torsdag 9. april 2009

Situasjonen i Østfold

Min oppdragsgiver på Østfold-prognoser, Smaalenene, publiserte mandag mine siste tall for fylket. De valgte, som seg hør og bør for en lokalavis, å kjøre en lokal vinkling på KrFs og Askims Line Henriette Holten Hjemdal.

Hennes skjebne er meget spennende i Østfold. Hun tok et utjevningsmandat sist, men ligger pt. i følge mine beregninger ute nå.

Her er tallene:

Rødt 0,7 +0,1
SV 5,5 -1,7 1 utj.mandat (May Hansen)
Ap 36,3 +0,6 4 mandater +1(Svein Roald Hansen, Irene Johansen, Tor Erik Forsberg, Wenche Olsen)
Sp 4,0 -0,9
KrF 6,3 -0,6 -1
V 3,2 -1,0
H 11,3 -0,6 1 mandat (Ingjerd Schou)
Frp 31,7 +4,8 3 mandater (Ulf Leirstein, Jon Gåsvatn, Vigdis Giltun)
Andre 1,2 -0,6


Østfold er ett av få fylker hvor de rødgrønne har angrepsmuligheter når det gjelder å kapre flere mandater enn sist. Slik det ser akkurat nå, så kniper Ap det siste mandatet i Østfold, på bekostning av SV. Men SV tar utjevningsmandatet fra KrF slik at det vipper fra 5-4 i borgerlig favør til 5-4 i rødgrønn. Haldens og Aps fjerdenominerte, Wenche Olsen, skal dog føle seg alt annet enn trygg på stortingsplass. For både Frps Erlend Wiborg, KrFs Hjemdal, SVs Hansen og Høyres Tage Pettersen har reelle muligheter til å vippe henne ut.

Østfold kjennetegnes spesielt av FrPs og Aps sterke stilling. Akkurat som i Troms, så ligger det an til at disse to partiene tar med seg mesteparten av stortingspotten. Fylkets bosettingsmønster, verken for tettbygd eller grisgrendt og mange mindre byer, har vist seg å passe FrP godt – det ser vi også i andre fylker, som f.eks Vestfold. Fylkets mange velgere med lav utdanning, er også en sosial bakgrunnsvariabel om passer partiet meget bra.

Aps høye oppslutning i Østfold har lange, historiske tradisjoner og kan relateres til den høye industrialiseringsgraden i fylket. Fortsatt er dette et element som spiller en rolle. Både SV, Venstre og Høyre sliter med oppslutningen i Østfold sammenlignet med landsgjennomsnittet.

1 kommentar: