onsdag 2. september 2009

Trendene

Det renner inn med målinger nå. Både nasjonale og lokale. Det er en helt liten jungel å trenge igjennom, men jeg har forsøkt og her er mine dagsferske vurderinger av situasjonen for de mest sentrale partiene:

Rødt: Har hatt en fin utvikling de siste dagene, og ligger nå i sjiktet 1,6-1,7. Har nærmet seg mandat både i Oslo og Hordaland. Men forsatt er det et stykke opp begge steder og man er avhengig av et fortsatt løft i de kommende dagene for at Folkvord og Dahle skal komme seg inn på Tinget.

SV: Finansministerpartiet har løftet seg litt, men ikke så mye som det inntrykket som er skapt i enkelte medier. Både lokalt og nasjonalt snitt tilsier at SV nå ligger på 7-tallet. Nasjonale målinger har dem i snitt et godt stykke oppe på 7-tallet, mens lokale vurderer partiet langt ned på samme tall. Det er altså ingen grunn til å slippe noen som helst jubel løs i partirekkene, med mindre man er happy med et resultat om lag 1,5 pp under 05-valget.

Ap: Aps stilling er en nøkkel ved dette valget. Man ligger akkurat nå i en uhyre interessant vippeposisjon ift. om man skal røske med seg en drøss med sistemandater, eller om partiet skal gå på en mandatsmell. Bare få tideler kan bli helt avgjørende. Nasjonale målinger indikerer et Ap på lave 32-nivåer, mens lokale målinger tyder på at partiet er opp i mot 33. Klarer Ap å dra seg over 33 og helst opp i mot 34, så vil det helt åpenbart lysne ift. om de rødgrønne klarer å beholde flertallet. Faller man ned mot 32 blank og endog under, så tror jeg løpet er kjørt ift. flertallet.

Sp: Motstrømspartiet har hatt en bra utvikling de siste dagene. Særlig dagen i dag har vært positiv når det gjeler lokalmålinger, og de tyder på et Sp-nviå på et lavt 6-tall. Nasjonale målinger indikerer dog fortsatt 5-tallet, men et høyt sådan. Partiets evne til å mobilisere inn de siste dagene skal ikke undervurderes. Men jeg tror ikke at de vil gå over 7. Men 6 og noen tideler er åpenbart innen rekkevidde.

KrF: Ligger mer eller mindre dønn stabilt på lave 6-tall både på nasjonale og lokale målinger. Det er ikke godt nok for et parti som for bare 11 år siden kjempet side om side med Høyre og Frp om å være størst på borgerlig (eller ikke-sosialistisk som partiet vel velger å kalle det) side. Mandater i både Rogaland, Hordaland og Østfold er i fare, men man kan kanskje klare å kompensere noe i Akershus og Vestfold.

Venstre: Hva er det Venstre og Sponhim kløner med? Her blir de, via SVs miljøkamelsluking og Full City-katastrofe + koblingen opp mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen, servert tidenes sjanse til å skaffe seg det sakseierskapet som de sårt trenger. Nemlig miljø. Og så befinner Sponheim seg på ferie når det gjelder som mest. Og når han endelig kommer tilbake, så er det stort sett bare prat om regjeringsspill og garantier mot det ene eller det andre. Og forsyne meg også kommunesammenslåinger. Venstre ligger nå på lave 5-tall nasjonalt, mens lokale målinger indikerer Venstre nede på 4-tallet. Partiet pleier å være gode på mobilisering i sluttfasen, så et resultat på mellom 6 og 7 er fortsatt mulig. Men da man snart skifte fokus og snakke miljø, miljø, miljø i de gjenstående dagene. For miljø seiler virkelig opp som en av de store sakene ved dette valget.

Høyre: Det har lysnet for Høyre. Godt hjulpet av Frps fall. Men nivåer rundt 14, altså som valgresultatet sist, er i grunn ikke så veldig mye å skryte av med den historikken som partiet har. Den videre utvikling for Høyre vil avhenge veldig av Frp. Går Frp på trynet mot slutten, så er det bare for Høyre å gni seg i hendene. Da ligger etter mitt skjønn veien åpen opp mot 17-18 og kanskje endog 20 prosent. Men klarer Frp å stabilisere seg, så tror jeg det blir vrient for Høyre å få noe særlig mer enn 15. Høyre har enda ikke greid å utnytte sin sterke velgerposisjon på det som antagelig (nok en gang) blir dette valgets viktigste sak, nemlig skole. Nå har man halvannen uke igjen å gjøre det på....

Frp: Har sprukket litt. Men fremdeles ligger partiet godt over det valgresultatet sitt fra 2005 som var 22. Både lokale og nasjonale målinger indikderer nå et nivå på 25-tallet. Dette er et meget viktig vippepunkt for partiet. Klarer man å holde seg her, så vil partiet gå massivt framt i antall mandater - kanskje så mye som +10-11. Men faller man nedover mot 24 og kanskje til og med under, så vil det ene distriktsmandatet etter det andre som man nå ligger inne med på prognosene, ryke.
Mitt foreløpige tips er at Frp vil stabilisere seg rundt 25 og bevege seg sidelengs inn der. Men en ytterligere sprekk kan ikke utelukkes. Vi må dog også holde muligheten åpen for at en ytre hendelse (helst relatert til noe som kan kobles til innvandring, f.eks. et massivt gjengoppgjør e.l.) kan snu opinionen i Frps retning.

Kystpartiet: Jeg har ikke hatt noe særlig tro på dette lille partiet til nå. Men i går ba NRK Finnmark meg kommentere en måling som viste at de ble målt til 7 der. De trenger nok minst 11 og kanskje 12 for å komme inn. Og jeg har fortsatt liten tro på at det går. Men vi kan nå ikke helt utelukke at det kan komme en Kp-skrell i Finnmark. I så fall vil det være et tydelig uttrykk for misnøye lengste nord. Tror ikke på Kp i Troms eller Nordland.

8 kommentarer:

 1. Interessant dette også. men du viser til at Venstre pleier å løfte seg i sluttfasen av valgkamper. Det er riktig, men ikke entydig. Jeg har kikket på Bernt Aardals oversikter for valgene fra 1993.Det som virkelig er slående er derimot noe du ikke kommenterer: AP løfter seg (med ett unntak i 2001)"alltid" med over 2pp fra augustmålinger og fram til valget. Jeg syns det er sterke argumenter for å si at 2001 er et unntak: Liberaliseringsvennlig fiolett politikk fra Stotenberg 1 som mistet entusiasme i parti og fagbevegelse i tillegg til en katastofal valgkamp der partiet bl.a. ble tatt med buksene nede i sykelønnssaken.
  Ved de andre valgene er det partiapparat og fagbevegelsens sterke direktemobilisering i siste fase som etter min mening slår inn. Jeg tror vi er i samme situasjon i år. Derfor tror jeg det er langt mer sannsynlig at Ap faktisk havner i over 34 % enn noe annet. Tror det er veldig lett å undervurdere Aps kraft som mobilisator dersom en befinner seg langt utenom spesielt LO s rekker. Selv om ikke Ap er mitt parti, har jeg som RG velger et håp om at det skjer.Jeg tror også det er relativt god emperi som underbygger det. Denne gangen vipper valget i RG favør dersom min vurdering er riktigst.

  Steinar

  SvarSlett
 2. Jeg er ikke enig med Steinar om Ap. Finanskrisen har gjort at AP bare må jobbe for å beholde sin oppslutning og jeg har vanskelig for å se hvor de stemmene skal komme fra. Det må i tilfelle være på bekostning av Sv, og når den dårlige valgkampen Sv til nå har gjennomført ikke koster de stemmer så vil jeg anta at de er nede på grunnfjellet sitt i denne omgangen.

  Det som kan berge Ap og de rødgrønne er om mange som sier de skal stemme Frp velger å sitte hjemme, men det er ingenting som tyder på at Frp er like avhengig av unge velgere som tidligere (og det er jo ofte de som svikter på valgdagen).

  Ellers er det nok en feilmåling for KP, det er langt mindre oppmerksomhet rundt KP nå enn i 2001 og jeg tviler også på at de kan matche tallene fra 2005. Men misnøyen er sterk i finnmark, og etter forrige måling så har det vært mye samepolitikk samtidig som Frp faller. Men jeg tror nok den forrige målingen var for høy for Frp, samt at de er i en fallende trend.

  Og Sponheim er jo valgkampens store skuffelse, totalt uengasjerende. Venstre har aldri fått så mye oppmerksomhet som nå - og da er det jo trist at de ikke har noe politikk å selge velgerne.

  SvarSlett
 3. Steinar: 2001 viser at det ikke er noen "lovmessighet" i at Ap skal greie å øke ca 2 pp de siste dagene ved hvert valg. Jeg tror ikke at de får dette løftet denne gangen, av sammme årsaker som bigboyen er inne på. Ap kom denne gang inn på høyere nivåer enn de pleier. Og lojalitetsandelen lå meget høyt til dem å være, helt opp på 80 prosent. I likhet med Frp, så tror jeg at Ap var så godt som fullt mobilisert ved inngangen til denne valgkampen, og at valgkampen slik sett først og fremst blir en kamp om å holde på de velgerne de har. Derfor tror jeg mest på en sidelengs bevegelse hele veien inn for Aps del.
  Det som kan snu bildet nå, er en Frps-sprekk. Da vil det også kunne drysse litt på Ap.

  Men det er godt mulig at du har rett og jeg tar feil. Vi se..interessant blir det!

  Bigboyen: Ja, jeg heller også til at Kp var målt for høyt. Og med kun 600 repsondenter, så blir feilmarginene større enn ved "normalen" på ca 1000. Likevel - vi bør kanskje ha denne lille åpningen for et smell. To til Frp vil også være oppsiktsvekkende mye i Finnmark. Ap kjører tungt inn for å sikre tre, foreløpig tyder det ikke på at de fikser det - de ligger nå ca 6 pp under valgres sitt fra 2005 i Finnmark. Det er mye...

  SvarSlett
 4. Mulig vi legger litt mye av hver våre preferanser og håp inn i våre refleksjoner både undertegnede og bigboyen. Jeg er ikke enig at SV har hatt en dårlig valgkamp. Fattigdomshåndteringen er jeg enig i at var dårlig, men partilederen har løftet seg etterhvert syns jeg. Viktigst for at jeg syns SV har hatt en brukbar valgkamp er at partiet har greidd å holde fokus på miljø (hjulpet av Langesund og en ferierende Sponheim), fått fram realiterter som gratis kjernetid i SFO, flere lærer etc i skolesaken der SV har sakseierskap sammen med Høyre enda (og SV og H taler til hver sin del av foreldre ogskolefolk), videre har SV lykkes med det nestleder Lysbakken sa i DN : tydeliggjøre foskjellen mellom AP og SV. Det bidrar til å tette SV i begge ender ( mot A og R).
  Når det gjelder oppslutningen om AP og SV i sluttfasen mener jeg at det primære ikke er overgangene mellom disse partiene, men om hhv SV og AP greier å få sine velgergrupper til å stemme.
  Derfor til hovedpoenget som bigboyen ikke kommenterer: effekten av ap og fagbevegelsens kraftige sluttmobilisering som stort sett alltid virker. Jeg kan ikke helt se at ap på grunn av finanskrisen må "akseptere" å forsvare 32 nivået, på mange måter tvert i mot. Skader jo ikke i forhold til de 32,7 % som stemte på dem sist samt alle de av hjemmesittere og tilhenger av andre partier som har ap som 2.valg, at Jens med ærlig ansikt kan slå fast at det har gått veldig mye bedre med krisa i Norge enn i enn omtrent alle andre land.
  Steinar (ikke verdens mest habile , men...)

  SvarSlett
 5. Hvem står nærmest til å tjene på at V detter ut ?

  SvarSlett
 6. Hvis V faller under sperregrensen (noe jeg slett ikke tror at de gjør), så vil nok V like fullt ta mandater i både Oslo, Hordaland og Akershus. Utjevningsmandatene V taper vil trolig smøres tynt utover både SV, KrF, Sp og Høyre.

  SvarSlett
 7. Hei Svein Tore

  Ikke til denne artikkelen , men til avstemningen om regjeringens verste løftebrudd. Avstemningene er jo åpenbart til underholdning,, men kitt pirk fra EN ekte Rødgrønn: Såvidt har REGJERINGEN aldri livet varmt skolemåltid. det var vel bare SV som var offensivt frmpå i 2005 ;)
  Steinar

  SvarSlett
 8. Så en liten kommentar til vurderingene dine på det saklige. Jeg er veldig enig i dine nøkterne vurderinger av Rødt mulighetene i oslo og Hordaland, på tross av "høye" nasjonale tall. Jeg ser av NRK målingene og Adresseavisen målingene som til sammen dekker de 6 nordligste fylkene alle viser tildels betydelig høyere tall for Rødt enn i 05. Jeg tror dette kan forklare de høye tallene for partiet. Rødt henter mer i skiktet som har ytre venstre som selverklært ståsted. Mange av disse har i stortingsvalg stemt SV (mandatsjans), men syns nå SV har sviktet så mye at de likevel vil velge Rødt (i allefall når meningsmålerne ringer). Det kan bety at Rødt kan øke oppslutningen klart i det meste av landet, uten at det gjør at partiet nærmer seg mandat i Oslo eller Hordaland. I disse valgkretsene er allerede det skiktet Rødt kan vinne i "alle" fylker Rødt velgere fra før.
  Som du også gjør i dine analyser må vi la være å bruke Celius i mandatberegning for Rødt.
  Det hadde vel vært mer faglig korrekt om også de store mediene reflekterte litt på samme måte?

  SvarSlett