fredag 29. mars 2019

Det SVinger

SV ligger an til å gjøre sitt fjerde beste lokalvalg noensinne.

Det er optimisme i SV-leiren foran helgens landsmøte og høstens kommune- og fylkestingsvalg. Stortingsmålingene (blå graf) viser nå høye 7-tall. SV står dog svakere lokalt enn nasjonalt, så et valgresultat mellom 6 og 7 er nok mest realistisk i øyeblikket. Nasjonale kommunemålinger (rød graf) ligger riktignok et stykke nede på 5-tallet foreløpig, men de virker for lave. Uansett er nivået  godt over valgresultatet på 4,1 fra 2015. 
SV har høy velgerlojalitet til partiet å være og har fortsatt positiv velgerutveksling med Ap. Rødt er derimot en brysom velgerkonkurrent for SV.

SV har mulighet for tosifret oppslutning i alle de tre storbyene Oslo, Bergen og Trondheim. Konkurransen fra MDG og Rødt er sterkest i Oslo, så trolig er sjansen størst i Bergen og Trondheim.

Antatt styrking av SV ved høstens valg, vil også kunne gi partiet økt makt. Forholdet mellom SV og Ap er godt i Oslo og Trondheim, men kjølig i Bergen. Et smalere rødgrønt flertall, et svekket Ap og styrket SV, kan derfor særlig gi uttelling for SV i Trondheim, kanskje i form av en varaordførerpost. SV kan også komme til å beholde ordførervervet i Oslo og byrådsmakten.

SV har en ok mulighet for å bli en nødvendig del av posisjonsmakten i Viken, Vestfold og Telemark, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Men partiets plassering til venstre for Ap gjør at det er små muligheter for at de tyngste maktposisjonene tilfaller SV-folk.

Aps problemer har bidratt til SVs vekst de siste årene. Det var også godt for SV å komme seg ut av den rødgrønne regjeringen og bygge seg opp som opposisjonsparti. SV fungerer i dag bra som et alternativ for de velgerne som synes Ap er for bleikt og Rødt for radikalt.

Nestlederkampen mellom Kari Kaski og Torgeir Fylkesnes dreier seg en del om form, men også om politikk og strategi. Fylkesnes er en mann å velge hvis partiet ønsker å bredde ut mer og styrke sin heller labre næringspolitiske og distriktspolitiske profil. Kaski er ei dame å velge hvis SV heller vil styrke sin urbane profil ytterligere og løfte kjernesaken miljø sterkere. Partiet har en svakt utbygd organisasjon og Kaskis sterke organisasjonskompetanse er et godt argument for henne.

SV overvruderes ofte noe på målinger, men partiet har nå en posisjon som bør kunne gi dem et godt valgresultat 2019 og en god plattform å jobbe på veien mot stortingsvalget i 2021.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar