mandag 23. februar 2009

Blendahvitt storting 2009-2013?

Oslo Høyre vraket Inge Lønning og Afshan Rafiq og valgte i stedet å føre opp Michael Tetzschner og Nikolai Astrup bak Per-Kristian Foss og Ine Marie Eriksen Søreide på kveldens nominasjonsmøte. Dermed økte sjansen for at Stortinget 2009-2013 blir helt blendahvitt.

Etter mitt skjønn gjorde Oslo-partiet det rette. De valgte de fire beste kandidatene på de fire første plassene. Samtidig er det, i et gjenspeilingsperspektiv, grunn til å stille spørsmålstegn ved representativitetsgraden. For det middeladrende Oslo Vest-preget øverst på listen, er relativt påfallende. Det går nok hjem hos Høyres kjernevelgere, men spørsmålet er om disse fire vil greie å appellere her hvor jeg bor - i Groruddalen (og på andre østkantsteder).

Riktignok ble Afshan Rafiq ført opp på femteplass. Men det er en plass hvor Høyre må gjøre et meget godt valg for at hun skal kunne komme inn. For det realistiske pr i dag er at Høyre må nøye seg med fire mandater - og selv det kan bli tøft nok.

Aps Hadia Tajik har en bedre mulighet til å komme inn fra sin sjetteplass på Oslo Aps liste. Likevel er ei heller hun noe sikkert kort. Mine beregninger viser at hun pr i dag har fattige 900 stemmer å gå på. Også Abid Raja har en viss mulighet fra sin andreplass på Akershus Venstre sin liste. Sjansen er imidlertid langt større for at han ikke kommer inn enn for at kommer inn.

Innvandrere utgjør om lag ti prosent av Norges befolkning. De kan komme til å utgjøre null prosent av Stortinget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar