onsdag 30. juni 2021

Solid kvinnerekord

Juni-prognose Stortinget 2021-25: 49 prosent kvinner. Snittalder 46 år. 65 nyvalgte. Vest-Agder eneste borgerlige krets.


De siste par ukene har jeg gått inn i situasjonen i valgkretsene. På det overordnede plan virker landstrendene å gjennomsyre bildet også lokalt. Dette er ikke overraskende, slik er det som regel ved alle valg – ikke minst Stortingsvalg. Det betyr at når du setter deg ned foran TV-skjermen valgkvelden i september, så vil du stort sett se samme mønster overalt: Minus i omtrent alle valgkretser for partier med nasjonal tilbakegang. Og pluss i alle kretser for partiene med nasjonal framgang. I øyeblikket ligger Sp, MDG, SV og R an til å plusse. Og Ap, H, Frp, KrF og V ser ut til å bli taperne – målt i oppslutning. 

Dette er mitt analysebrev nr 26 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

Det finnes dog noen interessante nyanser. Som at H virker å klare seg best i de mest folkerike kretsene. Særlig Oslo, Akershus, men også Hordaland og Rogaland. «Bunads-Høyre» ser ut til å stå svakere i mot, ikke minst i de kretsene der Sp er som skarpest. Dette kan henge sammen med at Sp er en sterkere velgerkonkurrent her, mens konkurransen for H er labrere i de mest urbane strøkene. Som i sin tur kan bunne i at urbane velgere generelt er mer fornøyd med H og regjeringens politikk enn rurale velgere. Pandemi-håndtering kan være et stikkord.

Sps framgang, målt i prosent, er sterkest der de står svakest. Som Oslo. Noe som indikerer bredden i framgangen. Men målt i prosentpoeng peker Nord-Norge, Trøndelag og Innlandet seg mest positivt ut for Sp. Dette er også områdene der Ap virker å få sterkest tilbakegang.
    
65 nye?
Partiene har i hovedsak plassert folk med stortingserfaring som sine toppkandidater gjennom nominasjonsprosessene. Nye ansikter er satt opp på mer usikre plasser lenger ned. Selv om det finnes unntak som Jon-Ivar Nygård (Ap) i Østfold, Marte Mjøs Persen (Ap) i Hordaland og Erling Sande (Sp) i Sogn og Fjordane. Likevel ser andelen nyvalgte ut til å bli høyere enn det jeg trodde i fjor sommer/høst. På min beregning nå ligger det 65 nye ansikter inne og 104 gjenvalgte. Men da regnes alle som ikke ble valgt som direkte representant i 2017 som nye, selv om dette bl.a. teller erfarne folk som Carl I. Hagen og Ola Borten Moe.

En «Ny-andel» på opp mot 40 prosent er på linje med foregående valg. Og synes å være et uttrykk for en god balanse mellom nytt blod og erfaring.  Sogn og Fjordane peker seg ut - der vil samtlige fire på benken kunne bli nye. Sør-Trøndelag blir ikke ny ved årets valg med kun to av ti nye. 
 

Rødgrønt overtak over nesten hele linja
Sp virker å kunne plusse på med ett mandat i nesten alle valgkretser. Mens særlig Ap og Frp har sin fulle hyre med å holde på mandatene de vant i 2017, i flere kretser ligger de an til tap. Ellers er det et mønster at «sperregrensepartiene» KrF, V, MDG og R primært må håpe på distriktsmandat i de fire mest folkerike kretsene der innslagspunktene er lavest. Det finnes kun ett unntak fra dette og det er KrF som har reell mulighet på distriktsmandat i Vest-Agder. 

 
Når det gjelder blokkene, så ligger rødgrønn forbedring inne i så godt som alle kretser. Jeg finner nå kun en krets som pt. har et forventet borgerlig mandatflertall. Og det er (igjen) Vest-Agder. Selv i normalt sterke borgerlige kretser som Akershus, Rogaland, Hordaland og Vestfold ser det nå ut til å gå mot uavgjort eller endog knapt rødgrønt overtak.   
  
Dette er mitt analysebrev nr 26 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

Fra O til 49 på 100 år
I 1921 ble Karen Platou (H) den første faste, innvalgte kvinnen på Stortinget. Kvinneandelen lå lavt lenge, men skjøt i været på 70- og 80-tallet, før det flatet ut på rundt 40 prosent. I 2017 ble andelen 41 prosent, det er høyest til nå. Etter mine beregninger ligger det an til et markant kvinneløft i år og en andel på nesten 49.   

I Frps kommende stortingsgruppe ser det ut til at kun 2 (av 19) representanter blir kvinner. Med en tilnærmet 50-50-fordeling der, ville det blitt ganske klart kvinneflertall på Tinget.
     

Fra Platou til Pettersen?
Snittalderen blant stortingsrepresentantene virker å havne på 46 år. På det nivået har det ligget stabilt de siste 30 årene. Vi må tilbake til 60-tallet for å finne valg der snittalderen lå over 50. Middelaldrende dominerer og er betydelig overrepresentert, mens både unge og eldre er underrepresentert på Tinget. Du finner for øvrig det samme mønsteret i Regjeringen, bare enda sterkere og tydeligere.

Aust-Agder og Nord-Trøndelag ser ut til å få de eldste benkene. Hedmark, Sogn og Fjordane, Rogaland og Troms de yngste. Carl I. Hagen kan bli eldst med 77 år. Oda Pettersen (MDG) ligger an til å bli den yngste representanten med sine 22 år.


Hun kan dermed bli et 2021-symbol på det som startet med Platou for 100 år siden.Dette er mitt analysebrev nr 26 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

tirsdag 22. juni 2021

H og Sp størst i sju-åtte kretser hver

I hovedbrevet fredag 18. juni gikk jeg igjennom stillingen i de fire største valgkretsene Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland. I dette plussbrevet skal jeg ta for meg de øvrige 15 kretsene. I samtlige kretser har jeg laget en beregning over oppslutningen og mandatfordelingen. Beregningen er basert på nasjonale snittall for juni, lokale målinger og valghistorikk.


Jeg har også beregnet utjevningsmandater, med utgangspunkt i at R og MDG er over, KrF og V er under sperregrensen. Minner om at dette er øyeblikksbilder. Opinionsendringer vil endre tall og vurderinger etter hvert som vi nærmer oss valget.
      
 

Låst i Sør-Trøndelag
Alle de rødgrønne partiene står sterkere i Sør-Trøndelag enn landssnitt. Mens det er omvendt for alle de borgerlige. Et interessant punkt blir hvorvidt indre strid i Trøndelag Ap vil kunne føre til relativt sterkere tilbakegang her enn andre steder i landet. Ap bør uansett kunne bli størst i kretsen, mens Sp og H ser ut til å slåss om å bli nr 2.

Dette er et utdrag av mitt analysebrev plussbrev nr 5 i 2021. Mine plussbrev kommer ut ca en gang pr mnd. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (12 mnd) til 92237487 eller bruke konto nr 97101646878 og oppgi e-post.

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Juni-prognose 21   

5,1

8,6

26,8

19,2

5,0

2,2

2,6

18,7

7,8

4,0

Valg 17

2,9

7,7

32,8

10,7

3,9

2,7

4,1

20,7

11,7

2,8

Mandater

1u
(+1)

1

3
(-1)

2
(+1)

 

 


(-1)

2

1

 


Ap ligger an til å tape ett av sine fire mandater og bli stående igjen med tre. Mens Sp kan doble sin beholdning fra en til to. V kan miste sitt utjevningsmandat, dette kan overtas av Rødts Hege Nyholt. MDG er trolig Rødts sterkeste «utjevningsutfordrer», gitt at begge klarer sperren. Jeg minner om høy usikkerhet ved beregning av utjevningsmandater.    

Aps Kirsti Leirtrø holder siste distriktsmandat i kretsen på min beregning. Sps Maren Grøthe ligger nærmest dette, men hun er likevel ganske langt unna. Sør-Trøndelag ser m.a.o. ganske låst ut – spenningen virker hovedsakelig å kretse rundt hvem som får utjevningsmandatet.

6-4 rødgrønt i 2017 kan økes til 7-3 nå.   

 

Mandatrekkefølge Sør-Trøndelag 2017

Mulig mandatrekkefølge Sør-Trøndelag 2021

1. Trond Giske, Ap, 51, Trondheim
2. Linda Helleland, H, 40, Klæbu
3. Eva Kristin Hansen, Ap, 44, Trondheim
4. Sivert Bjørnstad, Frp, 27, Trondheim
5. Heidi Greni, Sp, 55, Holtåen
6. Mari Lønseth, H, 26, Trondheim
7. Jorodd Asphjell, Ap, 57, Orkdal
8. Lars Haltbrekken, SV, 46, Oslo
9. Kirsti Leirtrø, Ap, 54, Ørland
10u. Jon Gunnes, V, 61, Trondheim

1. Eva Kristin Hansen, Ap, 48, Trondheim
2. Ola Borten Moe, Sp, 45, Trondheim
3. Linda Helleland, H, 44, Trondheim
4. Jorodd Asphjell, Ap, 61, Orkdal
5. Heidi Greni, Sp, 59, Holtåen
6. Mari Lønseth, H, 30, Trondheim
7. Lars Haltbrekken, SV, 46, Oslo
8. Sivert Bjørnstad, Frp, 31, Trondheim
9. Kirsti Leirtrø, Ap, 54, Ørland
10u. Hege Nyholt, R, 43, Trondheim
Nærmest:
1. Maren Grøthe, Sp, 20, Melhus

 

Sp størst i Nordland
Sp ser ut til å gjøre ekstra store innhogg i Aps tidligere velgermasse og kan bli størst i Nordland. Også SV og R er relativt vasse i kretsen, mens regjeringspartiene og MDG sliter. Frp viser derimot en ganske sprek tendens på lokalmålingene her og ser ut til å kunne gjøre det klart skarpere enn eget landsnivå.

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Juni-prognose 21

5,0

8,5

20,2

25,5

2,6

2,0

2,1

17,5

13,5

3,1

Valg 17

2,9

7,0

26,0

18,6

2,2

2,4

2,6

20,2

16,5

1,6

Mandater

1u
(+1)

1

2

2

 

 

 

2

1
(-1)

 


Til tross for at Frp ligger an til en relativt sett begrenset tilbakegang i Nordland, kan de ryke på mandattap og bli stående med kun en representant. SVs Mona Fagerås kan veksle om sitt utjevningsmandat fra 2017 til et distriktsmandat. Jeg har Rødts Geir Jørgensen inne på utjevning.

Det er i øyeblikket Høyres andrekandidat Marianne Kvensjø som innehar sistemandatet på min beregning. Nærmest henne ligger Trine Fagervik (Sp). Men også Frps Hanne Søttar bør regnes inn i den kampen.

5-4 rødgrønt i 2017 kan bli til 6-3. 

Mandatrekkefølge Nordland 2017

Mulig mandatrekkefølge Nordland 2021

1. Eirik Sivertsen, Ap, 46, Bodø
2. Margunn Ebbesen, H, 55, Brønnøy
3. Wilfred Nordlund, Sp, 29, Sortland
4. Kjell-Børge Freiberg, Frp, 46, Hadsel
5. Åsunn Lyngedal, Ap, 49, Narvik
6. Jonny Finstad, H, 51, Vestvågøy
7. Siv Mossleth, Sp, 50, Saltdal
8. Hanne Dyveke Søttar, Frp, 52, Vefsn
9u. Mona Fagerås, SV, 45, Vestvågøy

1. Siv Mossleth, Sp, 54, Saltdal
2. Bjørnar Skjæran, Ap, 51, Lurøy
3. Bård Ludvig Thorheim, H, 45, Bodø
4. Dagfinn Olsen, Frp, 55, Lødingen
5. Wilfred Nordlund, Sp, 33, Sortland
6. Mona Nilsen, Ap, 48, Narvik
7. Mona Fagerås, SV, 45, Vestvågøy
8. Marianne Dobak Kvensjø, H, 41, Narvik
9u. Geir Jørgensen, R, 49, Hadsel
Nærmest:
1. Trine Fagervik, 38, Sp, Leirfjord
2. Hanne Dyveke Søttar, Frp, 56, Vefsn

Dette er et utdrag av mitt analysebrev plussbrev nr 5 i 2021. Mine plussbrev kommer ut ca en gang pr mnd. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (12 mnd) til 92237487 eller bruke konto nr 97101646878 og oppgi e-post.

fredag 18. juni 2021

13-7 rødgrønt i Oslo?

Det tikker inn stadig flere opinionstall både nasjonalt og på valgkretsnivå. Vi begynner derfor å få et såpass bredt datamateriale nå at det er mulig å gi gode vurderinger både av den nasjonale tendensen og de lokale variasjonene i forkant av høstens stortingsvalg.


Sp vender opp
Det er til nå publisert seks nasjonale målinger i juni. Disse indikerer et pent løft for Sp og Rødt, samt tilbakegang for regjeringspartiene H, KrF og V sammenlignet med mai. Bakgrunnstallene indikerer at Sp igjen øker sin appell hos Hs og Frps tidligere velgere.   


 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Juni

5,2

7,6

24,1

17,9

4,3

3,3

3,0

21,5

10,4

2,8

Mai

4,3

8,0

23,7

16,5

4,1

3,8

3,3

22,6

10,3

3,0

Valg 17

2,4

6,0

27,4

10,3

3,2

4,2

4,4

25,0

15,2

1,8Studerer vi juni-nivået opp mot valgresultatet fra 2017, så ligger det fortsatt an til vekst for alle opposisjonspartier, minus Ap. Og nedtur for alle de fire partiene (H, Frp, KrF, V) som har sittet i Solberg-regjeringen i denne perioden. «Andre» er på et nivå ca. ett prosentpoeng over deres samlede oppslutning i 2017. Det er samtidig i øyeblikket ingen indikasjoner på at noen av småpartiene som Demokratene, Pensjonistpartiet Sentrum, PDK, INP, Liberalistene eller Helsepartiet er i nærheten av å være sterke nok til å bli representert på Tinget. 

Rødgrønne seks foran 2017-skjema

De tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV har til sammen 49,6 prosent. Føyes MDG og R til, så er den samlede opposisjonsoppslutningen 59,1 prosent. De tre regjeringspartiene har 27,8 prosent inne. Inkluderes Frp, så er det 38,2 prosent til borgerlig side. I juni 2017 hadde de samme fire partiene 44,3 prosent. Ergo ligger de hele seks prosentpoeng bak nivået for fire år siden nå.

Hvordan gir dette opinionsbildet seg utslag på mandatfordelingen hvis det hadde vært valg i dag? Da må vi ta en titt på ståa i våre 19 valgkretser. Jeg skal her ta for meg de fire største, og så kommer jeg tilbake med de 15 øvrige i plussbrevet på tirsdag. 

13-7 rødgrønt i Oslo?
MDG, R, SV, V og til dels H, står sterkt i hovedstaden. Mens Frp, Sp og KrF er meget svake her. Ap ligger omtrent på sitt landsnivå.

H og Ap er i match om å bli størst. Ap var litt foran i 2017. H leder på mine prognosetall nå. Tallene bygger på data fra de siste lokalmålingene, valghistorikk og nasjonalt nivå. H har for øvrig også vært størst på alle sju lokalmålinger i Oslo så langt i år.  

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Juni-prognose

7,5

12,2

24,8

4,7

8,0

1,8

5,8

26,0

6,5

2,7

Valg 17

6,3

9,3

28,4

2,1

6,0

2,1

8,4

26,4

9,5

1,5

Mandater

2 (+1)

3u
(+1)

5

1
(+1)

2
(+1)

 

1
(-1)

5
(-1)

1
(-1)

 


Det ble 10-9 i borgerlig mandatfavør sist. Det er ett mandat ekstra til fordeling her i år grunnet befolkningsjusteringene som skjer ved annethvert stortingsvalg. Hele 13 Oslo-mandater kan havne på rødgrønne hender. I så fall snakker vi om landets største rødgrønne mandatsving. V og Frp kan miste hvert sitt distriktsmandat og bli stående igjen med kun ett hver. R og MDG ser ut til å kunne plukke opp hvert sitt nye distriktsmandat og få inn to hver. Også Sp ligger an til å hente et flunkende nytt mandat i sin svakeste valgkrets. I tillegg kan H miste sitt utjevningsmandat til SV, men jeg minner om særs stor usikkert rundt beregning av utjevningsmandatene.

De borgerlige må ha full uttelling og en sterk valgkamp for at både V og Frp skal klare forsvare sine andremandater i hovedstaden. H har to veier til å beholde seks mandater; enten ved å øke noe slik at et nytt distriktsmandat sikres eller ved å vinne utjevningen på nytt. Slår alt dette til, så kan det bli 10-10 i stedet for borgerlig tap 13-7. Særlig mye står altså på spill i Oslo i de kommende ukene.  

Lan-effekt?
Det blir meget interessant å se hvordan denne ukens mistillit, fremmet av FrP og FNB og støttet av H, V, KrF og R, mot byråd Lan Marie Berg (MDG) på gigantsprekken om reservevannet og brudd på infoplikten, og det rødgrønne byrådets påfølgende fall og trolige gjenoppstandelse, slår ut i opinionen de kommende dagene. Min første tanke er at MDG/Lan kan mobilisere og hente en del «sympati-stemmer» i det korte bildet. Rødt kan også bli premiert for å opptre som vaktbikkje, uavhengige og prinsippfaste, men de kan på den annen side også få skylden for det rødgrønne «kaoset» som lett blir et etterlatt inntrykk her. De borgerlige kan ha fått servert et godt valgkampkort på hånden ved at de kan vise til hvordan det kan gå for Ap og SV når man er styringsavhengig av MDG og R. Uansett er Lan Marie Berg så godt som sikret en stortingsplass om noen uker.        

Hverken Rødt eller MDG kan føle seg trygge på to mandater. Jeg har Rasmus Hansson (MDG) og Seher Aydar (R) inne på nest siste og siste distriktsmandat. Michael Tetzschner (H) og Andreas Unneland (SV) ligger nærmest sistemandatet. Men også Siri Staalesen (Ap), Jon Helgheim (Frp) og Ola Elvstuen (V) bør regnes med i den kampen.Tegning: Egil NyhusMandatrekkefølge Oslo 2017

Mulig mandatrekkefølge Oslo 2021

1. Jonas Gahr Støre, Ap, 57, Vestre Aker

2. Ine Eriksen Søreide, H, 41, Gamle Oslo
3. Marianne Marthinsen, Ap, 35, Vestre Aker
4. Nikolai Astrup, H, 39, Frogner
5. Siv Jensen, Frp, 48, Nordstrand
6. Kari Kaski, SV, 30, Bjerke
7. Trine Skei Grande, V, 48, Gamle Oslo
8. Jan Bøhler, Ap, 65, Alna
9. Michael Tetzschner, H, 63, Vestre Aker
10. Bjørnar Moxnes, R, 36, Nordstrand
11. Une Bastholm, MDG, 31, St. Hanshaugen
12. Siri Staalesen, Ap, 44, Nordstrand
13. Heidi Nordby Lunde, H, 44, Grünerløkka
14. Christian Tybring Gjedde, Frp, 54, Ullern
15. Espen Barth Eide, Ap, 53, Vestre Aker
16. Petter Eide, SV, 58, Gamle Oslo
17. Mudassar Kapur, H, 41, Nordstrand
18. Ola Elvestuen, V, 50, Frogner
19 u. Stefan Heggelund, H, 33, Grünerløkka


1. Ine Eriksen Søreide, H, 45, Gamle Oslo
2. Jonas Gahr Støre, Ap, 61, Vestre Aker
3. Kari Kaski, SV, 34, Bjerke
4. Nikolai Astrup, H, 43, Frogner
5. Kamzy Gunaratnam, 33, Grorud
6. Lan Marie Berg, MDG, 33, Alna
7. Bjørnar Moxnes R, 40, Nordstrand
8. Heidi Nordby Lunde, H, 48, Grünerløkka
9. Espen Barth Eide, Ap, 57, Vestre Aker
10. Christian Tybring Gjedde, Frp, 58, Ullern
11. Guri Melby, V, 40, Grünerløkka
12. Marian Hussein, SV, 35, Gamle Oslo

13. Mudassar Kapur, H, 45, Nordstrand
14. Trine Lise Sundnes, Ap, 51, Grünerløkka
15. Jan Bøhler, Sp, 69, Alna
16. Mathilde Tybring Gjedde, H, 29, Vestre Aker
17. Frode Jacobsen, Ap, 53, Østensjø
18. Rasmus Hansson, MDG, 67, Bærum
19. Seher Aydar, R, 28, Gamle Oslo
20 u. Andreas Unneland, SV, 27, Grünerløkka
Nærmest:
1. Michael Tetzschner, H, 67, Vestre Aker
2. Siri Staalesen, Ap, 48, Nordstrand
3. Jon Helgheim, Frp, 41, Drammen
4. Ola Elvestuen, V, 54, Frogner

Dette er et utdrag av mitt analysebrev nr 25 i 2021. I dagens brev får du også full innsikt i situasjonen i Akershus, Hordaland og Rogaland. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.