mandag 17. februar 2014

Hva nå, Ullensaker?


Avtroppende ordfører Harald Espelund til venstre.
Blir Tom Staahle (til høyre) påtroppende? (Foto Elisabeth Lunder)
Ullensakers populære ordfører Harald Espelund går av. Hva betyr det for Frp-bastionen?


Mens Nedre Romerikes regionale sentrum, Skedsmo, har vært en Ap-bastion i alle år, så har det sterkt ekspanderende sentrum på Øvre Romerike, Ullensaker, utviklet seg til å bli en Frp-bastion. Partiets oppslutning har ligget på 36-41 prosent ved de to siste kommunevalgene. Jeg tror det er fire hovedårsaker til det. For det første er de sosiale bakgrunnsvariablene i velgermassen i kommunen pro Frp. Mange av velgerne er innflyttere, ansatt i privat sektor og med lavere utdanning.Dernest er det slik at et godt resultat avhenger ofte av hvor gode motstanderne er. Frp har vært litt heldige med motstanderne sine. SV, Sp, Venstre og KrF er mygger og Ap framstår som det eneste reelle opposisjonspartiet. Men både Ap og den eneste store velgerkonkurrenten på høyresiden, Høyre, har virket noe tannløse. De har i for stor grad overlatt den politiske agendasettingen til Frp.

Svake motstandere er også Ullensaker Frps egen fortjeneste. Når rundt 4 av 10 velgere går og stemmer på partiet, så er det en tillitserklæring til den politiske styringen av kommunen. Samt uttrykk for en forventning om at Frp også er i stand til å videreutvikle politikk og kommune i pakt med innbyggernes ønsker. Frps «ja-politikk» har gått hjem hos mange i Ullensaker.

For det fjerde har det vært en ordførereffekt. Ordføreren gjennom snart tolv år, Harald Espelund, innehar de samlende, joviale og personlige egenskapene som gjør ham til en «borgermester» som på ett vis hever seg litt over partipolitikken, en posisjon som kun kjennetegner våre aller beste og mest populære politikere. Valgtallene fra 2011 viser at velgerne i Ullensaker splitter stemmeseddelen sin ved lokalvalg: Frp fikk 36 prosent av stemmene ved kommunevalget, men «bare» 25 prosent ved fylkestingsvalget. For Ap og Høyres del er tallene omvendt. Harald Espelund drar altså Høyre- og Ap-velgere til partiet sitt.

Inn mot neste års valg, må Frp finne en ny ordførerkandidat. Enten valget faller på «kronprinsen» Tom Staahle eller outsiderne Petter Stensby eller Ståle Lien Hansen, vil et hovedspørsmål være om arvtakeren har de egenskaper som trengs for å demme opp for redusert ordførereffekt. Antagelig vil Espelunds avgang gi Ap og Høyre en langt bedre sjanse enn de har hatt de seneste årene. Skulle Frps ja-linje samtidig kjøre seg fast i økende gjeldsproblemer og påfølgende velferdskutt, paret med at man ikke evner å bedre den middelmådige Ullensaker-skolen, så kan Frp-bastionen stå for fall neste år. Men Frps suksess i Ullensaker står og faller ikke med Espelund.

Ingen bør derfor avskrive et Frp uten Harald Espelund.Kommentaren ble trykket i Romerikes Blad 17. februar 2014.