Sp ligger an til å bli tett på halvert sammenlignet med 2019-valget. De nasjonale kommunemålingene, som en stund har avviket fra de lokale målingene og antydet et Sp rundt tosifret, har justert seg ned og er nå mer i pakt med lokale målinger. SV ser 7-tallet, men virker ikke å kunne greie å løfte seg videre derfra.

V tikker fortsatt oppover og virker nå å ha 5-tallet inne. Det blir trolig for langt opp til 6, men med en solid sluttspurt, bør de kunne nå medio 5. Også MDG har vist enkelte sprekere tegn, men ligger fremdeles langt under sitt veldig gode 2019-nivå.

KrF og R er i kamp om sjuendeplassen – med KrF et lite hakk foran. Rødts tall spriker en del. INPs frammarsj kan ha stagnert, det er i alle fall noen tegn i de siste målingene på at de har nådd sitt mobiliseringspotensial i denne omgang.  
     

Kommune

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

INP

PP

Andre

8. sept  2023

3,8

7,4

20,9

7,6

4,8

4,3

5,3

26,5

11,1

3,0

1,2

4,0

1.      sept 2023

3,9

7,5

20,7

7,6

4,7

4,3

5,1

27,5

11,4

3,2

1,1

3,3

25. aug 2023

4,1

7,4

20,8

7,7

4,6

4,2

5,1

28,0

11,1

2,8

1,0

3,3

18. aug 2023

4,1

7,8

20,8

7,5

4,5

4,1

5,2

27,9

11,0

2,5

1,0

3,5

11. aug 2023

4,3

7,6

20,5

7,4

4,6

4,0

4,5

29,5

10,8

2,4

1,0

3,1

4. aug 2023

4,5

7,5

20,9

7,5

4,6

3,8

4,3

29,9

10,6

2,3

1,1

3,0

Valg 2019

3,8

6,1

24,8

14,4

6,8

4,0

3,9

20,1

8,2

 

1,1

7,9


 

H, Frp, V, SV og INP ligger an til å bli valgvinnerne. Ap, Sp og MDG taperne. Dette kommer også til å prege valgutfallene i kommuner og fylker. Maktforskyvningen vil gå i blå retning, spørsmålet er hvor sterkt.


1,3 millioner har allerede stemt. Det er 4,35 millioner stemmeberettigede i år. Antar vi at valgdeltakelsen vil ligge på ca. samme nivå som sist (65 prosent), så har dermed 46 prosent av velgerne stemt. Den høye andelen forhåndsstemmer må tas med i prognosene. For den bidrar til å dempe eventuelle velgerbevegelser i denne siste helgen. Partier som lykkes godt med sluttmobiliseringen, vil ikke få mer enn halv effekt av oppsvinget siden halvparten allerede har stemt. Og partier som har motvind de siste dagene, kan sette sin lit til at flere har forhåndsstemt på dem. Slik sett er økende forhåndsstemmegivning med på å dempe velgerbevegelsene. Det kan gagne Høyre som har hatt en noe nedadgående kurve gjennom valgkampen.

Jeg legger inn dette forholdet i mine prognoser. Sammen med den infoen som nå er tilgjengelig av lokale målinger, nasjonal tendens og valghistorikk, har jeg utarbeidet nye tall for Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Disse er ikke ment som noen «fasit» på hvordan det kommer til å gå mandag kveld, men kan forhåpentligvis gi oss en vel så god pekepinn på ståa som enkeltmålingene.    

Knapt borgerlig flertall i Oslo
Mine tall viser nå 30 mandater til H+Frp+V+KrF og dermed borgerlig flertall i Oslo. Slår dette til på valgnatten, så heter Oslos neste byrådsleder Eirik Lae Solberg (H). Men marginene ser tynne ut, Ap er svært nær å plukke et mandat fra H. INP ligger inne med ett mandat på denne beregningen, men dette er da ikke på vippen. Skulle rødgrønn side klarer å hente ett mandat fra de borgerlige, så kan det bli 29-29 og INP på vippen.
 

Oslo

R

SV

Ap

MDG

Sp

INP

KrF

V

H

Frp

A

Prognose

6,8

11,1

17,7

11,0

1,1

1,3

1,8

10,1

32,0

6,3

1,0

Endring v19

-0,4

+2,0

-2,3

-4,2

-1,1

+1,3

+0,1

+4,3

6,6

+1,0

-6,3

Mandater

4

7

10

7

 

1

1

6

19

4

 

Endring

 

+1

-2

-2

-1

+1

 

+2

+4

+1

-4 Meyer ett mandat unna drømmen

Christine Meyer (H) har en drøm om å samle H, Frp, KrF og V i et samarbeid som skal velte det sittende Ap-styret i Bergen. Hun er ett mandat unna flertall for å kunne realisere den drømmen, i følge min beregning. Gitt da at V faktisk bytter side, de sitter jo i byråd med Ap der pr. i dag. Får vi et slikt utfall på valgkvelden, så vil det bety at hun kan måtte hente inn ytterligere en samarbeidspartner. Det kan være Bergenslisten, INP, Sp eller PP, men ingen av dem er vel i nærheten av å inngå i en slik drøm.

I en situasjon der H virker å bli det klart største partiet, og med stor framgang i ryggen, mens Ap er distansert med om lag ti prosentpoeng, tror jeg fortsatt at det mest sannsynlige er at Bergen blir H-ledet etter valget. Men det kan fort bli meget krevende ettervalgsforhandlinger.  

Bergen

R

SV

Ap

MDG

Sp

V

INP

BL

PP

KrF

H

Frp

A

Prognose

4,8

10,5

17,5

6,8

2,4

6,3

3,6

3,1

1,5

3,9

27,5

9,1

3,0

Endring v19

-0,1

+1,9

-2,3

-3,1

-2,9

+2,4

+3,6

+2,1

 

+0,8

+7,5

+4,4

-15,4

Mandater

3

7

12

5

2

4

2

2

1

3

20

6

 

Endring

 

+1

-1

-2

-2

+1

+2

+2

 

+1

+7

+3

-12

 


Ap kan holde Trondheim
Trondheim blir jevnere enn på mange år. Men selv om H ligger an til å bli størst, så virker det for meg som Emil Raaen (Ap) har flere veier til ordførermakt enn Kent Ranum (H). Derfor er mitt tips fortsatt at Trondheim forblir rød, basert på prognosene nedenfor.


Trondheim

R

SV

Ap

MDG

Sp

INP

PP

KrF

V

H

Frp

A

Prognose

6,8

12,1

22,1

7,1

2,9

2,0

4,5

2,0

6,2

26,1

5,5

2,7

Endring v19

-0,1

+0,8

-2,9

-3,3

-4,2

+2,0

-0,3

 

+1,3

+5,5

+0,4

+1,0

Mandater

5

8

16

5

2

1

3

1

4

18

4

 

Endring

 

 

-1

-2

-3

+1

 

 

+1

+4

 

  

«Kari-effekten» redder neppe Ap-makten i Stavanger
God popularitet for ordfører Kari Nesse Nordtun, kombinert med forslaget om gratis buss, har sendt Stavanger Ap fram gjennom valgkampen. En del av framgangen virker dog noe skjør fordi den er tuftet på velgere som satt hjemme sist. I hvilken grad disse faktisk vil stemme på mandag, gjenstår å se. Aps mulige framgang kan gå på bekostning av samarbeidspartnerne til venstre, samt Sp, noe som medfører problemer mht. til å forsvare makten.     

Også min prognose gir Ap et lite pluss, men ikke så mye som den siste lokalmålingen der viser. Mine tall viser derimot at H ligger an til å bli størst. Sammen med de antatte samarbeidspartnerne Frp, V og KrF, har de 34 mandater inne. Det er akkurat nok til å etablere flertall. PP og INP kan være mulige «støttealternativer» hvis Sissel Knutsen Hegdal (H) og co skulle mangle ett mandat.

Stavanger har tetnet til, men Knutsen er fremdeles grei favoritt – slik jeg leser tall og landskap i oljebyen.  


Stavanger

R

SV

Ap

MDG

Sp

INP

PP

KrF

V

H

Frp

A

Prognose

5,0

5,0

27,1

4,7

1,5

3,7

1,7

4,5

4,7

30,5

10,5

1,1

Endring v19

-0,5

+0,2

+1,7

-1,8

-3,3

+3,7

 

+0,1

 

+7,4

+1,6

-9,2

Mandater

3

  3

19

3

1

3

1

3

3

21

7

 

Endring

  -1

 

+1

-1

-2

+3

 

 

 

+5

+1

-3Rysare på gang i Lillestrøm og Fredrikstad

Når det gjelder de øvrige kommunene på «topp 10», så er Asker og Bærum klink blå.

I Kristiansand virker det klart mest sannsynlig at Mathias Bernander og Høyre overtar styringen. Men han må holde seg inne med KrF.

Drammen har tetnet til, men indikatorene peker fremdeles i retning av et maktskifte med Kjell Arne Hermansen (H) som ny ordfører.

Lillestrøm og Fredrikstad kan bli «rysare» der lite trenger å være avklart på valgkveden, og vi må vente i spenning på ettervalgsforhandlingene. Setter en minimal knapp på blå ordfører i Lillestrøm og rød i Fredrikstad, men begge virker vidåpne.Innb

2019 – 2023

Prognose 2023-27

1

Oslo

Oslo

2

Bergen

Bergen

3

Trondheim

Trondheim

4

Stavanger

Stavanger

5

Bærum

Bærum

6

Kristiansand

Kristiansand

7

Drammen

Drammen

8

Asker

Asker

9

Lillestrøm

Lillestrøm

10

Fredrikstad

Fredrikstad

 

 


I sjiktet mellom blå seier 10-0 og uavgjort 5-5
8 av 10 storkommuner kan bli blå, i følge mine tall og vurderinger nå. I så fall vil det innebære en nøyaktig omvendt situasjon av inneværende periode der 8 av 10 er røde.
Med stang inn kan H hente Trondheim og Fredrikstad også og gjøre rent bord 10-0.

Ap har realistiske muligheter i Lillestrøm, Oslo og Bergen, i tillegg til Trondheim og Fredrikstad og kan da i beste fall håpe på 5-5.

Den blå maktforskyvningen i storkommunene kommer, men kraften i den er spenningsmomentet – sånn dagen før dagen. Du har lest et utdrag av mitt analysebrev nr 38 i 2023. Ønsker du å sjekke mine vurderinger av hvordan det vil gå i de øvrige 90 av våre 100 mest folkerike kommuner, så kan du abonnere ved å Vippse 500 kr (12 mnd) til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse".