onsdag 8. april 2009

Ap og Frp deler Troms mellom seg

Min siste Troms-prognose ble publisert i Harstad Tidende på mandag over hele førstesiden og to sider inni. Tallene var meget godt stoff for avisen siden de viste at Elisabeth Aspaker fra Harstad og Høyre er på vei ut, mens Frps Hanne Iversen, også fra Harstad, er på vei inn på Tinget.

Mine tall for Troms ser nå slik ut (endring fra valgres i 05):
Rødt 1,4 +0,2
SV 8,0 -1,6 1 utj.mandat (Lena Jensen)
Ap 32,5 -0,5 3 mandater (Bendiks Arnesen, Anne M Bjørnflaten og Tove K Knutsen)
Sp 7,1 -0,6
KrF 4,6 +0,1
V 2,6 -0,5
H 8,1 -0,9
Frp 29,1 +6,2 3 mandater (Øyvind Korsberg, Per Willy Amundsen og Hanne Iversen)
Kystp 4,5 -4,1
Andre 1,8 +1,3

Min prognose samsvarte bra med den målingen som Polarfakta utførte for Framtid i Nord, bortsett fra at de ligger en del høyere på Frp og lavere på Kystpartiet.
Jeg tror (selvsagt) at min prognose gir det beste bilde... Men innrømmer at oppslutningen om Kystpartiet er en nøtt å knekke i Troms. Her er usikkerhetsmomentet meget stort.

Den massive Frp-framgangen fører nå i Troms til at Frp her ligger inne med historiske tre mandater. Ap og Frp deler nå i praksis Troms mellom seg, det er p.t. bare utjevningsmandatet igjen til de andre.

Men skal Frp holde tre Troms-mandater, så kreves det at partiet stabiliserer seg på dette høye nivået helt inn. Spørsmålet er om ”innvandringskortet” er brukt opp for i år og om Frp har funnet toppformen litt for tidlig. Vi skal dog huske på at partiet også har andre ben enn innvandring å stå på. Bl.a. nyter partiet høy velgertillit på helse og eldreomsorg-feltet. At Høyre ligger an til å stå uten representasjon fra Troms, illustrerer partiets dystre situasjon for tiden.

Det har spisset seg kraftig til i kampen om den siste, faste plassen fra Troms. Høyres fall og Frps framgang har åpnet opp en mandatsituasjon som i Troms har sett ganske fastlåst ut en stund nå. Høyres Aspaker har fortsatt bra muligheter til å ta tilbake plassen, men er avhengig av at Høyre klarer å snu sin negative trend. Også SVs Lena Jensen er betydelig nærmere et fast mandat nå. Ikke som et resultat av egen/SVs styrke, men som et produkt av Høyres fall.

Også for Sp har det lysnet litt de siste ukene. Fortsatt har Irene Lange Nordahl et stykke opp, men partiet har kunnet notere en liten framgang på de aller siste målingene, muligens som et produkt av positiv dekning rundt Nasjonal Transportplan. Klarer Sp å mobilisere enda noe mer inn mot valget, slik de ofte har for vane, så bør hun ikke avskrives.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar