søndag 13. september 2009

De siste trendene: 86-83 i borgerlig favør

Siste trendrapport fra meg, basert på de ferskeste av de ferskeste av nasjonale og lokale målinger.

Rødt: De nasjonale målingene ser hyggeligere ut enn de lokale. Nasjonale peker nå i retning av 2,0. Mens lokale indikerer 1,6. Fortsatt har hverken Dahle i Hordaland eller Folkvord i Oslo vært inne på en eneste lokalmåling. Men begge har en reell mulighet, Folkvord den beste.

SV : Nasjonalt er nivået nå 7,1. I dette snittet inngår Synovates urealistisk høye 9,1. Skreller vi vekk den, er snittet nede på 6,8. Noe bedre lokalt, her er nivået 7,4. Jeg synes ikke at dette ser særlig bra ut for partiet og tror man skal få mer enn nok med å kare seg over 7 i morgen.

Ap: Nasjonalt snitt er nå 32,8. Men her inngår Opinions temmelig urealistisk lave 28,9. Tar vi bort den, er snittet på 33,4. Lokalt ser det ikke så bra ut; 32,5. Aps oppslutning bli uhyre spennende. Får de til et løft over 34, så maksimeres styingstillegget og det rødgrønne flertallet kan forsvares, gitt at SV og Sp holder stangen sånn noenlunde. Jeg tror dog mest på en flat utvkling for partiet rundt 33.

Sp: 5,8 nasjonalt. 6,0 lokalt. Partiet har stagnert og falt noe tilbake etter en fin utvikling i forrige uke. Ser ut som man skal få sin fulle hyre med å gjenskape valgres fra 05 på 6,5. Jeg tror dog at seks-tallet såvidt er innen rekkevidde.

KrF: 6,5 nasjonalt. 6,0 lokalt. Partiet har ligget omtrent dønn stabile på noe rundt og litt over 6 hele veien og 7-tallet synes nå tøft. Dermed kan dette fort bli KrFs svakeste valg noensinne.

Venstre : 5,2 på snittet av de nasjonale målingene. 5,6 lokalt. Bildet er altså omvendt fra tidligere hvor V har ligget lavere lokalt. Jeg tror fortsatt at partiet kan få et lite løft inn mot slutten, men noe særlig mer enn 6 ser vanskelig ut.

Høyre: 16,1 nasjonalt og 15,6 lokalt. Partiet har valgvinden i ryggen, men hvor sterk er den egentlig? Det er spørsmålet. Høyre kan løftes opp til 18 hvis snøballen har begynt å rulle, men 20 ser nå for høyt ut. Beveger man seg flatt inn på rundt 16, så vil ikke mandatgevinsten bli all verdens - mange H-kandidater vil ikke nå opp med 16, men vil vippe inn på 18.

Frp: 22,8 nasjonalt og 23,9 lokalt. Men de aller ferskeste nasjonalt peker i retning av 21-22. Har partiet stoppet nedgangen eller vil det bare balle på seg i dag og i morgen? Jeg tror nå mest på en utvikling inn mot 05-nivået på 22. Men stort asyl-fokus i de siste TV-debattene kan ha virket pro-Frp.


De borgerlige har et stemmeovertak på ca 51-46 (51-48 hvis vi tar med Rødt). Jeg kommer snart tilbake til hvordan jeg tror dette vil slå ut ift mandatfordelingen. Hvis det er slik at de rødgrønne skulle være ørlite grann på frammarsj, noe jeg forsåvidt ikke helt finner empirisk dekning for, så kan høy forhåndstemmegivning trekke i borgerlig retning. Særlig vil Frp (men også SV), nyte godt av et noe høyere andel forhåndsstemmer enn vanlige stemmer - noe som kan bremse litt av fallet for dem begge.

Oppdatert: Når jeg legger inn de nye nasjonale snitttallene inn i Celius, så kommer jeg ut med 86-83 i borgerlig favør. Jeg har da skrelt vekk Rødt. Ser jeg fylkesvis på dette, med lokale målinger innbakt og denne som utgangspunkt , så får jeg at Ap nå plusser på i Hordaland, Møre og Romsdal og Finnmark og totalt sett får 63 mandater (+2 fra 05). Men her er det bare ørsmå marginer flere steder. SV beholder sine 11, mens Sp mister et utjevningsmandat til KrF i Akershus og veksler om fra fast mandat til utjevning i Hordaland. I sum blir dette 83 rødgrønne mandater.

KrF plusser altså i Akershus, men ryker i Hordaland slik at de i sum fortsatt ligger på 11. Venstre mister sitt utjevningsmandat i Finnmark og veksler om fra fast til utjevning i Møre og Romsdal ligger nå totalt på 10 mandater. Høyre veksler om fra fast til utjevning i Finnmark, ellers er de stabilt på 26. Men som sagt; en økning fra 16 opp til 18 prosent er uhyre viktig for partiet, da vil mandatene strømme inn. Frp mister det utjevningsmandatet de lå inne på i Møre og Romsdal og er nå tilbake på 38 - altså nøyaktig som resultatet i 05.

3 kommentarer:

 1. Sentrumskonservativ13. september 2009 kl. 14:12

  Skal du skrelle bort Rødt, må du også gjøre det samme for ganske mange sistemandater der disse ikke stemmer overens med lokale målinger. For meg virker det ulogisk å være selektiv på Rødt og forholde seg annerledes til de andre partier.

  SvarSlett
 2. Jeg er ikke enig i dette sentrumskonservativ. Det som gjør det vanskelig å ta med de mandatene Rødt får er at stemmene deres har vært ekstremt konsentrert om Oslo og Hordaland. Sist valg hadde RV 1,2 % nasjonalt men over tre prosent i Oslo og Hordaland. Når noen flere rundt i landet sier Rødt og de stiger opp mot 2% på målingene gir dette veldig lett to mandater i Oslo og Hordaland i Celiusprogrammet. Lokale målinger tyder på noe høyere Rødt oppslutning i landet generelt, det hjelper ikke på mandatmulightene i Oslo og Hordaland. For å løfte seg mot mandater er det ikke nok at Rødt får meg seg det selværklærte ytre venstre i landet, de må vinne nye grupper velgere i Oslo og Hordaland.
  Steinar

  SvarSlett
 3. Svein Tore har i denne analyse delvis suspendert to målinger som peker mot ekstremutslag MMI til SVs side og Opinion til APs ugunst. Uansett utfall i morgen må minst et av disse instituttene gå relativt kraftig i baret. Tendensen til gode Rødgrønne resultater på MMI og gode borgerlige resultater har vært gjennomgående over tid. Derfor er det ikke sannsynlig at det er uheldige utvalg som i seg selv forklarer de store forskjellene: i den siste målingen er forskjellen på MMI og opinion 7,2 pp på Ap/SV tilsammen og på 5,6 pp på H og Frp sammen. dvs at de to instituttene har venstre og høyresiden på helt ulikt nivå.
  Etter det jeg har skjønt er Opinions innsamling basert på web, på den andre siden har MMI andre vektingsmetoder (blant annet korrigering for erindringsforskyvning).

  De veldig sprikende målingene bør føre til refleksjon hos minst et av disse instituttene.

  Steinar

  SvarSlett