mandag 16. november 2009

Blir Frp et vanlig parti?

Frp la fram sitt alternative budsjett i dag. Frp er et liberalistisk parti, står det i innledningskapittelet. Er dere det, tenkte jeg. Hvor liberalistisk er f.eks. Frps innvandringspolitikk? Er det den "usynlige hånden" som bygger opp grensene...? Men vi lar den ligge nå.

For det er interessante ting på gang i Frps budsjettopplegg. Jeg synes nemlig å se en tilnærming til Høyres økonomiske opplegg. Og til de andre partienes opplegg for den del. Frp-kuttene på snaue 20 mrd er riktignok fortsatt et godt stykke unna Høyres noe mer moderate 9, men avstanden er ikke lenger helt avskrekkende stor.

Frp bruker fortsatt mye oljepenger. Men ikke så mye som tidligere. Faktisk har partiet en bedre balanse i sitt opplegg i rene kroner og øre enn det regjeringen har, selv om dette regnestykket inneholder litt vel mye kreativ bokføring.

Og folkens; hør hør: Frp vil nå IKKE KUTTE I ALKOHOL- OG TOBAKKSAVGIFTENE!! For oss som har lyttet til en del Frp-ere i diverse debatter opp igjennom årene, så er dette såpass oppsiktsvekkende at jeg måtte lete et par ekstra ganger. Men jeg finner ingen kuttforslag her nå. Dette betyr at partiet som ble tuftet på kampen for "sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep" nå er komfortabel med dagens avgiftsnivå.

Kanskje har den mer enn godt nok dokumenterte sammenhengen mellom røyk og helseskader og mellom alkohol og kriminialitet, etter hvert sunket inn hos Frp-ere? Det neste er vel at Frp anerkjenner at klimaendringene er menneskeskapte....

Her er vi likevel ved noe viktig. For Frp synes å være i ferd med å moderere seg. De tilnærmer seg de andre partiene på sentrale områder. Partiet gjør seg regjeringslekkert. Og det må partiet gjøre. For til nå så har noen av de meste sentrale skillelinjene i norsk politikk gått mellom Frp på den ene siden og alle de andre på den annen side.

Dette er imidlertid også et dilemma for Frp. For hvis partiet modererer seg for mye både på økonomisk politikk, på innvandringspolitikk og miljøpolitikk - for å nevnte tre av hovedområdene der Frp har befunnet seg i sin egen, lille verden, så tar man også bort en del av grunnlaget for at så mange velgere har stemt Frp. For mange velgere gir Frp sin stemme fordi det er annerledes. Det står for noe forfriskende i en til tider grå norsk partiflora.

Dermed er risikoen at partiet støter bort en del av sine "protest-velgere". Hvis Frp blir likere de andre, så kan disse etter hvert jo like gjerne sitte hjemme eller stemme noe annet på valgdagen. Nå er det imidlertid et godt stykke igjen til at Frp er et "vanlig" parti. I den grad vanlige partier finnes....

Jeg har nå Høyre på ca 19 prosent i snitt på målingene for november, mens Frp ligger på ca 22. Det har mao. vært en tilnærming mellom disse to partiene også i størrelse de siste månedene. Et noenlunde jevnt styrkeforhold mellom dem gjør det litt enklere å danne en blå-blå regering etter valget i 2013. Ikke minst fordi mange Frp-skeptikere i Høyre da ikke vil være fullt så skeptiske. Men en slik konstellasjon er fortsatt avhengig av en form for støtte fra KrF og/eller Venstre. Og den forutsetningen sitter fortsatt fryktelig langt inne. Et blå-blå regjeringshinder er uansett i ferd med å fjernes av veien gjennom det økonomiske veivalget som Frp nå har foretatt.

Vær dog oppmerksom på en ting: Frp endrer fort kurs hvis de må. Skulle Frp falle for mye på målingene, så trenger man ikke være valganalytiker for å spå at et kursskifte tilbake i gammel retning ligger nært til.

2 kommentarer:

 1. Å gjøre seg spiselig for de andre partiene er selvfølgelig risikosport. På en annen side oppga vel 1/3 av FrPs velgere etter 2005-valget at de ikke trodde det var mulig å få gjennomført FrP-politikk, så en viss forståelse for kursendringen må de vel ha.

  Og for å rappe noe fra Kjetil Løset (http://kjetilloset.tv2blogg.no/article1247998.ece ): "Fremskrittspartiets velgere oppga innvandringspolitikk som den viktigste saken [ved årets valg]". Så lenge de ikke stiller på denne (og på dette feltet er det jo faktisk bare de andre partiene som nærmer seg FrP i steden) så er de vel safe? Eller?

  SvarSlett
 2. Frp har, slik jeg vurderer det, fire (velger)bein å stå på:
  1. Innvandring.
  2. Velferd/Eldreomsorg.
  3. Skatte og avgiftskutt.
  4. Protest.
  Innvandring er sentralt, men slett ikke eneste grunn for å stemme Frp. På dette feltet har, som du skriver, andre partier nærmet seg Frp. Ikke minst har det foregått en klar dreiing i Ap (som SV veldig beskjemmet må være med på). Dette kan frata en del velgere som står mellom Ap og Frp et incentiv til å gå til Frp. Det betyr at Frp enten må akseptere at andre "stjeler innvandringsklærne" deres. Eller de må skaffe seg nye klær - dvs bli bare mer og mer ekstreme på feltet.
  Skal vi tippe det siste...?

  SvarSlett