tirsdag 13. oktober 2009

For ekspansivt budsjett

Den rødgrønne regjeringen fortsetter å pøse ut penger til gode og mindre gode formål. Handlingsregelens far, Jens Stoltenberg, gir blaffen i sin egen regel og bruker mye mer av Oljefondet enn det denne regelen tilsier. Denne store offentlige pengebruken innebærer at regjeringen skyver regningene foran seg.
For pengebruken er virkelig massiv. Dagens understatement kom fra Frps finanspolitiske talsmann Ulf Leirstein som mente at regjeringen nå bruker mer oljepenger enn selv Frp har foreslått....

Det er sikkert moro å bruke masse penger enn stund. Men på et eller annet tidspunkt kommer den sure svie. Skal man ta den i valgåret 2011? Eller dytte det fram i mot 2012-2013? Eller ikke ta den i det hele tatt, men vente på at noen kommer og rydder opp etterpå?

Jeg merket meg også at finansminister Kristin Halvorsen smilte fornøyd da hun framholdt at veksten neste år trolig vil bli vesentlig høyere. Er ikke SV skeptisk til vekst lenger? Hun sa også i finanstalen sin at hun ønsket at fedre skulle bruke mer tid sammen med sine små barn. Hvorfor til hun da frata meg og andre hjemmearbeidende pappaer det lille incentivet til hjemmeomsorg som kontantstøtten er??

Høyre kan også glise godt over forslaget om økt boligskatt for byfolk. Kjernevelgerne på vestkantene blir nok enda mer kjernevelgere etter dette budsjettet. Og jeg ser ikke bort i fra at kampen mot boligskatten fram mot lokalvalget i 2011 kan ha appell også noe utover kjernen.

Det finnes også noen positive elementer i budsjettet. Særlig har jeg sans for en pen økning i tobakksavgiften. Etter mitt skjønn bør statens innteksgrunnlag i større og større grad vris fra skatt på lønnsarbeid og over på avgifter. Men jeg hadde håpet at SV skulle få til en vesentlig mer grønn innretning enn hva de har klart. Miljøsatsingen er for tamt.

1 kommentar:

  1. enig med deg i det meste her. et litt skummelt budsjett med tanke på fremtiden.

    SvarSlett