søndag 6. september 2009

Slik blåser valgvinden

Nå er det bare en uke igjen til valget. Min tolkning av trendene, basert både på de nasjonale og lokale målingene er som følger:

Rødt: Har hatt en fin utvikling, men nå virker det som om det flater ut. Ligger fortsatt i sjiktet 1,6-1,7 og har fremdeles ikke vært inne på en eneste lokal måling hverken i Oslo eller Hordaland.

SV: De nasjonale målingene viser nå et nivå rundt 7,5-7,6. Mens de lokale indikerer et noe lavere 7-tall. Det virker som om partiet har vondt for å bryte igjennom 8. Jeg tror mest på en flat utvikling på 7-tallet, selv om SV har fått "drømmesaken" miljø mye lengre opp enn normalt i denne valgkampen. Det virker dog ikke som om man klarer å hente ut miljøpotensialet sitt i velgermassen, fordi man sitter låst i regjeringsprosjektet.

Ap: Aps oppslutning er en hovednøkkel ved dette valget. Derfor er spriket mellom nasjonalmålingene og lokalmålingene interessant. For de nasjonale peker i retning av 32, mens de lokale indikerer 33. Hvem har rett? Ikke godt å si, men mye av årsaken til at de lokale ligger høyere er svært høye Ap-tall i Oslo og Akershus. Blir disse justert ned på de neste måligene, så vil de lokale komme mer overens med de nasjonale. Ap sliter med å få vind i seilene i denne valgkampen - min tese er at partiet var så godt som fullt mobilisert allerede ved inngangen. Jeg fastholder at en videre flat utvikling er det mest sannynlige. Selv om partiets evne til å mobilisere i sluttfasen, ved hjelp av tungt skyts fra fagbevegelsen, ikke skal undervurderes, så tror jeg at partiet ikke får det to-tre-prosentspoengsløftet som de fikk de siste dagene i 05.

Sp: Må tilstå at jeg er litt imponert over Sp. Nærmest i det stille har det gått jevnt og trutt oppover - både på nasjonale og lokale målinger. De nasjonale har i snitt bikket 6-tallet, og partiet ligger enda hakket over på de lokale. 7-tallet kan nå være innen rekkevidde. I så fall må jeg klø meg litt i hodet over mulige årsaker -samferdsel kan være et stikkord.

KrF: Nasjonale målinger viser nå en svak underliggende positiv tendens og et resualtat midt på 6-tallet. Lokalt ligger partiet mer flatt, men også her peker det i retning av 6,4-6,5. Det kan tyde på at man kan lukte litt på 7 i kortidsbildet. Fortsatt ikke så mye å skryte av altså, men en tangering og kanskje endog en ørliten forbedring av det svake 05-valget (6,8) er nå i alle fall mulig.

Venstre: Lokalmålingene har vært svakt nedadågende siden medio august og de siste har pekt i retning av 4,7-4,8. Nasjonale målinger er mer positive for partiet, her er man nå midt på 5-tallet. Dette betyr at klarer partiet å kopiere 05-innspurten med et løft på om lag 2 prosentpoeng de siste dagene, så er 7 fortsatt mulig. Jeg tror mer på en svakere framgang denne gang, bl.a. fordi Venstre ikke får den taktiske stemmegivningseffekten de fikk sist, og ser nå for meg at partiet kommer i mål på drøye 6. Fremdeles synes jeg at Venstre, med Sponheim i front, har vært for dårlige på å utnytte den enorme miljøsjansen de har fått servert ved dette valget.

Høyre: Hvor sterk er egentlig Høyre-vinden? Det er det mange som nå spør seg om, meg selv inkludert. Både nasjonale og lokale målinger peker i retning av om lag 14,5. I så fall har man løftet seg om lag ett prosentpoeng de par siste ukene. Så vinden kan ikke karakteriseres som noe særlig annet enn en svak bris. Foreløpig. Men det kan komme en selvforsterkingstendens inn mot slutten her som kan sende Høyre opp mot 16-17 og kanskje også over. Får man drahjelp av et godt skolevalg (de rapportene jeg har fått sålangt tyder på at Høyre er det partiet som går mest fram sammenlignet med 2005) og en agenda der den viktigste saken for velgerne - skole- fokuseres parallelt med at Høyre og Solberg nå framstår i en slags lederposisjon på borgerlig side - så kan brisen bli frisk. Men når det gjelder Høyre så avhenger åpenbart også mye av Frps utvikling.

Frp: Stabilisering eller sprekk? Det virker å være hovedspørsmålet for dette partiet akkurat nå. Jeg har lenge trodd mest på en stabilisering rundt 25 og deretter en flat utvikling inn mot valget. Nå er partiet nettopp ved dette viktige punktet rundt 25. Viktig fordi faller man igjennom dette "gulvet" og ned mot 23-24, så vil mange av de mandatene som man har ligget inne med lenge, komme i spill. Og Høyre er nå posisjonert for å plukke opptil flere av dem. Fortsatt holder jeg stabilisering som det mest sannsynlige. Men jeg er blitt mer usikker, for sprekk-muligheten virker mer sannsynlig nå enn for et par uker siden. Bl.a. fordi Høyre, med Erna Solberg i front, har vært dyktigere enn det jeg trodde. Og Frp har hatt en svakere valgkamp enn det jeg trodde. Derfor blir forholdet mellom Frp og H høyinteressant å følge de nærmeste dagene.

11 kommentarer:

 1. Jeg husker valgkampen i 1989 da Erik Solheim var ny partileder i SV og gjorde en formidabel innspurt fram mot valget. Alle var enige om at vinden til fordel for Solheim og SV snudde i løpet av valgkampen og partiet fikk 10,1 prosents oppslutning.

  Jeg jobbet som politiske journalist i Nord-Trøndelag på den tiden og fulgte valget tett. Her i fylket var det fem parti som kjempet om sistemandatatet. V, H, Sp, Ap og SV. En meniningsmåling midt på sommeren (Adresseavisen) antydet tilnærmet dødt løp. Per Aunet vant sistemandatet med soleklar margin og ble den første SVer fra Nord-Trøndelag på Stortinget.

  Etter valget ble jeg invitert til NT Venstres valgoppsummering og jeg gjorde visse analyser på forhånd. Jeg finstuderte valgresultatet i Stjørdal kommune der Håvard Alstadheim, Vs toppkandidat, bodde og hvor Per Aunet (SV) opprinnelig kom fra. Forhåndsstemmene som ble opptalt viste at SV og V hadde fått tilnærmet like mange stemmer i Stjørdal. På valgdagen fikk SV tre ganger så mange stemmer som Venstre. Altså en formidabel sluttspurt.

  Så til poenget: Det skjer visse bevegelser også i sluttfasen i denne valgkampen. Størst spenning ser ut til å være knyttet til forholdet mellom Høyre og Fremskrittspartiet, noe du Svein Tore også antyder i din analyse. Kan vi utelukke en slags reprise av 1989, med Frp og Høyre i hovedrollen. Klare du å se for deg at velgere i stort monn forlater Frp til fordel for Høyre.

  Jeg vil for min del ikke utelukke at dette kan skje, om ikke i samme grad som i 1989. Det er sterk bevegelse blant velgeren. Erfaringsmessig er det mange som ikke bestemmer seg før helt opp mot valgdagen. Og vinden blåser nå til fordel for Høyre og Erna Solberg.

  Jeg er i første omgang spent på skolevalgresultatene som offentiggjøres tirsdag kveld. Etter min mening vil de i større grad enn meningsmålingene si noe om retningen som vindene vil blåse ved dette valget. Det blir spennende.

  SvarSlett
 2. Svein Tore, tror du bommer på Frp her. Virker som om du kan være påvirket av VG's løgner de siste dagene. Frp-velgeren er lojal og trenger ikke motbevise Frp's politikk. Men jeg ser at "noen" har mobilisert men det er vel på pur f..skap. At du er så positiv til Høyre og Erna er vel mer ønsketenkning ;)

  SvarSlett
 3. Det er sannsynligvis to nøkler til dette valgutfallet. Den ene er om Ap får et resultat over 05 og begynner å plukke mange nye sistemandater.
  Jeg ønsker å kommentere den andre nøkkelfaktoren: Om Frp greier stabiliserer seg eller faller.
  Jeg skal ikke underslå at jeg er svært subjektiv i forhold til også å håpe på et FrP fall men likevel.
  Sidsel Dahl hører med til dem som sikkert har det motsatte håp enn meg. Jeg syns det er grunn tilå minne om at så sent som i lokalvalget i 2007 var partiet nede i en oppslutning på 17,5% - lavere enn høyre, i et valg med mye lavere deltakelse enn stortingsvalgene. Jeg tror alle partier faktisk har oppsiktsvekkende og synkende fullstendig lojale velgere. Før 2001 valget var det ingen som kunne tro at APs grunnfjell faktisk lå under 25 %. Høyres 14,1 fra sist var også skjokkerende lavt for de fleste.
  Hovedgrunnen til at jeg tror FrP faller sterkt siste uke er at jeg tror de er smittet av det farlige "SV 2005 syndromet" I korte trekk et parti som flyr høyt på målingene inn i valgkampen, profil og standpunkter som blir mer og mer utydelig i regjeringsambisjonenes skygge. I 2005 kjente ikke SV sympatisørene partiet sitt igjen og strømmet til AP. Nå tror jeg FrP velgerne er i ferd med å få den samme følelsen og vil strømme til Høyre. Mitt tips er derfor et H på 18 % og et Frp på 20%. I forhold til dagens målingssnitt er det en samlet høyreside oppslutning som er noe lavere enn dagens målte. Jeg tror noen går til AP og en større andel setter seg i sofaen. Det er veldig mange som ikke vil være på et taperlag. Et Frp på 20% vil jo være av partiets beste resultater, men av partiet selv og velgerne vil det bli oppfattet som et stort nederlag på grunn av forventninger og nivå på målingene over lang tid.
  Jeg har skrevet mer om FrPs SV syndrom på arbeidermakt.no

  Steinar

  SvarSlett
 4. Hvor god indikasjon er egentlig skolevalget? Er det gjort noe forskning på det?

  Jeg tror du er for optimistisk på Frps vegne, den her uken har vært enda dårligere enn den forrige - og dermed får vi nok en uke med nedadgående trend for partiet, noe som vil være selvforsterkende.

  Det virker som både Tv2 og Nrk vil ha fokus på H+Krf+V som regjeringsalternativ til dagens regjering denne siste uka, og det vil også påvirke de som ønsker regjeringsskifte på borgelig side.

  Jeg spår at Frp havner ganske nært opp til valgresultatet fra 2005, jeg gjetter ned 0,4%;)

  Spørsmålet er hvor velgerne til Frp går, Høyre så klart, sikkert noen til Krf - men hvor mange går til sofaen eller til Ap? Det kan ha stor betydning for om de rødgrønne tar igjen opposisjonens ledelse.

  SvarSlett
 5. Jeg er klar for veddemål om Frp. Setter penger på at de faller under 2005-resultatet.

  Senterpartiet er interessant. Jeg husker jeg så den første valgdebatten og tenkte som kommentatorene etterpå at her falt Liv Signe igjennom. I ettertid har det slått meg at hun faktisk kom med noen klare meldinger om saker som har appell i distriktene, noe som får meg til å lure på om mitt (og forsåvidt kommentatorenes) Oslo-ståsted gjør at vi vurderer innsatsen annerledes enn folk i distriktene. En mulig forklaring på at vi ikke forstår SP-siget.

  SvarSlett
 6. et lite tilleggsmoment på et ytterligere FrP fall. Gikk gjennom målingene som ligger på TV2 og som er grunnlag for snitttallet for FrP på 25 blank. Det er bare tre målinger som viser FrP tall på over 25% tallet. Det bemerkelsesverdige er at disse tre målingene er fra før 21. august. Dvs at pr dato er snittallet holdt oppe av målinger som ikke har fanget et FrP smittet av SV syndromet.
  Steinar

  SvarSlett
 7. Roger: Interessant. Jeg tror at vi får se velgeroverganger fra Frp til H de siste dagene. Men jeg er usikker på hvor mye. Tror i grunn mest på at H klarer å mobilisere flere av 05-velgerne sine+hjemmesitterne. For Frps velgere virker å være svært lojale. Skolevalget blir høyinteressant!

  Sidsel: Jeg framholder jo at jeg forsatt tror at Frp-stabilisering er et sannsynlig scenario. Men jeg er ikke fullt så sikker på det som før valgkkampen, partiet og Siv Jensen har kjørt en overraskende blek valgkamp.

  Bigboyen: Skolevalget pleier å være en god indikator på hvilken vei det blåser - uten at jeg kan belegge det med forskning. Men ungodmmen stemmer som kjent mer på ytterpartiene noe som gjør at selve prosenttallene selvsagt ikke er direkte overførbare. Men tendensen er interessant.

  Steinar: Interessant parallel til SV 05. Men du overser et par elementer. For det første at SV den gang var bundet i et regjeringsalternativ - det er ikke Frp noe som betyr at de er friene til å fronte primærstandpunktene sine. Synes heller ikke at Frp har hatt en fullt så svak valgkamp som den SV hadde da. Sammenligningen med 2007 halter noe all den tid Frp har mange velgere som bare stemmer ved stortingsvalg.
  Konkl.: Jeg tror 20 er, sett med dine øyne, er et noe for optimistisk anslag ift hvor dypt Frp vil falle.

  Andreas: OK - jeg vedder 500 kr på at Frp kommer over 05-resulatet sitt (22,1). Vedder du i mot?

  SvarSlett
 8. Enig i at SV 05 og FrP 09 ikke er fullt sammenliknbare. I fht lojalitet så er det vel et lite minus ved en velgers lojalitet at vedkommende lar være å stemme ved lokalvalgene?
  Et elemement som kan berge FrP litt på slutten er at de faktisk har en ganske sterk partiorganisasjon.
  Snittet til FrP på målingene etter 28.august ser ut til å være 23,9% De tre tidlige augustmålingene har snitt på 27,6%. Dersom dette hadde vært en aksje tror jeg meglerne hadde ropt SELG, SELG!
  Steinar

  SvarSlett
 9. Svein Tore: Har Frp ført en blek valgkamp? Du har tydeligvis kke fulgt med på Sivs valgkampturen. Eller mener du dette fordi ikke har fokusert spes på innvandring? Du bør i så fall forstå at dette er taktisk. Frp's kjernevelgere vet hva Frp står for og trenger ikke flere forsikringer om antall asylsøkere i året etc. Frpere er ikke dumme men de driter hva folk mener om dem. Facebook siden til Siv har fått 20.000 i løpet av ett halvt år. Av disse er det helt kalrt mange unge, ikke bare førkrigsgenerasjonen som ønsker et norsk Norge. Men Svein Tore dine venner er visst de fleste sosialister eller Høyrefolk, det ser man av innleggene her.

  SvarSlett
 10. Har noen priviligert aksess til opptelling av forhåndsstemmer ?

  SvarSlett