fredag 23. oktober 2009

Vi som velger feil

- Vi kan ikke premiere de som har valgt feil, sa Jens Stoltenberg under en presentasjon av sitt partis program for perioden 2005-2009. ”De” han siktet til er de av oss som velger å være hjemmearbeidende med barna våre.

Jeg skal i gang med en kronikk om dette og trenger innspill!

Snart er min sønn ett år. Og jeg skal velge om jeg vil være hjemmearbeidende med ham eller sende ham i barnegage. Når jeg skal ta det valget, vil jeg ha meg frabedt politikere som hevder at de vet hvilket valg som er best for oss og hvilket valg som er feil. Jeg ønsker å gjøre valget uten innblanding fra politikere som vil legge seg oppi familielivet vårt. Jeg ønsker et samfunn der dette valget er reelt. Ikke som i dag der det ene valget er økonomisk galskap for familieøkonomien.

Er et slikt samfunn mulig?

6 kommentarer:

 1. Halvorsen vil fjerne kontantstøtten, og begrunner det bl.a slik.

  - Den låser kvinner og hindrer mødrene fra å ha en jobb og tjene egne penger. Det har med frihet å gjøre, sier hun.

  I følge Halvorsen betyr altså valgfriheten som kontantstøtten gir at kvinner blir slaver av hjemmet. "War is Peace; Freedom is Slavery; Ignorance is Strength."

  "Freedom is slavery."

  Velkommen til "1984"!

  SvarSlett
 2. I Bergen har KrF foreslått kommunal kontantstøtte:)

  Dette blir en lang kommentar, men det er fordi jeg brenner for temaet.

  Jeg har lenge ønsket høyere kontantstøtte. 3 300,- gir ingen reell valgfrihet, men bare et løft til dem som ville vært hjemme uansett.

  Mange er motstandere av kontantstøtten fordi den så ofte misbrukes... Jeg skal like å høre den som foreslår å fjerne alle andre norske trygdeordninger fordi de misbrukes. Jeg kjenner ingen i SV som vil fjerne sosialstønaden fordi noen misbruker den. Den vil de tvert imot øke.

  Valgfrihet er et ord som ikke finnes i den grå-gråe, unnskyld, rød-grønne regjeringens ordbok. Meningsmålinger viser at kontantstøtten fortsatt er pop og at familier ønsker mulighet til å velge. Idag er dessverre stønaden så lav at den ikke gir reell valgfrihet. Sett kontantstøtten opp til 8 000,- så vil nok flere velge å bli hjemme med barna. Vi bør vise at vi setter pris på at foreldre prioriterer barna ekstra mye deres tre første år.

  Hvorfor er det greit at vi subsidierer barnehageplasser, mens vi ikke gir den samme støtten til foreldre som ønsker å være hjemme med egne barn?

  Det er ikke slik at kontantstøtten skal være en erstatning for at det ikke ble plass til barnet i barnehagen. Kontantstøtten er for de som ønsker å være hjemme med barna sine og som synes dette er en god løsning for både barnet og dem selv. Så enkelt.

  Kontantstøtten tilsvarer litt over 30 000,- i året. Én barnehageplass koster staten over 100 000,- i året. Foreldre som mottar kontantstøtte har god grunn til å føle seg diskriminert.

  SvarSlett
 3. Men hvor høy må kontantstøtten bli for at det ikke skal være "galskap for familieøkonomien" å være hjemme? Like stor som lønna (fratrukket egenandelen i barnehagen)?

  SvarSlett
 4. Mye tull her om "valgfrihet". Velg i vei, du, akkurat så mye som det passer deg, men ikke forvent at jeg, gjennom skatteseddelen, skal betale deg for å IKKE benytte et offentlig velferdsgode. Litt søkt eksempel kanskje, men vi premierer ikke alle de som er friske og IKKE går til legen med å gi dem skattelette tilsvrende et gjennomsnittlig antall legebesøk. Velferdssamfunnet vårt er bygget opp rundt skattefinansierte velferdsgoder som innbyggerne kan VELGE å benytte. Eksempler på dette er skoler (det er undervisningsplikt, ikke skoleplikt i Norge), sykehus, sykehjem, barnehage osv. Det er temmelig absurd at det å ikke benytte etslikt gode skal premieres, særlig når vi i det aktuelle tilfellet vet at barnehage som regel er bedre for barnet enn å være hjemme. Hvis du ønsker å la være å benytte dette tilbudet, står du selvfølgelig helt fritt til det. Men i god norsk tradisjon syter du over at dette "er galskap for familieøkonomien", og at du dermed nærmest er tvunget til å velge barnehagealternativet. Som alt annet i livet er dette snakk om prioritering. Noen eldre velger å trappe ned jobben for å kunne tilbringe mer tid på hytta. Noen velger å ta ekstra ferie for å være med på elgjakta. Noen velger å jobbe deltid for å kunne være mer hjemme med ungene/mannen/huset/katten. Felles for disse valgene er at de har en økonomisk konsekvens. Du forventer at ditt valg om å jobbe mindre IKKE skal ha en økonomisk konsekvens for deg. For å si det på godt kvasi-norsk: Sorry Mac, men ett sted går grensen selv for velferdsstaten, tro det eller ei.

  Det verste av alt er mennesker, som f.eks Sondre Olsen som føler seg "diskriminert". Hvis dette er diskriminering, ja da har du virkelig en lang modningsprosess foran deg.

  Hvis en skal følge resonnementet til Sondre, bør en hjemmeværende med barn motta tilsvarende kostnaden for en barnehageplass i kontantstøtte. FrP foreslo det samme for noen år siden, men trakk det fort da de skjønte det absurde i at en hjemmeværende trebarnsmor skulle få 30.000 i måneden for å være hjemme med barna. Et annet eksempel som følger av det samme resonnementet, er kostnaden for en sykehjemsplass sammenliknet med å ha sin gamle mor boende hjemme. En sykehjemsplass koster mellom 600 og 750 tusen. Bør voksne med hjemmeboende syke eldre få en slik stønad? tenk for en valgfrihet!

  Svein Tore, det er skrevet nok kronikker om kontantstøtte. Det hadde overrasket med svært mye om du klarte å spinne opp nye argumenter i saken. Så la det bli.

  SvarSlett
 5. Takk for tilbakemeldiger!

  Ukorrigert: Når og hvor sa Halvorsen dette?

  Sondre: Det virker som om du brenner for dette omtrent like mye som meg...:-)
  Er det noen mulighet for at Bergen KrF får med seg H og Frp og evt. V på dette?

  Bjørn: Jeg mener kontantstøtten bør opp på samme nivå som barnehageplassene subsidieres med. Alternativt bør man slå sammen barnehagesubsidier, barnetrygd (som undergraves år for år..) og kontantstøtte i en pott og dele likt til foreldrene.

  Anonym: Du skriver at jeg ikke kan forvente at du sponser min hjemmeomsorg via skatten din. Men jeg skal altså sponse din (?)/andres barnehageplasser via min skatt?

  Å ta den daglige omsorgen for egne barn innebærer ikke å arbeide mindre. Min erfaring er at det innebærer MER arbeid...

  SvarSlett
 6. Her er det vel også et spørsmål om gravitasjon: når det knapt er noen andre som er hjemme med barn blir det fort stusslig både for barn og hjemmearbeidende når det er tomt i nabolaget.

  Det spørs om ikke det sosiale nettverket har forvitret. I alle fall delvis politisk villet

  SvarSlett