torsdag 6. desember 2012

Hva skal vi kalle velgere som står mellom H og Ap?

For noen dager siden gjorde jeg en analyse av de siste velgerbevegelsene, samt skuet fram mot neste års stortingsvalg. Oppmerksomheten ble særlig viet de velgerne som står mellom Ap og Høyre. Fordi deres veivalg kommer til å bli svært viktig for utfallet. Hvilket begrep skal man bruke på denne velgergruppen? Det var et spørsmål jeg tenkte på før jeg skrev. Først synes jeg det var en god ide å bruke "rosa velgere".


Men en oppmerksom sjel på Twitter (Britt Lysaa @112BL) pekte på at det strengt tatt er lilla du får når du blander rødt (Ap) og blått (Høyre). Så valget falt i stedet på "lilla velgere".
Dette har falt enkelte i Det Liberale Folkepartiet tungt for brystet. Jeg har fått reaksjoner fra flere som  mener lilla er deres farge. En sendte meg sågar en lenke til et fargekart som viser at lilla befinner seg helt til høyre i fargelandskapet.


Velgere som står mellom Ap og Høyre er en velgergruppe som jeg kommer til å snakke og skrive mer om framover. Foreløpig holder jeg fast ved lilla som en brukbar betegnelse, men har du forslag til noe enda bedre så er det god plass i kommentarfeltet!

    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar