onsdag 22. april 2009

Røkke-sakens politiske konsekvenser

Det er vanskelig for oss som ikke er økonomiske eksperter å uttale oss om hvorvidt Røkke solgte "søppel-selskapene" sine til en pris som var passe eller for høy. Men det synes å være en relativt sterk grad av samstemthet blant dem som mener å ha greie på slikt, at prisen i alle fall ikke var for lav.

For meg er imidlertid de politiske konsekvensene av Røkke-saken vel så spennende. Og kjernen her er at både tidligere næringsminister Dag Terje Andersen, nåværende næringsminister Sylvia Brustad og statsminister Jens Stoltenberg og hele Ap har en dårlig sak. En sak som de snarest mulig bør få avsluttet hvis ikke valget skal spoleres.

For dette er en sak som dreier seg om samrøre mellom LO og Ap. Det er en sak som handler om graden av statlig eierskap. Og den handler om å følge med i timene. Her er det mange som ikke har fulgt med i timene. Dag Terje Andersen handlet meget kritikkverdig da han gikk inn for å bruke 5 millarder av våre felles penger til å bli en mindretallsaksjonær i et Røkke-styrt selskap. Sylvia Brustad og statens styrepresentant, Berit Kjøll, sov da det gjaldt som mest. Og Jens Stoltenberg er, som øverste ansvarlig, stilt i kraftig forlengenhet gjennom at han den ene dagen hyller Røkke opp i skyene og neste dag er nesten like oppgitt over Røkke som det Brustad er.

Etter dagens pressekonferanse, hvor Røkke slo hardt tilbake og bl.a. begikk et karakterdrap på Brustad, så føler nå regjeringen et åpenbart behov for å kommunisere at de jobber med å finne en løsning. En løsning der det bare vil bli tapere. Eller sagt med renere ord: De jobber med å få vekk denne saken fra agendaen.

For regjeringen er helt avhengig av å få fokuset over på andre ting enn Røkke og innvandring - temaer som har preget agendaen sammenhengende de siste tre månedene. Oppslutningen på meningsmålingene er fallende og regjeringsflertallet vil ryke med glans hvis ikke den politiske debatten snart begynner å handle om andre ting enn dette.

Hvem vil kunne tjene på Røkke-saken når vi tenker oppslutning? Mitt umiddelbare svar er Høyre. Partiet stemte (sammen med Venstre og KrF) i mot dette statlige oppkjøpet og har også i en årrekke vært en pådriver i kritikken av samrøret mellom fagbevegelse, industri og Ap. Frp har heller ikke noen god sak. De har gått omtrent like langt i Røkke-hyllesten som Ap og stemte for det økte statlige eierskapet.

De neste målingene blir nå uhyre interessante. Det gjenstår fire stykker før denne måneden er omme. Jeg tror at Ap vil falle ytterligere på dette - spørsmålet er hvor mye.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar