søndag 15. november 2009

Kvinner overdriver antallet innvandrere

I siste utgave av Nytt norsk tidsskrift har samunnsforskerne Tor Bjørklund og Johannes Berg undersøkt hvor mange ikke-vestlige innvandrere vi tror det er her i landet. Brukes SSBs snevre definisjon på ikke-vestlig; mennesker fra den tredje verden, så var andelen 5,2 pr. januar 2008. Legger man en noe videre definisjon til grunn og plusser på med folk fra Øst-Europa, så er tallet 7,3.

Norske kvinner tror faktsik at andelen er hele 16,3. Mens norske menn nøyer seg med den noe mildere overdrivelsen 10,7.

Hvorfor i all verden overdriver kvinnene så kraftig? Noen som har noen brukbare forklaringer?

Oppdatert: Følgende forklaringshypoteser er lansert i artikkelen, her og på twitter:
1. Kvinner er mindre politisk interesserte enn menn.
2. Kvinner er mer opptatt av føleri og mindre opptatt av fakta.
3. Kvinner er i mindre grad enn menn på arenaer der innvandrere befinner seg og har derfor dårligere grunnlag for anslag.
4. Menn er mer opptatt av innvandringspolitikk enn kvinner.
5. Kvinner er noe ustøe i prosentregning.

Noen bedre?

10 kommentarer:

 1. Er ikke kvinner mer følende enn menn, og således mindre opptatt av fakta?
  Ut fra dekning i pressen, kan man kanskje lett få inntrykk av at det er langt flere innvandrere enn hva som faktisk er tilfelle.

  SvarSlett
 2. Det litt snodige, rent generelt, i flg artikkelen, er at jo flere innvandrere man har rundt seg, jo mer realistiske er anslagene. De som bor i kommuner med færreste innvandrere er altså de som overdriver mest. Eller er kanskje det ikke så snodig?

  Kvinner er noe mindre interessert i/opptatt av politikk (er de?) er en forklaringshyptoese som lanseres. Men den kan umulig forklare denne store forskjellen alene.

  Kvinner er mer følende...tja...de føler på seg at det er langt flere innvandrere enn det faktisk er? Hm...

  SvarSlett
 3. Kan det tenkes at kvinner er mer bekymret for de negative konsekvensene av innvandring fra ikke-vestlige land enn det menn er, og at dette påvirker vurderingen?

  Av 41 overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er samtlige utført av ikke-vestlige innvandrere. Og nylig frarådet politiet i Stavanger kvinner fra å ta drosje alene om kvelden.

  - Overfallsvoldtekter begås av innvandrere
  http://www.nettavisen.no/innenriks/article2604682.ece

  Politiet fraråder unge kvinner å ta drosje alene
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3361281.ece

  SvarSlett
 4. Anonym: Kvinner er mer liberale ift. innvandring/innvandringspolitikk enn menn, så jeg tror ikke at den der holder helt.

  SvarSlett
 5. Det har egentlig vært mitt generelle inntrykk også, at kvinner er liberale i spørsmål om innvandring - men jeg har ikke sett tall på dette. Har du lenke til dokumentasjon er jeg interessert.

  I Oslo utgjør forøvrig personer med ikke-vestlig bakgrunn over 20% av befolkningen. Så jeg synes ikke det er så rart at både menn og kvinner tar litt feil i sine estimater.

  Men det pussige er som du sier at kvinner (i dette ene studiet) tror andelen ikke-vestlige på landsbasis er høyere enn det menn gjør. Kanskje spiller punkt 5 inn, statistisk sett gjør vel kvinner det ikke like bra i matematiske fag som menn.

  SvarSlett
 6. Siden dette er en enkeltundersøkelse og det ikke ble henvist til lignende tendenser i andre undersøkelser, heller jeg vel til at kjønnsforskjellen rett og slett er en tilfeldig statistisk feil.

  SvarSlett
 7. Anonym: I artikkelen er det refert til Norsk Monitor (Hellevik 1996) som belegg for at kvinner er mer liberale enn menn.
  Og SSB har også framholdt det samme bl. a. her (s 107):
  http://www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/arkiv/sa50/kap7.pdf

  Men jeg har ikke sett noen konkrete tall - noen som har?

  Synve: Ser den. Men utslaget er såpass stort at det normalt sett bør ligge godt utenfor feilmargin.

  SvarSlett
 8. Takk for lenke Svein Tore. Interessant om andre kan vise til tall som viser at kvinner er mer positive til innvandring fra ikke-vestlige land enn det menn er.

  Det er vel ikke helt utenkelig at kvinners syn på innvandring kan ha forandret seg de siste 10 - 15 årene. Det var betydelig færre personer med ikke-vestlige bakgrunn i Norge i 1996, og mindre voldskriminalitet rettet mot kvinner dengang.

  Spørreundersøkelser er også problematiske, respondenter blir ofte påvirket av omgivelsenes forventninger. Ringer noen på døren og spør om man er begeistret for masseinnvandring fra fattige land, vil nok mange overdrive hvor positive de er til dette.

  Det er ikke sikkert et faktaorientert spørsmål om prosentandelen med ikke-vestlig bakgrunn i befolkningen i samme grad blir påvirket av sosialt press/behov for å imponere sine omgivelser med "riktige" meninger.

  SvarSlett