fredag 31. juli 2009

Oljekatastrofen kan styrke Venstre

Det foregår nå en dramatisk kamp mot oljesølet fra den grunnstøtte tankeren "Full City" tvers rett utenfor mitt kjære feriested Nevlunghavn. Jeg kom akkurat hjem fra en kveldstur på normalt idylliske Mølen. Men nå var ting ikke normale. Tvert i mot var synet som møtte meg sørgelig. Oljesøl tildekket de flotte rullesteinene. Og jeg så ikke noe til opprydningsmannskap. Dette området er meget fuglerikt, og dette kan være i ferd med å utvikle seg til en miljøkatastrofe av de helt sjeldne her til lands.

Hendelsen viser at olje er og blir i konflikt med natur. Olje er og blir i konflikt med fugler og fisk. Miljøorgansisjonene er tidlig ute med kritikk av oljevernberedskapen. Den kritikken er antagelig betimelig.

Derfor er det å håpe at dette vil være en vekker langt inn i de politiske miljøene. Vi må nå få inn miljø som en hovedsak i den nært forestående valgkampen. Legger jeg den noe opprørte privatpersonen som frykter for konsekvensene som nå kan være i ferd med å utspille seg rett utenfor stuedøra mi, og tar på meg de mer kjølige valganalytikerbrillene, så vil jeg si at miljø normalt er noe som burde gagne SV. Men ting er ikke helt normalt når det gjelder dette heller. For SV har mistet mye troverdighet på miljø gjennom sin regjeringsdeltakelsen. Kamelene har blitt for mange og en rekke miljøvelgere er svært frustrtere. Min tidligere seminarelev Eivind Trædal kan stå som en representant for de som følger seg SViktet.

Derfor er det nå først og fremst det tidligere nr. 2 partiet på miljø, Venstre, som nå blir servert en gyllen mulighet til å utnytte det miljørommet som SVs troverdighetsfall på miljø har skapt. Venstre har rett og slett muligheten til å skaffe seg det sakseierskapet som partiet så sårt trenger. Vil Venstre greie å utnytte dette potensialet? Hvis ja, så kan veien ligge åpen for partiet helt opp i mot 7-8 prosent allerede ved dette valget.

2 kommentarer:

  1. Venstre var i om lag same posisjon i Bondevik II regjeringa i 2001-2005 som den SV har vore i sidan 2005. Eg kan ikkje skjønne at Venstre skulle ha noka større miljøtruvere enn det SV eventuelt måtte ha eller ikkje ha.

    Når det er sagt, så ikkje visst at det er så dumt om SV blir litt mindre assosiert med miljøspørsmål. Det er nok mange, til dømes i fagrørsla, som ikkje støtter SV for di dei tykkjer at partiet er FOR oppteken av miljøvern.

    SvarSlett
  2. Det er nok hakket lettere å bygge opp høy miljøtroverdighet i opposisjon enn i posisjon... Noen vil vel hevde at Venstre i 2001-2005 bidro til å bygge opp Børge Brende til å bli en miljøverner og gi Høyre en anstendig miljøpolitikk...
    Jeg fastholder at miljø er Venstre store mulighet ved dette valget. Men en ting er potensial, noe ganske annet kan være å hente det ut...

    SvarSlett