tirsdag 8. september 2009

Nettprat

Jeg stiller til nettprat i dag. Her!
Tema: Valget.

Still alle de spørsmål som du måtte lure på vedrørende valget i kommentarfeltet - jeg skal forsøke å svare alle.

32 kommentarer:

 1. Er du Høyre mann? Eller er du kanskje Venstre mann? Virker ikke veldig for rød-grønn.

  SvarSlett
 2. Hva er tanken bak styringstillegget og hvor lenge har vi hatt den ordningen. Hvor mange ekstra mandater gir den AP i år hvor de ligger an til en 32-34%?

  SvarSlett
 3. Hei!
  Jeg er litt nysgjerrig på Venstres muligheter i Innlandsfylkene.
  Hvor stor sjans har henholdvis Erik Ringnes og Eivind Brenna på en stortingsplass?

  Særlig Hedmark er jo regnet for å være av landets rødeste fylker, hvor høyt opp prosentmessig må Venstre for å få inn en representant og hvem faller da mest sannsynlig ut?

  Ellers takk for en svært informativ og interessant blogg gjennom valgkampen

  Mvh tidligere seminardeltaker

  SvarSlett
 4. Hvilke partier i tillegg til Ap er det som støtter det nåværende valgsystem ? Hvilken innstilling har H, Frp, Krf ?

  SvarSlett
 5. Ved nasjonale målinger: Hvordan fordeler man mandatene da? Rent forholdsmessig eller gjør man noe annet smart?

  SvarSlett
 6. Jeg har et spørsmål om styringstillegget, i går på Tv2s meningsmåling fikk AP full uttelling for det med "bare" 32,9% oppslutning, og det ble begrunnet med at de nå var så mye større enn Frp. Vil Frps fall gjøre at Ap får bedre betalt for styringstillegget? For samlet oppslutning på den målingen var kun 46% for de rødgrønne.

  SvarSlett
 7. Anonym 1: Jeg er ikke medlem av noe parti. Men jeg har tenkt å stemme...


  Bengt: Tanken bak "styringstillegget" er å gjøre parlamentet mer styringsdyktig. Ved å gjøre største parti /store partier større i antall mandater enn stemmetallet skulle tilsi. Således skviser man de små. Det har alltid vært et slikt styingstillegg i vårt valgsystem, og tillegget var enda større tidligere. I 1945 fikk f.eks Ap 41 prosent av stemmene, men hele 51 prosent av stemmene.
  I 2005 fikk Ap 32,7 prosent av stemmene og 36 prosent av mandatene. Kan godt være at de vil komme ut omtrent slik nå også, men skulle de kommer seg opp mot f.eks. 34, så vil det kunne utløse flere "styingstilleggsmandater". Akkurat hvor mange avhenger av oppslutning og fordeling på andre partiet og hvordan stemmene er fordelt fylkesvis.

  Tidl seminardeltaker (altså fra den tiden UiO hadde råd til å holde seg med statvit-seminarer på innføringsnivåene..): Takk for skryt. Min estimerte V-oppslutning for V i Hedmark er nå 3,5 prosent. Tror vippepunktet for et fast mandat vil ligger på opp i mot 9. Ergo er Ringnes i praksis sjanseløs. Han kan håpe på et ujevningsmandat, men jeg holder SVs Karin Andersen som klar favoritt her.

  Da er sjansen vesentlig større for Brenna i Oppland. Ikke ift. fast mandat, men ift utjevningen. Det betinger dog at H får ytterligere vind i seilene slik at Olemic Thommessen kan kapre et fast mandat. Da kan utjevningsplassen bli frigjort i Oppland til V og Brenna.

  SvarSlett
 8. Synve: Såvidt jeg har registrert så er det kun Frp og H som går inn for reelle endringer i valgsystemet. Og særlig er det arealfokatoren som er kritisk til.

  Anomym 2: Mandatene blir som regel, ved nasjonale målinger, fordelt på bakgrunn av den fylkesvise oppslutningen i 2005. Faren er dermed at man overser ferske lokale variasjoner. F.eks. mener jeg at medier som har Rødt inne på 1-2 mandater bedriver feilinformasjon. Ingen lokale målinger i Oslo eller Hordaland indikerer at de er inne.

  Bigboyen: Ja, større avstand mellom Ap og parti nr 2 vil trolig gi Ap et større styingstillegg. Ergo fortsetter Frp fallet, så kan noen av de mandatene som Frp har hatt inne ramle rett i fanget på Ap. Bl.a. i Vestfold, Buskerud, Aust-Agder, Finnmark, Møre og Romsdal.

  SvarSlett
 9. Hva synes du har vært den viktigste enkeltsaken i denne valgkampen? Og hvilkent utslag kommer den til å få?

  linda

  SvarSlett
 10. Hvor mange stemmer er Krf og V ifra et mandat i Buskerud?

  SvarSlett
 11. Linda: Sist lørdag presenterte Dagbladet en måling som viste at skole er den enkeltsaken som velgerne vektlegger mest. Dernest miljø. Jeg tror skole er en fordel for Høyre, man har fått skoledebattene over på sin (kunnskaps)halvdel. Miljø burde i utgangspunktet være fordel SV og Venstre. Men begge ser ut til slite med å hente ut miljøpotensialet sitt. SV sliter fordi de sitter låst sammen med "miljøverstingen" Ap i regjeringsprosjektet. Og Venstre v/Sponheim har, i alle fall i TV-ruta, snakket mer om regjeringsspill og garantier enn om miljø.

  Anonym: Min estimerte oppslutning på KrF i Bukserud er nå 4 prosent. Vippepunktet ligger på drøye 7. Ergo mangler den anslagsvis 4000 stemmer for KrF og Eva Høili.
  Estimert oppslutning for V her er 5 prosent. Erog mangler Ulla Nordgarden ca 3000 stemmer.

  Venstre kan håpe på et utjevningsmandat, men på mine beregninger så ligger både SV og Sp nærmere til å kapre det.

  SvarSlett
 12. Har noe annet parti enn AP nytt godt av styringstillegget?

  SvarSlett
 13. Bengt: Ja, Venstre nøt godt av dette da de var store (det begynner å bli veeldig lenge siden...), og Høyre nøt godt av det da de var store (f.eks. i 1981 og 85).
  Men etter krigen så er hovedbildet først og fremst at Ap har forsynt seg grovt av "styringstilleggsmandatene" - på bekostning av de andre partiene.

  SvarSlett
 14. Hvor kan man få tak i bakgrunnstall for de største meningsmålingene? Ligger de ute noe sted. For oss "parti-nerder" hadde det vært kjekt å lese mer om hvor velgere kommer fra, og hvor de evt går.

  SvarSlett
 15. Filip: Da må du nok spørre målebyråene. Eller mediene som har kjøpt målingene. Noen byråer gir fra seg slike bakgrunnsopplysninger, andre ikke.

  SvarSlett
 16. Kan du si noe om utviklingen til Kystpartiets oppslutning i valgkampen så langt?

  SvarSlett
 17. Var det bortkastet å stemme SV i Vest-Agder?

  SvarSlett
 18. Andreas: Kystpartiets oppslutning er en nøtt å knekke. For den lar seg ikke fange opp nasjonalt, vi må inn lokalt. Og både Nordland, Troms og Finnmark måles for spredt til å trekke noen sikre konklusjoner. Men det grunnlaget som finnes, tyder på at partiet sliter tungt både i Nordland og Troms. Siste måling i Finnmark viste imidlertid overraskende høye 7 prosent på Kp. Vi burde dog hatt flere målinger som bekrefter/avkrefeter.

  SvarSlett
 19. Anonym: Etter mitt skjønn er ikke en eneste stemme bortkastet. Fordi å stemme handler om å si hva man mener ved valg.
  Men ift. mandat så er SV sjanseløse på det i Vest-Agder. En SV-stemme i Vest-Agder kan imidlertid være med å hjelpe inn SV-folk på utjevningsmandater andre steder i landet.

  SvarSlett
 20. Hvordan står venstresiden i østfold? AP, SV og Rødt. Dersom det viktigste er å sikre rød-grønt flertall, er det noen taktiske vurderinger man bør legge til grunn?

  SvarSlett
 21. Hva skrev du hovedoppgave om? Hvilken veileder/universitet? Har du doktorgrad? (spørsmål fra statsviternerd;-)

  SvarSlett
 22. Iacob: Østfold er ett av få fylker hvor de rødgrønne har gode muligheter til å ta flere mandater enn sist. Nøkkelen til rødgrønn gevinst ligger i om Ap kan klare fire og dermed plusse på med en fra 2005. Foreløpig har jeg nr 4, Wenche Olsen, inne på sistemandatet. Hun dytter dermed ut SVs May Hansen fra det faste mandatet hun vant i 2005. Men Hansen ligger an til å kompensere ved å plukke utjevningen. I så fall ender KrFs Hjemdal opp som taperen og Østfold bikker fra 5-4 borgerlig til 5-4 rødgrønt. Både Hjemdal og Høyre Tage Pettersen kan dog blande seg inn (jeg har helt mistet troen på Frps nr 4 Erlend Wiborg).

  Så er man rødgrønn og skal prøve å være taktisk, så er Ap et åpenbart valg. Men: Taktisk stemmegivning er det tveegget sverd som kan slå tilbake på dem som prøver. For la oss si da at noen stemmer Ap i stedet for SV i Østfold, men at det likevel ikke holder for å sende AP-Olsen og hun må gi tapt for H-Pettersen på målstreken. Da kan disse taktiske overgangene føre til at SV blir svekket, noe som i sin tur svekker henne i kampen mot KrF-Hjemdal. I så fall åpnes døren for hele 6-3 til de borgerlige....

  SvarSlett
 23. Vet man noe om Kristelig Samlingsparti og Abortmotstanderne tar noe særlig i Østfold mtp KrFs Hjemdal?

  SvarSlett
 24. Et veldig lokalt og hypotetisk spørsmål fra Dixie her.

  Ville mandatfordelingen bli noe anderledes hvis aust- og vest- agder slo seg sammen til et stortingsdistrikt (og mistet et av utjevningsmandatene)? Ville et mindre parti ta en av plassene til en av de store?

  Fylkessammenslåing er blitt diskutert her nede en stund...

  SvarSlett
 25. Andreas: Har ikke tall på det. Men skulle KS + Abort klare å ta f.eks. 400 stemmer i Østfold, så er det nærliggende å anta at noen av disse ellers ville ha stemt KrF. Akkurat hvor mange er dog umulig. Dette er like fullt stemmer på Hjemdal sårt kan komme til å trenge og derfor er det nok et åpenbart poeng for KrF-ere i Østfold å framholde at en stemme på KS eller Abort er "bortkastet".

  Yosh: Ja, det var et hypotetisk, men interessant spørsmål. Hvis vi tenker oss at Agder da ville hatt 10 mandater (9 faste +1 utjevning) totalt, så tror jeg mandatfordelingen ville blitt slik - ut i fra dagens styrkeforhold: Ap 3 Frp 3 KrF 2 H 1. Men det vipper mellom Ap 3 og H 2. Og Venstre ville nok ha ligget best an til utjevning. I så fall ville det blitt enten 8-2 eller 7-3 til borgerlig. Altså omtrent som i dag. Hverken SV, V eller Sp ville hatt styrke nok til å ta noe fast mandat selv med et sammenslått Agder.

  SvarSlett
 26. Tone Sofie: Fant plutselig ut at jeg hadde oversett spm ditt. Ikke meningen! Statsviternerd..så det finnes virkelig flere av oss..

  Vel, jeg skrev hovedoppgave om sammensetningen av Stortinget og regjering 1945-2001 i et gjenspeilingsperspektiv. De her: http://home.chello.no/~smarthin/til%20nedlasting/hovedoppgaven.doc
  Brukte alle mine studieår ved Uio og hadde Trond Nordby som veileder. Jeg brukte ham dog for lite. Har "bare" hovedfag.

  SvarSlett
 27. Kva er forklaringen på at TV2 sin måling i går viste 85 til 84 til dei rød grønne mens samme måling når den blir lagt inn i NTB sin modell viser 88 - 81 andre vei?

  SvarSlett
 28. Hei, og takk for gode og klare analyser i valgkampen.

  Hva tenker du om at miljøspørsmålet - selv i disse klimahysteriske tider - ikke ser ut til å mobilisere noe særlig? Er det spikeren i kista for venstresidens "new politics" og value voting? Særlig ettersom venstresiden i større grad ser ut til å adoptere høyresidens klassiske new politics-issues (bøhler og ørnhøi to eksempler).

  SvarSlett
 29. Helge Andre: Jeg tror det henger sammen med at TV2 har utviklet sin egen beregningsmetode, mens NTB bruker Aardal-utviklede Celius.

  Windingstad: Tja, jeg tror du skal være litt forsiktig med å si at miljø ikke mobiliserer. Tvert i mot peker de tallene jeg har sett at miljø ved detta valget kommer til å spille en større enn før. Men: Det virker foreløpig ikke som om miljøpartiene klarer å hente ut gevinst av dette. Holder dog døren på gløtt for at Venstre kan klare å mobilisere på miljø i sluttfasten, de skolevalgsresultatene som er i ferd med å tikke inn nå, kan tyde på at Venstre gjør det overraskende bra.

  SvarSlett
 30. Takk for en intr. blogg.
  Hvis vi hadde hatt en-mann-en-stemme, hvordan ville partiene stått nå?

  SvarSlett
 31. Kommer du med en vurdering av resultatene fra skolevalget?

  SvarSlett
 32. Magnus: Hvis vi hadde et helt proporsonalt system, så ville det sett omtrent slik ut - gitt dagens mandatprognoser:
  Rødt 2
  Ap 55
  SV 13
  Sp 10
  KrF 10
  V 9
  H 27
  Frp 41
  Andre 2

  Bigboyen: Kommer i morgen.

  SvarSlett