mandag 2. november 2009

Vi som velger feil

Jeg har en kronikk om valgfrihet i familielivet på trykk i Stavanger Aftenblad i dag. Det er et viktig tema! Et tema som jeg brenner for.


Vi som velger feil

Tiden er inne for å skape et samfunn der vi legger til rette for at vi foreldre tar ulike valg av omsorgsløsinger for våre barn.

- Vi kan ikke premiere de som har valgt feil, sa Jens Stoltenberg under presentasjonen av sitt partis program for perioden 2005-2009. ”De” han siktet til er de av oss som velger å være hjemmearbeidende med barna våre. Altså vi som ikke sender barna i barnehagen fra de er ett år. Denne oppsiktsvekkende uttalelsen ble, tross fulltallig pressekorps, kun sitert av Vårt Lands samfunnsredaktør Erling Rimehaug (5. februar 2005). Antagelig fordi de mange journalistene og kommentatorene som var til stede under seansen, er helt enige med Stoltenberg. SV-leder Kristin Halvorsen er også helt på linje med sin regjeringssjef. Til Dagbladet 11. august 2008 uttalte hun om den vesle kontantstøtten at ”det er meningsløst at vi har en ordning som belønner det motsatte av hva vi som samfunn og enkeltpersoner er tjent med”. Vi/samfunnet er altså tjent med at alle ”velger” barnehage.


Barnehage er best, i følge politikerne som nå styrer landet vårt. Det gjennomsyrer den politikken som føres. Den massive barnehageutbyggingen de senere årene er vår tids største reform. Barndommen blir dermed i økende grad institusjonalisert. Flere og flere barn tilbringer mer og mer av tiden i barnehage. I følge Statistisk sentralbyrå er nå 217 000 av de i alt 260 000 barnehagebarna i barnehagen i 40 timer eller mer i uka. Og barnehageansatte blir det flere og flere av. Det er nå over 80 000 barnehageansatte her i landet - kun en snau tredel av dem har godkjent førskoleutdanning.

Flere går og jobber i barnehager fordi barnehagene definitivt har kommet for å bli. Foreldre får tid til å realisere seg selv utenfor hjemmet. Barnehagene hjelper til med å få satt i gang den sosialiseringsprosessen som ethvert menneske skal igjennom. Å lære seg og leve i samkvem med andre mennesker er nesten en nødvendig betingelse for et godt liv i dagens samfunn. Egenskaper som samarbeid, toleranse og forståelse er noe som gode barnehager bidrar til å utvikle. Dessuten kan barnehager bidra positivt til språkopplæring og integrering for minoritetsbarn. En god barnehage kan også være en fin motvekt til hjem som fungerer dårlig og er ustabile. Barn fra slike hjem får dermed en bedre ballast enn de ellers ville fått. Dette er noen av hovedargumentene for mer tid i barnehager.

Disse argumentene er da også mye fokusert. Kanskje overfokusert? For faren kan være at vi glemmer de betenkelige sidene av denne utviklingen. De finnes, men man snakker gjerne ikke så mye om dem. Det er jo ikke politisk korrekt å si slike ting. Men barnehager er ikke bare bra. Den velkjente danske familieterapeuten Jesper Juul, sa det slik i et intervju med Simen Tveitereid, forfatteren av boka ”Hva skal vi med barn”:
- Jeg tviler på at åtte timer tvunget samvær med 40 barn man ikke kan velge, er godt for særlig mye. Det er naivt å tro at barnehager er til for barns skyld. Det har de aldri vært.

Gjennomtrekken av barnehageansatte er generelt altfor stor og bidrar neppe til å skape den kontinuiteten og tryggheten som små barn er helt avhengige av. Sykefraværet hos de ansatte er altfor høyt. Og barnehagebarn er oftere sykere enn andre barn. Fordi de smitter hverandre - for eksempel i disse svineinfluaensatider. En til en-kontakten mellom voksne og barn er kanskje ikke det den burde være. Støynivået er ofte for høyt. Barnehagearealene burde ha vært større. Frakting til og fra barnehage i bil er ikke bra for miljøet. Kvalitetstiden for barn og foreldre mellom kl 17 og leggetid kan nok sikkert bli så som så etter at alle kommer slitne hjem.

Er poenget dermed å gi alle som velger barnehage dårlig samvittighet for det valget? Nei. Like lite som det (forhåpentligvis) er et poeng for de som mener at barnehage er best, å gi andre som velger noe annet dårlig samvittighet. Men det må gå an å reise denne debatten og disse problemstillingene uten å trekke hverandres motiver i tvil. For det er nå en gang slik at mange foreldre velger barnehage rett og slett fordi de mener at det er det beste for dem selv og for barna. Og det er slik at mange foreldre velger å være hjemmearbeidende og ta den daglige omsorgen selv fordi de mener at det er det beste. De som velger det første, blir subsidiert av staten med flere hundre tusen kroner fram til skolestart. De som velger det andre blir avspist med tre tusenlapper i måneden i et par år, en støtte som endog sterke politiske krefter jobber for å ta bort. Hvorfor er det slik? Hvorfor skal noens valg favoriseres så til de grader, mens andres valg skal diskrimineres? Bl.a. fordi det anses som arbeid når andre tar seg av barnet vårt om dagen, men når vi selv gjør det da er det ikke arbeid. For egenomsorgen kan jo ikke måles i kroner og dermed ikke i det ”flotte” Brutto nasjonalproduktet. Det er dumt. For verdiskapningen i samfunnet skjer vel så mye i hjemmene som utenfor. Derfor trenger vi et bedre mål enn BNP på verdiskapningen. Husk at ca 40 prosent av alt arbeid i dette landet ikke er lønnet.

Hva med heller å begynne å anerkjenne og endog applaudere at vi tar ulike valg som mennesker? Vi tar ulike valg fordi vi er ulike som mennesker, vi er i ulike livssituasjoner og vi har ulike oppfatninger av hva som er til det beste for oss. Jeg drømmer om et samfunn der ensrettingen trenges til side. Et samfunn der det er mulig å velge annerledes enn A4. Snart er min sønn ett år. Og jeg skal velge om jeg vil være hjemmearbeidende med ham eller sende ham i barnegage. Når jeg skal ta det valget, vil jeg ha meg frabedt politikere som overstyrer og hevder at de vet hvilket valg som er best for oss og hvilket valg som er feil. Jeg vil ikke at politikerne skal blande seg inn i familielivet vårt. Jeg ønsker derfor et samfunn der dette valget virkelig er reelt. Ikke som i dag der det ene valget er økonomisk galskap for familieøkonomien. Er et slikt samfunn mulig?

Tiden burde være moden, ja overmoden, for å svare et rungende ja. For først da kan vi virkelig begynne å snakke om likestilte samfunn. Kontantstøtten er vår tids desidert viktigste likestillingstiltak. Men håpet om et slikt samfunn, blir dessverre bare tynnere og tynnere for hver dag som går. Fordi de styrende undergraver de ørsmå incentivene til hjemmearbeidende; barnetrygd og kontantstøtte, år for år, dag for dag. Vi er på vei mot et samfunn der politikerne tar valget, et av de aller viktigste valgene i livet vårt, for oss.

Vil vi dit?

8 kommentarer:

 1. Konge-kronikk!! Skulle ønske du kunne fått det inn i enda flere aviser! Jeg er så utrolig lei av å måtte forsvare at vi valgte å være hjemme med vår eldste sønn til han var to, og ha ham redusert i barnehage etter det. Folk gir oss følelsen av at vi snylter på samfunnet fordi vi ikke måker barna våre i barnehage fra de er 7 måneder. Ikke tvil om at du har et vesentlig poeng i at majoriteten av journalister er rødgrønne, og dermed enige med statsministeren.

  SvarSlett
 2. Anonym: Takk for det. Jeg kommer til å skrive mer om det i alle aviser som vil ta det inn. For dette er viktig!

  SvarSlett
 3. kan du sende dette til lokalaviser også, som fks Lofot-tidende og Lofotposten?? Et helt SUPERT innlegg, jeg applauderer

  SvarSlett
 4. og haugesund avis....

  takktakktakk!

  SvarSlett
 5. Flere burde skjønne...

  Det er så galt at barn skal vokse opp i for store "kunstige samensatte" barnegrupper, med alle på sin alder.....
  Barn trenger forskjellige forbilder i et ekte liv, mangfold i alle aldre, de trenger å kjenne sine naboer, famile, familiens venner, og å få danne egne nettverk med dette som base...

  hvordan skal denne generasjonen med barn bli som foreldre, kan de overhode være rustet til å bli omsorgspersoner når de selv engang får barn?? når de selv gjerne har gått fulltid i barnehage siden de var under året.. da sammen med andre som også var rundt året...
  så for å skifte avdelinger og grupper oppover....
  for å skifte til skolen , og da gjerne ikke i samme krets som de en gikk i barnehage med
  sfo på fulltid, og lange skoledager.. lite tid til foreldre, venner og søsken, og til felles gjøremål og hobbyer.

  ... hvordan kan det være at så utrolig mange ser ned på oss som ikke velger dette for våre barn???

  ... hvorfor er barnehagene subsidiert såpass med støtte pr plass og til bygging og drift???
  ,men å gjøre denne jobben selv er null subsidiert???


  ... hvorfor er småbarnsplassene i barnehagene høyere subsidiert, men kontantatøtten likevel mye lavere??
  - og hvorfor setter ikke allmenheten pris på at en som mor eller far tar år hjemme? hvorfor får man høre at man snylter? når man takker ja til kontantstøtte???

  ...hvorfor tror folk som IKKE kjenner NOEN som er hjemme med barn, at de barn som er hjemme med mor (eller far) ikke blir sosialisert???

  - ja jeg har jobbet i barnehage...så jeg kjenner det livet fra innsiden.
  - og,mine barn har jeg passet selv...
  ....(helt gratis for staten) fra årene etter kontantstøtten til skolestart....
  ... og null-nix sfo, men bedre tid til både det ene og det andre...

  SvarSlett
 6. http://www.nettavisen.no/nyheter/article2757057.ece

  SvarSlett
 7. http://www.filiprygg.no/2009/11/ny-barnehage-i-nygardsparken.html


  jeg hadde egentlig likt at det ikke hadde vært barnehage i selve parken , men heller utenfor. og at det ble barnepark(korttids) igjen. og i tillegg en lekeplass til fri benyttelse på dagtid.
  lurer på hva filip rygg svare på det innlegget i debatten hvor jeg blant annet spør om lekeplasser oss som ikke bruker barne hage kan bruke... det er ihvertfall ingen lett tilgjengelige i Bergen

  vet ikke om han svare på spørsmål på bloggen, men tar sjansen.

  SvarSlett
 8. http://www.filiprygg.no/2009/09/konsekvensene-av-valget.html

  Ja til Valgfrihet!

  Det er viktig å ha et land med valgfrihet.

  Når regjeringen velger å sponse barnehageplasser med millioner av kroner, samtidig som man ikke vil sponse foreldre som selv vil bruke av sin tid på sine barn, sender regjeringen egentlig ut signal om at de mener barnehagepass er bedre enn foreldrepass.....og dermed blir det en undertone som gjør at en som mor (eller far) kan føle at det dermed er vedtatt at en ikke er kompetent til å ta seg av sine små, eller større barn.

  SvarSlett