fredag 5. februar 2021

De rødgrønne befester ledelsen

Oslo, Akershus og Hordaland kan gå fra borgerlig til rødgrønt flertall.


Opinionsbildet er relativt stabilt i følge gjennomsnittet av de tre publiserte målingene i den første februar-uken. Det er klart rødgrønt flertall. Sp og H er sterke. Ap og Frp svake. Men det er tegn til at Aps tilbakegang har stoppet opp og Sps framgang toppet ut. «Andre», MDG og R har hatt noe oppadgående tall de siste dagene, mens det spriker en del for SV og V. Dette kan like gjerne være resultat av tilfeldige måleutslag som ny tendens.

Dette er et utdrag fra analysebrev nr 5 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

I tabellen under har jeg sammenlignet snittallene fra de første februar-målingene med gjennomsnittet i januar og valgresultatet i 2017.

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Febr.

4,4

7,2

21,2

20,2

4,5

   3,2

2,8

24,8

8,2

3,4

Jan. 21

4,0

8,0

20,4

20,7

4,0

3,4

2,5

24,7

9,5

2,7

Valg17

2,4

6,0

27,4

10,3

3,2

4,2

4,4

25,0

15,2

1,8

 

107-62 rødgrønt
Nedenfor har jeg beregnet mandatene for alle partier med utgangspunkt i dette februar-snittet. Og sammenlignet fordelingen med januar og valgutfallet i 2017. Beregningene viser hele 107 rødgrønne mandater mot kun 62 borgerlige.

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Febr.

8

12

40

39

8

2

3

43

14

0

Jan 21

7

14

38

38

8

2

1

45

17

0

Valg17

1

11

49

19

1

8

8

45

27

0Bak disse hovedtallene skjuler det seg mye interessant i valgkretsene. Nå som nominasjonsprosessene stort sett er over, er det også spennende å se hvem som ligger an til gjenvalg og hvilke fjes som ser ut til å bli nye på de ulike benkene. Jeg skal ta deg med på en rundtur i våre tre største valgkretser, målt i antall velgere: Oslo, Akershus og Hordaland. I disse kretsene er om lag en av tre velgere bosatt. I alt er det 55 mandater til fordeling her.

Fastgrodde Akershus-politikere
Det ligger an til H 6, Ap 4 (-1), Frp 2 (-1), Sp 3 (+2), SV 1, MDG 1 (+1), V 1 og R 1u (+1) i Akershus i øyeblikket. Sp og Ap er i kamp om sistemandatet. Frp trøbler med å holde sitt andremandat og er i ferd med å dras inn i den kampen. Borgerlig seier 10-7 i 2017 kan bli snudd til rødgrønn overvekt 10-9 (Akershus får to flere mandater).

Anniken Huitfeldt, Sverre Myrli, Nina Sandberg, Åsmund Aukrust, Tuva Moflag (alle Ap), Jan Tore Sanner, Tone Trøen, Henrik Asheim, Nils Aage Jegstad, Turid Kristensen, Hårek Elvenes (alle H), Hans Andreas Limi, Himanshu Gulati, Kari Kjos (alle Frp), Abid Raja (V), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Nicolas Wilkinson (SV) har utgjort Akershus-benken 2017-21. Bente Stein Mathiesen, Anne Kristine Linnestad (H), Solveig Schytz (V) og Sheida Sangtarash (SV) har vært en del innom som vara.

Nominasjonsprosessen avstedkom relativt få endringer i kandidatoppsettene fra de respektive partiene i Akershus, så hele 13 av de 17 ligger an til gjenvalg: Huitfeldt, Myrli, Moflag, Aukrust, Sanner, Trøen, Asheim, Kristensen, Elvenes, Limi, Gulati, Raja og Gjelsvik. Gulati ligger svakest til av disse pt. Det innebærer en gjenvalgsprosent på hele 76. De seks nye fjesene på benken ser ut til å kunne bli Anne Kristine Linnestad (H), Une Bastholm (MDG), Kirsti Bergstø (SV), Else Marie Rødby, Kari Mette Prestrud (Sp) og Marie Sneve Martinussen (R). Skjønt det er altså en sannhet med betydelige modifikasjoner å omtale Linnestad og Bastholm som nye. Prestrud (sistemandat) og Martinussen (utjevning) er usikre kort.


            Tegning: Egil Nyhus


Det klare mannsflertallet 11-6 kan bli snudd til kvinneflertall 10-9. Snittalderen på Akershus-benken kan stige litt fra 46 til snaut 47 år. Elvenes ser ut til å bli eldst med sine 62 år og Gulati yngst med 33. Aldersspennet blir relativt begrenset med tanke på at det er snakk om 19 mennesker.


Det ligger an til å bli sju fra Romerike, seks fra Vest (Bærum og Asker) og tre fra Follo. I tillegg til tre «Oslo-folk». Oslo-innslaget vil i så fall bli klart sterkere enn i inneværende periode da kun Raja hadde bosted der. Vest kan styrke sin representasjon fra fem til seks, Romerike står på stedet hvil med sju, Follo kan miste en og stå igjen med kun tre.  


Mandatrekkefølge Akershus 2017

Antatt mandatrekkefølge Akershus 2021

1. Jan Tore Sanner, H, 52, Bærum
2. Anniken Huitfeldt, Ap, 48, Ullensaker
3. Hans Andreas Limi, Frp, 57, Bærum
4. Tone Trøen, H, 51, Eidsvoll
5. Sverre Myrli, Ap, 46, Skedsmo
6. Nils Aage Jegstad, H, 67, Vestby
7. Nina Sandberg, Ap, 50, Nesodden
8. Himanshu Gulati, Frp, 29, Skedsmo
9. Abid Raja, V, 42, Oslo
10. Henrik Asheim, H, 34, Bærum
11. Sigbjørn Gjelsvik, Sp, 43, Sørum
12. Nicholas Wilkinson, SV, 29, Oppegård
13. Åsmund Aukrust, Ap, 32, Bærum
14. Turid Kristensen, H, 51, Lørenskog
15. Kari Kjos, Frp, 55, Lørenskog
16. Tuva Moflag, Ap, 38, Ski
17u. Hårek Elvenes, H, 58, Bærum


1. Jan Tore Sanner, H, 57, Bærum
2. Anniken Huitfeldt, Ap, 52, Ullensaker
3. Tone Trøen, H, 55, Eidsvoll
4. Sigbjørn Gjelsvik, Sp, 47, Lillestrøm
5. Sverre Myrli, Ap, 50, Lillestrøm
6. Henrik Asheim, H, 38, Bærum
7. Kirsti Bergstø, SV, 40, Nittedal
8. Hans Andreas Limi, Frp, 61, Bærum
9. Anne Kristine Linnestad, H, 56, Nordre Follo
10. Else Marie Rødby, Sp, 39, Asker
11. Tuva Moflag, Ap, 42, Nordre Follo
12. Turid Kristensen, H, 55, Lørenskog
13. Une Bastholm, MDG, 35, Oslo
14. Abid Raja, V, 46, Oslo
15. Åsmund Aukrust, Ap, 36, Bærum
16. Hårek Elvenes, H, 62, Bærum
17. Himanshu Gulati, Frp, 33, Ullensaker
18. Kari Mette Prestrud, Sp, 44, Nordre Follo
19u. Marie Sneve Martinussen, R, 36, Oslo Dette er et utdrag fra analysebrev nr 6 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. I dagens utgave får du også innsikt i situasjonen i Oslo og Hordaland. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar