tirsdag 3. februar 2009

Trenger vi en blå avis?

Redaktørene stemmer Ap. De fleste av deres journalister gjør det samme, eller de stemmer SV eller Rødt. Er denne sterke venstrevridningen i norsk presse demokratisk betenkelig eller gjør det ikke noe?

Hallgrim Berg mener åpenbart at dette utgjør et betydelig demokratisk problem og slo nylig et slag for at det snarest blir etablert et høyreorientert mediehus i dette landet. Paradoksalt nok ble kravet fremmet i den avisen som tidligere kunne anses være nettopp et slikt mediehus. Nemlig Aftenposten. De dagene er nå talte.

For nå forfekter også denne avisen, stort sett, et syn som er i pakt med den sosialdemokratiske, kompakte majoritet. Jeg er enig med Hallgrim Berg. Dette er et problem. Og jeg ser særlig to sider som er mer enn betenkelige. For det første: Spørsmål som burde vært stilt fra høyre på pressekonferanser, blir aldri stilt. Fordi det ikke finnes folk der som kan stille dem. Statsråder og politikere blir derfor hele tiden kun utfordret fra venstre, uavhengig av hva slags politisk farge regjeringen har. Slik bør det ikke være.

Dernest er det grunn til å være bekymret over, og særdeles kritisk til, den informasjonen som går ut til oss lyttere, seere og lesere. For vi får neppe god nok og balansert nok informasjon, når mediefolk har et så ensidig politisk ståsted. Fordi det er grunn til å tro at mediedekningen i sum er for vridd. Venstrevridd.

De fleste mediefolk avfeier denne problemstillingen og hevder at deres politiske preferanser ikke betyr noe for det produktet de skaper. Fordi de kun styres av journalismens dyder om hva som er såkalt ”godt stoff”. Men slik avfeiing holder ikke. For det er ikke til å komme forbi at journalister også er mennesker. Og vi mennesker tar med oss vårt subjekt hele tiden, også i den jobben vi gjør. Derfor har eget ståsted betydning for valg av stoff og vinkling av saker.

Uavhengig og objektiv journalistikk finnes derfor ikke! I likhet med Hallgrim Berg ønsker også jeg meg en avis med et klart definert borgerlig ståsted. Fordi jeg tror på mangfold, i stedet for dagens enfold. Jeg tror det vil være et godt lesergrunnlag for en slik avis. Men spørsmålet er om lønnsomhet vil kunne skapes i et annonsemarked som, i alle fall i dagens situasjon, er knusktørt.

Inntil videre er det kanskje mer realistisk å gjøre de nødvendige korrektivene som spretter opp på nett, som Kommentar.no og Minerva.as, enda bedre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar