onsdag 8. september 2021

Stillingen i alle 19 valgkretser

                                                                                                                      


Ap kan bli størst i de fleste valgkretser. Tross tilbakegang. Det er utsikter til mandatbevegelser i rødgrønn favør nesten alle steder. Valgvinden virker å blåse ganske jevnt ut over landet. 
   
 

Det renner inn med målinger for tiden, både på riksplan og valgkretsplan. Det er lurt å fokusere på gjennomsnitt og trend, framfor de ulike enkeltmålingene, hvis man ønsker å danne seg et godt opinionsbilde. Nedenfor er gjennomsnittet av de nasjonale målingene til nå i september regnet ut og sammenlignet med valgresultatet i 2017.   

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Sept. 2021

5,3

9,6

23,4

13,0

5,0

4,0

4,7

19,8

10,9

4,3

Valg 2017

2,4

6,0

27,4

10,3

3,2

4,2

4,4

25,0

15,2

1,8

Differanse

+2,9

+3,6

-4,0

+2,7

+1,8

-0,2

+0,3

-5,2

-4,3

+2,5


SV, R, Sp og MDG ser ut til å bli valgets vinnere. Og «Andre er klar fram. H, Frp og Ap ser ut til å gå klart tilbake. KrF og V er omtrent på stedet hvil.

På bakgrunn av disse nasjonale septembertallene, og alle målinger som er gjort lokalt, skal jeg gå igjennom situasjonen i våre 19 valgkretser, med tanke på mandatfordelingen. For vi bør huske at valget foregår ute i disse kretsene.    

Dette er et utdrag fra min Pluss-analyse 8/2021. Du får tilgang til de resterende 17 kretsene og 12 mnd abonnement ved å Vippse 300 kr 92237487.  

12-8 rødgrønt i Oslo
H og Ap er i match om å bli størst i hovedstaden. Ap var litt foran i 2017. H leder på mine prognosetall nå. Men begge ligger an til markert tilbakegang. Ap ser ut til å slite ekstra tungt med velgerlekkasjer til MDG, R og SV i Oslo. Partiets nasjonale strategi om å demme opp mot Sp ser ut til å ha lyktes ganske bra i rurale og halvurbane strøk, men i de mest by-pregede områdene der konkurransen fra Sp er minst, kan de tre nevnte sørge for at Ap jekkes ned.        
 

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Sept-prognose

8,7

13,5

21,5

3,2

10,8

1,8

9,0

22,5

6,4

2,5

Valg 17

6,3

9,3

28,4

2,1

6,0

2,1

8,4

26,4

9,5

1,5

Mandater

2 (+1)

3
(+1)

4
(-1)

 

3u
(+2)

 

2

5
(-1)

1
(-1)

 


Det ble 10-9 i borgerlig mandatfavør sist. Det er ett mandat ekstra til fordeling her i år grunnet befolkningsjusteringene som skjer ved annethvert stortingsvalg. 12 Oslo-mandater kan havne på rødgrønne hender. Ap kan miste ett, men det mer enn kompenseres av at SV og R kan plukke hvert sitt nye. I tillegg kan MDG, med stang inn, få to ekstra – jeg har dem inne på utjevningsmandatet.

Venstre er et borgerlig lyspunkt, ikke minst i hovedstaden, og ser nå faktisk ut til å kunne forsvare sine to mandater ganske så greit. H kan derimot ryke på både en og to i minus, og Frp kan miste en.  

Dette er et utdrag fra min Pluss-analyse 8/2021. Du får tilgang til de resterende 17 kretsene og 12 mnd abonnement ved å Vippse 300 kr 92237487.  

Mandatrekkefølge Oslo 2017

Mulig mandatrekkefølge Oslo 2021

1. Jonas Gahr Støre, Ap, 57, Vestre Aker

2. Ine Eriksen Søreide, H, 41, Gamle Oslo
3. Marianne Marthinsen, Ap, 35, Vestre Aker
4. Nikolai Astrup, H, 39, Frogner
5. Siv Jensen, Frp, 48, Nordstrand
6. Kari Kaski, SV, 30, Bjerke
7. Trine Skei Grande, V, 48, Gamle Oslo
8. Jan Bøhler, Ap, 65, Alna
9. Michael Tetzschner, H, 63, Vestre Aker
10. Bjørnar Moxnes, R, 36, Nordstrand
11. Une Bastholm, MDG, 31, St. Hanshaugen
12. Siri Staalesen, Ap, 44, Nordstrand
13. Heidi Nordby Lunde, H, 44, Grünerløkka
14. Christian Tybring Gjedde, Frp, 54, Ullern
15. Espen Barth Eide, Ap, 53, Vestre Aker
16. Petter Eide, SV, 58, Gamle Oslo
17. Mudassar Kapur, H, 41, Nordstrand
18. Ola Elvestuen, V, 50, Frogner
19 u. Stefan Heggelund, H, 33, Grünerløkka


1. Ine Eriksen Søreide, H, 45, Gamle Oslo
2. Jonas Gahr Støre, Ap, 61, Vestre Aker

3. Kari Kaski, SV, 34, Bjerke
4. Nikolai Astrup, H, 43, Frogner
5. Lan Marie Berg, MDG, 33, Alna
6. Kamzy Gunaratnam, 33, Grorud
7. Guri Melby, V, 40, Grünerløkka
8. Bjørnar Moxnes R, 40, Nordstrand
9. Heidi Nordby Lunde, H, 48, Grünerløkka
10. Christian Tybring Gjedde, Frp, 58, Ullern
11. Marian Hussein, SV, 35, Gamle Oslo
12. Espen Barth Eide, Ap, 57, Vestre Aker
13. Rasmus Hansson, MDG, 67, Bærum
14. Mudassar Kapur, H, 45, Nordstrand
15. Trine Lise Sundnes, Ap, 51, Grünerløkka
16. Ola Elvestuen, V, 54, Frogner
17. Seher Aydar, R, 28, Gamle Oslo
18. Andreas Unneland, SV, 27, Grünerløkka
19. Mathilde Tybring Gjedde, H, 29, Sagene
20. Sigrid Heiberg, MDG, St. Hanshaugen
Nærmest:
Frode Jacobsen, Ap, 53, Østensjø


Kan SV og V ta to i Akershus?
Høyre blir nok størst i sin beste krets Akershus. Etterfulgt av Ap og Frp. Sp og SV virker å slåss om fjerdeplassen, men Venstre har kommet sterkt bakfra de siste ukene og ser for første gang 7-tallet på min prognose. 

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Sept-prognose

3,9

8,3

23,5

8,2

5,3

2,0

7,1

27,6

10,4

4,0

Valg 17

1,9

5,3

26,3

6,0

3,7

2,3

6,5

31,0

15,1

1,9

Mandater

  1
(+1)

2
(+1)

4
(-1)

2
(+1)

1
(+1)

 

2u
(+1)

5
(-1)

2
(-1)

 Akershus har to flere mandater til fordeling i år enn sist. Det er særlig tett kamp om de tre siste distriktsmandatene. Høyre kan forsvare alle sine fem distriktsmandater, men miste utjevningen. Ap sliter med å forsvare sitt femtemandat. Frp ser ut til å miste ett. Sp har lenge sett ut til å kunne doble mandatbeholdningen i Akershus, men nå henger det i en meget tynn tråd. SVs vekst kan gi dem to og dermed en i pluss. Også V er nå inne i kampen om to mandater og kan dermed plusse. Velger-tilveksten fra H er svært betydningsfull for V i Akershus. MDG og R kan få hvert sitt historiske mandat i kretsen. V ligger inne på utjevning, men her er det mange om beinet.    

Det ble 10-7 i borgerlig mandatfavør i 2017. Jeg har 10-9 i rødgrønn favør nå.

Mandatrekkefølge Akershus 2017

Mulig mandatrekkefølge Akershus 2021

1. Jan Tore Sanner, H, 52, Bærum

2. Anniken Huitfeldt, Ap, 48, Ullensaker
3. Hans Andreas Limi, Frp, 57, Bærum
4. Tone Trøen, H, 51, Eidsvoll
5. Sverre Myrli, Ap, 46, Skedsmo
6. Nils Aage Jegstad, H, 67, Vestby
7. Nina Sandberg, Ap, 50, Nesodden 
8. Himanshu Gulati, Frp, 29, Skedsmo

9. Abid Raja, V, 42, Oslo
10. Henrik Asheim, H, 34, Bærum
11. Sigbjørn Gjelsvik, Sp, 43, Sørum
12. Nicholas Wilkinson, SV, 29, Oppegård
13. Åsmund Aukrust, Ap, 32, Bærum
14. Turid Kristensen, H, 51, Lørenskog
15. Kari Kjos, Frp, 55, Lørenskog
16. Tuva Moflag, Ap, 38, Ski
17u. Hårek Elvenes, H, 58, Bærum

1. Jan Tore Sanner, H, 57, Bærum
2. Anniken Huitfeldt, Ap, 52, Ullensaker
3. Tone Trøen, H, 55, Eidsvoll’

4. Hans Andreas Limi, Frp, 61, Bærum
5. Sverre Myrli, Ap, 50, Lillestrøm
6. Kirsti Bergstø, SV, 40, Nittedal
7. Sigbjørn Gjelsvik, Sp, 47, Lillestrøm

8. Henrik Asheim, H, 38, Bærum
9. Abid Raja, V, 46, Oslo
10. Tuva Moflag, Ap, 42, Nordre Follo
11. Anne Kristine Linnestad, H, 56, Nordre Follo  
12. Une Bastholm, MDG, 35, Oslo
13. Himanshu Gulati, Frp, 33, Ullensaker
14. Åsmund Aukrust, Ap, 36, Bærum
15. Turid Kristensen, H, 55, Lørenskog
16. Haitham El-Nooush, SV, 50, Nordre Follo
17. Marie Sneve Martinussen, R, 36, Oslo
18. Else Marie Rødby, Sp, 39, Asker
19 u. Solveig Schytz, V, 45, Ås

Nærmest:
Mani Hussaini, Ap, 34, Nordre Follo   
Dette er et utdrag fra min Pluss-analyse 8/2021. Du får tilgang til de resterende 17 kretsene og 12 mnd abonnement ved å Vippse 300 kr 92237487.  Oppgi e-post.

5

10,3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar