fredag 3. desember 2010

Partisk NRK avgjorde valget i 2005?

Forskere jobber som regel ikke så veldig fort. Men forhåpentligvis desto grundigere. En professor ved Universitetet i Oslo og to første amanuensiser på BI har gått sammen om en studie som konkluderer med at NRK var snillere med de rødgrønne partiene enn de borgerlige under valgkampen i 2005. TV2 var derimot "slemme" med alle. Forskerne mener at denne forskjellsbehandlingen av partiene kan ha bidratt til å avgjøre valget.


Jeg har ikke lest dette forskningsmaterialet og kan derfor ikke vurdere elementer som f.eks. metodebruk. Generelt vil jeg likevel si at TV er meget viktig når det gjelder hvor velgerne henter sin valginformasjon. Vi kan snakke om både facebook, blogger og twitter til vi blir blå i trynet, men i overskuelig framtid er det den gode, gamle TV-en som er kanal nr 1 for den jevne velger.

Derfor er partienes profilering og politikeres innsats i utspørringer og TV-debatter meget viktig. Først og fremst med tanke på de velgerne som er i tvil. Det er tvilerne som avgjør utfallet. 05-valget var, i likhet med 09-valget, av den jevne sorten. I flere fylker var marginene små, og det skulle ikke store bevegelsene til før begge disse valgene hadde endt med borgerlig seier også i antall mandater (de fire borgerlige partiene fikk som kjent flere stemmer enn de tre rødgrønne partiene ved begge valg).

Det er således uheldig for NRK, og for demokratiet vårt, at forskere mener å empirsk belegge at statskanalen, gjennom sine utspørrere og programledere, favoriserer noen partier.          

5 kommentarer:

 1. Et annet moment er at man da kan forklare den belagte skjevheten, en skjevhet forskerne mer enn antyder at avgjorde valget.

  Og det kan forklares med de interesser NRK har av å opprettholde de politiske betingelser den bygger sin fordel på.

  NRK er nemlig finansiert og instituert på en sånn måte at den som institusjon har interesser i Stortingets sammensetning.

  Sammenlignet med reklamefinansierte kanaler, som har utallige sponsorer, uten å være altavhengig av noen enkelt sponsor, har NRK grovt sett bare en sponset, som den da får alle pengene sine fra.

  Denne sponsor er i realiteten Stortinget, selv om man kaller det kringkastingslisens. NRK har fortsatt monopol på denne lisensen, som da fastsettes årlig i Stortinget. Og i Stortinget avgjøres også andre fordeler som NRK har fått opp gjennom årene. Og det slår jo ikke feil. Foran hvert eneste valg, går Ap ut og forteller hva en valgseier for Aps regjeringsalternativ, vil bety for NRK.

  Utfallet av de beslutningene som treffes i Stortinget om NRKs økonomiske og andre privilegier, de kan da NRK påvirke ved å påvirke utfallet av stortingsvalg.

  At man i det hele tatt har fått en dominerende medieinstitusjon som er finansiert og instituert på en sånn måte at de fordeler i form av konsesjoner, særbevilgninger, fastsettelse av lisensen etc. de blir påvirket Stortingets sammensetning, det er selvsagt politisk og ideologisk betinget.

  Og det er denne politiske og ideologiske betinging som NRK har interesser i.

  NRK har ikke bare økonomisk interesser i at de partiene som målbærer denne ideologien som da NRK bygger sin fordel på, beholder makten. NRK er også avhengig av det ideologiske hegemoni som disses partiene bygger sin makt på, at også det består.

  SvarSlett
 2. Altså Marthinsen du er jo ikke akkurat redd for å fremstå som om du har en partipreferanse i forskjellige medier, men når det gjelder å snakke om valganalyse så blir det vel litt for partisk at du kun nevner at NRK ble funnet partisk for venstresiden men utelater at TV2 ble funnet partisk for høyresiden?

  SvarSlett
 3. Anonym: I hvilke medier har jeg fremstått med partipreferanse?

  Forskerne mener NRK stod for den klart sterkeste forskjellsbehandlingen. TV2 var "slemme med alle", i følge dem. Derfor henledet jeg oppmerksomheten mot statskanalen i dette blogginnlegget.

  SvarSlett
 4. http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/2009/03/svs-sanne-ansikt.html
  http://www.minerva.as/2008/03/03/er-tiden-inne-for-en-hyreorientert-avis/
  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3212037.ece

  Er et kjapt utvalg, nå er det ingen som forventer at valganalytikere ikke skal ha et politisk ståsted så det er ikke per definisjon problematisk at du står på høyresiden og Aarebrot stemmer AP. Derimot så blir det litt vel skjevt når et slikt studie kommer ut og du utelukkende kommenterer resultatene vedrørende NRK men ikke TV2.

  Forøvrig så sa ikke forskerne at TV2 var "slemme med alle" ettersom studiet ble skrevet på engelsk, kommentaren at "TV 2 slemme mot alle" kommer fra Farbrot ved forskning.no og følges opp med "TV 2s journalister var negative i behandlingen av alle partienes talspersoner, men mer negative i behandlingen av de rød-grønne enn de fire andre." så det er ikke mulig for deg å ha lest den kommentaren du siterer uten å ha lest det som står rett under heller. Forøvrig så er dette hva studiet sier om TV2: "We also found, contrary to expectation, a bias in TV2 moderator treatment of parties between center/right and center/left, the government party politicians receiving better treatment than the center/left opposition party representatives."
  ...
  "On TV2, we found a negative treatment of all parties, but more so of the
  center-left parties, a tendency toward favoring the right that we did not expect."

  SvarSlett
 5. Anonym: TV2 hadde ifølge undersøkelsen en mer negativ holdning mot FrP (-0,78) enn gjennomsnittet for de rød-grønne partiene (-0,74). Dermed har de minst hatt en like krass spørsmålsstilling mot det største ikke-sosialistiske partiet som totalen mot de rødgrønne. Så antakeligvis har ikke dette samme effekt som det NRK drev med i valgkampen. NRK var kun kritisk mot den ene siden, mens spørsmålene til de rød-grønne satt dem i et bedre lys. Det er noe annet enn TV2 sin gjennømførte kritikk som alle fikk smake på.

  SvarSlett