torsdag 21. mars 2019

Senterpartiets livs sjanse

Senterpartiet har svært gode muligheter for å gjøre sitt beste lokalvalg noensinne. Partiet kan komme på vippen i et flertall av fylkene og få ordføreren i over 100 kommuner.  

Sp stabiliserte oppslutningen rundt 10-11 prosent i etterkant av det gode Stortingsvalget 2017. De siste månedene har man gjort et nytt rykk og partiet nærmer seg nå 14-tallet på snittet av stortingsmålingene (blå graf). Normalt sett er Sps lokalnivå høyere, så tall på 15 eller 16 er innen rekkevidde. Poll of polls sin beregning, basert på de siste lokalmålingene, viser 15,2.

15-16 prosent?
Foreløpig ligger nasjonale kommunemålinger (rød graf) overraskende nok lavere enn Stortingsnivået for lokalt sterke Sp. Tvilsom vekting kan være en forklaring på det. Jeg ser for meg at denne differansen vil bli justert ned og antagelig byttet når vi nærmer oss valget. Sp-rekorden på 11,6 prosent fra 1995 bør slås med god margin. Framgangen fra 2015-nivået (grønn graf) på 8,5 prosent vil bli massiv. 

Sp har en ekstremt høy lojalitet, koblet mot sterk appell hos andre partiers velgere. Særlig fortsetter Ap å blø til Sp, men Sp har pen velgergevinst også til de borgerlige partiene. Potensialet for ytterligere vekst ser dog noe begrenset ut, så jeg tror det gjelder for partiet å forsøke bevare formen inn mot valget. Men skulle f. eks Ap rakne helt, så kan ikke ytterligere Sp-framgang utelukkes.    

Derfor vokser Sp
Senterpartiets framvekst har flere forklaringer. Først og fremst må partiet ta mye av æren selv. Etter det svake 2013-valget og mye indre uro, har partiet samlet seg bak Vedum og et politisk budskap som oppleves relevant for mange velgere. Partiet har også fått drahjelp ved at det har blitt skikkelig fres på sentrum-periferi-aksen i norsk politikk de senere årene gjennom saker av typen kommunereform, regionreform, politireform og ulv. Sp framstår her som det tydeligste oppoisjonsalternativet mot  sentralisering, eliter og Oslo-makt. En høyreorintert regjering en perfekt "sentraliseringsmotstander".

Sp er også på parti med en tidsånd som peker i retning av nasjonalisering og økt vektlegging av nordmenns identitet og kultur. På toppen nyter partiet godt av Aps store personmessige, organisatoriske og politiske problemer, tidligere Ap-velgere strømmer til Sp i hopetall.

Hestehandler seg fram til mange lederverv?
Et spenningsmoment før høstens valg er hvordan Sp kan bruke sin nye styrke i ettervalgsforhandlingene i kommuner og fylker. Sp har valgt rødgrønn side nasjonalt, og er i rødgrønt samarbeid mange steder også regionalt og lokalt. Men partiet samarbeider også bra med de andre sentrumspartiene og høyresiden noen steder. Spørsmålet er om partiet kan maksimere sin innflytelse ved å ikke flagge sidevalg før valget, men heller holde alle muligheter åpne og hestehandle seg fram til viktige posisjoner gjennom å bygge relasjoner til begge sider.

I 10 av 11 fylker vil ikke Sp gi noen signaler før valget. Kun i Rogaland flagges rødgrønn støtte. Sp har gode muligheter for å havne i vippeposisjoner i de fleste fylker, så partiets regionale veivalg kan bli helt avgjørende for maktforholdene flere steder. Et svekket Ap, en styrking av SV, Rødt og Høyre, kan gi Sp et incitament til for å velge borgerlig retning noen flere steder enn i dag.

Jeg tror imidlertid at Sp vil holde seg på rødgrønn side de fleste steder når det kommer til stykket, men blir ikke veldig overrasket om de kan forhandle seg fram til en lederposisjon eller tre i fylkene, enten ved at Ap ofrer seg for å unngå at de skifter side, eller som belønning fra de borgerlig for sideskift. Både Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Torms og Finnmark er aktuelle kanddiater i så måte.

100 Sp-ordførere?

Når det gjelder kommunene, så ligger Sps styrke primært i de mest grisgrendte strøkene, selv om partiets framgang er bred og også vil blåse inn over mer urbane strøk. "Ordførerpartiet" har ordføreren 98 av kommunene våre i dag og kan håpe på flere etter høstens valg. Men kommunesammenslåinger gjør noen "Sp-kort" blir del av større kommuner der Ap og Høyre gjør det skarpere, likevel bør over 100 ordførere være realistisk ambisjonsnivå, kanskje også noe i sjiktet 120-140. Med det vil Sp kunne kjempe med Ap om å få flest ordførere.

Senterpartiet har sitt livs sjanse nå. Vil partiet gripe den?   Vipps 92237487 eller bruk konto nr 97101646878 for å støtte mitt frittstående valganalysearbeid.    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar