tirsdag 26. mai 2009

Årets velgertrender

En av mine kjepphester her i livet, er å bruke gjennomsnittet av de ulike meningsmålingene som grunnlag for å si noe fornuftig om velgertrendene. Fordi enkeltstående målinger alltid er beheftet med feilmarginer (som sjelden nevnes) og fordi hvert målebyrå har sine (sær)egne metoder for hvordan man kommer fram til tallene. Gjennomsnitt er slett ingen garanti for "sannheten" om velgernes preferanser, men det gir etter mitt skjønn den klart beste pekepinnen.

Derfor har jeg i den senere tid selv laget snittanalyser fra måned til måned, basert på gjennomsnittet av de (som regel) ti utførte nasjonale målingene hver måned. Først for nettstedet Kommentar, nå for Minerva. Jeg gjør for tiden mitt ytterste for at Minervas lesere skal få de beste analysene, og i all beskjedenhet så vet jeg ikke om noe medium som går såpass i dybden på dette - selv om bl.a. Dagens Næringsliv og TV2 gjør gode forsøk.

I disse valgtider bruker jeg også dette snittet, sammen med fylkesvis valghistorikk og eventuelle lokale målinger, til å utarbeide fylkeprognoser for ulike lokale medier (skulle noen redaktører lese dette, så minner jeg om at det ennå ikke er for sent å gjøre en avtale for å ta i bruk mine prognoser og analyser). Særlig følger jeg utviklingen i Troms for Harstad Tidende, i Østfold for Smaalenene, i Akershus for Romerikes Blad og i Buskerud for Drammens Tidende tett.

Hva viser så årets gjennomsnittstall på nasjonal basis? Jeg har tatt en titt på trendene for alle (de relevante) partiene. Utviklingen for januar, februar, mars, april og (til nå i) mai er følgende:

Rødt 1,6, 1,5, 1,4, 1,4, 1,2. Det ser ikke så bra ut for lille Rødt. SVs regjeringsdeltakelse gir partiet egentlig sitt livs sjanse til å gjøre et godt valg. For behovet for venstreopposisjon er sterkt. Men det virker som om Rødt er i ferd med å rote bort denne sjansen. Slik jeg vurderer det nå, så har partiet kun en reell mandatmulighet. Og det er med Erling Folkvord i Oslo. Selv det skal imidlertid bli tøft, pr i dag har jeg ham ikke inne.

SV 7,5, 7,1, 7,0, 7,1, 7,0. Virker å være dønn stabile på 7 blank for tiden. Det er for svakt. Et valgresultat på dette nivået, vil gi de rødgrønne store problemer med å forsvare flertallet. Alle velgerundersøkelser jeg har studert etter 2005, viser at det tidligere skole- og miljøpartiet klart har tapt troverdighet på begge sine kjernesaker gjennom sin regjeringsdeltakelse. Det er ærlig talt meget vanskelig å se hvordan SV skal kunne få noe særlig ut av høstens valg.

Ap 33,9, 34, 32,8, 32,4, 32,9. Ap har trendet svakt negativt siden toppen i februar, men virker nå å ha stoppet nedgangen. Det er sterkt gjort, og partiet ligger nå og vaker like over sitt valgresultat fra 2005. Gjør man en god valgkamp, parallelt med at vinnersakene eldreomsorg og ledighetsbekjemplese kommer høyt opp på dagsorden, så er 35 ingen umulighet. Samtidig synes jeg at Ap allerede virker å være bortimot fullt mobilisert, så oppsiden er nok begrenset. Nedsiden er noe større, men jeg har vondt for å se for meg et valgresultat under 30 for Ap. Men med den sterke volatiliten i velgermassen, og med en negativ agenda preget av fokus på stigende ledighet og innvandring, så kan det ei heller helt utelukkes.

Sp 5,5, 5,0, 5,5, 5,8, 5,0. Sp greide faktisk å hente ut noe positiv velgereffekt fra sitt landsmøte. Men har i inneværende måned falt tilbake mot 5 blank igjen. Partiet greier ofte å mobilisere inn mot valget slik at resultatet ikke blir så svakt som målingene på denne tiden kan indikere. De som drømmer om at Sp faller uten sperregrensen, må nok bare drømme videre. Selv tror jeg på et valgresultat høyt oppe på 5-tallet - hvilket man neppe vil være særlig fornøyd med. Men kommer distriktspolitikk, for ikke å snakke om EU, overraskende høyt opp, så har partiet et langt større potensial. Samtidig er det slik at velgerutviklingen (urbanisering, færre og færre bønder) kontinuerlig jobber i mot partiet.

KrF 6,0, 5,8, 6,2, 6,0, 6,1. Meget stabile rundt 6. Det vil i så fall være partiets dårligste valgresultat noensinne. Klarer KrF å gjøre valget til en slags folkeavstemning om kontantstøtten, så har man imidlertid en sjanse til å dra seg et stykke oppover. Neppe til 10, men kanskje mot 8. Frps landsmøtevedak i helgen om aktiv dødshjelp var en lissepasning til KrF. Dog tviler jeg på at velgere som Frp grovt har forsynt seg fra KrF de siste årene, vil vende tilbake i særlig grad pga. dette. Fordi saker som anti-islamske holdninger og pro-Israel betyr mer.

Venstre 4,8, 6,1, 5,0, 4,8, 5,6. Jeg har en mistanke om at februarsnittet på 6,1 skyldtes at mange feilmarginer gikk Venstre vei og at dermed også snittet ble noe misvisende høyt. Etter mitt skjønn er Venstres oppslutning noe av det mest interessante ved dette valget. Ved sist valg stemte mange borgerlige velgere taktisk for å få Venstre over sperren. Men Venstre-framgangen handlet også om andre ting. For partiet synes å ha festet et stadig bedre grep om urbane velgere. Og i miljøpolitikken har SVs fall gitt Venstre en kjempemulighet til å skaffe seg et sårt tiltrengt sakseierskap. Klarer Venstre å utnytte dette miljørommet, paret med at denne saken kommer høyt opp, så har jeg tro på at veien ligger åpen til 7-8 prosent.

Høyre 16,1, 15,2, 13,8, 13,9, 14,0. Partiet har stanset nedgangstrenden og ligger for tredje måned på rappen rundt 14. Det er på linje med (det meget svake) valget i 2005 og overhode ikke noe som Høyre kan være fornøyd med. Høyres mulighet ligger, slik jeg vurderer det, særlig i skole og kunnskap. Her har debatten dreiet klart i Høyres retning de senere årene, og det gir partiet en utmerket sjanse til å smashe dette inn i valgkampen. Samtidig er Høyre i en skvis mellom sentrum og Frp som skaper store problemer. Det ser vi f.eks i innvandringspolitikken. Partiet lider også klart under mangelen på et avklart borgerlig regjeringsalternativ.

Frp 23,2, 23,9, 27,2, 27,2, 26,7. Frp klarte å utnytte vinterens innvandringsrelaterte debatter (hijab, islamifisering) til bortimot det maksimale og greide gjennom det å snu den finanskriseinitierte nedgangstrenden som partiet mer eller mindre kontinuerlig har vært i etter at august tok slutt. Har dog vist små svakhetstegn denne siste måneden, og det gjenstår å se om partiet kan hente ut en viss positiv effekt fra helgens landsmøte. Det ser uansett lyst ut for Frp, partiet har potensial til rundt 30 med fullklaff (hvis Ap kløner det til og innvandring og evt. eldreomsorg kommer sterkt opp).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar