mandag 13. mars 2017

Stortinget 2017-21: Tidenes yngste og mest kvinnerike?

Mine beregninger viser nå rødgrønt flertall 89-80. Ap faller, men Sps framgang gir Jonas Gahr Støre ca 70 prosent sjanse til å bli statsminister etter stortingsvalget.


I desember gikk jeg igjennom stillingen i våre 19 valgkretser, basert på den informasjonen som forelå da. Siden den gang har vi fått ny informasjon; noen nye nominasjonsmøter er avholdt og velgeropinionen har beveget seg. Derfor må vurderingene oppdateres.Til grunn for vurderingene, legger jeg utviklingen på snittet av de nasjonale målingene i januar, februar og mars, samt de fylkesmålingene som er publisert, pluss valghistorikk. Både SV og Venstre ligger hårfint over sperregrensen nå, og dette er da lagt inn som en forutsetning.


Østfold: 2013-valget ga utfallet Ap 3, H 3, Frp 2 og KrF 1u. På mine tall i desember lå det an til Ap 4, H 2, Frp 2 og Sp 1u. I øyeblikket har jeg fordelingen Ap 4, H 2, Frp 1, Sp 1 og KrF 1u. Endringen er at Sps Ola Andre Myhrvold ligger inne med et fast mandat, på bekostning av Frps andre mandat, Erlend Wiborg. Men her er det svært tett kamp. KrFs Line Henriette Hjemdal ligger inne med utjevningsmandatet. Slår dette til, så kan dette bli den nye Østfold-benken:
Ap:
Stein Erik Lauvås (52 år, Marker)
Elise Bjørnebekk-Waagen (27 år, Sarpsborg)
Svein Roald Hansen (68 år, Fredrikstad)
Siv Henriette Jacobsen (51 år, Moss)
H:
Ingjerd Schou (62 år, Spydeberg)
Tage Pettersen (45 år, Moss)
Frp:
Ulf Leirstein (44 år, Moss)
Sp:
Ole Andre Myhrvold (39 år, Trøgstad)
KrF:
Line Henriette Hjemdal (41 år, Fredrikstad)

Skulle det bli disse ni, så får vi fem kjente og fire nye fjes på Østfold-benken. Det vil bli fem menn og fire kvinner, mot 6-3 i dag. Snittalderen synker fra 49 til 48 år. Geografisk ligger det an til at Indre Østfold styrkes noe, på bekostning av Halden. De borgerlige hadde stang inn her sist og vant 6-3. Nå har jeg 5-4 rødgrønt. Men klarer Frp og Wiborg å slå tilbake, så kan det også bli 5-4 borgerlig.

Akershus
: H 7, Ap 5, Frp 3, V 1 og SV 1u ble 2013-fordelingen. I desember hadde jeg Ap 7, H 6, Frp 2, V 1 og Sp 1u. Nå ligger det an til fordelingen H 6, Ap 6, Frp 2, V 1, Sp 1 og SV 1u. Det er tett mellom Aps nr 6, Mani Hussaini, Høyres nr 6, Hårek Elvenes og Frps nr 3, Kari Kjos. Jeg har Kjos ute og de to andre inne pt. Sps Sigbjørn Gjelsvik ser ut til å seile inn på fast mandat, og SVs Nicolas Wilkinson ligger inne med utjevningsmandatet. Dette gir i så fall denne sammensetningen:    
Ap:
Anniken Hutifeldt (48 år, Ullensaker)
Sverre Myrli (46 år, Skedsmo)
Nina Sandberg (50 år, Nesodden)
Åsmund Aukrust (32 år, Bærum)
Tuva Moflag (38 år, Ski)
Mani Hussaini (30 år, Ullensaker)
H:
Jan Tore Sanner (52 år, Bærum)
Tone Trøen (51 år, Eidsvoll)
Henrik Asheim (34 år, Bærum)
Nils Aage Jegstad (67 år, Vestby)
Turid Kristensen (51 år, Lørenskog)
Hårek Elvenes (58 år, Bærum)
Frp:
Hans Andreas Limi (57 år, Bærum)
Himanu Gulati (28 år, Skedsmo)
V:
Abid Raja (42 år, Oslo)
Sp:
Sigbjørn Gjelsvik (43 år, Sørum)
SV:
Nicolas Wilkinson (28 år, Oppegård)

Slår dette til, sikres ni gjenvalg, mens vi får åtte nye representanter (hvis vi regner Elvenes som ny, han har møtt fast for Sanner i inneværende periode). Det blir 12 menn og 5 kvinner, mot 9-8 i dag. Snittalderen kan synke fra 47 år til 44 år. Akershus er på mange måter delt i tre regioner; Romerike, Follo og Vest (Asker og Bærum). Romerike får på mine beregninger nå 7 representanter, Follo 4 og Vest 5 mot 6-4-6  i inneværende periode, altså en viss styrking av Romerike og svekkelse av Vest. Når det gjelder Vest, så er det verdt å merke seg at samtlige 5 representanter kan komme fra Bærum og ingen fra Asker. 11-6 i borgerlig mandatfavør her sist, jeg har 9-8 nå.


Oslo:  Ap 6, H 6, Frp 2, V 2, SV 1, MDG 1 og KrF 1u ble utfallet i hovedstaden i 2013. På desember-beregningene hadde jeg Ap 7, H 5, Frp 2, V 1, SV 1, MDG 1, Rødt 1 og KrF 1u. Jeg har samme fordeling nå. Aps nr 7,Didrik Beck, ligger inne på sistemanddatet i kretsen. Han presses av Høyres sjette kandidat, Stefan Heggelund. På nedbrutte nasjonale tall begynner også Rødt sin andrekandidat, Seher Aydar, å nærme seg et mandat. Men her trenger vi ferskere fylkestall for å si noe mer sikkert.

I øyeblikket peker tallene i retning av denne Oslo-benken:
Ap:
Jonas Gahr Støre (57 år, Vestre Aker)
Marianne Marthinsen (37 år, Grünerløkka)
Jan Bøhler (65 år, Alna)
Siri Staalesen (44 år, Nordstrand)
Espen Barth Eide (53 år, Vestre Aker)
Zaineb Al-Samarai (30 år, Søndre Nordstrand
Didrik Beck (26 år, Sagene)
H:
Ine Eriksen Søreide (41 år, Gamle Oslo)
Nikolai Astrup (39 år, Frogner)
Michael Tetzschner (65 år, Vestre Aker
Heidi Nordby Lunde (44 år, Grünerløkka)
Mudassar Kapur (41 år, Nordstrand)
Frp:
Siv Jensen (48 år, Nordstrand)
Christian Tybring Gjedde (54 år, Frogner)
V:
Trine Skei Grande (48 år, Gamle Oslo)
SV
Kari Elisabeth Kaski (29 år, Gamle Oslo)
MDG:
Une Bastholm (31 år, St. Hanshaugen)
Rødt:
Bjørnar Moxnes (36 år, St.Hanshaugen)
KrF:
Hans Olav Syversen (51 år, Søndre Nordstrand)    

Det blir ti gjenvalgte representanter og ni ferske med denne benken (hvis Nordby Lunde regnes som fersk, hun har møtt fast for Søreide). Ti menn og ni kvinner, mot 12-7 i inneværende periode. Snittalderen vil senkes fra 46 til 44 år. Det var 11-8 i favør vestlige bydeler (inkl Bærum og Nordstrand) i forrige periode, og det vil kunne bli 10-9 nå. Bydelene Nordstrand og Vestre Aker vil få tre representanter med bostedsadresse der, mens Bjerke, Stovner, Grorud og Ullern vil stå uten noen som er bosatt der. 11-8 borgerlig overvekt i Oslo kan snu til 10-9 rødgrønt hvis valgresultatet blir i tråd med dette scenariet.


Hedmark:
Ap 3, H 1, Frp 1, Sp 1 og SV 1u har vært fordelingen i inneværende periode. Jeg hadde Ap 4, H 1, Sp 1 og Frp 1u sist. Aps tilbakegang sender Per Gunnar Sveen utenfor, slik at fordelingen nå ligger an til Ap 3, H 1, Frp 1, Sp 1 og SV 1u. Frps Tor Gunnar Johnsen ligger inne på sistemandatet. Han utfordres av Sps nr 2. Emilie Mehl. På siste fylkesmåling ligger hun inne.

Ved et slikt utfall blir dette den nye Hedmark-benken:
Ap:
Anette Trettebergstuen (36 år, Hamar)
Nils Kristen Sandtrøen (28 år, Tynset)
Tone Merete Sønsterud (58 år, Kongsvinger)
H:
Kristian Tonning Riise (29 år, Stange)
Sp:
Trygve Slagsvold Vedum (39 år, Stange)
Frp:
Tor Andre Johnsen (49 år, Ringsaker)
SV:
Karin Andersen (65 år, Hamar)

Dette gir fem gamle og to nye fjes. Fire menn og tre kvinner, som i inneværende periode. Snittalderen synker kraftig: Fra 48 til 43 år. Det ligger an til at Stange og Tynset styrkes, mens Åsnes og Eleverum mister representasjon. Det lukter status quo på 5-2 til de rødgrønne. Men skulle Mehl eller Sveen lykkes med å vippe ut Johnsen, så kan det også bli 6-1 i denne valgkretsen. På den annen side er ei heller en borgerlig reduksjon til 4-3 utenkelig hvis SV ramler under sperregrensen, og f. eks Venstre plukker opp utjevningen.


Oppland: Ap 3, H 1, Sp 1, Frp 1 og V 1u i nåværende periode. Dette var endret til Ap 4, H 1, Sp 1 og Frp 1u da jeg analyserte dette sist. Nå har jeg fordelingen Ap 3, Sp 2, H 1 og Frp 1u. Sps andrekandidat, Marit Strand, kan dytte Aps nr 4, Hilde Holtesmo ut. I så fall blir den nye Oppland-benken slik:  
Ap:
Rigmor Aasrud (57 år, Gran)
Tore Hagebakken (56 år, Gjøvik)
Stine Renate Håheim (33 år, Nord-Aurdal)
H:
Olemic Thommessen (61 år, Lillehammer)
Sp:
Ivar Odnes (53 år, Østre Toten)
Marit Strand (25 år, Østre Slidre
Frp:
Morten Ørsal Johansen (53 år, Nordre Land)

Det innebærer at fem representanter gjenvelges, og to ny representanter kommer til. Snittalderen vil ligge stabilt på 48 år. Det blir fire menn og tre kvinner som sist. Østre Slidre og Østre Toten får en representant hver, på bekostning av Gjøvik og Gran. Blokkmessig ser Oppland ut til å ligge stabilt på 5-2 i rødgrønn favør.


Buskerud: Ap 3, H 3, Frp 2 og Sp 1u ble utfallet av valget i 2013. I desember-analysen hadde jeg Ap 4, H 2, Frp 1, Sp 1 og V 1u. Siden den gang har Aps fall satt deres fjerdenominerte, Anne Sandum, i fare, mens Høyres tredjenominerte, Anders Werp, såvidt ligger inne nå. Men her ligger det an til en durabelig kamp der også Frps nr 2, Jon Helgheim, er med og kjemper om sistemandatet i kretsen. Fordeligen min pt nå er Ap 3, H 3, Frp 1 Sp 1 og V 1u.

Det gir en slik Buskerud-benk:
Ap:
Martin Kolberg (68 år, Lier)
Lise Christoffersen (62 år, Drammen)
Masud Gharakani (35 år, Drammen)
H:
Trond Helleland (55 år, Drammen)
Kristin Ørmen Johnsen (64 år, Drammen)
Anders Werp (55 år, Øvre Eiker)
Frp:
Morten Wold (50 år, Modum)
Sp:
Per Olaf Lundteigen (64 år, Øvre Eiker)
V:
Rebekka Borsch (41 år, Røyken)

Sju gjenvalgte representanter og to nye ser det ut til å bli her. Det ligger an til en viss økning av kvinneandelen fra 7-2 menn til 6-3. Buskerud-representantenes snittalder kan øke fra 51 til 55 år. En ny representant fra Røyken kan redusere Drammen-dominansen noe. Ser vi på blokksituasjonen, så ligger mandatstillingen på 5-4 borgerlig, som sist.


Vestfold:  Ap 2, H 2, Frp 2 og KrF 1 u i 2013. Dette var endret til Ap 3, H 2, Frp 1 og KrF 1 u før jul. Jeg har nøyaktig den samme fordelingen nå. Utfallet virker for øyeblikket låst, der eneste spenningsmoment ligger i hvem som får utjevningsmandatet. KrF ligger best til, men også V og Sv er med.

Dette peker i retning av en Vestfold-benk 2017-21 som ser slik ut:
Ap:
Dag Terje Andersen (60 år, Lardal)
Maria Karina Aasen-Svendsrud (37 år, Horten)
Lozan Balisany (25 år, Sandefjord)
H:
Kårstein Eidem Løvaas (50 år, Nøtterøy)
Lene Westgaard-Halle (38 år, Larvik)
Frp:
Morten Stordalen (49 år, Re)
KrF:
Anders Tyvand (37 år, Tønsberg)

Fire gjenvalgte og tre nye her. Det kan bli fire menn og tre kvinner, mot 6-1 menn i dag. Horten kan få inn en, på bekostning av Larvik. Solid reduksjon av snittalderen ligger i kortene; fra 48 år til 42 år. Borgerlig overvekt 5-2 i 2013 kan reduseres til 4-3. Skulle SV plukke utjevningen, så kan kretsen flippe til rødgrønt flertall.


Telemark: Ap 3, H 1, Frp 1 og KrF 1 u i Telemark sist. Jeg hadde samme fordeling i desember. Også nå virker fordelingen av de faste mandatene nærmest gitt. Men det er blitt spenning om utjevningsmandatet. KrF og Geir Bekkevold har lenge vært klar favoritt til å ta dette, men Sps framvekst har i høyeste grad meldt Åslaug Sem-Jacobsen på i utjevningskampen og akkurat nå er hun inne på mine tall.

Det kan dermed bli denne Telemark-benken:
Ap:
Terje Aasland (52 år, Skien)
Lene Vågslid (31 år, Tokke)
Christian Tynning Bjørnø (32 år, Porsgrunn)
H:
Solveig Abrahamsen (54 år, Seljord)
Frp:
Bård Hoksrud (44 år, Bamble)
Sp:
Åslaug Sem-Jacobsen (46 år, Notodden)


Dette peker i retning av fire gamle og to nye fjes. Fire menn og to kvinner, mot 5-1 i forrige periode. Snittalderen øker fra 38 år til 43 år. Seljord og Notodden kan få inn en hver, mens Porsgrunn og Skien svekkes. 3-3 mellom blokkene virket lenge å være en opplagt status quo, men dette er nå snudd til at 4-2 rødgrønt er et vel så sannsynlig utfall.


Aust-Agder
Ap 1, H 1, Frp 1 og KrF 1u her sist. Jeg hadde Ap 2, H 1 og KrF 1u på desember-tallene, men nå er vi tilbake på 2013-fordelingen igjen. Matchen mellom Ap og Frp om sistemandatet er særdeles jevn, og utfallet er høyst uvisst. KrF er fortsatt solid favoritt til utjevningen, men det kan bli spenning om dette hvis Frps faste mandat ryker.

Går dagens tall inn, så vil den nye Aust-Agder-benken bli seende slik ut:
Ap:
Tellef Inge Mørland (37 år, Arendal)
H:
Svein Harberg (59 år, Grimstad)
Frp:
Åshild Bruun-Gundersen (30 år, Arendal)
KrF:
Kjell Ingolf Ropstad (32 år, Evje og Hornes)

To gjenvalgte representanter og to nye her. Det ser ut til å bli tre menn og en kvinne, som sist. Snittalderen reduseres fra 46 til 40 år. 3-1 borgerlig står seg, men kan utlignes til 2-2 hvis Ap lykkes med å plukke to.


Vest-Agder: Her ble 2013-fordelingen Ap 2 (1u), H 2, Frp 1 og  KrF 1. I desember var mandatfordelingen endret til Ap 2, H 1, Frp 1, KrF 1 og V 1u. Jeg har akkurat samme stilling nå. Ap, KrF og Høyre slåss om de to siste mandatene i kretsen, Ap og KrF ligger ørlite foran. Karrer Venstre seg over sperregrensen, så er Vest-Agder blant de kretsene som de har best utjevningssjanser i.

Foreløpig er denne Vest-Agder-benken mest sannsynlig:
Ap:
Kari Henriksen (62 år, Kristiansand)
Odd Omland (61 år, Kvinesdal)
H:
Ingunn Foss (57 år, Lyngdal)
Frp:
Gisle Saudland (31 år, Flekkefjord)
KrF:
Hans Kristian Grøvan (64 år, Lyngdal)
Venstre:
Petter Toldnæs (38 år, Lillesand)

Det kan medføre et skifte fra 4-2 kvinner til 4-2 menn. Og det ser ut til å bli to nye og fire gjenvalgte representanter. Snittalderen kan gå ned fra 56 til 52 år. Kristiansand og Lyngdal kan miste hver sin representant, mens Lillesand og Flekkefjord kommer inn med hver sin. Det ligger ellers an til status quo på 4-2 borgerlig.


Rogaland:
H 4, Ap 3, Frp 3, KrF 2, Sp 1 og V 1u ble fordelingen i inneværende periode. H 4, Ap 4, Frp 2, KrF 2, Sp 1 og V 1u lå det an til i desember. Sps vekst i år medfører at deres andrenominerte Hanne Marte Vatnaland, kan skyve ut KrFs andremann Geir Toskedal. Jeg har fortsatt Venstre inne på utjevning, noe som gir fordelingen H 4, Ap 4, Frp 2, Sp 2, KrF 1 og V 1u.

Det gir denne Rogaland-benken:
Ap:
Hadia Tajik (34 år, Oslo)
Torstein Tvedt Solberg (32 år, Stavanger)
Hege Haukeland Liadal (45 år, Haugesund)
Øystein Langholm Hansen (60 år, Strand)
H:
Bent Høie (46 år, Stavanger)
Tina Bru (31 år, Sandnes)
Sveinung Stensland (45 år, Haugesund)
Margret Hagerup (37 år, Time)
Frp:
Solveig Horne (48 år, Sola)
Roy Steffensen (37 år, Kvitsøy)
Sp:
Geir Pollestad (39 år, Time)
Hanne Marte Vatnaland (28 år, Gjesdal)
KrF:
Olaug Bollestad (56 år, Gjesdal)
V:
Iselin Nybø (32 år, Stavanger)

Det innebærer i så fall åtte kvinner og seks menn, det samme som i inneværende periode. Snittalderen synker fra 42 til 41 år. Kun tre nye ansikt (fire hvis vi regner med Stensland som har vært fast møtende for Høie) i en forsamling på 14 betyr en høy gjenvalgsandel. Hele 10-4 i borgerlig favør her sist ligger an til å bli redusert til 8-6.


Hordaland: H 6 (1u), Ap 4, Frp 2, KrF 1, SV 1, Sp 1 og V 1 her sist.  På forrige analyse hadde Ap dyttet ut en av Høyres faste slik at stillingen var H 5 (1u), Ap 5, Frp 2, KrF 1, SV 1, Sp 1 og V 1. Nå har Høyre vekslet om sitt utjevningsmandat til et fast, på bekosetning av Aps femtenominerte Leif Sande. Det gir en åpning for KrFs nr 2, Toril Nyborg, på utjevning. Særlig kampen om de tre siste, faste mandatene er tøff i kretsen. Disse holdes nå av SV (Audun Lysbakken), Venstre (Terje Breivik) og Høyre (Tom Christer Nilsen). Men disse tre utfordres av Aps Leif Sande og Sps nr 2 Nils Bjørke.

Pt. har jeg denne Hordaland-benken:  
Ap:
Magne Rommetveit (61 år, Stord)
Jette Christensen (37 år, Bergen)
Eigil Knutsen (29 år, Bergen)
Ruth Grung (58 år, Bergen)
H:
Erna Solberg (56 år, Bergen)
Ove Trellevik (52 år, Sund)
Peter Christian Frølich (30 år, Bergen)
Torill Eidsheim (47 år, Lindås)
Tom-Christer Nilsen (47 år,  Askøy)
Frp:
Helge Andre Njåstad (37 år, Austevoll)
Silje Hjemdal (33 år, Bergen)
KrF:
Knut Arild Hareide (45 år, Oslo)
Toril Nyborg (66 år, Fjell)
SV:
Audun Lysbakken (40 år, Oslo)
Sp:
Kjersti Toppe (50 år, Bergen)
V:
Terje Breivik (52 år, Ulvik)

4 nye og 12 gamle "travere". Det ligger an til ni menn og sju kvinner mot 11-5 i forrige periode. Snittalderen vil gå ned fra 47 til 46 år.  Bergen-dominansen vil minke noe. Blokkstillingen kan bli 10-6 som sist. Men rødgrønn redusering til 9-7 er også mulig.


Sogn og Fjordane: Ap 1, H 1, Sp 1 og V 1u ble fordelingen i 2013. Jeg hadde samme fordeling i desember. Nå gir Sps frammarsj en mulighet for dem til å kapre to mandater i sin beste krets. Sistemandatet ligger an til å bli en durabelig kamp mellom Sp, Ap og H. Ryker Høyres faste mandat, så kan de snappe utjevningsmandatet fra Venstre. Også KrF har ok utjevningssjanser.

Pt. har jeg denne Sogn og Fjordane-benken:
Sp:
Liv Signe Navarsete (59 år, Sogndal)
Steinar Ness (58 år, Gaular)
Ap:
Ingrid Heggø (56 år, Høyanger)
H:
Frida Melvær (45 år, Askvoll)

I så fall to gjenvalg og to nye. Tre kvinner og en mann, mot 2-2 sist. Hornindal og Eid kan miste sin representasjon for fordel for Askvoll og Gaular. Snittalderen kan øke fra 47 til 55 år.
Uavgjort 2-2 mellom borgerlig og rødgrønt kan bli til 3-1 rødgrønt.


Møre og Romsdal: Ap 2, H 2, Frp 2, KrF 1, Sp 1 og V 1u sist. Dette var endret til Ap 3, H 2, Frp 2 (1u), Sp 1 og KrF 1 i desember. Jeg har samme forddeling nå, men Sp har meldt seg kraftig på og lukter på to mandater. I øyeblikket ser kampen om de siste to mandatene ut til å stå mellom KrF, Ap, Frp og Sp. Pt. ligger KrF og Ap inne, mens Frp nr 2, Jon Dale, i stedet ligger inne på utjevning.

Det gir denne MR-benken:
Ap
Else May Botten (44 år, Molde)
Fredric Holen Bjørdal (27 år, Ørsta)
Tove Lise Torve (50 år, Sunndal)
H
Helge Orten (51 år, Midsund)
Marianne Synnes (47 år, Ålesund)
Frp
Sylvi Listhaug (40 år, Oslo)
Jon Georg Dale (33 år, Volda)
KrF
Steinar Reiten (54 år, Averøy)
Sp
Jenny Klinge (42 år, Surnadal)

Det ser ut til å bli fire nye representanter her. Fire menn og fem kvinner, omvendt av inneværende periode. Snittalderen synker fra 49 til 43 år. Ålesund svekkes, til fordel for Averøy og Sunndal. 6-3 borgerlig her sist kan bli til 5-4.


Sør-Trøndelag: Ap 4, H 2, Frp 2, Sp 1 og SV 1u i inneværende stortingsperiode. Jeg hadde Ap 5, H 2, Frp 1, Sp 1 og V 1u ved forrige analyse. Samme mønster for de ni faste mandatene nå, og denne fordeligen ser relativt låst ut. Derimot ligger SV inne på utjevnining, slik at denne løypemeldingen for Sør-Trøndelag-benken ser nå slik ut:
Ap:
Trond Giske (51 år, Trondheim)
Eva Kristin Hansen (44 år, Trondheim)
Jorodd Asphjell (57 år, Orkdal)
Kirsti Leirtrø (54 år, Ørland)
Kristian Torve (24 år, Oppdal)
H:
Linda Helleland (38 år, Klæbu)
Mari Holm Lønseth (25 år, Trondheim)
Frp:
Sivert Bjørnstad (27 år, Trondheim)
Sp:
Heidi Greni (55 år, Holtålen)
SV:
Lars Haltbrekken (46 år, Oslo)

Dette innebærer seks gjenvalgte representanter og fire nye. Fem menn og fem kvinner mot 6-4 menn i inneværende periode. Snittalderen øker fra 41 til 42 år. Ørland og Oppdal kan får inn hver sin representant, på bekostning av Lenvik og Rissa. 6-4 rødgrønt i 2013 kan økes til 7-3.


Nord-Trøndelag: Ap 2, Sp 1, H 1 og V 1u er 2013-fordelingen som skal utfordres. Det var snudd til Ap 3, Sp 1 og H 1u forrige gang. Nå har jeg Ap 2, Sp 2 og H 1u. Sp nr 2, Bjørn Arild Gram, holder altså i øyeblikket det siste, faste mandatet i kretsen, med Høyres Elin Agdestein som nærmeste opponent. Høyre har imidletid et tak på utjevningen.

Det gir denne N-T-sammensetningen på Tinget:
Ap:
Ingvild Kjerkhol (38 år, Stjørdal)
Arild Grande (35 år, Levanger)
Sp:
Marit Arnstad (51 år, Stjørdal)
Bjørn Arild Gram (45 år, Steinkjer)
H:
Elin Agdestein (56 år, Steinkjer)

To nye ansikter her. Det ser ut til å bli tre kvinner og to menn, som i inneværende periode. Snittalderen kan falle svakt fra 46 til 45 år. Steinkjer styrker sin representasjon på bekosting av Verran. 4-1 rødgrønt sist, det ligger an til det samme nå.


Nordland: Ap 4, H 2, Frp 2 og Sp 1u ble fordelingen av Nordlands ni mandater i 2013. I desember lå det an til fordelingen Ap 4, H 2, Frp 1, Sp 1 og KrF 1u. Samme fordeling av de åtte faste mandatene nå, Ap holder sistemandatet, med Frp som nærmeste utfordrer. SVs Mona Fagerås har imidlertid vippet KrFs Dagrun Eriksen ut fra utjevningsmandatet på mine tall nå, noe som gir denne personsammensetningen:
Ap:
Eirik Sivertsen (46 år, Bodø)
Åsunn Lyngedal (49 år, Narvik)
Kjell-Idar Juvik (51 år, Hemnes)
Rita Lekang (60 år, Bodø)
H:
Margunn Ebbesen (55 år, Brønnøy)
Johny Finstad (51 år, Vestvågøy)
Sp:
Wilfred Nordlund (29 år, Sortland)
Frp:
Kjell-Børge Freiberg (46 år, Hadsel)
SV:
Mona Fagerås (45 år, Vestvågøy)

Kun tre gjenvalgte representanter her og hele seks nye. Fem kvinner og fire menn, i inneværende periode var det motsatt. Vestvågøy kan oppleve å få to på Tinget. Også Hemnes og Sortland kan bli representert. Fauske mister begge sine, mens Bindal og Saltdal mister hver sin. Snittalderen ser ut til å ligge stabilt på 48 år. 5-4 rødgrønt her i 2013 kan økes til 6-3.


Troms: Ap 2, H 2, Frp 1 og SV 1u ved 2013-valget. Dette var endret til Ap 3, H 1, Frp 1 og Sp 1u ved forrige analysegjennomgang. Nå har igjen Ap mistet sitt tredje mandat, mens Sp har vekslet om sin utjevning til et fast mandat. Det kan åpne for SVs Torgeir Knag Fylkesnes på utjevning.

Det vil i så fall gi denne benken:
Ap:
Cecilie Myrseth (33 år, Tromsø)
Martin Henriksen (38 år, Harstad)
H:
Kent Gudmundsen (39 år, Tromsø)
Frp:
Per-Willy Amundsen (49 år, Harstad)
Sp:
Sandra Borch (29 år, Tromsø)
SV:
Torgeir Knag Fylkesnes (42 år, Tromsø)

Tre gjenvalg og tre nye blir utfallet hvis dette står seg. Fire menn og to kvinner, som i inneværende periode. Snittalderen ser ut til å synke markant fra 46 til 38 år. Det er total Tromsø og Harstad-dominans i kretsen i favør 4-2 Tromsø. Det ble 3-3 mellom blokkene her i 2013. 4-2 røgrønt virker mest trolig akkurat nå.


Finnmark: Ap 2, H 1, Frp 1 og SV 1u i 2013. Forrige gang hadde jeg fordelingen Ap 3, H 1 og Frp 1u. Nå har Frps Bengt Rune Strifedt overtatt det sistemandatet som Aps Steinar Karlstrøm hadde inne sist, men det er små marginer mellom dem. Venstres Trine Noodt ligger inne på utjevningsmandatet på mine beregninger nå.

Det gir denne sammensetningen:
Ap:
Runar Sjåstad (49 år, Vadsø)
Ingalill Olsen (62 år, Måsøy)
H:
Frank Bakke-Jensen (52 år, Båtsfjord)
Frp:
Bengt Rune Strifeldt (46 år, Alta)
V:
Trine Noodt (50 år, Alta)

Bare en gjenvalgt representant og hele fire nye ansikt her hvis denne fordelingen går inn. Snittalderen øker fra 47 til 52 år. Kjønnsforelingen ligger stabilt på 3-2 menn. Alta vil kunne øke sin representasjon, og Måsøy og Vadsø få inn hver sin, på bekostning av Nesseby, Sør-Varanger og Tana. Kretsen kan faktisk flippe fra 3-2 rødgrønt til 3-2 borgerlig. Men fortsatt 3-2 rødgrønt eller 4-1 er også mulige utfall.


Oppsummering
Min opptelling viser at 102 representanter kan bli gjenvalgt, mens 67 representanter ligger an til å bli nye. En gjenvalgsprosent på 60 er på nivå som ved de siste valgene. Jeg kommer fram til at det kan bli 94 menn  og 75 kvinner. Det betyr en kvinneandel på 44 prosent, noe som vil i så fall vil innebære at det settes kvinnerekord. I inneværende periode har fordelingen vært 102-67. Kvinneandelen kan bli høyest i Sogn og Fjordane med 75 prosent og lavest i Aust-Ager med 25 prosentt.

Snittalderen på Tinget kan bli redusert fra 46,3 til 45,5 år. Det vil i så fall være vårt yngste storting noensinne. Buskerud og Sogn og Fjordane ligger an til å få de eldste benkene med en snittalder på 55 år, mens Troms med en snittalder på 38 år kan bli lavest. Kristian Torve (Ap) kan bli den yngste representanten med sine 24 år, Martin Kolberg (Ap) på 68 år blir trolig den eldste.

Ap ligger inne med 62 mandater nå, Høyre 41, Frp 23, Sp 18, KrF 9, Venstre 7, SV 7, MDG 1 og Rødt 1. Det innebærer et rødgrønt flertall på 89-80, inkl. MDG og Rødt. Settes SV til 3,9 % og dermed under sperregrensen, så blir det jevnere, men forstatt et rødgrønt flertall på 86-83.

Sps vekst kompenserer for Aps fall i det korte bilddet, dermed er det fortsatt rødgrønt flertall. Ap har fortsatt et netto pluss mot de blå regjeringspartiene, men de blå har tettet lekkasjene. Derimot er Sp en vensentlig mer brysomt konkurrent for dem nå enn for få måneder siden og drar velgere over. Blokkmessig er det derfor rimelig stabilt. De rødgrønne har et visst grep, med under seks måneder igjen til valget.

På bakgrunn av den informasjonen som pr i dag foreligger, gir jeg Jonas Gahr Støre ca 70% prosent sjanse til å bli Norges neste statsminster, og Erna Solberg ca 30 % til å sikre gjenvalg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar