søndag 30. august 2009

Framgang for SV er ulempe for de rødgrønne?

De siste nasjonale meningsmålingene kan tyde på en viss framgang for SV. Og Dagsavisens Hege Ulstein er kjapt ut med å spekulere i årsaker til denne framgangen. Det kan godt være at målingene fanger opp et lite stemningsskifte i SV-retning. Men jeg synes det er for tidlig å hevde at dette er en trend. For bildet er sprikende. Og lokale målinger bekrefter ikke denne utviklingen. For disse peker stort sett på et SV-nivå på rundt sju prosent. Og sju prosent vil være et fryktelig dårlig resultat for et parti som bare for drøyt fire år siden koste seg på 15-16 prosent.

Hvis, og jeg sier hvis, SV er i ferd med å få et lite løft (i så fall mest sannsynlig pga. økt miljøfokus i denne valgkampen), så kan det faktisk være en ulempe for de rødgrønne. Pga. valgordningen. Fordi SV kjemper med Ap om sistemandater i en rekke fylker. Dytter SV-folk bort AP-ere fra disse rundt omkring i landet, så vil det innebære at Aps styringstillegg reduseres. Det vil også bety at SV vil dra hjem noen færre utjevningsmandater - noe som i sin tur åpner for flere utjevningsmandater til de borgerlige partiene. Dessuten er det også slik at SV-styrking som regel fører til Ap-svekkelse (og omvendt). I så fall blokkeres Aps håp om å komme seg opp på nivåer på 34-35 prosent og man må antagelig nøye seg med 32-33 prosent eller lavere.

Så paradoksalt nok så kan et SV-sig nå være en fordel for de borgerlige. Snodige greier eller hva...?

7 kommentarer:

 1. Hei
  Jeg (som SV er ) er faktisk ikke enig i at et SV resultat på 7 % nivet er et forferdelig dårlig resultat for partiet. Det er likevel viktig for SV å få et så sterkt resultat som mulig, særlig dersom de rødgrønnegreier å berge flertallet. Enig i at det er all mulig grunn til å være forbeholden om SV løftet på over ett prosentpoeng i løpet av en uke er reellt.
  Jeg syns du er litt "billig" i retorikken når du kontrasterer et 7 % resultat med at sv hadde 15-16 % for litt over 4 år siden.
  Det som er det edruelige er å sammenlikne med faktisk oppnådde valgresultater, og da har aldri SV vært i nærheten av det nivået.
  Som jeg har skrevet i en annen sammenheng tror jeg det er lett for den andre siden å undervurdere Ap s mobiliseringsevne de siste par ukene. Det er da hele det politiske og faglige apparatet deres kommer med full tyngde. Det er det ikke noe parti som er i stand til å matche.
  Jeg tror også at det kan ligge realiteter i sterke AP målinger i sentrale strøk. Ikke grunnet at "eliten" går til ap, men at apparatet deres er sterkt der, samtidig som trygghet for arbeid og inntekt er særlig viktig der huslånene er kjempehøye grunnet det ekstreme prisnivået. I Nord/distriktene spiller samferdsel, bensinpriser etc en mye større rolle i folks liv, og da blir åpningen mot FrP større.
  Men konklusjonene dine med at et SV som stjeler fra Ap i sluttfasen, faktisk kan begrense seiersmulighetene for de rødgrønne er jo helt riktig.

  Steinar

  SvarSlett
 2. Jeg skjønner litt mer av dine anklagepunkter mot valgsystemet etterhvert som jeg følger bloggen din mer ;)

  Ellers er jeg enig med han over meg i at det virker litt rart å framstille et valgresultat på 7-tallet som et katastrofevalg for SV og sammenligne med meningsmålinger på 15-16%. Regnet for moro skyld ut gjennomsnittet av stortingsvalgresultatene (73-05) for partiet og det lå på 7.9%.

  SvarSlett
 3. Siden faktasjekk er så populært om dagen: Av SVs 18 valgresultater har 10 vært lavere enn 7 prosent.

  Imidlertid kan det muligens i denne sammenhengen være meningsfullt å snakke om før og etter 1989, da SV nettopp ved det valget opplevde et løft som ser ut til å ha økt partiets "grunnfjell" på varig basis. Men også etter 1989 har SV hatt tre valgresultater under 7 prosent.

  Hvorvidt 7 prosent er godt eller dårlig er vel imidlertid likevel når alt kommer til alt en høyst subjektiv vurdering, der en hel rekke motiver og betraktninger spiller inn.

  SvarSlett
 4. Jeg begynner seriøst å mislike ordningen med utjevningsmandater. Jo mer og mer du skriver om den, jo mer absurd virker den.

  Hvis man kunne slått sammen flere fylker til større stortingsvalgdistrikter, tror du det ville vært mer akseptabelt å fjerne ordningen med den da? (siden ubalansen i utgangspunktet blir mindre?)

  SvarSlett
 5. Enig i at det kommer an på hvilken benchmark man velger om man synes sju prosent er dårlig. Men etter mitt syn bør ikke SV være så smålåtne at man er tilferds med sju. Ved de to siste stortingsvalgene har partiet oppnådd hhv 12,5 og 8,8. Og på målingene kort tid før valget i 05 lå man på 15-16 prosent. I det perspektivet er 7 dårlig.

  Når det gjelder utjevningsmandater, Yosh, så har jeg amvibialent forhold. Med det systemet vi har i dag, så er de en dyd av nødvendighet fordi de bidrar til å rette opp en del av de skjevhtene som dessverre ligger innbakt i valgsystemet. Men det beste er selvsagt å få skjevhetene bort. Det blir litt som å gå til legen for å få medisin etter at du har blitt syk; det er vel å bra at medisiene kan hjelpe deg til smertelindring og et bra liv. Men det beste er jo å forebygge slik at man ikke blir syk og dermed kan slippe både lege og medisiner.

  Mitt primære mål er å slå sammen alle 19 kretser til en og parallelt få vekk sperredivisoren på 1,4 i mandatberegningsmetoden. Men det finnes også brukbare sekundær- og tertiærløsninger. Sekundært f.eks. slå sammen til fem valgkretser (øst, vest, sør, midt, nord). Tertiært beholde dagens 19, men få vekk sperredivisor og arealfaktor slik at hver stemmer teller likt. I alle disse skisserte løsninger vil utjevningsordningen være helt overflødig.

  SvarSlett
 6. Så vidt jeg vet vektlegger de fleste demokratiske lands valgsystemer verdien av geografisk representasjon i tillegg til den høyst naturlige vektleggingen av stemmer. Unntakene her i Europa er vel om jeg ikke husker helt feil Nederland og Israel, som begge opererer med én valgkrets (?). Og når det gjelder begge disse landene er jo forskjellen hva gjelder geografi sammenlignet med Norge nokså iøynefallende. Hva er argumentasjonen for at Norge skal endre valgsystemet på en måte som gjør at vi - i alle fall i prinsippet - skal se helt bort fra geografisk representasjon? Har "alle" de andre demokratiske landene i verden (eller i alle fall i Europa...) misforstått?

  SvarSlett
 7. Har du noen kommentar til smellen i Japan ? Var meningsmålingene presise ?

  SvarSlett