tirsdag 2. februar 2021

Slik vokser SV, MDG, Rødt og "Andre"

 Misnøye med sitt gamle parti og mer attraktiv politikk hos et annet parti er hovedårsaker til hvorfor velgerne vandrer.

 

Sist fredag presenterte jeg hovedfunn fra Sentios januar-undersøkelse der velgerne ble bedt om å begrunne hvorfor de har endret partipreferanse. Analysen tok for seg bevegelsene mellom de fire største partiene Ap, H, Frp og Sp. Med et særlig fokus på begrunnelsene for Aps fall. I dag får du velgernes begrunnelser for vandringer mellom de mindre partiene SV, MDG, Rødt, KrF, V og «Andre». Men også årsakene som oppgis av de som vandrer inn eller ut av «vet ikke»-gruppen, samt noen bevegelsesmønstre mellom små og store partier.

Dette er et utdrag fra Plussanalysebrev nr 1 i 2021. Mine plussbrev kommer ut en gang pr mnd. Du kan abonnere på Pluss ved å Vippse 200 kr (halvt år) eller 300 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post

Når tallene fra en slik utvalgsundersøkelse brytes ned på partier, så vil antallet respondenter som har en preferanse for de mindre partiene være såpass få, at vi må ta forbehold om store feilmarginer når vi studerer disse vandringene. Derfor er det ikke gitt at begrunnelsene som er oppgitt, er tilfredsstillende representative for alle velgernes vandringer mellom partiene. Vi bør derfor se på dataene også med kvalitative øyne og tenke at begrunnelsene uansett kan ha en egenverdi fordi denne type data i stor grad ellers mangler. Undersøkelsen gir oss altså kvalitativ kunnskap om velgervandringer, selv om ikke alt nødvendigvis er like representativt.       


Sunn SV-matrise
SV har et januar-snitt på åtte prosent. Partiet ligger to prosentpoeng over sitt 2017-valg. Veksten skyldes først og fremst et ganske stort netto pluss mot Ap. De som har gått fra Ap til SV holder særlig fram to begrunnelser for dette: Politikk og en mer negativ oppfatning av Ap. «Ap har forlatt sitt grunnfjell, det passer ikke med mine meninger lenger», sier en. Det er få som beveger seg fra SV til Ap for tiden, men den som begrunner sin vandring med at «Ap har mer makt» representerer et tradisjonelt problem for lillebror SV i forholdet til storebror Ap. 


SV har noe pluss mot regjeringspartiene H og V, men dette er relativt beskjedent. Miljø-politikk oppgis som en av årsakene til vandringene fra H til SV. En tidligere blå velger utrykker, kanskje litt overraskende, at «jeg har alltid likt SV». Alle velgerne som har vandret fra SV til H oppgir Høyres gode styringsevne og bra håndtering av Korona som årsak.   

SV har mobilisert en del av de som satt hjemme sist. Deres begrunnelser dreier seg om ulike politiske spørsmål som helse, distrikt og skatt.
Kan Rødt og uklart regjeringsalternativ ødelegge for SV?
Selv om SV har et høyere lojalitetsnivå nå enn vanlig, så har partiet også en del 2017-velgere som har blitt usikre. Uklarhet på venstresiden og svakheter på miljø trekkes fram som noen av årsakene. Her kan det ligge et farepotensial.
 
SV har for tiden netto tap kun til ett parti; Rødt. «SV går feil vei, mens Rødt står på sitt», holder en av disse fram. En annen mener at Rødt gjør en bedre jobb for «oss arbeidsfolk».
 

MDG henter velgere fra Ap og V
MDG balanserer for tiden på sperregrensen. Det betyr at partiet ligger noe over sitt 2017-nivå på drøyt tre prosent. Partiet har to hovedkilder for sin framgang: Klart positivt bytteforhold med både Ap og V. De som har forlatt Ap til fordel for MDG, er samstemte i sin begrunnelse om at det skyldes miljøpolitikken.

Også de som kommer fra Venstre oppgir miljø som grunn, men nevner i tillegg misnøye med Venstres arbeid og posisjon i regjeringen. «MDG er tydeligere på grønn politikk. Venstre er for praktisk rettet om regjeringssamarbeid» er en begrunnelse som på en bra måte oppsummerer overgangene fra V til MDG. Men det finnes også noen som går motsatt vei. «MDG gjorde en bra jobb i Oslo, men ikke i Bergen og Stavanger», sier en ny V-velger som stemte MDG sist.  


 Utdrag av begrunnelsene for å gå til MDGSvak lojalitet er en fare for MDG
MDG sliter med lojaliteten blant egne velgere. Av de som har hoppet opp gjerdet, er det mye usikkerhet ute og går. Men en peker på at MDG er for ensaksorientert: «Det er andre viktige saker som MDG ikke dekker». Jeg noterer også at kritikk av MDGs jobb under pandemien er et element i begrunnelsene fra disse.  
Dette er et utdrag fra Plussanalysebrev nr 1 i 2021. Dagens brev inneholder også begrunnelser som velgerne oppgir for å gå til eller forlate Rødt, V, KrF og "Andre". Mine plussbrev kommer ut en gang pr mnd. Du kan abonnere på Pluss ved å Vippse 200 kr (halvt år) eller 300 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar