søndag 9. august 2009

Slik ender valget

Nå er det fem uker igjen til valgdagen. Og tiden er inne for noen friske valgtips. Selvsagt er det klin umulig å tippe rett, særlig når man ikke vet hvilken agenda som kommer i den høyinteressante tiden som nå kommer. Men jeg prøver likevel - i skrivende stund så tror at valget vil ende slik:

Rødt 1,5 prosent. 0 mandater : Har sitt livs mulighet til å gjøre et godt valg pga at SVs regjeringsdeltakelse åpner opp et venstrerom. Men partiet blir nok en gang skviset i valgkampen. Erling Folkvord vil være i nærheten av en stortingsplass, men må bite i det sure eplet nok en gang.

SV 7 prosent. 10 mandater: Er klin avhengig av å synliggjøre at det utgjør en forskjell å stemme SV, og må få opp troverdigheten igjen på nøkkelsakene skole og miljø. Lykkes ikke med noen av delene og folk som Inga Marte Thorkildsen og Hallgeir Langeland ryker ut av Tinget.

Ap 33 prosent. 63 mandater: Partiet har en historisk høy valgkampinngang (må tilbake til 80-tallet for å finne lignende). Gjør en OK valgkamp, men er allerede fullt mobilisert og beveger seg sidelengs hele veien inn.

Sp 6 prosent. 9 mandater: Partiet makter å dra seg opp noen få tideler i løpet av valgkampen, men ender like fullt svakt på rundt 6 blank. Er avhengig av å få opp EU og disktriktspolitikk, men ingen av delene kommer særlig høyt opp og da blir det håpløst å få til et valg med sprut.

KrF 6 prosent. 9 mandater. KrF må få satt sitt beste kort, familiepolitikken, høyt opp. Partiet lykkes ikke, og blir skviset i en valgkamp som tegner til å bli sjelden polaristert. Gjør sitt dårligste valg noensinne.

V 7 prosent. 10 mandater. Får miljø lenger framme i velgernes bevissthet og klarer å utnytte det miljørommet som SV har skapt. Partiet mobiliserer i sedvanlig stil de par siste ukene inn mot valget, og opplever å se sju-tallet. Styrker sin posisijon i byene og i de beste borgerlige fylkene ytterligere.

H 15 prosent. 25 mandater. Blir stadig konfrontert med elendige målinger i startfasen. Men midtveis snur det litt, og partiet kommer inn i en god trend særlig den siste uken. Det holder til 15. Slett ikke bra, men bedre enn inngangen tydet på.

Frp 25 prosent. 43 mandater. Siv Jensen klasker til med å gå jevne runder mot statsministeren i de første duellene og klarer å bidra til å holde Frp høyt på 20-tallet. Men både hun, partiet og velgere går litt tomme underveis og kommer inn i en noe nedadgående tendens mot slutten. Noe som medfører at det ikke blir det brakvalget det lå an til. Men bevares vel - 25 prosent er partiets beste noensinne.

Konkl: De rødgrønne mister flertallet. Stoltenberg har gått Gro-skolen (gi ALDRI fra deg makt) og velger å bli sittende for "å vente på en avklaring på borgelig side" som han uttrykkker det. SV og Sp trekker konsekvensen av sine svake valg og sier takk for seg allerede på valgnatten.
Blir det enighet på borgerlig side? Svaret er ja, etter en masse tautrekking som ender opp med at Lars Sponheim blir stortingspresident og KrF får sentrale komiteverv på Tinget. Den nye H+Frp-regjeringen, etter modell av Oslo, blir ledet av Erna Solberg - noe som skaper betydelig misnøye hos valgvinner Frp. Men Sponheim og Høybråten satt ned foten for Jensen.


Hvordan tror du at dette ender?

16 kommentarer:

 1. Veldig interessent, og veldig sannsynlig. Jeg er likevel i tvil om ikke kanskje det siste avsnittet er litt optimistisk. Jeg har jo virkelig et håp om at de ikkesosialistiske partiene kan samle seg, og Venstre og KrF kan akseptere å støtte en regjering av H+KrF. Men vil Sponheim og Høybråten opptre som voksne?
  Ideelt sett burde de gått inn i regjeringen, og jeg har problemer med å se hvorfor de ikke vil benytte sjansen til å påvirke politikken i sin retning, men de tror at de da må forsvare en politikk som ligger for langt fra eget program. Dette blir veldig spennende.

  SvarSlett
 2. Såvidt jeg vet er det uaktuelt for Høyre å gå i regjering med Frp uten at de får rent flertall. Og det mangler de jo en del på hvis dine spådommer slår til.

  Og så må du regne med at KrF får minst 7,5 prosent;)

  SvarSlett
 3. Interessant dette her. Svein Tore Marthinsen tar imidlertid feil på et punkt. Sponheim er meget tydelig på at han ikke bare er imot Siv Jensen som statsminster, men vil støtte en Stoltenberg III regjering fremfor en regjering med Frp.
  Så med disse resultanene vil derfor Stoltenberg fortsette som leder av en ren Ap-regjering.

  SvarSlett
 4. Sannsynligvis god analyse av nasjonal oppslutning og mandatfordeling. Mht. regjeringsspørsmålet er jeg enig i at en Stoltenberg III-regjering ikke skulle kunne sitte lenge. Grunnen til det er rett og slett at V og KrF har sagt klart fra om at disse partier ikke vil samarbeide med Ap i regjering eller på noen annen måte i Stortinget (støtteparti, budsjettforlik etc.).

  Ref. tidl. skrevet kommentar:
  Lars Sponheim har vært unødvendig uklar og brukt uttrykket "heller Jens enn Jensen" (f.eks. som gjengitt i Aftenposten.no 01.10.07), samtidig som han i landsmøtetalen i 2008 SIDESTILTE Ap og FrP når det gjelder (manglende) mulighet for samarbeid med Venstre. Trine Skei Grande opprettholdt dette syn i Dagsnytt 18 11. april 2008. 08:20 ut i sendingen: "Vi kjem ikkje til å vere noko parlamentarisk grunnlag for verken ei regjering med Frp i eller ei regjering med Arbeiderpartiet i."

  På spørsmål fra meg på Lars Sponheims TV2-blogg om hva som er Venstres syn på regjeringssamarbeid eller parlamentarisk støtte til Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet, blir dette bekreftet av Sponheims rådgiver, Atle Hagtun:
  "1. Venstre har ikke lansert noe slagord "heller Jens enn Jensen". 2. Skei Grandes sitat over gjelder som Venstres politikk [...]"

  Undertegnede oppfatter det som rimelig oppsiktsvekkende (men ikke akkurat overraskende) at Venstre ikke har blitt mer utfordret i mediene på hvordan partiet faktisk vil stille seg til Ap i regjering. Med bakgrunn i svaret fra Hagtun over forplikter Venstre seg til utelukkende å stemme i samsvar med egne primærstandpunkter og ikke f.eks. inngå budsjettforlik, sakskompromisser etc. med Ap. KrF har flagget samme ståsted mht. Ap, men dette har gått noe mindre hus forbi (men like fullt hus forbi mange steder): ref. f.eks. Ukeavisenledelse.no 22.06.09.

  I KrF har det også vært soloutspill fra bl.a. Knut Arild Hareide om mulig parlamentarisk samarbeid med Ap etter valget, uten at jeg har sett noen korreksjon fra partiet sentralt. Nok en gang har mediene sviktet systematisk med å gjennomgå konstellasjonsmulighetene etter valget i lys av hva partiene sentralt har sagt. Mediene (men naturligvis også partiene, først og fremst KrF og V) har altså sviktet så grundig at mange av oss er usikre på partienes samarbeidsposisjoner (ut fra din analyse vil jo V/KrF komme på vippen, men etter hvert akseptere en H/FrP-regjering, hvilket strider mot førstnevnte to partiers forhåndsannonserte posisjoner).

  Hvis man likevel skal forsøke å konkludere, må medienes "heller Jens enn Jensen"-alibi for en ren Ap-regjering forkastes, fordi det ser ut til at dette utspillet fra Sponheim etter valget i 2007 var lite gjennomtenkt og benektes nå altså av både Hagtun (på vegne av Sponheim), Sponheim selv og Grande. Men dette kompliserer regjeringsspørsmålet ytterligere. Nå vil man få et stortingsregjereri dersom Jens Stoltenberg fortsetter med Ap alene i mindretall, der regjeringen må finne vekslende støtte i Stortinget - fortrinnsvis antagelig i disse konstellasjoner (kun oppgitt nødvendige partier for flertall):

  Ap/FrP, (Ap/H ligger ikke an til flertall i dag), Ap/H/(SV, Sp, V eller KrF), Ap/SV/Sp/(V eller KrF) og Ap/KrF/V/(Sp eller SV). I praksis vil en slik regjering måtte administrere mange nederlag i Stortinget i de saker der et flertall som ikke omfatter Ap, er enige.

  SvarSlett
 5. (forts..) Langt viktigere er imidlertid den observasjon at FrP/H/V/KrF burde kunne enes om å felle en ren Ap-regjering, f.eks. på tiltredelseserklæringen. Hva som på sikt vil være alternativet til en slik Ap-regjering, er et meget komplisert spørsmål. Det er kanskje grunnen til at V og/eller KrF muligens ikke vil kunne stille seg bak et slikt mistillitsforslag (som er en nødvendig implikasjon av en borgerlig velgergaranti som sier at "et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering"). (Dette er noe disse to partier burde utfordres på av mediene i valgkampen. Evt., hva vil skje hvis f.eks. FrP, som Carl I. Hagen gjorde etter 2001-valget med H/KrF/V-koalisjonen, fremmer forslag om votering over "tillitsforslag" for Ap-regjering? Vil Stoltenberg gå av hvis han ikke får tillit (positivt), eller vil han se an om partiene også fremmer det formelt påkrevde mistillitsforslag?

  Om en FrP-regjering kommer som en erstatning for en Ap-regjering, skal denne i prinsippet kunne felles på samme måte av V/KrF. Da står vi igjen med H/V/KrF, evt. H alene. (Det finnes også andre konstellasjoner, f.eks. Ap/H (i flertall eller mindretall), som kan bli dannet om det ikke lar seg gjøre å danne en annen regjering, og/eller som en reaksjon på sentrumspartienes innflytelse i norsk politikk.) Merk at det blir spekulasjoner hvilken regjering som vil følge etter et mistillitsforslag mot "Stoltenberg III", fordi det som har betydning, er hvilket råd Kongen får, evt. om Kongen (som i 1928) foretar en selvstendig avgjørelse.

  Siv Jensen har uttalt at hun ikke kan støtte en regjering hun selv ikke er en del av, men om det rene Høyre-alternativ har hun ikke vært like tydelig (ref. Dagsavisen.no: "Ingen vil si nei til alene-Høyre"). Kan dette bli det endelige borgerlige kompromiss, eller vil FrP eller V/KrF gi stilltiende støtte til en ren Ap-regjering ved ikke å stemme for mistillitsforslag, eller i verste fall (V/KrF) løpe fra sine valgposisjoner og inngå parlamentarisk samarbeid med Ap?

  SvarSlett
 6. Sentrumskonservativ9. august 2009 kl. 11:28

  Regnet sammen prosenttallene og fikk 100,5 pst. (!). Og du har ikke regnet med "Andre"? Dette var svakt.

  SvarSlett
 7. Siv kommer i likhet med Sponheim å foretrekke en ren Ap-regjering.

  SvarSlett
 8. Tipper er valgresultat omtrent rundt dagens meningsmålinger og at Ap danner mindretallsregjering. Tror V/Krf er mer komfortable med Ap enn Frp.

  SvarSlett
 9. 99 representanter høres bedre tilpasset arbeidsmengden i Stortinget. Hvis vi forutsetter at alle fylker skulle hatt minimum 3 representanter, og at Trøndelag, Innlandet og Agder ble slått sammen som valgkretser ville tinget sett slik ut om bare befolkning telte:

  ¤ Telemark, Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark ville bare fått 3 representanter
  ¤ Østfold, Buskerud, Vestfold, Møre og Romsdal og Nordland ville fått 5
  ¤ Agder ville med 2.500 innbyggeres margin fått 6 på bekostning av et niende til Rogaland
  ¤ Innlandet, Rogaland og Trøndelag ville fått 8
  ¤ Hordaland ville fått 9, Akershus 11 og Oslo 12

  - Dette ville gitt Østlandsblokken 49 og resten av landet flertall med 50.
  - En storbyblokk bestående av Oslo m/ Akershus og fylkene til Bergen, Stavanger og Trondheim ville fått 48

  Om vi følger stemmetallene i Marthinsens siste innlegg "Slik ender valget" ville vel mandatfordelingen blitt R 1, SV 7, A 33, Sp 6, KrF 6, V 7, H 14, Frp 25. (Har slått av 1% på Høyre for å ende på 99 mandater).

  - Dette ville gitt Regjeringen 46 og de borgerlige flertall med 52.
  - Ap/H ville ikke fått flertall, i motsetning til Marthinsens beregning basert på dagens mandatfordeling

  SvarSlett
 10. Sentrumskonservativ9. august 2009 kl. 13:19

  Magnus: Interessant. Hvorfor får ikke du flertall for H/Ap mens Marthinsen får det samt at du får ett mandat til Rødt? Som en kuriositet kan jo nevnes at Ap/H i denne stortingsperioden har hatt 84 av 169 representanter, altså akkurat én for lite for flertall. EUs datalagringsdirektiv er et eksempel på en sak der Høyre og Arbeiderpartiet kunne tenkes å prøve å danne flertall (for full implementering, naturligvis..), det blir derfor spennende å se om styrkeforholdet endres i neste periode.

  SvarSlett
 11. 1. Arbeiderpartiet får betydelig høyere oppslutning.

  2. Sponheim har gått for høyt opp på banen med sine garantier mot FrP-velde, til at han under noen omstendighet kan gå tilbake på det. Han er riktignok venstremann, men det er ikke Elvestuen som er partileder.

  SvarSlett
 12. Ja, hvis Ap skal styre i mindretall er det høyinteressant hvorvidt Ap/H totalt kaprer ett mandat og får flertall. Det er mange viktige saker i samfunnsutviklingen hvor Ap og H står sammen mot de andre partiene, ikke minst i EU-saken.

  Hvorfor Ap og H ikke får flertall hvis alle stemmer teller likt, antar jeg har med styringstillegget som idag sikrer Ap en del ekstra mandater på bekostning av småpartiene, utjevningsmandatene til tross.

  At Rødt kom inn skyldtes at jeg forutsatte at fylkesfordelingen kun skulle brukes til å fordele antallet mandater, mens partifordelingen forholdt seg til én valgkrets for hele landet. Innlegget var egentlig feilplassert og skulle ligget under Marthinsens innlegg om skjevheter i valgordningen...

  SvarSlett
 13. Pinlig synsing. Det blir ingen H/Frp-regjering, i alle fall ikke dersom de er avhengig av både V og KrF for å få flertall. Ap fortsetter inntil de blir felt - og da må altså KrF og V stemme for å innsette Frp i regjering. Det kommer de garantert ikke til å gjøre - om ikke annet så fordi det vil gjøre at halve medlemsmassen i begge partiene vil melde seg ut. Sann mine ord!

  SvarSlett
 14. Treffer du med valgresultatet så regner jeg med at H+Krf+V går i regjeringsforhandlinger kort tid etter valget. De er den største opposisjonsgrupperingen (44 mot 43 for Frp) og så legger de frem et regjeringsdokument.

  Og så får vi se hva Frp finner ut å gjøre, men de sitter med svarteper ved et slikt valgresultat.

  SvarSlett
 15. Sentrumskonservativ: Du må huske at jeg (minus Rødt) har avrundet til nærmeste hele prosent. I de fleste tilfeller gikk avrundingene oppover slik at totalen ble litt drøy. Men OK, det kan nok godt hende at jeg ligger litt høyt på et par av partiene her. Spørsmålet er hvilke...

  Mellem: Hvor mye tror du at Ap får da..?
  Tror en presidentjobb ville tilfredsstilt Sponheims ego på en utmerket måte... Så kan Elvestuen og co konse mer på politikken, og da blir det nok Frp...

  Bigboyen: Ser poenget ditt. Men er i tvil om Frp er så sugne på å innsette en slik regjering på nytt... Skjønt, det burde i så fall borge for et strålende Frp-valgresultat i 2013.

  SvarSlett
 16. Hei, ser at du tipper at trenden skal snu positivt for Venstre og Høyre, på bekostning av Frp. Men dette er vel bare gjetninger eller ønsketenkning? Jeg tror Frp vil gjøre det vesentlig bedre, og Høyre og Venstre vesentlig svakere, men for de øvrige partiene virker bildet i tråd med målingene.

  Men:
  1. Du skriver at Ap er fullmobilisert, hva begrunner du dette med? Har tidligere sett at Aarebrot hevder at Frp er fullmobilisert, men partiet fortsetter jo bare å øke jevnt og trutt.

  2. Regjeringsspørsmålet: Så lenge Venstre havner på vippen får vi ingen borgerlig regjering, til tross for borgerlig flertall. Det store spørsmålet i valgkampen blir hvilken regjering Venstre vil støtte dersom de kommer i vippeposisjon, det er hvertfall det som blir avgjørende etter valget.

  Arbeiderpartiet har jo regjert i mindretall til tross for borgerlig flertall hver eneste gang de har regjert etter 1981. Velgerne som ikke ønsker Ap ved makten blir ikke kvitt dem uansett hva de stemmer på. Dette er vel i realiteten et demokratisk problem?

  For velgerne på høyresiden er det nok frustrerende at deres politiske syn aldri får gjennomslag i stortinget, selv om de utgjør en blokk som er like stor som den sosialistiske. Man ender stadig opp med at enten Ap styrer, eller minipartiene i sentrum skal trumfe gjennom hjertesaker som avviker sterkt fra den brede folkemeningen. Høyresidens velgere blir behandlet som usynlig stemmekveg, og tas til inntekt for disse partiene når det behager dem.

  Jeg tror dette er medvirkende til at stadig flere vender seg til et voksende Frp i frustrasjon over en samfunnsutvikling som går motsatt vei av den de ønsker på mange områder, og disse blir det bare flere og flere av.

  Men det blir jo ikke noen endring før H og Frp eventuelt får rent flertall, mot alle odds (kultureliten/pressen/LO/såkalte eksperter/demografisk utvikling osv).

  Problemet for velgerne i Norge er at utfallet blir det samme uansett valgresultat, altså at Ap regjerer mot folkets vilje (stemmegivning) igjen og igjen.

  SvarSlett