lørdag 21. februar 2009

Valgprognose Akershus

Jeg har laget en prognose for Akershus som Romerikes Blad i dag publiserer. Tallene viser stort sett status quo fra valget i 2005. Men KrFs Hareide ligger an til å kunne snappe ujevningsmandatet fra Sp.

Min prognose er basert på gjennomsnittet av de ti siste nasjonale meningsmålingene og valgstatistikk fra Akershus fra siste tre stortingsvalg og to siste fylkestingsvalg. Mandatberegningen er foretatt ved hjelp av beregningsprogrammet Celius. Tallene ser slik ut:

Oppslutning Endring fra 05
Rødt 1,1 +0,3
SV 6,7 -1,2
Ap 31,8 +1,3
Sp 2,9 -1,0
KrF 3,0 -0,9
V 6,6 -1,0
H 23,3 +2,7
FrP 24,1 +0,6
Andre 0,5 -0,9

Mandater:
SV 1
Ap 5
Sp 0 -1
KrF 1 +1
V 1
H 4
FrP 4

Mandatrekkefølgen fra Akershus blir slik når prognosen legges til grunn:
1. Ap: Anniken Huitfeldt 39 år, Ullensaker
2. FrP: Morten Høglund 43 år, Asker
3. H: Jan Tore Sanner 43 år, Bærum
4. Ap: Sverre Myrli 37 år Skedsmo
5. FrP: Kari Kjos 46 år, Lørenskog
6. H:Sonja Sjøli 59 år, Eidsvoll
7. Ap: Marianne Aasen 41 år, Asker
8. FrP: Hans Fr Asmyhr 38 år, Sørum
9. V: Borghild Tenden 57 år, Bærum
10. SV: Bård V Solhjell 37 år, Vestby
11. H: Sylvi Graham 57 år, Oppegård
12. Ap: Gunvor Eldegard 45 år, Ski
13. Ap: Gorm Kjernli 27 år, Ski/Oslo
14. FrP: Ib Thomsen 47 år, Nittedal
15. H: Andre O. Dahl 33 år, Skedsmo/Oslo
16 utj KrF: Knut A Hareide 36 år, Oslo

Aps framgang innebærer at de trygger de fem mandatene som de også lå inne med sist. Man overlater det siste, faste mandatet til Høyres Dahl – han har dermed nå den samme posisjon som ved valget i 05. Akershus ser ellers pr i dag noe ”fastlåst” ut i den forstand at alle de 15 faste mandatene, gitt min prognose, ser ut til å være inne med bra margin.

Det som imidlertid kan åpne opp situasjonen, er større velgerbevegelser i en eller annen retning for særlig ett eller flere av de klart største partiene Ap, Høyre og FrP. Både Høyre og FrP lå tidligere an til å kunne ha en viss sjanse til å bli det aller største parti i Akershus – det vil i så fall gi dette partiet hele fem mandater. Nå ser det meget tungt ut. Men skulle Aps oppslutning dale, parallelt med at Høyre eller FrP får vind i seilene, så er dette scenariet fortsatt ikke utenkelig. En annen mulighet er at Ap stikker i fra ytterligere. Da har partiet i så fall en viss sjanse på hele seks Akershus-mandater. Jeg tror ikke at dette vil skje, men helt utenkelig er ei heller det. Dette betyr at verken Dahl, Thomsen eller Kjernli kan kjenne seg helt trygge.

Utjevningsmandatet er det normalt vanskelig å si noe klart om, siden fordelingen av dette henger sammen med også stemmefordelingen i andre fylker. Men akkurat for Akershus sitt vedkommende så føler jeg meg ganske sikker på at utjevningsmandatet vil tilfalle det partiet som blir størst av Sp og KrF. Mine beregninger viser at KrFs Hareide, som ved forrige prognose, ligger inne med et nødskrik og dermed snapper det mandatet som Sp tok ved valget i 05. Venstre har dog også en liten sjanse på utjevning, men ligger pr nå et godt stykke unna.

Seks nærmeste utfordrere til fast mandat:
Are Helseth (Ap) 53 år, Bærum. Mangler 4,9 pp / 13 800 stemmer.
Knut A Hareide (KrF) 36 år, Oslo. Mangler 1,7 pp/ 4900 stemmer
Dagfinn Sundsbø (Sp) 62 år, Fet. Mangler 1,8 pp / 5000 stemmer
Abid Raja (V) 35 år Bærum/Oslo. Mangler 3,4 pp / 9800 stemmer
Tone Irèn Liljeroth (FrP) 33 år, Skedsmo. Mangler 7,7 pp / 21 700 stemmer
Bente Stein Mathisen (H) 52 år, Asker. Mangler 8,4 pp / 23 700 stemmer

Jeg har vurdert Aps Helseth til å ligge nærmest akkurat nå (Hareide er nærmest hvis vi ser isolert på antallet stemmer, men vi må se i.f.t. partienes størrelse), men alle er i realiteten langt unna sistemandatet, og det må som nevnt store bevegelser til. Men det er mulig, for velgermassen er volatil. Og vi vet at ca halvparten av velgerne kommer til å velge noe annet ved høsten valg enn sist (enten at de bytter parti eller hopper inn/ut av hjemmesittergruppen). Hele 12 prosent bestemmer seg for sitt partivalg så sent som på selve valgdagen.


Akershus kjennetegnes spesielt av Høyres sterke stilling. Akershus har vært Høyres aller beste fylke siden 1997, da til og med Oslo ble passert. Høyres sterke posisjon i fylket henger sammen med flere forhold. Generelt høyt utdannings- og inntektsnivå i velgermassen er to demografiske elementer som trekker klart i Høyres retning. Dessuten har fylket sett under ett, og sammenlignet med andre fylker, en høy andel ansatte i privat sektor. Dette gagner både Høyre, FrP og Venstre, mens det er en ulempe for Ap og SV. Sp er også svake i Akershus, lav andel sysselsatte i primærnæring trekker ned.

Også KrF sliter med oppslutningen i fylket, Akershus sin sekulære velgerprofil er ikke gunstig for partiet. Venstre har bevisst de senere årene søkt å appellere til urbane og moderne velgere bl.a. gjennom plassering på borgerlig side, men med klar brodd mot FrP og en blågrønn profil med liberal innvandringspolitikk, miljøsatsing og næringslivslettelser. Dette har gitt stor framgang i urbane fylker som Akershus, Oslo og Rogaland. Et spenningsmoment blir om Venstre-veksten vil fortsette videre i disse tett befolkede valgkretsene, eller om vi vil se en reversering til høsten. Jeg tror at Venstre har et godt vekstpotensial, for velgermassen urbaniseres, men det er ikke gitt at de vil klare å hente dette ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar