tirsdag 22. september 2009

Anniken Huitfelt på stryketoppen

Jeg har hatt et spesielt øye på Akershus valgkrets i år. I går snakket jeg med Romerikes Blad om strykninger og kummuleringer på listene i Akershus. Det viser seg at Aps førstekandidat Anniken Huitfelt troner så desidert på topp i antall strykninger.

Ordningen med muligheten for å stryke kandidater fra listene ble tatt bort i 2003 ved lokalvalg fordi man mente at det var en for negativ form for stemmegivining. Derfor er det i grunn litt underlig at denne muligheten ikke har blitt fjernet også ved stortingsvalg.

Men ved stortingsvalg må over halvparten av velgerne gjøre den samme endringen, for at endringen skal blir reell. Hvilket i praksis aldri skjer. Så egentlig er innslaget av personvalg og velgerpåvirkning ved stortingsvalg en skinnordning.

Hva mener du - var det riktig å fjerne strykeadgangen ved kommunevalg? Og bør vi øke velgernes mulighet for å endre kandidatrekkefølgen ved stortingsvalg?

12 kommentarer:

 1. Enig i at nåværende kumulering/strykningsordning er overflødig og bør fjernes. Det er etter min mening viktig å fokusere på partienes politikk. En økt velgerinnflytelse på rekkefølgen vil raskt kunne føre til en enda mer personfokusert valgkamp.

  Da er det bedre å øke medlemmenes innflytelse i nominasjonsprosessene internt i partiene. (jfr bla SV og Høyre i Oslo)

  SvarSlett
 2. Partiene slipper i praksis ikke til velgerne i nominasjonsprosessen, derfor bør det være gode muligheter velgerne å korrigere listene som pampene har satt opp.

  SvarSlett
 3. I stortingsvalget er det åpenbart at dagens strykningsordning ikke har noen som helst funksjon.

  I kommunevalg er det etter min mening svært viktig at velgerne får sjansen til å ha reell innflytelse på personvalgene. Ordningen med kummulering fungerer i dag greit, men kanskje burde det være strengere begrensninger på antallet som kunne forhåndskummuleres fra partiene?

  SvarSlett
 4. Vil bare presisere at min kommentar ovenfor gjelder Stortingsvalg. Jeg er enig med Sverre at ordningen for Kommunevalg bør videreføres.

  SvarSlett
 5. Når ble økt velgerinnflytelse negativt? Når begynte alle fra et parti å føre lik politikk? Hvis man gjør som Arve Edvardsen sa å fokuserer på politikken, da kan resultatet bli at man er nødt til å stryke noen! Jeg syns det er veldig positivt å kunne stryke og endre rekkefølgen. Synd at så mange må gjøre det.

  SvarSlett
 6. Personlig ville jeg ihvertfall satt pris på om vi som velgere fikk mer mulighet til å endre kandidatrekkefølgen ved Stortingsvalgene (inkludert en ordning med slengere etter modell av det man har ved kommunevalget).

  SvarSlett
 7. Som Konrad nevner her har så gir norsk valgordning for mye makt til partiene. Det er stor forskjell på personer - spesielt i partiet jeg stemte på, FrP, hvor det var veldig behagelig å kunne stryke Sylvi Listhaug. Hadde det enda hatt noen betydning hadde det vært enda bedre. Det beste hadde nok vært å redusere antallet strykninger som skal til. Et stryk bør veie langt mer enn et ikke-stryk - fordi det ligger en overveid beslutning bak.

  Ellers har jeg et håp om at partiene fanger opp hvilke kandidater velgerne misliker, og dytter disse ned til neste valg.

  SvarSlett
 8. Var det ikke typisk i grunnen at det var en kvinne som hadde flest strykninger? Vil vi få enda færre kvinner i politikken om det skal være lov å stryke noen på listene? Enn så lenge tror jeg faktisk det.

  SvarSlett
 9. Adgangen til å stryke er viktig. Det gir partiene et "signal" de bør lytte til, uansett om kandidater ikke blir fjernet som følge av strykningene. Det at strykmuligheten finnes, kan også virke "disiplinerende" på nominasjonsmøtene.

  Strykninger er ubehagelige for politikerne, og derfor vil mange politikere fjerne velgernes mulighet til å si sin mening på denne måten. De har lykkes ved lokalvalg, men her bør strykemuligheten gjeninnføres.

  SvarSlett
 10. Den viktigste grunnen til at Huitfelt ligger på stryktoppen er at Ap er det største partiet. Hun er strøket på 2,9 prosent av partiets stemmesedler.

  Førsteplass i strykninger har Abid Raja. Hen ble strøket på 666 (!!) stemmesedler, og det utgjør 4,5 prosent. I norges mest innvandrervennlige parti!

  SvarSlett
 11. Min opplevelse fra valglokalet var at folk var veldig forvirret av stemmesedlene. For eksempel var det flere som både satte "01" foran en kandidat og strøk den samme kandidaten. Det virket som mange ikke forsto at man strøk en kandidat ved å sette et kryss... (Det var også en del som trodde at de måtte sette et kryss et eller annet sted på stemmeseddelen for at den skulle være gyldig.)

  Så i og med at muligheten til å stryke og endre rekkefølgen ved Stortingsvalg er helt illusorisk, mener jeg at man for ryddighetens skyld godt kunne fjerne hele ordningen.

  Så kan man spørre om partienes makt bør bli mindre - bør de heller bare få lov til å forhåndskumulere noen kandidater? På det punktet er jeg usikker.

  SvarSlett
 12. For det første burde vi som velgere slippe til i nominasjonsprosessen, feks med forhåndspresentasjon av kandidater på nettet og åpne nominasjonsmøter.

  I tillegg ønsker jeg meg at partiene ikke får lov til å forhåndskumulere og at det blir full adgang til å stryke og gi tilleggsstemmer både i kommune- og stortingsvalg.

  Med andre ord som så mange andre her ønsker jeg meg mest mulig borgerinnflytelse.

  SvarSlett