mandag 25. mars 2019

Sak trumfer person

Personer er viktige i politikk. Det er personer som utgjør partiene. Det er personer som vedtar programmer. Og det er personer som velges inn i kommunestyrer, fylkesting og storting. Personer er viktigere ved lokalvalg enn ved riksvalg. Dyktige frontfigurer kan trekke velgere til sitt parti som normalt ikke ville stemt på partiet. Øyvind Sand (Rælingen Ap), Harald Espelund (Ullensaker Frp) og Runar Bålsrud (Hurdal V) har vært de fremste eksponentene for personeffekter de seneste årene på Romerike. Alle tre er nå ute, eller på vei ut, av politikken. Nye «velgermagneter» vil komme til, kanskje er John-Erik Vika (Eidsvoll Sp) en slik.

Kommunevalgsystemet åpner for mer personstemmegivning enn stortingsvalgsystemet. Til høsten kan du påvirke sammensetningen av kommunestyrene ved å sette ekstra kryss ved kandidater du liker best eller føre opp «slengere» fra andre partilister.

Parti og politiske saker er likevel viktigere enn personer. De fleste velgere stemmer primært på parti og ikke på person også ved lokalvalg. Det er gjerne politikken som avgjør velgernes valg. Jeg vil føye til heldigvis. Velgere har ofte to, tre eller fire partier som de vurderer å stemme på. Valgforskere kaller det «partisett». Hvor stor tillit man har til partiene i enkeltsaker og som helhet, er gjerne viktigste faktor for hvilken partiliste som velgeren til slutt putter i valgurnen.

Fersk valgforskning utført av Langsæther, Gjerløw og Søyland dokumenterer at velgerne stort sett gjør informerte valg. Velgerne er altså ikke så dumme som noen fristes til å tro. Få velgere lar seg blende av medieoppmerksomhet rundt politisk irrelevante oppslag som premierer og fotballkamper som politikere deltar på, i følge forskningsfunnene. Det er den politiske substansen velgere flest er opptatt av. Forskningen ble utført med utgangspunkt i lokalvalgene i Oslo i 2003, 2007, 2011 og 2015, men det er grunn til å tro at funnene har god overføringsverdi til lokalvalg ellers i landet.Sakene og politikken er altså viktigere enn politikerne. Nylig utførte Norstat en undersøkelse om hva velgerne er opptatt av før høstens valg. Skole, helse og eldreomsorg ble nevnt av flest. Ikke helt overraskende all den tid skole og omsorg er kommunenes to hovedoppgaver. Men også sosiale forskjeller, miljø, familie, skatt, samferdsel og distriktspolitikk ble vurdert som ganske viktige av velgerne. Innvandring kom overraskende langt ned.

Det er store variasjoner blant velgerne etter sosial bakgrunn. Kvinner er klart mer opptatt av helse og miljø enn menn, derimot rager skatt og samferdsel markert høyere blant menn. Unge er mer opptatt av skole og miljø enn eldre, mens eldre naturlig nok er mer opptatt av helse og eldreomsorg enn unge. Folk i byen er mer opptatt av sosiale forskjeller enn på bygda, mens helse og distriktspolitikk opptar flere på landet.

Partier som vil gjøre det godt ved høstens valg, må være troverdige og vinne tillit gjennom politisk substans i slike saker som betyr noe. Velgerne er mer opptatt av løsningene partiene har for å gi gode skole- og omsorgstilbud framover, enn hvem som sier hva og hva som ble gjort i fjor og forfjor. Årets valgkamp bør derfor ikke drukne i ordførerdueller.

Sak trumfer person.    

Kommentaren stod på trykk i Romerikes Blad 25. mars 2019


Ønsker du å støtte mitt frittstående analysearbeid så kan du vippse 92237487 med et valgfritt beløp eller bruke konto nr 
 9710 16 46878. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar