fredag 18. juni 2021

13-7 rødgrønt i Oslo?

Det tikker inn stadig flere opinionstall både nasjonalt og på valgkretsnivå. Vi begynner derfor å få et såpass bredt datamateriale nå at det er mulig å gi gode vurderinger både av den nasjonale tendensen og de lokale variasjonene i forkant av høstens stortingsvalg.


Sp vender opp
Det er til nå publisert seks nasjonale målinger i juni. Disse indikerer et pent løft for Sp og Rødt, samt tilbakegang for regjeringspartiene H, KrF og V sammenlignet med mai. Bakgrunnstallene indikerer at Sp igjen øker sin appell hos Hs og Frps tidligere velgere.   


 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Juni

5,2

7,6

24,1

17,9

4,3

3,3

3,0

21,5

10,4

2,8

Mai

4,3

8,0

23,7

16,5

4,1

3,8

3,3

22,6

10,3

3,0

Valg 17

2,4

6,0

27,4

10,3

3,2

4,2

4,4

25,0

15,2

1,8Studerer vi juni-nivået opp mot valgresultatet fra 2017, så ligger det fortsatt an til vekst for alle opposisjonspartier, minus Ap. Og nedtur for alle de fire partiene (H, Frp, KrF, V) som har sittet i Solberg-regjeringen i denne perioden. «Andre» er på et nivå ca. ett prosentpoeng over deres samlede oppslutning i 2017. Det er samtidig i øyeblikket ingen indikasjoner på at noen av småpartiene som Demokratene, Pensjonistpartiet Sentrum, PDK, INP, Liberalistene eller Helsepartiet er i nærheten av å være sterke nok til å bli representert på Tinget. 

Rødgrønne seks foran 2017-skjema

De tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV har til sammen 49,6 prosent. Føyes MDG og R til, så er den samlede opposisjonsoppslutningen 59,1 prosent. De tre regjeringspartiene har 27,8 prosent inne. Inkluderes Frp, så er det 38,2 prosent til borgerlig side. I juni 2017 hadde de samme fire partiene 44,3 prosent. Ergo ligger de hele seks prosentpoeng bak nivået for fire år siden nå.

Hvordan gir dette opinionsbildet seg utslag på mandatfordelingen hvis det hadde vært valg i dag? Da må vi ta en titt på ståa i våre 19 valgkretser. Jeg skal her ta for meg de fire største, og så kommer jeg tilbake med de 15 øvrige i plussbrevet på tirsdag. 

13-7 rødgrønt i Oslo?
MDG, R, SV, V og til dels H, står sterkt i hovedstaden. Mens Frp, Sp og KrF er meget svake her. Ap ligger omtrent på sitt landsnivå.

H og Ap er i match om å bli størst. Ap var litt foran i 2017. H leder på mine prognosetall nå. Tallene bygger på data fra de siste lokalmålingene, valghistorikk og nasjonalt nivå. H har for øvrig også vært størst på alle sju lokalmålinger i Oslo så langt i år.  

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Juni-prognose

7,5

12,2

24,8

4,7

8,0

1,8

5,8

26,0

6,5

2,7

Valg 17

6,3

9,3

28,4

2,1

6,0

2,1

8,4

26,4

9,5

1,5

Mandater

2 (+1)

3u
(+1)

5

1
(+1)

2
(+1)

 

1
(-1)

5
(-1)

1
(-1)

 


Det ble 10-9 i borgerlig mandatfavør sist. Det er ett mandat ekstra til fordeling her i år grunnet befolkningsjusteringene som skjer ved annethvert stortingsvalg. Hele 13 Oslo-mandater kan havne på rødgrønne hender. I så fall snakker vi om landets største rødgrønne mandatsving. V og Frp kan miste hvert sitt distriktsmandat og bli stående igjen med kun ett hver. R og MDG ser ut til å kunne plukke opp hvert sitt nye distriktsmandat og få inn to hver. Også Sp ligger an til å hente et flunkende nytt mandat i sin svakeste valgkrets. I tillegg kan H miste sitt utjevningsmandat til SV, men jeg minner om særs stor usikkert rundt beregning av utjevningsmandatene.

De borgerlige må ha full uttelling og en sterk valgkamp for at både V og Frp skal klare forsvare sine andremandater i hovedstaden. H har to veier til å beholde seks mandater; enten ved å øke noe slik at et nytt distriktsmandat sikres eller ved å vinne utjevningen på nytt. Slår alt dette til, så kan det bli 10-10 i stedet for borgerlig tap 13-7. Særlig mye står altså på spill i Oslo i de kommende ukene.  

Lan-effekt?
Det blir meget interessant å se hvordan denne ukens mistillit, fremmet av FrP og FNB og støttet av H, V, KrF og R, mot byråd Lan Marie Berg (MDG) på gigantsprekken om reservevannet og brudd på infoplikten, og det rødgrønne byrådets påfølgende fall og trolige gjenoppstandelse, slår ut i opinionen de kommende dagene. Min første tanke er at MDG/Lan kan mobilisere og hente en del «sympati-stemmer» i det korte bildet. Rødt kan også bli premiert for å opptre som vaktbikkje, uavhengige og prinsippfaste, men de kan på den annen side også få skylden for det rødgrønne «kaoset» som lett blir et etterlatt inntrykk her. De borgerlige kan ha fått servert et godt valgkampkort på hånden ved at de kan vise til hvordan det kan gå for Ap og SV når man er styringsavhengig av MDG og R. Uansett er Lan Marie Berg så godt som sikret en stortingsplass om noen uker.        

Hverken Rødt eller MDG kan føle seg trygge på to mandater. Jeg har Rasmus Hansson (MDG) og Seher Aydar (R) inne på nest siste og siste distriktsmandat. Michael Tetzschner (H) og Andreas Unneland (SV) ligger nærmest sistemandatet. Men også Siri Staalesen (Ap), Jon Helgheim (Frp) og Ola Elvstuen (V) bør regnes med i den kampen.Tegning: Egil NyhusMandatrekkefølge Oslo 2017

Mulig mandatrekkefølge Oslo 2021

1. Jonas Gahr Støre, Ap, 57, Vestre Aker

2. Ine Eriksen Søreide, H, 41, Gamle Oslo
3. Marianne Marthinsen, Ap, 35, Vestre Aker
4. Nikolai Astrup, H, 39, Frogner
5. Siv Jensen, Frp, 48, Nordstrand
6. Kari Kaski, SV, 30, Bjerke
7. Trine Skei Grande, V, 48, Gamle Oslo
8. Jan Bøhler, Ap, 65, Alna
9. Michael Tetzschner, H, 63, Vestre Aker
10. Bjørnar Moxnes, R, 36, Nordstrand
11. Une Bastholm, MDG, 31, St. Hanshaugen
12. Siri Staalesen, Ap, 44, Nordstrand
13. Heidi Nordby Lunde, H, 44, Grünerløkka
14. Christian Tybring Gjedde, Frp, 54, Ullern
15. Espen Barth Eide, Ap, 53, Vestre Aker
16. Petter Eide, SV, 58, Gamle Oslo
17. Mudassar Kapur, H, 41, Nordstrand
18. Ola Elvestuen, V, 50, Frogner
19 u. Stefan Heggelund, H, 33, Grünerløkka


1. Ine Eriksen Søreide, H, 45, Gamle Oslo
2. Jonas Gahr Støre, Ap, 61, Vestre Aker
3. Kari Kaski, SV, 34, Bjerke
4. Nikolai Astrup, H, 43, Frogner
5. Kamzy Gunaratnam, 33, Grorud
6. Lan Marie Berg, MDG, 33, Alna
7. Bjørnar Moxnes R, 40, Nordstrand
8. Heidi Nordby Lunde, H, 48, Grünerløkka
9. Espen Barth Eide, Ap, 57, Vestre Aker
10. Christian Tybring Gjedde, Frp, 58, Ullern
11. Guri Melby, V, 40, Grünerløkka
12. Marian Hussein, SV, 35, Gamle Oslo

13. Mudassar Kapur, H, 45, Nordstrand
14. Trine Lise Sundnes, Ap, 51, Grünerløkka
15. Jan Bøhler, Sp, 69, Alna
16. Mathilde Tybring Gjedde, H, 29, Vestre Aker
17. Frode Jacobsen, Ap, 53, Østensjø
18. Rasmus Hansson, MDG, 67, Bærum
19. Seher Aydar, R, 28, Gamle Oslo
20 u. Andreas Unneland, SV, 27, Grünerløkka
Nærmest:
1. Michael Tetzschner, H, 67, Vestre Aker
2. Siri Staalesen, Ap, 48, Nordstrand
3. Jon Helgheim, Frp, 41, Drammen
4. Ola Elvestuen, V, 54, Frogner

Dette er et utdrag av mitt analysebrev nr 25 i 2021. I dagens brev får du også full innsikt i situasjonen i Akershus, Hordaland og Rogaland. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.
fredag 11. juni 2021

Landsmøte-effekter

Min gjennomgang av målingene før og etter landsmøtene viser at det er effekter å spore i materialet. Det ser ut som de fleste partiene får rundt et halvt prosentpoeng høyere oppslutning på målingene like etter landsmøtet, sammenlignet med målingene før. Men i stor grad synes disse effektene fort å avta i tiden deretter.

Når det gjelder våre to største partier for tiden, H og Ap, så virker det som landsmøtene bidro til hhv. å bremse nedgangen for H i det korte bildet, og forsterke oppgangen for Ap. Så gjenstår det å se om Sp-landsmøtet og ny blest om Vedum, kan gi et nytt løft for partiet. I så fall kan det utfordre særlig Aps positive tendens.         

I det lange bildet er de kortvarige landsmøte-effektene i opinionen av liten betydning. Det som derimot er viktig er hva slags politikk partiene har vedtatt å gå til valg på, hvordan de velger å få fram sine budskap inn mot valget og hvordan velgerne responderer.

Partienes politikk er nå vedtatt. Velgerne bestemmer.


Dette er et utdrag av mitt analysebrev nr 24 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.

fredag 4. juni 2021

Blir disse 33 Sp-representanter 2021-25?

 Sp vant 19 distriktsmandater i 2017. Man ligger an til 33 nå. Altså en økning på hele 14.

Sp har pluss inne i både Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark etter mine beregninger.

 Dette er et utdrag av mitt analysebrev nr 23 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

Av disse 33 mandatene kan 18 bli gjenvalgte representanter og 15 nye. Kjønnsfordelingen ser ut til å bli jevn: 16 kvinner og 17 menn. Gruppen ligger an til å få en snittalder på 47 år. Jan Bøhler kan bli eldst med 69 år. Lise Klungland yngst med 27 år.   

Nedenfor er Sps kandidater rangert etter hvor sikre deres plasser, ut i fra stemmemargin, ser ut til å være i øyeblikket. Særlig de tre nederste er usikre.    

 

Sps mulige gruppe 2021-25

Valgkrets

Alder

Gjenvalg/Ny

Trygve Slagsvold Vedum

Hedmark

43

G

Siv Mossleth

Nordland

54

G

Marit Strand

Oppland

29

G

Kjersti Toppe

Hordaland

54

G

Sigbjørn Gjelsvik

Akershus

47

G

Geir Pollestad

Rogaland

43

G

Erling Sande

Sogn og Fjordane

43

Ny

Marit Arnstad

Nord-Trøndelag

59

G

Jenny Klinge

Møre og Romsdal

46

G

Wilfred Nordlund

Nordland

33

G

Emile Enger Mehl

Hedmark

28

G

Ola Borten Moe

Sør-Trøndelag

45

Ny

Per Olaf Lundteigen

Buskerud

68

G

Bengt Fasteraune

Oppland

57

Ny

Ole Myhrvold

Østfold

43

G

Sandra Borch

Troms

33

G

Per Olav Tyldum

Nord-Trøndelag

57

Ny

Åslaug Sem-Jacobsen

Telemark

50

G

Nils Bjørke

Hordaland

62

G

Geir Iversen

Finnmark

67

G

Else Marie Rødby

Akershus

39

Ny

Lisa Klungland

Rogaland

27

Ny

Geir Inge Lien

Møre og Romsdal

49

Ny

Aleksander Heen

Sogn og Fj

32

Ny

Per Martin Sandtrøen

Hedmark

36

Ny

Trine Fagervik

Nordland

38

Ny

Kathrine Kleveland

Vestfold

55

Ny

Sigrid Ilsøy

Buskerud

43

Ny

Jan Bøhler

Oslo

69

G

Heidi Greni

Sør-Trøndelag

59

            G

Gro Anita Mykjåland

Aust-Agder

45

Ny

Kjerstin Funderud

Østfold

51

Ny

Ivar Prestbakmo

Troms

53

Ny

 

 Dette er et utdrag av mitt analysebrev nr 23 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.